Kolmiulotteiseen objektiin lisätyt kommentit liitetään erityisnäkymiin, jotka luodaan kommenttien lisäämishetkellä. Jos näkymää muutetaan, esimerkiksi käännettäessä tai siirrettäessä komiulotteista objektia, kommentit eivät enää näy.

Kolmiulotteiseen objektiin voidaan lisätä kommentteja kolmella tavalla:

 • Lisäämällä kommentteja 3D-mallin tiettyihin osiin 3D-työkalurivin 3D-kommentointityökalulla.

 • Erilaisten kommenttityyppien lisääminen 3D-näkymään kommenttityökalun toissijaisen työkalurivin merkintätyökaluilla.

 • Muuntamalla 3D-mittaus kommentiksi.

Huomautus:

3D-mallin näkymiin voidaan lisätä kommentteja vain Acrobatin tai Readerin versiolla 7.0.7 tai uudemmalla versiolla.

Kun kolmiulotteisen objektin näkymää muutetaan, kaikki objektiin liitetyt kommentit katoavat (oikealla)
Kun kolmiulotteisen objektin näkymää muutetaan, kaikki objektiin liitetyt kommentit katoavat (oikealla).

Huomautus:

Jos et halua liittää kommenttia kolmiulotteiseen näkymään, lisää se kolmiulotteisen objektin alueen ulkopuolelle.

3D-kommentin lisääminen objektiin

3D-kommentointityökalulla luodut kommentit ovat samankaltaisia kuin mittaukset siinä mielessä, että ne liittyvät kolmiulotteisen geometrian tiettyyn osaan. Kun kolmiulotteisia kommentteja lisätään mallin oletusnäkymään, niitä varten luodaan näkymä nimeltä 3D-kommenttinäkymä. Muihin näkymiin lisätyt kolmiulotteiset kommentit on lueteltu mallipuussa kyseisten näkymien osina. Kolmiulotteisia kommentteja voi muokata ja poistaa samalla tavoin kuin mittauksia.

 1. Napsauta 3D-työkalurivillä olevaa Lisää 3D-kommentti -työkalua.

  Huomautus:

  3D-työkalurivi tulee näkyviin, kun viet kohdistimen 3D-mallin päälle. Jos Lisää 3D-kommentti -työkalu ei näy työkalurivillä, napsauta 3D-mallia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Työkalut > Lisää 3D-kommentteja. Voit myös laajentaa oletusarvoisen 3D-työkalurivin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 3D-mallia ja valitsemalla Työkalut > Laajenna 3D-työkalut.

 2. Valitse mallista osa, johon haluat lisätä kolmiulotteisen kommentin.
 3. Kirjoita kommentti Anna kommentin merkkijono -valintaikkunaan.

Lisää kommentit kommenttityökaluilla

Kun kommentteja lisätään kommenttityökaluilla, mallipuuhun luodaan uusi Kommenttinäkymä-niminen näkymä.

Huomautus:

Adobe Reader DC:n käyttäjät voivat lisätä PDF-tiedostoon kommentteja, jos tiedoston tekijä on sallinut tämän.

 1. Valitse Työkalut > Kommentti.

  Kommenttityökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse kommentointityökalu toissijaiselta työkaluriviltä ja napsauta sitten 3D-objektin alueen sisäpuolta.

 3. Luo kommentti napsauttamalla kolmiulotteisen objektin alueen sisäpuolta. Mallipuuhun luodaan näkymämääritys, jonka oletusnimi on esimerkiksi "CommentView1".
 4. Jos haluat lisätä enemmän kommentteja, toimi seuraavasti:
  • Jos haluat lisätä kommentin tiettyyn näkymään, varmista, että oikea kommentointinäkymä on valittu mallipuusta. Napsauta siten kolmiulotteisen objektin alueen sisäpuolta.

  • Jos haluat lisätä kommentin uuteen kommentointinäkymään, varmista, ettei mallipuusta ole valittu kommentointinäkymää. Napsauta siten kolmiulotteisen objektin alueen sisäpuolta.

Huomautus:

Jos poistat yhden näistä automaattisesti luotavista kommentointinäkymistä, siihen liittyvät kommentit ovat edelleen käytettävissä. Voit tarkastella ja valita niitä Kommentit-välilehdessä tai mallipuussa, jossa ne ovat näkymien alapuolella. Kun kommentti valitaan, 3D-malli siirtyy samaan näkymään, jossa se oli kommenttia lisättäessä.

3D-mittausten muuntaminen kommenteiksi

Mittauksia voidaan muuntaa kommenteiksi, jotta niitä voidaan tarkistaa ja varustaa huomautuksin samalla tavoin kuin muita kommentteja.

 1. Napsauta mallipuun Näkymä-ruudussa olevan mittausnäkymän vieressä olevaa plusmerkkiä hiiren kakkospainikkeella, jotta mittausten luettelo tulee näkyviin.

  Huomautus:

  Mittausnäkymä on käytettävissä vain, jos olet lisännyt mittauksia käyttämällä 3D-mittaustyökalua .

 2. Napsauta mittauksen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muunna kommentiksi.
  Mittauksen muuntaminen kommenteiksi
  Mittausten muuntaminen kommenteiksi

Kolmiulotteisen objektin kommenttien näyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse mallipuusta kommentteja sisältävä näkymä.

  • Valitse Työkalut > Kommentti. Kommentit näkyvät oikeanpuolisen ruudun kommenttiluettelossa.

  • Napsauta mallipuun Näkymä-ruudun Asetukset-painiketta ja valitse Luetteloi kommentit.

  Luetteloi kommentit
  Ota käyttöön Luetteloi kommentit -valinta mallipuun Näytä-ruudussa.

 2. Kaksoisnapsauta kommenttia, jotta sen kommentti-ikkuna avautuu.
 3. Toista vaiheita 1 ja 2, jos haluat tarkastella muihin näkymiin liittyviä kommentteja.

Kun valitset kommentin, 3D-malli tulee esiin samassa näkymässä kuin se oli kommenttia lisättäessä.