Příručka uživatele Zrušit

Správa oprávnění k produktu v konzoli Admin Console

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   10. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   11. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa uživatelů
   1. Přehled
   2. Role pro správu
   3. Techniky správy uživatelů
    1. Správa uživatelů jednotlivě   
    2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
    3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
    4. Synchronizace Microsoft Azure
    5. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
    6. Synchronizace Google Federation
   4. Změna typu identity uživatele
   5. Správa skupin uživatelů
   6. Správa uživatelů v adresáři
   7. Správa vývojářů
   8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
   9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  2. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  3. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 6. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 7. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 8. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Další informace naleznete v tématu ID kanálů k použití s nástrojem Adobe Remote Update Manager
   3. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 9. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 10. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 11. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Nově můžete konzoli Admin Console používat ke správě přístupu k funkcím a dalším možnostem v rámci produktu. Aby bylo možné spravovat uživatele a operace, které mohou tito uživatelé s produktem provádět, nabízí konzole Admin Console možnost přiřazovat oprávnění a role k profilům produktu. Pokud tedy vaše organizace například používá službu Adobe Analytics nebo Adobe Target, můžete nejprve vytvořit profily pro tyto produkty, přiřadit oprávnění k těmto profilům na základě svých požadavků a nakonec těmto profilům produktu přiřadit i uživatele. Přidaní uživatelé získají svá oprávnění z profilů produktu, do kterých byli přidáni.

Kromě toho, že můžete uživatelům poskytnout oprávnění provádět konkrétní úlohy nebo využívat určité oblasti, můžete jim u profilů produktu také přiřadit produktové role. Například v případě nástroje Adobe Target můžete uživatelům přiřadit roli pozorovatele, editora nebo schvalovatele. Tyto role produktu dokáže nástroj Adobe Target rozpoznat a vynutit.

Z pozice správce profilu produktu vám schopnost definovat z konzole Admin Console oprávnění a role v rámci profilů produktu poskytuje plnou kontrolu nad způsobem, jakým koncový uživatel pracuje s produktem.

Přečtěte si podrobnosti o tom, jak v konzoli Admin Console spravovat produktyjejich profily.

Konzole Admin Console seskupuje položky oprávnění do jednotlivých oddílů. Každý oddíl obsahuje několik položek oprávnění, které mohou být do profilu produktu přidány nebo odebrány.

Poznámka:

Oddíly a položky oprávnění uvedené v konzoli Admin Console se pro každý produkt liší.

Přidání oprávnění do profilu produktu

Pomocí následujících kroků můžete přidat položky oprávnění z jednotlivých oddílů do profilu produktu:

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Produkty.

  Zobrazí se seznam všech plánů produktu Adobe, u nichž působíte jako správce.

 2. Klikněte na požadovaný produkt.

 3. Klikněte na profil produktu, ke kterému potřebujete přidat oprávnění, a přejděte na kartu Oprávnění.

  Na kartě Oprávnění se zobrazí seznam oddílů, které jsou platné pro stávající produkt. Seznam bude obsahovat také počet položek oprávnění zahrnutých ve stávajícím profilu.

 4. Kliknutím na oddíl zobrazíte dostupné položky oprávnění.

  Při hledání položky oprávnění lze použít pole Hledat. Seznam položek oprávnění se filtruje tak, aby obsahem odpovídal vašim parametrům vyhledávání.

  Podle potřeby přidejte nebo odeberte oprávnění.

  Oprávnění můžete hledat také pomocí pole Hledat.

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

Automaticky vkládat položky oprávnění

Při přidávání položek oprávnění do profilu produktu vám možnost Automaticky zahrnout umožní přidat nejen všechny položky oprávnění, které se momentálně nachází v oddílu, ale také všechny položky oprávnění, které mohou být v daném oddílu vytvořeny v budoucnu. To znamená, že po označení tohoto zaškrtávacího pole budou do profilu produktu přidány všechny položky oprávnění, které jsou v oddílu nyní k dispozici. Pokud později budou v daném oddílu k dispozici nové položky oprávnění, budou i tyto položky automaticky zahrnuty do tohoto profilu produktu. Po výběru této možnosti se již nebudete muset vracet a tento profil produktu měnit tak, aby zahrnoval nové položky oprávnění.

 1. Při práci na kartě Oprávnění otevřete u profilu produktu kliknutím požadovaný oddíl, ve kterém chcete zkontrolovat dostupné položky oprávnění.

 2. Budete-li chtít automaticky zahrnout všechny položky oprávnění pro tento oddíl oprávnění, klikněte na tlačítko Automaticky zahrnout.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odebrání oprávnění

Podle potřeby můžete odebrat určité položky oprávnění přidané do profilu produktu. Můžete také odebrat všechny položky oprávnění v oddílu s oprávněním pro profil produktu.

 1. Při práci na kartě Oprávnění otevřete u vybraného profilu produktu kliknutím na tlačítko požadovaný oddíl s oprávněním.

 2. Pokud budete chtít odebrat určité oprávnění, klikněte na tlačítko napravo od dané položky oprávnění.

 3. Budete-li chtít z oddílu s oprávněním odebrat všechny položky oprávnění přidané do profilu produktu, klikněte na tlačítko Odebrat vše v pravém horním rohu seznamu ZAHRNUTO.

Kopírování oprávnění

Můžete vytvořit nový profil produktu za použití oprávnění definovaných ve stávajícím profilu. To může být užitečné v případě, že máte profil produktu s komplikovanou sadou definovaných oprávnění.

 1. Po uložení změn v oprávnění do profilu produktu klikněte na kartě Oprávnění na tlačítko Kopírování oprávnění.

 2. Pokud se zobrazí dotaz na vytvoření nového profilu, klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Po zkopírování oprávnění z profilu produktu budete přesměrováni na novou, předběžnou verzi profilu produktu. Nový profil produktu má všechna oprávnění z původního profilu.

 3. Zadejte požadované informace nutné k vytvoření nového profilu.

 4. V příslušném případě klikněte na tlačítko Další a upravte služby, které potřebujete, nebo nastavte pro tento profil kvótu.

 5. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Po vytvoření nového profilu doplněného o oprávnění zkopírované z předchozího profilu budete s novým profilem přesměrováni na kartu Uživatelé.

Následně můžete přidat k tomuto profilu požadované uživatele a správce.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?