Příručka uživatele Zrušit

Řešení chyb instalace balíčku Creative Cloud

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   3. Integrace pomocí Canvas LMS
   4. Integrace pomocí Blackboard Learn
   5. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   6. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   7. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Nastavení identity
   1. Typy identit | přehled
   2. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
   3. Nastavení organizace pomocí Federated ID
    1. Přehled SSO
    2. Nastavení Azure Connector a synchronizace
     1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
     2. Přidání Azure Sync do adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
    3. Nastavte Google Federation a synchronizujte
     1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
     2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Google Federation
    4. Obecný SAML
     1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pro jiné poskytovatele SAML
     2. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí Microsoft ADFS
     3. Časté dotazy k jednotnému přihlašování SSO
     4. Řešení problémů s jednotným přihlašováním SSO
    5. Jednotné přihlašování SSO pro vzdělávací instituce
     1. Konfigurovat jednotné přihlašování SSO pro školní portály a systémy pro vedení výuky
     2. Časté dotazy
   4. Ověření vlastnictví domény
   5. Přidávání a správa domén
   6. Propojení domén s adresáři
   7. Správa stávajících domén a adresářů
   8. Pomocí důvěryhodnosti adresářů přidejte předem nárokované domény
   9. Přechod na nového poskytovatele ověřování
  2. Nastavení datových zdrojů
  3. Nastavení ověřování
  4. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  5. Nastavení konzole
  6. Správa šifrování
 4. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa uživatelů
   1. Přehled
   2. Role pro správu
   3. Techniky správy uživatelů
    1. Správa uživatelů jednotlivě   
    2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
    3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
    4. Synchronizace Microsoft Azure
    5. Synchronizace Google Federation
   4. Změna typu identity uživatele
   5. Správa skupin uživatelů
   6. Správa uživatelů v adresáři
   7. Správa vývojářů
   8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
   9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  2. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa zásad samoobsluhy
   4. Správa integrací do aplikací
   5. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   6. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   7. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   8. Volitelné služby
  3. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Migrace z licencí pro zařízení
   6. Správa profilů
   7. Licensing Toolkit
   8. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 5. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 6. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
   2. Začínáme
 7. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Další informace naleznete v tématu ID kanálů k použití s nástrojem Adobe Remote Update Manager
   3. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 8. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 9. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 10. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Běžné důvody selhání instalace balíčku

Většina selhání při instalaci balíčku nastává kvůli problémům uvedeným v tabulce. Chcete-li problémy rychle odstranit, postupujte podle pokynů k řešení. Pokud se při spouštění aplikace zobrazí chybová zpráva neočekávaného zkušebního období nebo vypršení platnosti licence, přečtěte si, jak vyřešit chyby zkušebního období a vypršení platnosti licence.

Obvyklé důvody selhání instalace balíčku

Kód chyby

Řešení

Váš počítač nesplňuje minimální systémové požadavky.  

195

Ujistěte se, že vaše zařízení splňuje systémové požadavky pro každý produkt v balíčku nasazení. Častým důvodem nesplnění systémových požadavků je používání nepodporované verze operačního systému. Seznamte se s nejnovějšími pokyny týkajícími se operačního systému pro vaše aplikace Creative Cloud.

Na počítači běží konfliktní procesy.

19

Před dalším pokusem o spuštění instalace balíčku ukončete konfliktní procesy nebo aplikace. Úplný seznam najdete v části Řešení konfliktů procesů. Pokud instalujete aplikaci Acrobat, zavřete všechny aplikace Office 365 mimo aplikací Adobe.

Na disku není dostatek místa.

31

Ověřte, zda je na disku dostatek místa pro všechny instalované aplikace. Zjistěte, jak uvolnit místo na pevném disku.

Instalace se nezdařila, protože je již spuštěn jiný instalátor.

81

Zavřete všechny dříve spuštěné instalační programy nebo procesy Adobe. Poté restartujte počítač a spusťte instalaci balíčku znovu. Další informace najdete v oddílu Kód chyby 81.

Selhání zavaděče Creative Cloud v počítači

42

Spusťte soubor Uninstaller.exe a vyberte možnost Opravit, nebo aplikaci Creative Cloud pro počítače přeinstalujte.

Pokud narazíte na další problémy, prostudujte si téma Diagnostika chyb instalace nebo Diagnostika chyb při odinstalaci.

Poznámka:

Kód chyby 1603 v protokolech MSI indikuje obecnou chybu. Z tohoto kódu nemůžete zjistit přesnou příčinu selhání nasazení balíčku. Chcete-li určit hlavní příčinu, postupujte podle kroků uvedených v tabulce výše.

Poznámka:

Pokud instalační program Adobe hlásí kód chyby 33, znamená to, že odinstalaci nelze provést, protože produkt není nainstalován. Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, identifikujte hlavní příčinu podle diagnostických kroků.

Diagnostika chyb instalace

V následující tabulce jsou popsány obecné kroky instalace balíčku obsahujícího aplikace a aktualizace Creative Cloud. Pokud při kterémkoli kroku dojde k chybě, otevřete soubor PDApp.log a analyzujte jeho obsah. Pokud soubor PDApp.log obsahuje pouze obecný popis chyby, prověřte soubor Install.log a identifikujte hlavní příčinu chyby.

Kroky instalace

Diagnostika

Řešení

Instalátor balíčku extrahuje obsah balíčku Creative Cloud a nainstaluje:

 • Aplikaci Creative Cloud pro počítače
 • Adobe Setup Utility
 • V souboru PDApp.log vyhledejte řetězec Stopping the installation process (Zastavení procesu instalace).
 • Pokud ho najdete, zkontrolujte, zda je přítomen také chybový řetězec The Bootstrapper Process return code is (XX) (Kód procesu zavaděče je (XX)).

Vyhledejte řešení chybového kódu v oddílu Časté chybové kódy zavaděče.

Jsou nainstalovány aplikace Creative Cloud, aktualizace nebo závislé STI.

 • V souboru PDApp.log vyhledejte chybový řetězec začínající na Fatal.
 • Pokud ho najdete, podívejte se, zda nenajdete také některý z následujících řetězců:
  • The HDPIM Setup Process return code is (133) (Kód procesu nastavení HDPIM je (133)). Stopping the installation process (Ukončení procesu instalace).
  • |Product Media (PHSP, 21.2.8) installation failed... (Instalace Product Media (PHSP, 21.2.8) se nezdařila...)

Hledejte související chybový kód.

Podrobný popis chyby instalace produktu naleznete v souboru Install.log.

Prověřte soubor Creative Cloud PDApp.log

Při každé instalaci, aktualizaci nebo odinstalaci aplikací Creative Cloud se informace o aktivitě zaznamenají do souboru PDApp.log. Pokusy o instalaci/odinstalaci se protokolují postupně v řádcích od nejstaršího po nejnovější. Každý záznam tvoří číslo sestavení, datum a časové razítko, které udává, kdy instalace/odinstalace začala.

Pokud dojde k nějaké chybě, soubor PDApp.log zaznamená informace o chybě na vysoké úrovni, včetně chybových zpráv a kódů chyb. Projděte chybové zprávy, abyste identifikovali příčinu chyby a našli řešení.

Vyhledejte soubor PDApp.log

Podle vašeho operačního systému a nasazení aplikací Creative Cloud bude soubor PDapp.log v jednom z následujících umístění:

Operační systém

Místní nasazení

Vzdálené nasazení

Systém Windows

%Temp%(user)\CreativeCloud\ACC

%temp%(system)\CreativeCloud\ACC\

Systémy macOS

~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/

/private/var/root/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/

Poznámka:

Složky obsahující soubor PDApp.log jsou ve výchozím nastavení skryté. K zobrazení složek použijte Možnosti složky (Windows) nebo Terminál (macOS).

Analyzujte chybové zprávy v souboru PDApp.log

Chcete-li analyzovat obsah souboru PDApp.log, otevřete ho v textovém editoru, jako je například Poznámkový blok (Windows) nebo TextEdit (macOS). Poté začněte od nejnovějšího záznamu dole. Záznamy nad ním se mohou týkat předchozích problémů, které již mohly být vyřešeny. Pokud nemůžete nejnovější záznam najít, vymažte soubor PDApp.log a znovu spusťte instalaci.

Soubor PDApp.log zaznamenává následující typy chyb instalace:

 • Chyby zavaděče
 • Chyby instalace produktu

Chyby zavaděče

Chyby zavaděče jsou chyby instalace v procesu instalace Creative Cloud. Zde je seznam častých chyb zavaděče.

Kód chyby

Příčina

Řešení

-1

Instalace nebyla spuštěna v režimu správce.

Instalujte aplikace Creative Cloud v režimu správce.

1

Obecná chyba.

Podívejte se do souboru PDApp.log na podrobnosti.

62

  Nainstalovaný nástroj Adobe Setup Utility je poškozený.

  Chyba inicializace primární databáze SQLite.

Přejmenujte složku PDApp v klientském počítači a poté zkuste balíček nainstalovat.

50

Systém není schopen během instalace zálohovat prostředky.

Zavřete všechny procesy Adobe spuštěné na klientském počítači. Poté spusťte instalaci znovu. Pokud problém přetrvává, přejmenujte složku PDApp a poté spusťte instalaci znovu.

81

Je spuštěn jiný instalační program.

Zavřete všechny procesy Adobe a přejmenujte složku PDApp.

82

Běží AAM.

Zavřete všechny procesy Adobe a přejmenujte složku PDApp.

1001

Problém s oprávněními balíčku.

Ověřte, zda máte požadovaná oprávnění pro každou složku/soubor balíčku.

Chyby instalace produktu

K chybám při instalaci produktu dochází kvůli problémům s instalací konkrétních aplikací v instalačním balíčku. Zde je seznam běžných chyb instalace produktu a jejich příčin.

Kód chyby

Chybový řetězec

Řešení

1, P1

Nelze analyzovat příkazový řádek.

Zajistěte správné předání argumentů příkazového řádku.

6

Tichý pracovní postup byl dokončen s chybami.

Indikuje, že požadovaná součást selhala. Vyhledejte chybu v souboru Install.log.

7

Nelze dokončit tichý pracovní postup.

Indikuje, že kritická součást selhala. Vyhledejte chybu v souboru Install.log.

9

Nepodporované verze operačního systému.

Přejděte na podporovanou verzi operačního systému.

10

Nepodporovaný systém souborů.

Indikuje problémy s rozlišováním malých a velkých písmen v systému souborů. Zajistěte, aby cesty ke složkám System (/Applications), User (~) a Installer nerozlišovaly velká a malá písmena.

11

Je spuštěna jiná instance. Současně může běžet pouze jedna instance.

Ukončete všechny ostatní spuštěné instance aplikace Adobe Application Manager a restartujte počítač.

14

Selhání v důsledku nedostatečných oprávnění.

Ověřte, zda instalační program spouštíte v režimu správce.

15

Synchronizace Media DB se nezdařila.

Databáze médií není synchronizována s místní databází.

 • Zkontrolujte obě databáze a ujistěte se, že žádná z nich není poškozená.
 • Aktualizujte svůj operační systém.
 • Poté zkuste aplikace nainstalovat znovu.
 • Ověřte oprávnění k místní databázi médií.
 • K odstranění dříve nainstalovaných souborů použijte nástroj Cleaner.

20

Cesta ke zdroji instalace neexistuje.

 • Ověřte, zda není instalační program poškozený.
 • Ověřte, zda je databáze médií ve složce Payloads.
 • Pokud jsou problémy s přístupem k síti, vytvořte místní kopii instalačního programu a instalaci opakujte.

22

Kontrola INSTALLDIR se nezdařila.

Vyberte jiné umístění instalace.

23, P23

Kontrola systémových požadavků pro některé datové části selhala.

Ověřte, zda systém vyhovuje systémovým požadavkům.

25

Instalátor překračuje limit MAX_PATH.

Zkuste instalovat s kratší cestou.

26

Některé datové části nelze nalézt. Ověřte instalátor.

 • Pokud používáte AAMEE, vytvořte balíček instalátoru znovu, abyste zajistili, že složka s datovými částmi obsahuje všechny datové části.
 • Pokud instalujete ze složky Media, vytvořte místní kopii instalačního programu a instalaci opakujte.
 • Instalační program může být poškozený. Zkuste stáhnout novou kopii instalačního programu.
 • Pokud instalační soubory existují na více discích, zkopírujte všechny datové části z instalačních disků do místní kopie na cílovém disku.

28

Základní produkt není nainstalován.

Nejprve nainstalujte základní produkt.

30

Instalace byla dokončena s chybami kvůli nedostatku místa na disku.

Uvolněte místo na disku a poté nainstalujte součásti.

31

Instalace se nezdařila kvůli nedostatku místa na disku.

Uvolněte místo na disku pro instalaci důležitých součástí.

32

Záplata již byla použita.

Produkt je aktuální. Chcete-li vyřešit jakékoli problémy s inventářem aktualizátoru, přeinstalujte aplikace a poté zkuste opravu spustit znovu.

