Käyttöopas Peruuta

3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Kolmiulotteiseen objektiin lisätyt kommentit liitetään erityisnäkymiin, jotka luodaan kommenttien lisäämishetkellä. Jos näkymää muutetaan, esimerkiksi käännettäessä tai siirrettäessä komiulotteista objektia, kommentit eivät enää näy.

Kolmiulotteiseen objektiin voidaan lisätä kommentteja kolmella tavalla:

 • Lisäämällä kommentteja 3D-mallin tiettyihin osiin 3D-työkalurivin 3D-kommentointityökalulla.

 • Erilaisten kommenttityyppien lisääminen 3D-näkymään kommenttityökalun toissijaisen työkalurivin merkintätyökaluilla.

 • Muuntamalla 3D-mittaus kommentiksi.

Huomautus:

3D-mallin näkymiin voidaan lisätä kommentteja vain Acrobatin tai Readerin versiolla 7.0.7 tai uudemmalla versiolla.

Kun kolmiulotteisen objektin näkymää muutetaan, kaikki objektiin liitetyt kommentit katoavat (oikealla)
Kun kolmiulotteisen objektin näkymää muutetaan, kaikki objektiin liitetyt kommentit katoavat (oikealla).

Huomautus:

Jos et halua liittää kommenttia kolmiulotteiseen näkymään, lisää se kolmiulotteisen objektin alueen ulkopuolelle.

3D-kommentin lisääminen objektiin

3D-kommentointityökalulla luodut kommentit ovat samankaltaisia kuin mittaukset siinä mielessä, että ne liittyvät kolmiulotteisen geometrian tiettyyn osaan. Kun kolmiulotteisia kommentteja lisätään mallin oletusnäkymään, niitä varten luodaan näkymä nimeltä 3D-kommenttinäkymä. Muihin näkymiin lisätyt kolmiulotteiset kommentit on lueteltu mallipuussa kyseisten näkymien osina. Kolmiulotteisia kommentteja voi muokata ja poistaa samalla tavoin kuin mittauksia.

 1. Napsauta 3D-työkalurivillä olevaa Lisää 3D-kommentti -työkalua.

  Huomautus:

  3D-työkalurivi tulee näkyviin, kun viet kohdistimen 3D-mallin päälle. Jos Lisää 3D-kommentti -työkalu ei näy työkalurivillä, napsauta 3D-mallia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Työkalut > Lisää 3D-kommentteja. Voit myös laajentaa oletusarvoisen 3D-työkalurivin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 3D-mallia ja valitsemalla Työkalut > Laajenna 3D-työkalut.

 2. Valitse mallista osa, johon haluat lisätä kolmiulotteisen kommentin.
 3. Kirjoita kommentti Anna kommentin merkkijono -valintaikkunaan.

Lisää kommentit kommenttityökaluilla

Kun kommentteja lisätään kommenttityökaluilla, mallipuuhun luodaan uusi Kommenttinäkymä-niminen näkymä.

Huomautus:

Adobe Readerin käyttäjät voivat lisätä PDF-tiedostoon kommentteja, jos tiedoston tekijä on sallinut tämän.

 1. Valitse Työkalut > Kommentti.

  Kommenttityökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse kommentointityökalu toissijaiselta työkaluriviltä ja napsauta sitten 3D-objektin alueen sisäpuolta.

 3. Luo kommentti napsauttamalla kolmiulotteisen objektin alueen sisäpuolta. Mallipuuhun luodaan näkymämääritys, jonka oletusnimi on esimerkiksi "CommentView1".
 4. Jos haluat lisätä enemmän kommentteja, toimi seuraavasti:
  • Jos haluat lisätä kommentin tiettyyn näkymään, varmista, että oikea kommentointinäkymä on valittu mallipuusta. Napsauta siten kolmiulotteisen objektin alueen sisäpuolta.

  • Jos haluat lisätä kommentin uuteen kommentointinäkymään, varmista, ettei mallipuusta ole valittu kommentointinäkymää. Napsauta siten kolmiulotteisen objektin alueen sisäpuolta.

Huomautus:

Jos poistat yhden näistä automaattisesti luotavista kommentointinäkymistä, siihen liittyvät kommentit ovat edelleen käytettävissä. Voit tarkastella ja valita niitä Kommentit-välilehdessä tai mallipuussa, jossa ne ovat näkymien alapuolella. Kun kommentti valitaan, 3D-malli siirtyy samaan näkymään, jossa se oli kommenttia lisättäessä.

3D-mittausten muuntaminen kommenteiksi

Mittauksia voidaan muuntaa kommenteiksi, jotta niitä voidaan tarkistaa ja varustaa huomautuksin samalla tavoin kuin muita kommentteja.

 1. Napsauta mallipuun Näkymä-ruudussa olevan mittausnäkymän vieressä olevaa plusmerkkiä hiiren kakkospainikkeella, jotta mittausten luettelo tulee näkyviin.
  Huomautus:

  Mittausnäkymä on käytettävissä vain, jos olet lisännyt mittauksia käyttämällä 3D-mittaustyökalua .

 2. Napsauta mittauksen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muunna kommentiksi.
  Mittauksen muuntaminen kommenteiksi
  Mittausten muuntaminen kommenteiksi

Kolmiulotteisen objektin kommenttien näyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse mallipuusta kommentteja sisältävä näkymä.

  • Valitse Työkalut > Kommentti. Kommentit näkyvät oikeanpuolisen ruudun kommenttiluettelossa.

  • Napsauta mallipuun Näkymä-ruudun Asetukset-painiketta ja valitse Luettele kommentit.

  Luetteloi kommentit
  Ota käyttöön Luetteloi kommentit -valinta mallipuun Näytä-ruudussa.

 2. Kaksoisnapsauta kommenttia, jotta sen kommentti-ikkuna avautuu.
 3. Toista vaiheita 1 ja 2, jos haluat tarkastella muihin näkymiin liittyviä kommentteja.

Kun valitset kommentin, 3D-malli tulee esiin samassa näkymässä kuin se oli kommenttia lisättäessä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi