Vaše investice do služby Creative Cloud pro podniky odhalí svůj skutečný potenciál, když ji použijete ke správě datových zdrojů a podpoře spolupráce a sdílení mezi uživateli. Úložiště je základní součástí této nabídky Creative Cloud, která zajistí, že uživatelé budou mít po celou dobu přístup k datovým zdrojům a souvisejícím službám.

Povolení úložiště ve službě Creative Cloud

Za pomoci služby Creative Cloud pro podniky mohou koncoví uživatelé ukládat soubory bezpečně ve službě Creative Cloud s jistotou zabezpečení. Uživatelé mají možnost také sdílet soubory a spolupracovat s ostatními. Soubory jsou uživatelům přístupné přes webové stránky Creative Cloud, aplikace Creative Cloud pro stolní počítače a aplikace Creative Cloud pro mobilní zařízení. Uživatelé mohou také využít neustále se rozšiřující seznam aplikací pro mobilní zařízení, jako například Adobe Illustrator Draw nebo Photoshop Mix.

Nároky na úložiště upravuje případně Termínovaná licenční smlouva ke službě Creative Cloud pro podniky (ETLA). Velikost úložiště je určena ve smlouvě a společnost Adobe ji nakonfiguruje během nastavení účtu pro vaši organizaci. Pokud se úložiště a služby zakážou, uživatelům bude při pokusu o využití úložiště nebo služeb odepřen přístup.

Můžete dokonce vybrat nastavení datových zdrojů, která omezují možnosti zaměstnanců používat v rámci služeb Creative Cloud a Document Cloud určité funkce sdílení.

Chcete-li upgradovat členství tak, aby obsahovalo úložiště a služby, obraťte se na svého správce účtu Adobe.

Přiřazení profilů produktu

Pokud chtějí mít uživatelé nárok na používání produktu nebo služby, musí být uvedeni v profilu produktu. Profil produktu také určuje nárok uživatelů na úložiště. Pomocí konzole Admin Console můžete přiřadit členství, které zahrnuje úložiště a služby, k profilům produktu ve své organizaci.

Související informace o správě profilů produktu naleznete v části Správa produktů a profilů.

Nastavení serveru proxy a brány firewall

Pokud využíváte členství ve službě Creative Cloud pro podniky, prohlédněte si tento podrobný seznam Creative Cloud pro podniky – síťové koncové body a ujistěte se, že uživatelé mohou využívat úložiště a rozpoznat webové služby.

Podrobné informace o zabezpečení naleznete v části Creative Cloud pro podniky – přehled zabezpečení.

Synchronizace se stolním počítačem

Pokud budete chtít povolit synchronizaci souborů ze stolního počítače, ujistěte se, že koncoví uživatelé mají přístup k aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

V závislosti na modelu nasazení aplikace proveďte jednu z následujících akcí:

Vlastnictví a přidělení úložiště

Úložiště nelze sdružovat nebo přidělovat jednotlivým uživatelům a je možné je sčítat. Celková dostupná velikost úložiště je součtem velikostí úložiště dostupných prostřednictvím jednotlivých členství. Všechna členství ve službě Creative Cloud pro jednotlivce a týmy i členství ve službě Creative Cloud pro podniky mohou nabízet přístup k určité velikosti úložiště. Jednotlivá Adobe ID tak mohou ve výsledku využívat více prostoru, než kolik je k dispozici v rámci podnikového členství. Stejně tak, pokud je uživatel s Enterprise ID nebo Federated ID členem více než jednoho profilu produktu, který zahrnuje úložiště a služby, se mohou sčítat i přidělená úložiště v rámci Enterprise ID nebo Federated ID.

Pokud je například uživatel s Enterprise ID členem dvou profilů produktu, které nabízí vždy 2 GB místa v úložišti, uživatel dostane individuálně přístup celkem ke 4 GB úložiště.

U Adobe ID se úložiště sčítá také se členstvím ve službě Creative Cloud pro jednotlivce a týmy. Uživatel se členstvím Creative Cloud pro týmy (100 GB) a členstvím Creative Cloud pro podniky o velikosti 2 GB získává přidělené úložiště ve výši celkem 102 GB.

Když dojde k odebrání uživatelů z profilu produktu, uživatelé přichází o nárok v rámci daného profilu produktu. Přidělené úložiště se okamžitě upraví. Překročí-li uživatelé upravenou kapacitu přiděleného úložiště, nebudou mít možnost přidávat nové soubory, ale stále jim zůstane přístup ke stávajícím souborům. Uživatelé musí odstraněním souborů uvolnit místo, aby se dostali pod novou kapacitu přiděleného úložiště.

Pokud však dojde k odstranění uživatele, soubory v úložišti Creative Cloud budou odstraněny a nebude je možné obnovit.

Pokud jsou uživatelé s Enterprise ID nebo Federated ID odebráni z profilů produktu, které je opravňují k využívání úložiště a služeb, přijdou o nárok používat úložiště. Soubory jsou k dispozici po dobu 90 dní, během kterých si je uživatelé mohou stáhnout. Nahrávání souborů však není povoleno a po 90 dnech už soubory nejsou dostupné.

Správa šifrování

Další informace naleznete v části Správa šifrování.

Spravovaný přístup k souborům (Enterprise ID a Federated ID)

Úložiště ve službě Creative Cloud obvykle není pro podnikové správce přístupné. Někdy je však nezbytné zajistit přístup k souborům. Například pokud uživatel opustil organizaci a je nutné získat přístup k souborům z jeho účtu a zpřístupnit je jinému zaměstnanci.

K úložišti ve službě Creative Cloud neexistuje žádný přímý přístup pro správce. V případě Enterprise ID může správce vynutit obnovení hesla a následně je změnit tak, aby byl možný ruční přístup k souborům z webové stránky Creative Cloud.

Poznámka:

Uživateli je odeslán e-mail s pokyny pro obnovení hesla. Z bezpečnostních důvodů je nutné získat přístup k e-mailu uživatele, zadat nové heslo a získat tak přístup k účtu.

  1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Uživatelé.

    Na stránce Uživatelé bude uveden seznam uživatelů ve vaší organizaci.

  2. Chcete-li obnovit heslo uživatele, klikněte na e-mail uživatele.

    Otevře se nabídka Uživatel.

  3. Klikněte na tlačítko Odeslat e-mail pro obnovení hesla.

    Tato funkce není k dispozici pro uživatele s Adobe ID.

  4. Přihlaste se ke službě Creative Cloud pomocí uživatelského jména a nového hesla a stáhněte soubory.

V případě Federated ID můžete požádat o obnovení hesla a heslo si nechat zaslat prostřednictvím e-mailu. Následně můžete ručně získat přístup k souborům z webové stránky Creative Cloud.

Použití přiděleného úložiště

Koncoví uživatelé mohou používat úložiště a kontrolovat volné místo následujícím způsobem:

Dokumentaci pro koncové uživatele naleznete zde: Správa a synchronizace souborů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online