Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen

Esteettömyysasetusten määrittäminen

Acrobatissa voi määrittää useita oletusarvoja, joiden avulla liikunta- ja näköesteisten on helpompi lukea PDF-tiedostoja. Nämä oletusarvot määrittävät, miten PDF-tiedostot näkyvät näytössä ja miten näytönlukuohjelma lukee niitä.

Useimmat esteettömyyteen liittyvät oletusasetukset voidaan valita käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa. Se neuvoo näiden asetusten määrittämisessä. Jotkin esteettömyyteen vaikuttavat asetukset puuttuvat käytettävyysasetusten määrityksen avustajasta. Näitä ovat esimerkiksi Lukeminen-, Lomakkeet- ja Multimedia-luokkien asetukset. Voit määrittää kaikki asetukset Oletusarvot-valintaikkunassa.

Joidenkin esteettömyysasetusten nimet ovat käytettävyysasetusten määritysten avustajassa erilaiset kuin Oletusarvot-valintaikkunassa. Acrobatin ohjeessa käytetään Oletusarvot-valintaikkunassa näkyviä nimiä.

Lisätietoja esteettömyysominaisuuksista on sivustossa osoitteessa www.adobe.com/fi/accessibility.

Esteettömyysasetusten määrittäminen avustajalla

 1. Käynnistä käytettävyysasetusten määrityksen avustaja jommallakummalla seuraavista menetelmistä:
  • Valitse Työkalut > Käytettävyys > Asetusten määrityksen avustaja.

  • (Vain Windows) Käynnistä Acrobat ensimmäisen kerran, kun näytönlukuohjelma tai näytönsuurentaja on käytössä.

 2. Valitse avustavalle ohjelmalle ja laitteille sopiva asetus.

  Toiminto näyttää valitsemasi asetuksen mukaan vain avustaville ohjelmille ja laitteille sopivat oletusarvot.

 3. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Jos napsautat missä vaiheessa tahansa Peruuta, Acrobat valitsee avustajan asetuksille oletusarvot (tätä ei suositella).

Esteettömyysasetusten määrittäminen Oletusarvot-valintaikkunassa

 1. Voit määrittää avustaville ohjelmille ja laitteille sopivat asetukset haluamallasi tavalla Oletusarvot-valintaikkunan välilehdissä.

Esteettömyyden oletusarvot

Esteettömyyden oletusarvot Käytettävyys-välilehdessä

Korvaa dokumentin värit

Kun valitset tämän oletusasetuksen, voit valita luettelosta tekstille ja taustalle väriyhdistelmiä, joiden kontrasti on suuri, tai luoda oman yhdistelmän. Nämä asetukset vastaavat käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Käytä dokumentissa tekstin värejä, joiden kontrasti on suuri -vaihtoehtoa.

Käytä aina sivun asettelun tyyliä

Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita sivun asettelun tyyli -vaihtoehtoa.

Käytä aina suurennusasetusta

Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita dokumentin zoomaus -vaihtoehtoa.

Käytä dokumentin rakennetta sarkainjärjestykseen, jos sarkainjärjestystä ei ole määritetty

Tämä asetus helpottaa siirtymistä lomakekentissä ja linkeissä, jos dokumentin sarkainjärjestystä ei ole määritetty.

Näytä aina näppäimistön valintakohdistin

Valitse tämä asetus, jos käytät näytönsuurentajaa. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Näytä aina näppäimistöllä käytettävä osoitin -vaihtoehtoa.

Käytä aina järjestelmän valintaväriä

Kun tämä asetus on valittuna, oletusvalintaväri (sininen) korvataan järjestelmän määrittämällä värillä.

Näytä portfoliot tiedostotilassa

Kun tämä on valittu, PDF-portfolion osatiedostot ja tiedoston tiedot näkyvät luettelossa. Tiedostotilassa lukeminen on helpompaa liikunta- tai näkövammaisille ja sokeille käyttäjille.

Esteettömyyden oletusarvot Yleinen-välilehdessä

Tallenna dokumentin muutokset automaattisesti tilapäistiedostoon joka

Poistamalla tämän asetuksen valinnan voit poistaa automaattisen tallentamisen käytöstä. Näytönlukuohjelman tai näytönsuurentajan on ladattava PDF-tiedosto uudestaan jokaisen tallennuksen jälkeen. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Poista dokumentin automaattinen tallennus käytöstä -vaihtoehtoa.

Esteettömyyden oletusarvot Lomakkeet-paneelissa

Kenttien korostusväri ja Pakollisten kenttien korostusväri

Nämä oletusarvot määrittävät, mitä värejä käytetään täytettävien lomakekenttien korostamiseen. Nämä asetukset vastaavat Kenttien korostusväri- ja Pakollisten kenttien korostusväri -vaihtoehtoja käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa.

Automaattinen täyttäminen

Kun asetus on käytössä, Acrobat tarjoutuu automaattisesti täyttämään joitakin merkintöjä lomakekenttiin, joten lomakkeen täyttäminen sujuu nopeammin. Tämä asetus ei vastaa mitään käytettävyysasetusten määrityksen avustajan asetusta.

Esteettömyyden oletusarvot Multimedia-paneelissa

 • Näytä tekstitys, jos se on käytettävissä

 • Toista ääni, jos se on käytettävissä

 • Näytä kuvan lisätekstit, jos ne ovat käytettävissä

 • Näytä äänen kuvaus (tai videokuvan kuvaus tai kuvaava video), jos se on käytettävissä

Nämä asetukset eivät vastaa mitään käytettävyysasetusten määrityksen avustajan asetuksia.

Esteettömyyden oletusarvot Sivunäyttö-välilehdessä

Suurennus

Määrittää dokumenttien suurennusasetukset, jolloin heikkonäköiset henkilöt voivat lukea uudelleenjuoksutetut PDF-tiedostot helpommin. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita dokumentin zoomaus -vaihtoehtoa.

Pehmeä teksti

Ohjaa tekstin pehmennystä. Voit estää tekstin pehmennyksen sekä muuttaa tekstin terävämmäksi ja helpommaksi lukea näytönsuurentajalla valitsemalla Ei mitään -vaihtoehdon. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Poista tekstinpehmennys käytöstä -vaihtoehtoa.

Esteettömyyden oletusarvot Luku-paneelissa

Lukemisjärjestys

Määrittää dokumenttien lukemisjärjestyksen. Lukemisjärjestyksen oletusasetukset näkyvät myös käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa.

Päättele lukemisjärjestys dokumentista (suositeltava)

Määrittää lukemisjärjestyksen dokumentissa, jota ei ole koodimerkitty, käyttämällä kehittynyttä rakenneanalyysia.

Lukemisjärjestys vasemmalta oikealle, ylhäältä alas

Erottaa tekstin sen sijainnin mukaan vasemmalta oikealle ja sitten ylhäältä alas. Tämä menetelmä on nopeampi kuin Päättele lukemisjärjestys dokumentista -vaihtoehto. Tämä asetus analysoi vain tekstin; lomakekentät ohitetaan ja taulukoita ei tunnisteta.

Käytä lukemisjärjestystä raakatulostusvirrassa

Erottaa tekstin samassa järjestyksessä, jossa se on tallennettu tulostusvirtaan. Tämä menetelmä on nopeampi kuin Päättele lukemisjärjestys dokumentista -vaihtoehto. Tämä asetus analysoi vain tekstin; lomakekentät ohitetaan ja taulukoita ei tunnisteta.

Ohita lukemisjärjestys koodatuissa dokumenteissa

Käyttää Luku-oletusarvojen mukaista lukemisjärjestystä dokumentin koodimerkintärakenteen mukaisen järjestyksen sijasta. Valitse tämä asetus vain, jos huolimattomasti koodimerkitty PDF-tiedosto aiheuttaa ongelmia. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita koodattujen dokumenttien lukemisjärjestys -vaihtoehtoa.

