Käyttöopas Peruuta

PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Voit lajitella ja esikatsella PDF-portfolioiden osatiedostoja sekä avata, muokata ja tallentaa osatiedostoja niiden lähdesovelluksissa. Jotkut tiedostotyypit vaativat niiden lähdesovelluksen asentamisen tietokoneeseesi.

Tiedostojen tarkasteleminen luettelona

Valitse avoimessa PDF-portfoliossa Näkymä > Portfolio > Tiedot. PDF-portfolion osatiedostojen luettelo näkyy toissijaisen työkalurivin alla. Järjestä tiedoston tiedot nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakkeen nimeä. Voit kääntää järjestyksen napsauttamalla sarakkeen nimeä toisen kerran.

Tiedoston tietojen muokkaaminen luettelossa (Acrobat Pro)

 1. Valitse avoimessa PDF-portfoliossa Näkymä > Portfolio > Tiedot.

  PDF-portfolion osatiedostojen luettelo näkyy toissijaisen työkalurivin alla.

 2. Tee tiedostoluetteloruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat näyttää tai piilottaa luettelon sarakkeen, napsauta hiiren kakkospainikkeella, valitse Näytä ja valitse sarakkeen nimi.

  • Järjestä vaaditut sarakkeet nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakkeen nimeä. Voit kääntää järjestyksen napsauttamalla toisen kerran

  • Jos haluat lisätä tai muuttaa tiedoston tietoja, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa arvoa ja sitten sen tiedon tyyppi, jota haluat muokata. Jos esimerkiksi haluat lisätä kuvaustietoja tiedostoon, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muokkaa arvoa > Kuvaus. Syötä tiedoston kuvaus Muokkaa kuvausta -valintaikkunaan.

  • Lisää sarake napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse Portfolion ominaisuudet. Valitse Portfolion ominaisuudet -valintaikkunassa Lisää ja syötä sen sarakkeen nimi, jonka haluat lisätä, ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat poistaa valinnaisia sarakkeita, avaa Portfolion ominaisuudet -valintaikkuna, valitse poistettavan sarakkeen nimi ja valitse sitten Poista. Et voi poistaa pakollisia sarakkeita, kuten Nimi, Muokattu, Koko ja Luotu.

  • Jos haluat muuttaa sarakkeen järjestystä, avaa Portfolion ominaisuudet -valintaikkuna, valitse sarakkeen nimi ja napsauta sitten Ylös- tai Alas-painiketta. Voit myös vetää saraketta vasemmalla olevassa tiedostoluettelossa.

  • Jos haluat vaihtaa tiedostojen järjestystä, katso Lajitteleminen, suodattaminen ja tiedostojen tai kansioiden järjestyksen muuttaminen.

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen PDF-portfolioon

Voit lisätä tiedostoja ja kansioita aiemmin luotuun PDF-portfolioon joko Sivuasettelu (Esikatselu) -tilassa tai Tiedot (tiedostoluettelonäkymä) -tilassa.

 1. Napsauta toissijaisella työkalurivillä Lisää tiedostot ja valitse Lisää tiedostot tai Lisää kansio.

  Voit myös lisätä tiedostoja tai kansioita jollakin seuraavista tavoista:

  • Napsauta Asettelu-näkymän vasemmassa ruudussa hiiren kakkospainiketta ja valitse Luo kansio. Jos olet Tiedot-näkymässä, napsauta tiedostoluettelossa hiiren kakkospainiketta ja valitse Luo kansio.

  • Jos haluat lisätä tiedostoja tietokoneesta, vedä tiedostot tai kansiot vasempaan ruutuun (Asettelu-näkymään) tai tiedostoluetteloruutuun (Tiedot-näkymään). Voit myös vetää tiedoston tai kansion kansioon lisätäksesi sen portfolioosi.

Huomautus:

Paras tulos saavutetaan, kun osatiedostojen kokonaismäärä on korkeintaan 15 ja kaikkien osatiedostojen kokonaiskoko on alle 50 Mt.

Tiedostojen ja kansioiden poistaminen PDF-portfoliosta

Jos poistat kansion, kaikki sen sisältämät tiedostot poistetaan PDF-portfoliosta.

 1. Valitse yksi tai useampi tiedosto tai kansio PDF-portfoliosta ja paina Poista. Voit myös napsauttaa toissijaisen työkalurivin Poista tiedosto -kuvaketta.

Tiedostojen ja kansioiden järjestäminen PDF-portfoliossa

Voit vetää ja pudottaa tiedostoja vasemmassa suunnistusruudussa tehdäksesi seuraavaa:

 • Järjestele tiedostoja PDF-portfolion kansiossa.
 • Pudota tiedostoja kansioihin tai pudota kansioita toiseen samantasoiseen tai samassa kansiossa sijaitsevaan kansioon.

Lajitteleminen, suodattaminen ja tiedostojen tai kansioiden järjestyksen muuttaminen (Acrobat Pro)

Oletusarvoisesti osatiedostojen järjestys ja lajittelu on tiedostonimen mukainen aakkosjärjestys. Tiedostot näkyvät ja tulostetaan tässä järjestyksessä.

Voit vaihtaa tai mukauttaa järjestystä, jossa tiedostot näkyvät. Tiedostot tulostetaan kuitenkin aina aakkosjärjestyksessä.

Huomautus:

Tiedostojen järjestäminen Asettelu (Esikatselu) -tilassa muuttaa järjestystä vain nykyisessä istunnossa. Kun seuraavan kerran avaat PDF-portfolion, se näkyy siinä lajittelujärjestyksessä, joka on määritetty Portfolion ominaisuudet -valintaikkunassa.

 1. Avaa Portfolion ominaisuudet -valintaikkuna.

  Huomautus:

  Jos olet Asettelu-näkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella vasemmanpuoleista ruutua ja valitse Portfolion ominaisuudet. Jos olet tiedostoluettelonäkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoluetteloruutua ja valitse Portfolion ominaisuudet.

 2. Tee Portfolion ominaisuudet -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muuttaa tiedostoluetteloruudun sarakkeiden järjestystä, valitse sarakkeen nimi ja sijoita se uuteen paikkaan Ylös- ja Alas-painikkeilla.

  • Määritä, missä järjestyksessä tiedostot näkyvät, kun PDF-portfolio avataan ensi kertaa, valitsemalla sarakkeen Lajitteluperuste-valikosta ja määritä sitten Lajittelujärjestys. Jos haluat esimerkiksi näyttää tiedostot niiden muokkauspäivän mukaan, varmista, että Muokattu on valittuna Lajitteluperuste-valikossa ja määritä sitten Lajittelujärjestys-asetukseksi Nouseva tai Laskeva.

  • Jos haluat määrittää, kuinka PDF-portfolio näytetään, valitse näyttöasetus Aloitusnäkymä-valikosta.

 3. Tallenna PDF-portfolio.

Osatiedostojen avaaminen, muokkaaminen ja tallentaminen

Voit avata, muokata ja tallentaa osatiedostoja niiden lähdesovelluksilla, jos sovellus on asennettu tietokoneeseesi. Osatiedostoihin tehdyt muutokset eivät vaikuta alkuperäisiin tiedostoihin PDF-portfolion ulkopuolella.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella / Control-napsauta tiedostoa Asettelu (Esikatselu) -tilassa ja valitse Avaa tiedosto omassa sovelluksessa (muut kuin PDF-tiedostot) tai Avaa tiedosto (PDF-tiedostot).

  • Valitse Acrobat -ikkunan oikeassa yläkulmassa Avaa dokumentti-linkkiä.

  Huomautus:

  Osatiedosto avautuu erilliseen ikkunaan. Jos katselet PDF-portfoliota selaimessa, tiedosto avautuu erillisessä Acrobat-tuotteessa selaimen ulkopuolella.

 2. Jos vahvistusikkuna tulee näkyviin, valitse Avaa tämä tiedosto tai Salli aina tämäntyyppisten tiedostojen avaaminen (jos luotat tiedostomuotoon) ja napsauta OK.

 3. Muokkaa tiedostoa tarpeen mukaan ja tallenna sitten tiedosto.

PDF-portfolion komponenttien tiedostonimien ja kuvausten muokkaaminen

 1. Avaa tiedostoluetteloruutu napsauttamalla Näkymä > Portfolio > Tiedot.

  Tee tiedostoluetteloruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muokata osatiedoston näyttönimeä, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa arvoa > Nimi. Syötä osatiedoston uusi nimi ja valitse OK. Päivitetty nimi näkyy tiedostoluetteloruudun Nimi-sarakkeessa.

  • Jos haluat muokata osatiedoston kuvausta, napsauta tiedostonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa arvoa > Kuvaus. Syötä kuvausteksti ja napsauta OK. Päivitetty kuvaus näkyy tiedostoluetteloruudun Kuvaus -sarakkeessa.

Osatiedostojen erottaminen PDF-portfoliosta

Voit purkaa tai vetää tiedostoja pois PDF-portfolio-ikkunasta tietokoneeseesi. Purkaminen ei poista tiedostoa PDF-portfoliosta.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Napsauta Asettelu- tai Tiedot-tilassa hiiren kakkospainikkeella osatiedoston nimeä ja valitse Pura portfoliosta.

  • Valitse yksi tai useampi tiedosto ja vedä ne sitten työpöydällesi.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi