Úvod

Společnost Adobe pravidelně vydává aktualizace produktu, které přináší nové funkce pro své koncové uživatele. Společnost Adobe také nabízí firmám více způsobů, jak tyto aktualizace produktů nasazovat.

Coby správce ve vašem podniku budete muset pochopit, jak spravovat nasazování a používání aktualizací pro koncové uživatele. Také se budete muset rozhodnout, která metoda nebo kombinace metod nejlépe vyhovuje požadavkům vaší organizace.

Tento článek obsahuje přehled modelu společnosti Adobe pro vydání nových verzí. Tento článek vám současně pomůže pochopit různé způsoby efektivní správy aktualizací pro koncové uživatele v rámci organizace.

Jak spravovat aktualizace

Spolu s přechodem na cloudové prostředí společnost Adobe přijala určitý servisní model pro zákaznické aktualizace. To znamená, že jsou pravidelně vydávány nové funkce, vylepšení stávajících funkcí a opravy chyb. Tyto nepřetržité aktualizace jsou zárukou, že koncoví uživatelé mohou mít neustále k dispozici nejnovější a nejlepší funkce a vylepšení, aniž by museli čekat na další plnou verzi. Kromě toho tento model organizaci umožňuje vytvářet balíčky, které lze před uvolněním nových funkcí pro koncové uživatele nejprve otestovat a ověřit.

Správa aktualizací

Díky nejnovější technologii instalace společnosti Adobe stačí vytvořit jeden instalační balíček pro všechny uživatele se stejnými požadavky na produkty, a to bez ohledu na jejich současné nastavení aplikací Adobe.

Pokud tedy existuje skupina koncových uživatelů s odlišnou konfigurací produktů nebo vyžadujících provedení nové instalace, není nutné vytvářet složitou sadu balíčků. Vše, co musíte udělat, je vytvořit jeden instalační balíček s požadovanými produkty a aktualizacemi. Vzniklý balíček potom můžete nasadit pro celou skupinu uživatelů.

Správa chyb

Uvědomujeme si, že instalace produktů v podnikovém prostředí není zrovna jednoduchý úkol. Během nasazování nebo instalace může často dojít k nějakým chybám. Díky jedinému instalátoru, který je k dispozici pro všechny uživatele (bez ohledu na jejich aktuální nastavení), se setkáte s konzistentní množinou chybových kódů a zpráv platných pro všechna nastavení. Nemusíte řešit různé chybové scénáře pro nové instalace a pro aktualizace.

Nasazení aktualizací v rámci podniku

Uvědomujeme si, že každý zákazník je jiný. Zákazníci využívající produkty pro podniky nebo pro týmy mohou mít různé potřeby a požadavky. Potřebujete nejaktuálnější funkce v produktech, které jste si koupili, ale také chcete sami rozhodovat o tom, jak a kdy budou tyto funkce k dispozici koncovým uživatelům.

Při nasazování aktualizací pro koncové uživatele máte k dispozici následující možnosti:

Samoobslužný proces

Pokud koncoví uživatelé mají přístup k aplikacím Creative Cloud pro stolní počítače, budou upozorněni na zpřístupnění nových aktualizací s možností je nainstalovat. Tato metoda snižuje zátěž pro správce IT. Současně nabízí koncovým uživatelům přístup k nejnovějším aktualizacím ihned po jejich vydání. 

creative-cloud-desktop-app

Aktualizace balíčků pomocí nástroje Admin Console

Karta Balíčky v nástroji Admin Console umožňuje vytvářet tyto typy balíčků:

Pokud chcete dát uživatelům plnou kontrolu nad tím, které aktualizace si stáhnou a nainstalují, můžete vytvořit samoobslužné balíčky.

Chcete‑li si ponechat větší kontrolu nad aktualizacemi, které si mohou uživatelé nainstalovat, můžete vytvořit spravované balíčky.

Stáhněte si z karty Balíčky v nástroji Admin Console šablony Adobe (předem vytvořené balíčky) a ty pak rozešlete koncovým uživatelům.

Tyto balíčky se vytvářejí a udržují v nástroji Admin Console. To znamená, že je nevytváříte lokálně u sebe. Vytvořené balíčky můžete podle potřeby stahovat a nasazovat.

Aktualizace balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager

Pomocí aplikace pro stolní počítače Creative Cloud Packager můžete balíčky vytvářet na počítači na svém pracovišti. Po spuštění nástroje Creative Cloud Packager máte možnost vytvořit nový balíček. Po otevření stránky Aplikace a aktualizace jednoduše zvolte aktualizace, které chcete do balíčku vložit. Výsledkem je nativní instalační balíček, který je možné nasadit u všech koncových uživatelů.

Balíčky sestavené pomocí nástroje Creative Cloud Packager jsou vytvářeny a udržovány u vás ve firmě. Vytvořené balíčky můžete podle potřeby nasazovat.

Remote Update Manager (RUM)

Nástroj Remote Update Manager (RUM) vám jako správci podniku umožňuje vzdáleně vyvolat aktualizační program na počítači koncového uživatele. Můžete aktualizovat všechny aplikace nebo jen některé z nich. Můžete také určit, které komponenty jsou pro klienta k dispozici, nebo aktualizace stáhnout, vložit do paměti a nainstalovat je později, například po restartu.

Vlastní aktualizační server

Ve firmě můžete mítsvůj vlastníserver s aktualizacemi. Pomocí nástroje Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) můžete synchronizovat vlastní webový server se serverem společnosti Adobe. Díky tomu můžete mít všechny aktualizace na svém pracovišti. K instalaci aktualizací můžete použít buď nástroj Remote Update Manager z vašeho aktualizačního serveru na vyžádání, nebo můžete nechat koncové uživatele, aby aktualizaci provedli sami. Koncový uživatel může aktualizace nainstalovat buď podle plánu, nebo prostřednictvím samoobslužné aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

Vlastní aktualizační server

Jak zjistím, zda jsou k dispozici aktualizace?

Karta Balíčky v nástroji Admin Console

Pokud máte přístup k nástroji Admin Console, můžete na kartě Balíčky zkontrolovat aktualizace balíčků, které jste předtím vytvořili.

Neaktuální aplikace

E-mailová oznámení

Na kartě Balíčky konzole Admin Console můžete povolit nebo zakázat týdenní e-mailová oznámení o nejnovějších aktualizacích.

  1. V konzoli Admin Console vyberte možnosti Balíčky > Předvolby.

  2. Pokud chcete oznámení povolit, zaškrtněte příslušné políčko v části Oznámení.

Pokud jste stáhli předem vytvořený balíček, na stránce Balíčky se zobrazí aktualizace dostupné pro aplikace z vašeho balíčku. Další informace naleznete v tématu Správa balíčků.

Neaktuální aplikace

Použití aplikace Creative Cloud pro stolní počítače

Pokud k nasazení aktualizace zvolíte možnost Samoobslužný proces, uživatelé budou od aplikace Creative Cloud pro stolní počítače dostávat oznámení.

Aktualizace v CCDA

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online