Nově můžete konzoli Admin Console používat ke správě přístupu k funkcím a dalším možnostem v rámci produktu. Aby bylo možné spravovat uživatele a operace, které mohou tito uživatelé s produktem provádět, nabízí konzole Admin Console možnost přiřazovat oprávnění a role k profilům produktu. Pokud tedy vaše organizace například používá službu Adobe Analytics nebo Adobe Target, můžete nejprve vytvořit profily pro tyto produkty, přiřadit oprávnění k těmto profilům na základě svých požadavků a nakonec k těmto profilům produktu přiřadit i uživatele. Přidaní uživatelé získají svá oprávnění z profilů produktu, do kterých byli přidáni.

Kromě toho, že můžete uživatelům poskytnout oprávnění provádět konkrétní úlohy nebo využívat určité oblasti, můžete jim u profilů produktu také přiřadit produktové role. Například v případě nástroje Adobe Target můžete uživatelům přiřadit roli pozorovatele, editora nebo schvalovatele. Tyto role produktu dokáže nástroj Adobe Target rozpoznat a vynutit.

Z pozice správce profilu produktu vám schopnost definovat z konzole Admin Console oprávnění a role v rámci profilů produktu poskytuje plnou kontrolu nad způsobem, jakým koncový uživatel pracuje s produktem.

Další informace o správě produktů a profilů z konzole Admin Console naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

Konzole Admin Console seskupuje položky oprávnění do jednotlivých oddílů. Každý oddíl obsahuje několik položek oprávnění, které mohou být do profilu produktu přidány nebo odebrány.

Poznámka:

Oddíly a položky oprávnění uvedené v konzoli Admin Console se pro každý produkt liší.

Přidání oprávnění do profilů produktu

Pomocí následujících kroků můžete přidat položky oprávnění z jednotlivých oddílů do profilu produktu:

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Produkty.

  Zobrazí se seznam všech plánů produktu Adobe, u nichž působíte jako správce.

 2. Klikněte na požadovaný plán produktu.

 3. Klikněte na profil produktu, ke kterému potřebujete přidat oprávnění, a přejděte na kartu Oprávnění.

  Na kartě Oprávnění se zobrazí seznam oddílů, které jsou platné pro stávající produkt. Seznam bude obsahovat také počet položek oprávnění zahrnutých ve stávajícím profilu.

  Oddíly oprávnění
 4. Kliknutím na oddíl zobrazíte dostupné položky oprávnění.

  Při hledání položky oprávnění lze použít pole Hledat. Seznam položek oprávnění se filtruje tak, aby obsahem odpovídal vašim parametrům vyhledávání.

  Položky oprávnění

  Podle potřeby přidejte nebo odeberte oprávnění.

  Oprávnění můžete hledat také pomocí pole Hledat.

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

Automaticky vkládat položky oprávnění

Při přidávání položek oprávnění do profilu produktu vám možnost Automaticky zahrnout umožní přidat nejen všechny položky oprávnění, které se momentálně nachází v oddílu, ale také všechny položky oprávnění, které mohou být v daném oddílu vytvořeny v budoucnu. To znamená, že po označení tohoto zaškrtávacího pole budou do profilu produktu přidány všechny položky oprávnění, které jsou v oddílu nyní k dispozici. Pokud později budou v daném oddílu k dispozici nové položky oprávnění, budou i tyto položky automaticky zahrnuty do tohoto profilu produktu. Po výběru této možnosti se již nebudete muset vracet a tento profil produktu měnit tak, aby zahrnoval nové položky oprávnění.

 1. Při práci na kartě Oprávnění otevřete u profilu produktu kliknutím požadovaný oddíl, ve kterém chcete zkontrolovat dostupné položky oprávnění.

 2. Budete-li chtít automaticky zahrnout všechny položky oprávnění pro tento oddíl oprávnění, klikněte na tlačítko Automaticky zahrnout.

  Automaticky zahrnout oprávnění
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Oprávnění automaticky zahrnuta

Odebrání oprávnění

Podle potřeby můžete odebrat určité položky oprávnění přidané do profilu produktu. Můžete také odebrat všechny položky oprávnění v oddílu s oprávněním pro profil produktu.

 1. Při práci na kartě Oprávnění otevřete u vybraného profilu produktu kliknutím na tlačítko požadovaný oddíl s oprávněním.

  Odebrání oprávnění
 2. Pokud budete chtít odebrat určité oprávnění, klikněte na tlačítko napravo od dané položky oprávnění.

 3. Budete-li chtít z oddílu s oprávněním odebrat všechny položky oprávnění přidané do profilu produktu, klikněte na tlačítko Odebrat vše v pravém horním rohu seznamu ZAHRNUTO.

Kopírování oprávnění

Můžete vytvořit nový profil produktu za použití oprávnění definovaných ve stávajícím profilu. To může být užitečné v případě, že máte profil produktu s komplikovanou sadou definovaných oprávnění.

 1. Po uložení změn v oprávnění do profilu produktu klikněte na kartě Oprávnění na tlačítko Kopírování oprávnění.

 2. Pokud se zobrazí dotaz na vytvoření nového profilu, klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Potvrzení kopírování oprávnění

  Po zkopírování oprávnění z profilu produktu budete přesměrováni na novou, předběžnou verzi profilu produktu. Nový profil produktu má všechna oprávnění z původního profilu.

 3. Na kartě Podrobnosti o profilu zadejte požadované podrobnosti a vytvořte tak nový profil.

  Podrobnosti o novém profilu
 4. Klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte služby, které chcete zapnout či vypnout v tomto profilu, a klikněte na tlačítko Hotovo.

  Služby v novém profilu

Po vytvoření nového profilu doplněného o oprávnění zkopírované z předchozího profilu budete s novým profilem přesměrováni na kartu Uživatelé.

Následně můžete přidat k tomuto profilu požadované uživatele a správce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online