Käyttöopas Peruuta

Värimuunnos ja painovärien hallinta (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Tietoja värinmuunnoksesta

Värit pitää usein muuntaa, kun ne esitetään näytössä tai lähetetään tulostimeen. Muunnosta tarvitaan, jos värimallit eivät vastaa toisiaan (esimerkiksi kun RGB-näytössä näkyy CMYK-väri tai kun tulostimeen lähetetään dokumentti, jonka kuvissa käytetään RGB-väritilaa).

PDF-tiedoston objektien lähdeväritilojen perusteella Acrobat määrittää mahdollisen värimuunnostarpeen, esimerkiksi RGB-tilasta CMYK-tilaan. Acrobat hallitsee väriprofiileja sisältävien kuvien ja objektien värien ulkoasua profiiliin sisältyvien tietojen perusteella. PDF/X-standardien mukaisten tiedostojen värejä hallitaan tulostusperusteen avulla. Ei-hallitut värit eivät kuitenkaan käytä profiileja, joten muunnoksen ajaksi on otettava käyttöön tilapäinen profiili. Oletusarvot-valintaikkunan Värinhallinta-paneelissa on profiileja ei-hallittujen värien muuntamista varten. Voit myös valita tiettyjä profiileja, jotka perustuvat paikallisiin paino-olosuhteisiin.

Muunna värit -valintaikkunan yleiskuvaus

Jos tulostat PDF-tiedoston laadukkaalla tulostimella tai otat sen osaksi esivalmistuksen työnkulkua, voit muuntaa värilliset objektit CMYK-tilaan tai muuhun väritilaan. Toisin kuin muut Acrobat-ominaisuudet, jotka muuntavat värit tilapäisesti tulostamisen tai katselun ajaksi, Muunna värit -ominaisuus muuttaa dokumentin väriarvot. Muunna värit -valintaikkunassa voit muuntaa yhden sivun tai koko dokumentin värit.

Huomautus:

Muunna värit -valintaikkuna muuntaa dokumentin kaikki värit tai määritettyjen objektien kaikki värit kohdeväritilaan. Jos haluat muuntaa vain valitsemasi objektin värit, käytä objektinmuokkaustyökalua.

Muunna värit -valintaikkuna
Muunna värit -valintaikkuna

A. Muunnosmääritteet B. Dokumentin värit 

Muunna värit -valintaikkunan avaaminen

 1. Valitse Kaikki työkalut > Käytä painotyötä > Muunna värit.

Värien muuntaminen eri väritilaan

Valittujen väritilojen mukaan värimuunnos säilyttää, muuntaa tai yhdistää väriarvot lähdeväritilasta kohdetilaan seuraavasti:

 • Objektit, joissa on koodimerkitsemättömiä (laite)tietoja, muunnetaan kohdeväritilaan käyttämällä lähteenä työtilaprofiileja. Muunnos tehdään kaikille koodimerkitsemättömille tiloille (RGB, CMYK ja harmaasävy) joko yksittäin tai spottivärien vaihtoehtoisena arvona.

 • Laitteesta riippumattomien väritilojen objektit (CalGray, CalRGB tai Lab) voidaan säilyttää tai muuntaa. Jos ne muunnetaan, Acrobat käyttää laitteista riippumattoman objektin tietoja.

 • Spottivärejä käyttävät objektit voidaan säilyttää, muuntaa tai yhdistää mihin tahansa dokumentissa käytettyyn väriaineeseen. Objekteja ovat muun muassa Erottelu-, DeviceN- ja NChannel-väritilat. Spottivärit voidaan myös yhdistää CMYK-prosessiväriin, jos kohdetilan prosessivärimalli on CMYK. Voit esikatsella muihin painoväreihin yhdistettyjä spottivärejä Tulostuksen esikatselu -valintaikkunassa.

Huomautus:

Jos haluat muuntaa tiettyjä spottipeltejä, käytä Painovärien hallinta -toimintoa yhdessä Muunna värit -työkalun kanssa. Jos haluat muuntaa vain tiettyjä spottipeltejä prosessiväreiksi, yhdistä ne prosessiin Painovärien hallinnassa. Muussa tapauksessa kaikki dokumentin spottivärit muunnetaan prosessiväreiksi, jos olet valinnut värityypiksi Spottivärin.

Dokumentin värien muuntaminen

 1. Valitse muuntokomento Muunna värit -valintaikkunassa. Jos luettelo ei sisällä komentoja, lisää oletusarvoinen muunnoskomento napsauttamalla Lisää.

 2. Valitse muokattava muunnoskomento ja valitse sitten vaihtoehto Vastaavuusehdot-kohdasta:

  Objektin tyyppi

  Määrittää, muunnetaanko koko dokumentin väri vai dokumentin tietyn tyyppisen objektin väri.

  Värityyppi

  Määrittää muunnettavien objektien väriavaruuden.

  Tekstin koko

  Määrittää muunnettavien tekstiobjektien tekstin vähimmäis- ja enimmäiskoon.

 3. Valitse jokin käytettävissä olevista muuntokomennoista:

  Säilytä

  Säilyttää objektit valitussa väritilassa dokumentin tulostuksen yhteydessä.

  Muunna profiiliksi

  Käyttää kohdetilan profiilia väriobjektien muuntamiseen yhteiseen ICC-profiiliin tulostuslaitetta varten.

  Dekalibroi

  Poistaa upotetut profiilit vastaavista objekteista.

 4. Määritä muunnosprofiili.
 5. Valitse muunnoksessa käytettävä muodostusperuste. Oletusarvo on Käytä dokumentin perustetta. Jos valitset jonkin muun perusteen, valittu peruste ohittaa dokumentin perusteen muunnoksessa.
 6. Valitse Sisällytä, jos haluat sisällyttää profiilin. Kun valitaan Sisällytä, kaikki objekti merkitään valittua muunnosprofiilia varten. Dokumentti voi esimerkiksi sisältää viisi objektia: yhden harmaasävytilassa, kaksi RGB-tilassa ja kaksi CMYK-tilassa. Tässä tapauksessa voit sisällyttää kutakin väritilaa kohti erillisen väriprofiilin, jolla väri kalibroidaan kutakin väritilaa varten (yhteensä kolme profiilia). Tämä on hyödyllistä, jos rasterointiprosessorisi suorittaa PDF-tiedostojen värienhallinnan tai jos jaat PDF-tiedostoja muille käyttäjille.

 7. Valitse Muunna värit tulostusperusteeseen ja määritä tulostusperusteprofiili, jota käytetään dokumentin nykyisen tulostusperusteen sijasta. Tulostusperuste määrittää dokumentin tulostamisessa mahdollisesti käytettävän tulostuslaitteen tai tuotantoympäristön värintoisto-ominaisuudet. Tämä valinta ei ole käytettävissä, jos dokumentilla ei ole tulostusperustetta. (Tulostusperuste puuttuu usein PDF-tiedostoista, jotka eivät ole esim. PDF/X- tai PDF/A-standardin mukaisia.)
 8. Määritä muunnettavat sivut.
 9. Valitse haluamasi muunnoksen lisäasetukset:

  Säilytä musta

  Säilyttää CMYK-, RGB- tai harmaasävytilassa piirretyt mustat objektit muunnoksen aikana. Tämä asetus estää RGB-mustan tekstin muuntamisen kylläiseksi mustaksi CMYK-muunnoksen yhteydessä.

  Muunna harmaa CMYK-mustaksi

  Muuntaa laitteen harmaasävyn CMYK-muotoon.

  Säilytä CMYK-päävärit

  Säilyttää päävärit, kun muunnat värejä CMYK-dokumenttien valmistelemiseksi eri kohdeväriprofiilia varten. Jos värissä on vain yksi osaväri, Acrobat käyttää tätä osaväriä. Jos värissä on useita osavärejä, Acrobat etsii mahdollisimman vähän siitä poikkeavan osavärin.