36

(Pouze systém Windows)

Již je spuštěn jiný instalátor MSI.

 • Nechte doběhnout dříve spuštěný instalátor MSI.
 • Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.

37

Ověření se nezdařilo. (Binární soubory v balíčku mohou být poškozené.)

Vytvořte balíček znovu.

39

Vytvoření záznamu ARP se nezdařilo.

Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.

105, C105

Chyba čtení/zápisu databáze hdpim.db.

Znovu spusťte instalaci balíčku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na péči o zákazníky Adobe. 

128, C128

Kontrola podpisu balíčku se nezdařila.

Instalační balíček může být poškozený. Vytvořte balíček znovu a poté instalaci zopakujte. 

131

Je spuštěn konfliktní proces.

Identifikujte konfliktní proces z protokolů chyb. Ukončete proces a poté instalaci zopakujte.

133, C133

Málo místa na disku v počítači uživatele.

Uvolněte místo na disku a nasazení balíčku zopakujte.

136, C136

Obecná chyba instalace.

Pokuste se balíček nainstalovat znovu.

138, C138

Systém má málo paměti, alokace paměti se nezdařila.

Ukončete některé aplikace, restartujte počítač a poté instalaci opakujte.

140, 140C

Žádné oprávnění v instalačním adresáři.

Získejte potřebná oprávnění nebo vyberte jiné umístění instalace.

143, 143C

Cesta ke zdrojovému souboru uvnitř archivu zip neexistuje.

Zkontrolujte oprávnění a zkuste instalaci provést znovu.

146, C146

Jeden nebo více souborů na uživatelském počítači je uzamčeno jiným procesem.

Restartujte systém a zkuste instalaci balíčku opakovat.

147, C147

Při instalaci/odinstalaci nelze kopírovat soubor.

Soubor nelze zkopírovat. Zkontrolujte oprávnění a zkuste instalaci provést znovu.

183, C183

Produkt nelze nainstalovat.

Chcete-li balíček stáhnout a znovu nainstalovat, vyberte možnost Opakovat. Pokud k chybě dojde při instalaci Adobe XD v systému Windows, řešení naleznete v oddílu Kód chyby 183 při instalaci Adobe XD ve Windows.

195, C195

Nejsou splněny minimální systémové požadavky.

Upgradujte svůj systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikací Creative Cloud. Další informace najdete v článku Systémové požadavky | Creative Cloud.

Analýza souboru Install.log

Chcete-li identifikovat chybu a zjistit její příčinu, prostudujte si oddíl Analýza souboru Install.log.

Vyhledejte soubory protokolu Install.log

Podle vašeho operačního systému je soubor Install.log v následujícím umístění:

Operační systém

Cesta

Windows (32bitová verze)

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows (64bitová verze)

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers

Systémy macOS

/Library/Application Support/Adobe/Installers

Analýza chybových zpráv v souborech Install.log

Informace o analýze obsahu souboru Install.log najdete v oddílu Analýza protokolu instalace produktu Creative Cloud.

Soubor protokolu instalace pro Acrobat obsahuje název produktu Acrobat a datum instalace v názvu souboru. Má příponu „.log.gz.“ Přípona .gz označuje, že soubor je zkomprimovaný.

Diagnostika chyb odinstalace

Chyby odinstalace aplikací Creative Cloud jsou zaznamenány ve specifickém formátu v souboru PDApp.log. Zde je ukázkový řetězec chyby při problému s instalací:

12/04/21 04:45:53:830 | [FATAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  |3316 | The return code from the Adobe Installer Process is (16). Stopping the uninstallation process (Ukončení procesu odinstalace). Zde jsou podrobnosti o kódu při selhání instalace/odinstalace produktu.

Zde je seznam běžných chyb a jejich řešení.

Ukončovací kód

Chybový řetězec

Příčina

Možné řešení

24

Instalace/odinstalace/přeinstalace zrušena uživatelem.

Uživatel zrušil proces odinstalace.

Znovu spusťte proces odinstalace. 

33

Základní produkt není nainstalován, nelze odinstalovat.

Uživatel se pokusil odinstalovat produkt, který aktuálně není nainstalován. 

Pokud je k dispozici pouze záznam ARP, zkuste produkt přeinstalovat a poté odinstalovat.

135

Odinstalace se nezdařila z neznámého důvodu.

Neidentifikovatelné

Opakujte odinstalaci

Zapojte se do konverzace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Připojte se.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.