Voit lajitella ja esikatsella PDF-portfolioiden osatiedostoja sekä avata, muokata ja tallentaa osatiedostoja niiden lähdesovelluksissa. Jotkut tiedostotyypit vaativat niiden lähdesovelluksen asentamisen tietokoneeseesi.

Tiedostojen tarkasteleminen luettelona

Valitse avoimessa PDF-portfoliossa Näkymä > Portfolio > Tiedot. PDF-portfolion osatiedostojen luettelo näkyy toissijaisen työkalurivin alla. Järjestä tiedoston tiedot nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakkeen nimeä. Voit kääntää järjestyksen napsauttamalla sarakkeen nimeä toisen kerran.

Tiedoston tietojen muokkaaminen luettelossa (Acrobat Pro)

 1. Valitse avoimessa PDF-portfoliossa Näkymä > Portfolio > Tiedot.

  PDF-portfolion osatiedostojen luettelo näkyy toissijaisen työkalurivin alla.

 2. Tee tiedostoluetteloruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat näyttää tai piilottaa luettelon sarakkeen, napsauta hiiren kakkospainikkeella, valitse Näytä ja valitse sarakkeen nimi.

  • Järjestä vaaditut sarakkeet nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakkeen nimeä. Voit kääntää järjestyksen napsauttamalla toisen kerran

  • Jos haluat lisätä tai muuttaa tiedoston tietoja, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa arvoa ja sitten sen tiedon tyyppi, jota haluat muokata. Jos esimerkiksi haluat lisätä kuvaustietoja tiedostoon, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muokkaa arvoa > Kuvaus. Syötä tiedoston kuvaus Muokkaa kuvausta -valintaikkunaan.

  • Lisää sarake napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse Portfolion ominaisuudet. Valitse Portfolion ominaisuudet -valintaikkunassa Lisää ja syötä sen sarakkeen nimi, jonka haluat lisätä, ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat poistaa valinnaisia sarakkeita, avaa Portfolion ominaisuudet -valintaikkuna, valitse poistettavan sarakkeen nimi ja valitse sitten Poista. Et voi poistaa pakollisia sarakkeita, kuten Nimi, Muokattu, Koko ja Luotu.

  • Jos haluat muuttaa sarakkeen järjestystä, avaa Portfolion ominaisuudet -valintaikkuna, valitse sarakkeen nimi ja napsauta sitten Ylös- tai Alas-painiketta. Voit myös vetää saraketta vasemmalla olevassa tiedostoluettelossa.

  • Jos haluat vaihtaa tiedostojen järjestystä, katso Lajitteleminen, suodattaminen ja tiedostojen tai kansioiden järjestyksen muuttaminen.

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen PDF-portfolioon

Voit lisätä tiedostoja ja kansioita aiemmin luotuun PDF-portfolioon joko Sivuasettelu (Esikatselu) -tilassa tai Tiedot (tiedostoluettelonäkymä) -tilassa.

 1. Napsauta toissijaisella työkalurivillä Lisää tiedostot ja valitse Lisää tiedostot tai Lisää kansio.

  Voit myös lisätä tiedostoja tai kansioita jollakin seuraavista tavoista:

  • Napsauta Asettelu-näkymän vasemmassa ruudussa hiiren kakkospainiketta ja valitse Luo kansio. Jos olet Tiedot-näkymässä, napsauta tiedostoluettelossa hiiren kakkospainiketta ja valitse Luo kansio.

  • Jos haluat lisätä tiedostoja tietokoneesta, vedä tiedostot tai kansiot vasempaan ruutuun (Asettelu-näkymään) tai tiedostoluetteloruutuun (Tiedot-näkymään). Voit myös vetää tiedoston tai kansion kansioon lisätäksesi sen portfolioosi.

Huomautus:

Paras tulos saavutetaan, kun osatiedostojen kokonaismäärä on korkeintaan 15 ja kaikkien osatiedostojen kokonaiskoko on alle 50 Mt.

Tiedostojen ja kansioiden poistaminen PDF-portfoliosta

Jos poistat kansion, kaikki sen sisältämät tiedostot poistetaan PDF-portfoliosta.

 1. Valitse yksi tai useampi tiedosto tai kansio PDF-portfoliosta ja paina Poista. Voit myös napsauttaa toissijaisen työkalurivin Poista tiedosto -kuvaketta.

Tiedostojen ja kansioiden järjestäminen PDF-portfoliossa

Voit vetää ja pudottaa tiedostoja vasemmassa suunnistusruudussa tehdäksesi seuraavaa:

 • Järjestele tiedostoja PDF-portfolion kansiossa.
 • Pudota tiedostoja kansioihin tai pudota kansioita toiseen samantasoiseen tai samassa kansiossa sijaitsevaan kansioon.

Lajitteleminen, suodattaminen ja tiedostojen tai kansioiden järjestyksen muuttaminen (Acrobat Pro)

Oletusarvoisesti osatiedostojen järjestys ja lajittelu on tiedostonimen mukainen aakkosjärjestys. Tiedostot näkyvät ja tulostetaan tässä järjestyksessä.

Voit vaihtaa tai mukauttaa järjestystä, jossa tiedostot näkyvät. Tiedostot tulostetaan kuitenkin aina aakkosjärjestyksessä.

Huomautus:

Tiedostojen järjestäminen Asettelu (Esikatselu) -tilassa muuttaa järjestystä vain nykyisessä istunnossa. Kun seuraavan kerran avaat PDF-portfolion, se näkyy siinä lajittelujärjestyksessä, joka on määritetty Portfolion ominaisuudet -valintaikkunassa.

 1. Avaa Portfolion ominaisuudet -valintaikkuna.

  Huomautus:

  Jos olet Asettelu-näkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella vasemmanpuoleista ruutua ja valitse Portfolion ominaisuudet. Jos olet tiedostoluettelonäkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoluetteloruutua ja valitse Portfolion ominaisuudet.

 2. Tee Portfolion ominaisuudet -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muuttaa tiedostoluetteloruudun sarakkeiden järjestystä, valitse sarakkeen nimi ja sijoita se uuteen paikkaan Ylös- ja Alas-painikkeilla.

  • Määritä, missä järjestyksessä tiedostot näkyvät, kun PDF-portfolio avataan ensi kertaa, valitsemalla sarakkeen Lajitteluperuste-valikosta ja määritä sitten Lajittelujärjestys. Jos haluat esimerkiksi näyttää tiedostot niiden muokkauspäivän mukaan, varmista, että Muokattu on valittuna Lajitteluperuste-valikossa ja määritä sitten Lajittelujärjestys-asetukseksi Nouseva tai Laskeva.

  • Jos haluat määrittää, kuinka PDF-portfolio näytetään, valitse näyttöasetus Aloitusnäkymä-valikosta.

 3. Tallenna PDF-portfolio.

Osatiedostojen avaaminen, muokkaaminen ja tallentaminen

Voit avata, muokata ja tallentaa osatiedostoja niiden lähdesovelluksilla, jos sovellus on asennettu tietokoneeseesi. Osatiedostoihin tehdyt muutokset eivät vaikuta alkuperäisiin tiedostoihin PDF-portfolion ulkopuolella.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella / Control-napsauta tiedostoa Asettelu (Esikatselu) -tilassa ja valitse Avaa tiedosto omassa sovelluksessa (muut kuin PDF-tiedostot) tai Avaa tiedosto (PDF-tiedostot).

  • Valitse Acrobat -ikkunan oikeassa yläkulmassa Avaa dokumentti-linkkiä.

  Huomautus:

  Osatiedosto avautuu erilliseen ikkunaan. Jos katselet PDF-portfoliota selaimessa, tiedosto avautuu erillisessä Acrobat-tuotteessa selaimen ulkopuolella.

 2. Jos vahvistusikkuna tulee näkyviin, valitse Avaa tämä tiedosto tai Salli aina tämäntyyppisten tiedostojen avaaminen (jos luotat tiedostomuotoon) ja napsauta OK.

 3. Muokkaa tiedostoa tarpeen mukaan ja tallenna sitten tiedosto.

PDF-portfolion komponenttien tiedostonimien ja kuvausten muokkaaminen

 1. Avaa tiedostoluetteloruutu napsauttamalla Näkymä > Portfolio > Tiedot.

  Tee tiedostoluetteloruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muokata osatiedoston näyttönimeä, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa arvoa > Nimi. Syötä osatiedoston uusi nimi ja valitse OK. Päivitetty nimi näkyy tiedostoluetteloruudun Nimi-sarakkeessa.

  • Jos haluat muokata osatiedoston kuvausta, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa arvoa > Kuvaus. Syötä kuvausteksti ja napsauta OK. Päivitetty kuvaus näkyy tiedostoluetteloruudun Kuvaus -sarakkeessa.

Osatiedostojen erottaminen PDF-portfoliosta

Voit purkaa tai vetää tiedostoja pois PDF-portfolio-ikkunasta tietokoneeseesi. Purkaminen ei poista tiedostoa PDF-portfoliosta.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Napsauta Asettelu- tai Tiedot-tilassa hiiren kakkospainikkeella osatiedoston nimeä ja valitse Pura portfoliosta.

  • Valitse yksi tai useampi tiedosto ja vedä ne sitten työpöydällesi.