 10. Voit tarkastella luetteloa dokumentin väritiloista ja spottiväreistä valitsemalla Dokumentin värit.

 11. Valitse Painovärien hallinta ja määritä musteasetukset ja luo musteen alias. Jos alias määritetään Painovärien hallinta -toiminnossa, aliaksen nimi näkyy Painovärien hallinta -painikkeen vieressä Muunna värit -valintaikkunassa.
 12. Valitse komento Muuntokomennot-luettelosta ja muuta muuntojärjestystä Siirrä ylöspäin- tai Siirrä alaspäin -painikkeella.
 13. Voit luoda esimäärityksen asetusten perusteella valitsemalla Tallenna komennot. Voit myöhemmin tuoda asetukset valitsemalla Lataa komennot.

Objektien värien muuntaminen

Jos PDF-dokumentin jotkin objektit eivät vastaa dokumentin väritilaa, voit korjata ne käyttämällä objektinmuokkaustyökalua . Objektinmuokkaustyökalu voi muuttaa valittujen objektien väritilat. Jos esimerkiksi sijoitat RGB-kuvan CMYK-dokumenttiin, tällä työkalulla voit muuttaa pelkkää RGB-kuvaa vaikuttamatta PDF-tiedoston muihin väreihin. Voit upottaa profiilin objektiin.

Huomautus:

Objektinmuokkaustyökalu ei anna muuttaa tulostusperustetta, koska se vaikuttaa koko dokumenttiin.

 1. Valitse Kaikki työkalut > Käytä painotyö-työkalua > Muokkaa objektia.

 2. Valitse muunnettavat objektit.
  Huomautus:

  Jos objektin valitseminen on hankalaa, yritä käyttämällä Sisältö-välilehteä (Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö). Sisältö-välilehdessä näkyvät kaikki PDF-tiedoston elementit siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät sivulla.  

 3. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

 4. Valitse Väri-välilehti.

 5. Valitse Muunna-valikosta profiili, josta tulee objektin uusi väritila. Yksittäisen objektin nykyinen väritila (tai usean objektin samat väritilat) näkyy Väri-lehden yläosassa. Useiden objektien eri väritilat eivät näy.
 6. Valitse Muodostusperuste-valikosta objektissa käyttökelpoinen muunnosmenetelmä.
 7. (Valinnainen) Valitse jokin seuraavista muuntoasetuksista:

  Upota profiili

  Upottaa väriprofiilin objektiin.

  Säilytä musta

  Säilyttää CMYK-, RGB- tai harmaasävytilassa piirretyt mustat objektit muunnoksen aikana. Tämä asetus estää RGB-mustan tekstin muuntamisen kylläiseksi mustaksi CMYK-muunnoksen yhteydessä.

  Muunna harmaa CMYK-mustaksi

  Muuntaa laitteen harmaasävyn CMYK-muotoon.

  Säilytä CMYK-päävärit

  Säilyttää päävärit, kun muunnat värejä CMYK-dokumenttien valmistelemiseksi eri kohdeväriprofiilia varten. Jos värissä on vain yksi osaväri, Acrobat käyttää tätä osaväriä. Jos värissä on useita osavärejä, Acrobat etsii mahdollisimman vähän siitä poikkeavan osavärin.

 8. Napsauta Muunna värit.

Poistaa upotetut profiilit yksittäisistä objekteista.

Voit poistaa upotetut väriprofiilit PDF-tiedoston kuvista ja muista objekteista. Ilman upotettua profiilia Acrobat määrittää objektin työtilaprofiilin avulla, miten värin ulkoasua käsitellään.

 1. Valitse Kaikki työkalut > Käytä painotyö-työkalua > Muokkaa objektia, ja valitse sitten muunnettavat objektit.

 2. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

 3. Valitse Väri-välilehti.

 4. Valitse Dekalibroi värit.

Painovärin hallinnan yleiskuvaus

Painovärien hallinnan avulla painovärejä voi hallita tulostettaessa. Painovärin hallinta -toiminnolla tehdyt muutokset vaikuttavat lopputulokseen mutta eivät siihen, miten värit on määritetty dokumentissa.

Painovärin hallinta -asetukset ovat erityisen hyödyllisiä painopalveluiden tarjoajille. Jos prosessityöhön esimerkiksi kuuluu spottiväri, palveluntarjoaja voi avata dokumentin ja vaihtaa spottivärin vastaavaksi CMYK-prosessiväriksi. Jos dokumentti sisältää kaksi samanlaista spottiväriä vaikka tarvitaan vain yksi, tai jos samalla spottivärillä on kaksi eri nimeä, palveluntarjoaja voi määrittää kummatkin värit saman aliaksen alle.

Lihotuksen työnkulussa Painovärien hallinta -toiminnolla voidaan määrittää mustetiheys lihotuksen ohjausta varten sekä musteiden oikea määrä ja järjestys.

Huomautus:

InDesign ja Acrobat käyttävät samaa tekniikkaa painovärien hallintaan. Käytä standardinmukaisia laboratorioarvoja spottiväreihin -asetus löytyy kuitenkin ainoastaan InDesignista.

Painovärin hallinta Acrobatissa
Painovärin hallinta

A. Prosessiväri B. Alias-spottiväri C. Spottimuste 

Avaa Painovärin hallinta Acrobatissa

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse Kaikki työkalut > Käytä painotyö-työkalua > Painovärien hallinta.
 • Valitse kolmen viivan   valikko (Windows) tai Tiedosto-valikko (macOS) > Tulosta ja sitten Lisäasetukset. Valitse Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Tulostus-paneelista Painovärien hallinta.
 • Valitse kolmen viivan   valikko (Windows) tai Tiedosto-valikko (macOS) > Tallenna muussa muodossa > Lisää asetuksia > Encapsulated PostScript tai PostScript. Valitse Asetukset ja sitten Painovärien hallinta.

Spottivärien erotteleminen prosessiväreinä

Painovärien hallinnan avulla spottivärit voidaan muuntaa prosessiväreiksi. Kun spottivärit on muunnettu vastaaviksi prosessiväreiksi, ne painetaan eri laatoille yksittäisen laatan sijaan. Spottivärin muuntamisesta on hyötyä, jos prosessiväridokumenttiin on lisätty vahingossa spottiväri tai jos dokumentti sisältää useampia spottivärejä kuin painamisen kannalta on käytännöllistä.

 1. Tee Painovärien hallinta -toiminnossa jokin seuraavista:
  • Jos haluat erotella yksittäiset spottivärit, napsauta mustetyypin kuvaketta spottivärin tai alias-spottivärin vasemmalta puolelta. Prosessivärin kuvake tulee näkyviin. Jos haluat vaihtaa värin takaisin spottiväriksi, napsauta kuvaketta uudelleen.

  • Jos haluat erotella kaikki spottivärit, valitse Muunna kaikki spottivärit prosessiväreiksi. Spottivärien vasemmalla puolella olevat kuvakkeet muuttuvat prosessivärien kuvakkeiksi. Jos haluat palauttaa spottivärit, poista valintamerkki Muunna kaikki spottivärit prosessiväreiksi -kohdasta.

  Huomautus:

  Jos Muunna kaikki spottivärit prosessiväreiksi -toiminto valitaan, kaikki Painovärien hallinnassa määritetyt mustealiakset poistetaan. Valinta saattaa myös vaikuttaa dokumentin päälletulostus- ja lihotusasetuksiin.

 2. (Vain InDesign) Jos haluat käyttää spottivärien laboratorioarvoja CMYK-määrityksien sijaan, valitse Käytä standardinmukaisia laboratorioarvoja spottiväreihin.

Spottivärin aliaksen luominen

Voit määrittää spottivärin toiselle spottivärille tai prosessivärille luomalla aliaksen. Alias on hyödyllinen, jos dokumentti sisältää liian monta spottiväriä tai kaksi samanlaista spottiväriä, vaikka tarvitaan vain yksi. Mustealiasten vaikutukset näkyvät tulosteessa. Vaikutukset näkyvät myös näytössä, jos päällepainatuksen esikatselu on käytössä.

 1. Valitse Painovärien hallinnassa spottivärimuste, jolle haluat luoda aliaksen.
 2. Tee valinta Painovärialias-valikosta. Mustetyypin kuvake ja musteen kuvaus muuttuvat sen mukaisesti.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?