Sivu tai dokumentti

Tämä asetus määrittää, kuinka suuri osa dokumentista kerrallaan lähetetään näytönlukuohjelmaan. Jos PDF-tiedostoa ei ole koodimerkitty, Acrobat voi analysoida sen sekä yrittää päätellä sen rakenteen ja lukemisjärjestyksen. Jos tiedosto on pitkä, tähän voi kulua paljon aikaa. Kannattaa ehkä määrittää, että Acrobat lähettää vain näkyvissä olevan sivun, jolloin dokumentti analysoidaan pieni osa kerrallaan. Tämän tekijän merkitys vaihtelee dokumentin koon ja monitasoisuuden sekä näytönlukuohjelman ominaisuuksien mukaan. Kun Acrobat lähettää tietoja näytönlukuohjelmaan, näytönsuurentajaan tai muuhun avustavaan ohjelmaan, se lataa tiedot puskurimuistiin, joka on suoraan avustavan ohjelman käytettävissä. Puskurimuistiin lähetettävien tietojen määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa Acrobat joutuu käyttämään tehtävien suorittamiseen, kuten tiedoston avaamiseen, seuraavalle sivulle siirtymiseen, näkymän vaihtamiseen ja komentojen suorittamiseen.

Lue vain nykyiset näkyvät sivut

Tämä on yleensä paras vaihtoehto käytettäessä näytönsuurentajaa. Se parantaa suorituskykyä, sillä ohjelmiston ei tarvitse käsitellä dokumentin piilossa olevia osia. Kun Acrobat lähettää vain PDF-tiedoston näkyvät sivut puskurimuistiin, avustava ohjelma tai laite voi käyttää vain näitä sivuja. Seuraavalle sivulle siirrytään vasta, kun seuraava sivu on näkyvissä ja Acrobat on lähettänyt sivun tiedot puskurimuistiin. Jos tämä vaihtoehto valitaan, siirry dokumentin sivulta toiselle käyttämällä Acrobatin suunnistustoimintoja avustavan ohjelman toimintojen sijasta. Valitse myös sivuasettelun oletusasetukseksi Yksi sivu, jos haluat, että Acrobat lähettää vain näkyvissä olevat sivut avustavaan ohjelmaan tai laitteeseen. Koska Acrobat lähettää kaikkien näkyvissä olevien sivujen tiedot, avustava ohjelma tai laite saa sekä kokonaan että osittain näkyvien sivujen tiedot. Jos valitset sivunäyttöasetukseksi muun kuin Yksi sivu, esimerkiksi Jatkuva, ja tuot seuraavan sivun näkyviin, avustava ohjelma tai laite ei ehkä pysty seuraamaan, mikä edellisen sivun osa on luettu ääneen. Ohjeet Yksi sivu -asetuksen määrittämiseen sivun oletusasetteluksi ovat kohdassa PDF-tiedostojen tarkastelemisen oletusarvot.

Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Lue vain näkyvissä olevat sivut -vaihtoehtoa.

Lue koko dokumentti

Jos käyttämäsi näytönlukuohjelman omat siirtymis- ja etsimistyökalut ovat tutumpia kuin Acrobatin työkalut, tämä voi olla paras vaihtoehto. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Lue koko dokumentti kerralla -vaihtoehtoa.

Jos dokumentti on suuri, lue vain nykyiset näkyvät sivut

Tämä asetus on normaalisti valittu. Se on yleensä paras vaihtoehto käytettäessä näytönlukuohjelmaa ja pitkiä tai monimutkaisia PDF-tiedostoja. Tällöin Acrobat lähettää pienen tiedoston kerralla, mutta suuret tiedostot sivu kerrallaan. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Lue suuresta dokumentista vain näkyvissä olevat sivut -vaihtoehtoa.

Vahvista dokumenttien koodaus

Jos tämä asetus valitaan, käyttäjä voi vahvistaa käytettävät asetukset, ennen kuin Acrobat valmistelee koodimerkitsemättömän asiakirjan luettavaksi. Koodimerkintöjen lisääminen voi viedä paljon aikaa, varsinkin jos tiedosto on suuri. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Vahvista dokumenttien koodaus -vaihtoehtoa.

Ääneenlukuasetukset

Näillä oletusarvoilla voit muuttaa äänenvoimakkuutta, lukunopeutta ja äänenkorkeutta, kun dokumentti luetaan ääneen. Voit valita oletusäänen tai jonkin käyttöjärjestelmän sisältämistä äänistä. Voit lukea tekstilohkoja myös käyttämällä ylä- ja alanuolia. Nämä oletusasetukset eivät vastaa mitään käytettävyysasetusten määrityksen avustajan avulla määritettäviä asetuksia.

Siirry sovelluksessa ja ohjaa sitä näppäimistön avulla

Voit siirtyä dokumentissa paikasta toiseen käyttämällä näppäimistöä hiiren sijasta. Monet pikanäppäimet ovat käytettävissä Mac OS -tietokoneissa. Katso lisätietoja käyttöjärjestelmän käyttöoppaasta. Windowsissa jotkin pikanäppäimet, joilla siirrytään Acrobatissa, voivat poiketa muissa Windows-sovelluksissa käytettävistä pikanäppäimistä.

Kun Acrobat käynnistetään Web-selaimessa, näppäinkomennot ovat alkuaan Web-selaimen mukaiset. Siksi jotkin pikanäppäimet eivät ehkä ole käytettävissä Acrobatissa tai ovat käytettävissä vasta sitten, kun PDF-tiedosto aktivoidaan.

Tietoja esteettömyysominaisuuksista on sivustossa osoitteessa www.adobe.com/fi/accessibility.

Yhden näppäimen pikavalintojen ottaminen käyttöön

Voit valita joitakin työkaluja ja toimintoja yhden näppäimen pikavalintojen avulla. Useimmat Acrobatin pikanäppäimet eivät edellytä yhden näppäimen pikavalintojen ottamista käyttöön.

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Yleiset ja valitse sitten Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla.
Huomautus:

Eräät näytönlukuohjelmat eivät toimi Acrobatin yhden näppäimen pikavalintojen kanssa.

Automaattinen vieritys

Automaattinen vieritys helpottaa pitkien, varsinkin uudelleenjuoksutettujen PDF-tiedostojen vierittämistä. Voit vierittää sivuja käyttämättä näppäimistöä tai hiirtä.

 1. Valitse Näytä > Sivunäyttö > Automaattinen vieritys.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit muuttaa vieritysnopeutta numeronäppäimillä (9 tarkoittaa suurinta ja 0 pienintä nopeutta).

  • Voit säätää vieritysnopeutta ylä- tai alanuolinäppäimellä vierityssuunnasta riippuen.

  • Voit vaihtaa vierityssuunnan painamalla miinusmerkkinäppäintä (-).

  • Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle painamalla vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.

  Huomautus:

  Kun haluat lopettaa automaattisen vierityksen, paina Esc-näppäintä tai valitse uudelleen Näytä > Sivunäyttö > Automaattinen vieritys.

Esteettömän tekstin tallentaminen pistekirjoitustulostinta varten

Huomautus:

Tässä julkaisussa käytetään termiä "pistekirjoitustulostin" kaikista laitteista, joita käytetään muunnettaessa tekstiä näkövammaisia tai huononäköisiä henkilöitä varten.

Voit tallentaa PDF-tiedoston tekstin esteettömänä tekstinä pistekirjoitustulostinta varten. Teksti voidaan tuoda ja tulostaa tason 1 tai 2 muotoiltuina pistekirjoitusdokumentteina käyttämällä pistekirjoitusta tuottavaa sovellusta. Lisätietoja on sovelluksen käyttöoppaassa.

PDF-tiedoston tekstiversio ei sisällä kuvia eikä multimediaobjekteja. Esteettömän PDF-tiedoston tekstiversio sisältää kuitenkin vaihtoehtoiset tekstikuvaukset tällaisia objekteja varten, jos niitä on määritetty.

 1. Valitse TiedostoVie kohteeseen > Teksti (käytettävissä).

PDF-tiedoston uudelleenjuoksutus

Voit juoksuttaa PDF-tiedoston tekstin uudelleen yhdeksi dokumenttiruudun levyiseksi sarakkeeksi. Tällainen uudelleenjuoksutusnäkymä voi helpottaa dokumentin lukemista matkaviestimessä tai sen suurentamista tavallisessa näytössä ilman, että tekstin lukeminen edellyttää näytön vierittämistä vaakasuunnassa.

Tiedostoa ei voi tallentaa, muokata eikä tulostaa uudelleenjuoksutusnäkymässä.

Uudelleenjuoksutusnäkymässä on tavallisesti vain luettava teksti. Lomakkeita, kommentteja, digitaalisia allekirjoituskenttiä ja sivun artefakteja, kuten sivunumeroita, otsikoita ja alatunnisteita, ei voi juoksuttaa uudelleen. Sekä luettavaa tekstiä että lomakkeita tai digitaalisia allekirjoituksia sisältäviä sivuja ei voi juoksuttaa uudelleen. Pystysuuntainen teksti juoksutetaan uudelleen vaakasuuntaisena.

Acrobat lisää koodimerkinnättömään dokumenttiin tilapäiset koodimerkinnät ennen uudelleenjuoksuttamista. Dokumentin laatijana voit optimoida PDF-tiedostojen uudelleenjuoksutuksen käyttämällä koodimerkintöjä. Koodimerkinnät varmistavat, että tekstilohkot juoksutetaan uudelleen ja että sisältö näkyy oikeassa järjestyksessä, jotta lukijat voivat seurata useille sivuille ulottuvia tekstejä.

Voit tarkistaa dokumentin lukujärjestyksen nopeasti tarkastelemalla sitä Uudelleenjuoksutus-näkymässä.

(Acrobat Pro) Jos koodimerkitty PDF-tiedosto ei juoksutu uudelleen halutulla tavalla, tarkista, onko PDF-tiedoston sisältö- tai lukujärjestyksessä epäjohdonmukaisuuksia. Tarkista myös koodimerkintätoimenpide. Voit ratkaista uudelleenjuoksutusongelmat käyttämällä Sisältö-ruutua tai Lukemisjärjestys-työkalua.

Otsikot ja sarakkeet (vasemmalla) rivittyvät loogisessa lukemisjärjestyksessä (oikealla)
Otsikot ja sarakkeet (vasemmalla) rivittyvät loogisessa lukemisjärjestyksessä (oikealla).

Koodimerkityn PDF-tiedoston uudelleenjuoksutus

 1. Valitse Näytä > Suurenna > Juoksuta uudelleen.

Jos Sivun asettelu -asetuksena on Kahden sivun näkymä ennen näkymän uudelleenjuoksuttamisen valitsemista, Sivun asettelu -asetukseksi vaihtuu automaattisesti Yhden sivun näkymä, kun dokumentti juoksutetaan uudelleen. Jos Sivun asettelu -asetuksena on Kahden sivun vieritys ennen näkymän uudelleenjuoksuttamisen valitsemista, Sivun asettelu -asetukseksi vaihtuu automaattisesti Ota käyttöön vieritys, kun dokumentti juoksutetaan uudelleen.

Palaaminen juoksuttamattomaan näkymään

 1. Valitse Uudelleenjuoksutus-näkymässä Näytä > Zoomaa > Uudelleenjuoksutus.

PDF-tiedoston lukeminen näytönlukuohjelmalla

Acrobat on yhteensopiva avustavien ohjelmien ja laitteiden, esimerkiksi näytönlukuohjelmien ja näytönsuurentajien, kanssa. Ne auttavat näkövammaisia käyttäjiä käyttämään tietokoneohjelmia. Kun käytössä on avustava ohjelma tai laite, Acrobat voi lisätä avoimiin PDF-tiedostoihin tilapäisiä koodimerkintöjä luettavuuden parantamiseksi. Käynnistä käytettävyysasetusten määrityksen avustaja, kun haluat tehostaa Acrobatin ja avustavan ohjelman tai laitteen yhteistoimintaa. Voit muuttaa avoimen dokumentin lukemisasetuksia käyttäessäsi näytönlukijaa valitsemalla Työkalut > Käytettävyys > Muuta lukemisasetuksia.

Katso tietoja avustavan ohjelman tai laitteen dokumentaatiosta. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, jos haluat lisätietoa järjestelmävaatimuksista tai yhteensopivuudesta tai ohjeita ohjelman tai laitteen käyttöön Acrobatin kanssa.

Jos tarvitset lisätietoja näytönlukuohjelmien käyttämisestä, katso www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

PDF-tiedoston lukeminen Lue ääneen -toiminnolla

Lue ääneen -toiminto lukee ääneen PDF-tiedoston tekstin, myös kommentit sekä kuvien ja täytettävien kenttien vaihtoehtoiset tekstikuvaukset. Koodimerkittyjen PDF-tiedostojen sisältö luetaan loogisen rakennepuun mukaisessa järjestyksessä. Jos tiedostossa ei ole koodimerkintöjä, ohjelma päättelee oikean järjestyksen, ellei lukemisjärjestystä ole määritetty lukemisasetuksissa.

Lue ääneen -toiminto käyttää järjestelmään asennettuja ääniä. Jos tekstinluku- tai kielisovelluksen mukana on asennettu SAPI 4- tai SAPI 5 -ääniä, voit valita niitä PDF-tiedostojen lukemista varten.

Huomautus:

Lue ääneen -toiminto ei ole näytönlukuohjelma, ja eräät käyttöjärjestelmät eivät tue sitä.

Lue ääneen -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Lue ääneen -toiminto täytyy aktivoida ennen käyttöä. Voit poistaa Lue ääneen -toiminnon käytöstä järjestelmän resurssien vapauttamiseksi ja muiden toimintojen nopeuttamiseksi.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Näytä > Lue ääneen > Aktivoi ääneenlukeminen.

  • Valitse Näytä > Lue ääneen > Passivoi ääneenlukeminen.

  Huomautus:

  Voit myös paikantaa tekstin objektinvalintatyökalulla. Ota ääneenluku käyttöön ja valitse sitten Työkalut > Vuorovaikutteiset objektit > Valitse objekti. Voit liikkua dokumentissa nuolinäppäimillä. Kuulet, missä objektinvalintatyökalu sijaitsee, esimerkiksi otsikon vai kappaleen kohdalla.

PDF-tiedoston lukeminen Lue ääneen -toiminnolla

 1. Siirry sivulle, jonka haluat ohjelman lukevan ääneen.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Näytä > Lue ääneen > Lue vain tämä sivu.

  • Valitse Näytä > Lue ääneen > Lue dokumentin loppuun.

PDF-tiedoston lomakekenttien lukeminen ääneen

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Lukeminen-välilehden Ääneenlukuasetukset-osasta Lue lomakekentät.
 2. Valitse PDF-lomakkeen ensimmäinen lomakekenttä painamalla sarkainnäppäintä.
 3. Tee haluamasi valinnat. Voit siirtyä seuraavaan kenttään painamalla sarkainnäppäintä. Toista tätä vaihetta, kunnes lomake on valmis. Acrobat lukee valittujen valintaruutujen ja valintanappien tilan ääneen.
  Huomautus:

  Lue ääneen -toiminto ei kaiuta näppäinten painalluksia. Käytä näytönlukuohjelmaa, jos haluat kuulla, mitä olet kirjoittanut.

Ääneenlukemisen keskeyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Näytä > Lue ääneen > Keskeytä.

  • Valitse Näytä > Lue ääneen > Lopeta.

Tietoja käyttöjärjestelmän esteettömyystyökaluista

Windowsin helppokäyttötyökalut

Windows XP-, Vista-, 7- ja 8.x- käyttöjärjestelmissä on sisäiset työkalut, jotka helpottavat tietokoneen näytössä näkyvien tietojen käyttämistä. Narrator on näytönlukuohjelman karsittu versio. Magnifier on näytönsuurennustyökalu.

Lisätietoja Windows XP-, Vista-, 7- ja 8.x -käyttöjärjestelmien helppokäyttötyökaluista on Microsoftin sivustossa.

Mac OS:n helppokäyttötyökalut

Mac OS X -käyttöjärjestelmässä on sisäiset työkalut, jotka helpottavat tietokoneen näytössä näkyvien tietojen käyttämistä.

Lisätietoja Mac OS X -käyttöjärjestelmän helppokäyttötyökaluista on Apple® Inc:n käytettävyyssivustossa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi