Käyttöopas Peruuta

Preflight-lisätarkastukset (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Preflight-ongelmien tarkasteleminen PDF-rakenteen sisällä

Lisätietoja PDF-rakenteesta on kohdassa Adobe PDF Technology Center. Jos tunnet PDF-tiedostomuodon hyvin, tutki PDF-tiedoston sisäistä rakennetta ja sen kirjasimia Preflight-ristiriidan teknisen syyn löytämiseksi. Preflight-tarkistus sisältää kolme vaihtoehtoa PDF-tiedoston tarkempaa tutkimista varten. PDF-tiedostoihin perehtyneet käyttäjät voivat näillä työkaluilla analysoida ristiriidan aiheuttaneita objekteja ja kirjasimia.

On tärkeää tuntea tarkkaan kirjasimien sisäinen rakenne ja Type 1-, TrueType- ja OpenType-kirjasimien määritykset. Kirjasimien määritykset on lueteltu ohjeen lähdeluettelossa.

Huomautus:

Näyttöön tulevissa ikkunoissa voit selata mutta et muokata PDF-rakennetta ja kirjasimia.

Sisäisen PDF-rakenteen selaaminen

Voit tarkastella sisältövirtojen ja cos-objektien määrittämää PDF-tiedoston rakennetta puukaaviona. Sisältövirrat edustavat sivuja, lomakkeen XObject-objekteja, Type 3 -kirjasimen merkkejä sekä kommenttien ja lomakekenttien ulkoasua. Cos-objekteihin kuuluvat väriavaruus, kuvat ja XObject-oliot.

Tarkista PDF-syntaksi, tutki korjauksen tuloksia tai määritä ristiriidan syy. Valittavissa on viisi näkymätilaa, jotka järjestävät sisältövirrat eri tavoin. Et voi muokata PDF-tiedostoa Sisäinen PDF-rakenne -ikkunassa.

Huomautus:

Älä sekoita sisäistä rakennetta koodimerkityn PDF-tiedoston loogiseen rakenteeseen, josta on apua näkövammaisille tai sokeille lukijoille. Sisäinen rakenne sisältää dokumentin kaikki objektit, myös koodimerkinnät.

Sinun täytyy suorittaa Preflight-tarkistus ennen kuin voit selata PDF-tiedoston sisäistä rakennetta.

 1. Avaa PDF-dokumentti ja valitse Käytä painotyö-työkalua > Preflight vasemmassa paneelissa olevasta Kaikki työkalut -valikosta. Valitse Preflight-valintaikkunasta Vaihtoehdot ja valitse sitten Selaa sisäistä PDF-rakennetta.

  Sisäinen PDF-rakenne -ikkuna avautuu ja esittää puunäkymän, joka sisältää dokumentin tiedot ja dokumenttiluettelon (dokumentin objektihierarkian lähtötason).

 2. Laajenna puun jokainen osa, jotta näet dokumentin rakenteen.
 3. Valitsemalla Looginen rakenne  vasemmasta yläkulmasta näet kunkin sivun rakenteen.

 4. Voit muuttaa sisältövirtojen ulkoasua puunäkymässä valitsemalla työkaluriviltä näkymätilan:

  Perinteinen 

  Näyttää sisältövirran sivun sisältöoperaattoreiden sarjana. Laajenna operaattorin alipuu, jotta näet sen operandit. Tämä on oletusnäkymä.

   Ryhmittelee sisältövirran kaikki operaattorit, jotka kuuluvat samalle grafiikkatilan sisäkkäistasolle q/Q-operaattoriparin välissä. Laajenna q/Q-parin alipuu, jotta näet sen sisällä olevan operaattorin ja parametrit.

  BMC 

  Samankaltainen kuin Q, mutta järjestää sisältövirrat merkityn sisällön (BMC/EMC) sisäkkäistystasojen mukaan.

  BT/ET 

  Järjestää sisältövirrat tekstilohkoittain, jotka on ympäröity BT- ja ET-operaattoreilla.

  Snippet 

  Näyttää sisältövirrat snippet-sarjoina. Snippet on samassa grafiikkatilassa olevien objektien yhtenäinen ryhmä. Tässä näkymässä kukin snippet edustaa piirto-operaation tyyppiä (esimerkiksi alueen maalaamista) ja sen grafiikkatilaa.

Sisäisen kirjasinrakenteen selaaminen

Jos haluat tarkastella PDF-tiedostoon sisällytettyjen kirjasimien sisäistä rakennetta yksityiskohtaisemmin kuin Preflight-tuloksissa, valitse graafinen näkymä, joka sisältää kunkin kuvion ääriviivan ja koordinaatit. Voit määrittää erilaisten Preflight-virheiden syyt, esimerkiksi kuvioiden vaihtelevista leveyksistä johtuvat ristiriidat.

Sinun täytyy suorittaa Preflight-tarkistus, ennen kuin voit selata kirjasinten sisäistä rakennetta.

 1. Avaa PDF-dokumentti ja valitse Käytä painotyö-työkalua > Preflight vasemman ruudun Kaikki työkalut -valikosta. Valitse Preflight-ikkunasta Vaihtoehdot ja sitten Selaa kaikkien dokumenttikirjasimien sisäistä rakennetta.

  Huomautus:

  Jos haluat tarkastella yksittäisen kirjasimen rakennetta, laajenna Kirjasimet kohdassa Tulokset > Yleiskatsaus. Valitse kirjasin ja valitse Vaihtoehdot-valikosta Sisäisen kirjasinrakenteen selaaminen.

 2. Jos haluat nähdä kuvion tarkat tiedot, napsauta jotain seuraavista painikkeista:

  Näytä ruudukko 

  Merkitsee kuvion koordinaatiston origon kahdella vihreällä kohtisuoralla viivalla.

  Näytä kehykset 

  Merkitsee valitun kuvion käyttämän alueen ja suurimman kaikkien kuvioiden käyttämän alueen sinisillä viivoilla, jotka ovat ylhäällä ja alhaalla kohdakkain.

  Näytä täyttö 

  Näyttää täytetyn kuvion alueet keskiharmaina.

  Näytä pisteet 

  Näyttää kaikki pisteet, jotka käytetään kuvion ääriviivan määrittämiseen. Mustat pisteet esittävät ääriviivan ulkoreunaa. Punaiset pisteet esittävät bezier-käyriä ja ovat eri kohdassa kuin ääriviivan ulkoreuna.

  Näytä kohdistin 

  Merkitsee valitun pisteen sijainnin kahdella magentanvärisellä kohtisuoralla viivalla. Tämä painike on käytettävissä vain, jos Näytä pisteet -asetus on valittu.

 3. Jos haluat muuttaa kuvion näyttöalueen kokoa, vedä puunäkymän ja kuvion näyttöalueen välissä olevaa kahvaa ylös tai alas.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?