PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen

Tekstin ja kuvien valitseminen ja kopioiminen

Valintatyökalulla voit valita PDF-tiedostosta vaaka- ja pystysuoraa tekstiä tai tekstipalstoja, kuvia, vektoriobjekteja ja taulukoita. Valintatyökalu  tunnistaa kohdistimen alla olevan sisältötyypin ja muuttuu automaattisesti. Voit kopioida valitun tekstin toiseen sovellukseen Kopioi-, Kopioi myös muotoilu-, Vie valinta nimellä- ja Liitä-komennoilla. Pidä mielessä seuraavat seikat:

 • Jos et pysty valitsemaan tekstiä, se saattaa olla kuvan osa. Acrobatissa voit viedä kuvatekstin valittavaksi tekstiksi napsauttamalla Työkalut > Skannaa ja suorita optinen tekstintunnistus > Tunnista teksti > Tässä tiedostossa.
 • Jos Leikkaa-, Kopioi-, Kopioi myös muotoilu- ja Liitä-komennot eivät ole käytettävissä valittuasi tekstin, PDF-tiedoston tekijä on saattanut asettaa tekstin kopioimiselle rajoituksia.
 • Jos kopioimassasi tekstissä käytetään kirjasinta, joka puuttuu omasta järjestelmästäsi, se korvautuu lähinnä vastaavalla kirjasimella tai oletuskirjasimella.
Valintatyökalu
Valitse teksti vetämällä osoitin kohdistimesta loppupisteeseen (vasemmalla) tai vinosti tekstin yli (oikealla).

Tekstin ja kuvien valitseminen

 1. Napsauta valintatyökalua  ja siirrä osoitin sivulla olevan tyhjän osan päälle. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+ (Windows) tai Komento+ (Mac OS). Osoitin muuttuu suorakulmioksi.
 2. Valitse sivun osa vetämällä osoitinta ja piirtämällä suorakulmio.

Tekstipalstan valitseminen

 1. Käytä valintatyökalua ja siirrä osoitin kohti tekstipalstaa. Kun osoitin muuttuu pystypalkiksi, jonka päällä on ruutu, valintatyökalu on palstanvalintatilassa.
  Huomautus:

  Voit ottaa palstanvalinnan käyttöön painamalla Alt-näppäintä samalla, kun vedät suorakulmion tekstipalstan päälle.

 2. Vedä suorakulmio tekstipalstan päälle. Jos haluat valita tekstiä usealta palstalta, vedä osoitin valittavan tekstin alusta loppuun asti.

Sivun kaiken tekstin valitseminen

 1. Valitse Näytä > Sivunäyttö > Yhden sivun näkymä.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Muokkaa > Valitse kaikki.

  • Napsauta tekstiä neljä kertaa. Näin valitaan sivun koko teksti sivuasettelusta riippumatta.

  Huomautus:

  Jos valitset minkä tahansa muun sivuasettelun, dokumentin koko teksti muuttuu valituksi.

Valitun tekstin kopioiminen

 1. Käytä valintatyökalua , kun valitset sivulta tekstiä.
 2. Kopioi teksti:
  • Kopioi valittu teksti Leikepöydälle valitsemalla Muokkaa > Kopioi.

  • Napsauta valittua tekstiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Kopioi.

  • Napsauta valittua tekstiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Kopioi myös muotoilu.

   Voit liittää kopioidun tekstin kommentteihin ja kirjanmerkkeihin tai muilla sovelluksilla tehtyihin dokumentteihin.

Valitun sisällön muuntaminen muihin muotoihin

Voit muuntaa valitun sisällön muihin muotoihin viemällä sen. Voit esimerkiksi valita sisältöä ja tallentaa sen Word-asiakirjana, Excel-laskentataulukkona tai CSV-tiedostona.

 1. Napsauta valintatyökalua . Luo suorakulmiovalinta painamalla Ctrl- (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS).

 2. Vedä suorakulmio kopioitavan sisällön päälle. Jos valitset tekstiä palstoista, paina Alt-näppäintä.
  Huomautus:

  Jos sinun pitää valita yli yhden sivun kokoisia taulukoita, yritä muuttaa sivunäytön asetukseksi Yksi sivu jatkuva, ennen kuin valitset taulukot. (Näytä > Sivunäyttö > Ota käyttöön vieritys)

 3. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Vie valinta nimellä ja määritä tiedoston nimi.
 4. Valitse sisällön luonteen mukaan Tallennusmuoto-kohdassa jokin seuraavista:

  Word-dokumentti tai Word 97–2003

  Tallentaa sisällön Word-tiedostona.

  Excel-työkirja, XML-taulukko tai CSV

  Tallentaa sisällön taulukkona.

  RTF-muoto tai HTML

  Tallentaa sisällön RTF- tai HTML-tiedostona.

  Huomautus:

  Voit kopioida taulukon RTF-muotoisena vetämällä sen avoimeen dokumenttiin kohdesovelluksessa.

  PowerPoint

  Tallentaa sisällön PowerPoint (.pptx) -tiedostona.

Kuvien kopioiminen

Valintatyökalulla voit kopioida ja liittää PDF-tiedoston yksittäisiä kuvia PDF-tiedostosta leikepöydälle, muuhun sovellukseen tai tiedostoon.

Jos et voi valita kuvaa, koska se on päällekkäin tekstin kanssa, avaa Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse Luokat-kohdasta Yleinen. Valitse sitten Valintatyökalu valitsee kuvan ennen tekstiä -valintaruutu.

 1. Käytä valintatyökalua ja tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat valita koko kuvan, napsauta sitä tai vedä suorakulmio sen ympärille.

  • Jos haluat valita osan kuvasta, pidä osoitinta kuvan päällä, kunnes se muuttuu hiusristikuvakkeeksi , ja vedä sitten suorakulmio osan ympärille.

  Huomautus:

  Jos haluat kumota valinnan ja aloittaa alusta, napsauta kuvan ulkopuolta.

 2. Kopioi kuva:
  • Valitse Muokkaa > Kopioi ja sitten Muokkaa > Liitä, jos haluat liittää kuvan toisessa sovelluksessa avoinna olevaan dokumenttiin.

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse, kopioidaanko kuva leikepöydälle vai uuteen tiedostoon.

  • Vedä kuva toisen ohjelman avoimeen dokumenttiin.

Objektien vienti erilliseen PDF-tiedostoon

Voit tallentaa objekteja erilliseen PDF-tiedostoon objektinmuokkaustyökalulla.

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Muokkaa objektia.

 2. Valitse yksi tai useampi objekti.

 3. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna valinta nimellä.

 4. Määritä Tallenna nimellä -valintaikkunassa sijainti, johon haluat tallentaa tiedoston, anna tiedostolle nimi ja valitse Tallenna.

Sivun tilannekuvan ottaminen

Voit käyttää Tilannekuva-työkalua kopioidaksesi valitun sisällön (teksti, kuvat tai molemmat) Leikepöydälle tai toiseen sovellukseen. Teksti ja kuvat kopioituvat kuvana.

Voit ottaa tilannekuvan kahdella tavalla: valintatyökalulla tai tilannekuvatyökaluilla. Ota valintatyökalu käyttöön, piirrä suorakulmio, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Ota tilannekuva.

Jos haluat käyttää tilannekuvatyökalua, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tilannekuva-työkalu valitsemalla Muokkaa > Ota tilannekuva.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta sivun mitä kohtaa tahansa, kun haluat siepata näytön koko sisällön.

  • Vedä kehys tekstin, kuvien tai molempien ympärille.

  • Vedä kehys vain osittain kuvan päälle, kun haluat kopioida osan kuvasta.

   Valitun alueen värit näkyvät hetken ajan käänteisinä valinnan korostamiseksi. Valinta kopioidaan automaattisesti Leikepöydälle, kun vapautat hiiren painikkeen. Jos sinulla on dokumentti avoinna toisessa sovelluksessa, voit liittää kopioidun valinnan suoraan kohdedokumenttiin komennolla Muokkaa > Liitä.


  Huomautus:

  Jos haluat lisätä Tilannekuva-työkalun Yleiset työkalut -työkaluriviin, napsauta työkaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa > Ota tilannekuva. Yleiset työkalut -työkalurivi sijaitsee Työkalut-, Kommentti- ja Jaa-ruutujen vasemmalla puolella. Katso Työkalurivit.

  Huomautus:

  Voit tallentaa kaikki PDF-tiedoston kuvat. Katso Kuvien vieminen toiseen muotoon. Tämä vaihtoehto puuttuu Readerista.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi