Käyttöopas Peruuta

PDF-tasot

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja PDF-tasoista

Voit tarkastella, selata ja tulostaa PDF-tiedostojen, jotka on luotu sovelluksista, kuten InDesign, AutoCAD ja Visio, tasosisältöä.

Tasojen näkyvyyttä ohjataan oletustilan ja aloitustilan asetuksilla. Voit esimerkiksi piilottaa tekijänoikeusilmoituksen sisältävän tason aina, kun dokumentti näytetään näytössä, ja samalla varmistaa, että taso tulostuu aina.

Acrobat Prossa voit yhdistää tasoja, vaihtaa niiden nimiä, muuttaa niiden ominaisuuksia ja lisätä niihin makroja. Voit myös järjestää tasoja uudelleen, tuoda tasoja kuvatiedostoista ja muista PDF-tiedostoista sekä estää tasojen piilottamisen lukitsemalla niitä.

Acrobat Pro ei anna sinun luoda tasoja, joiden näkyvyys muuttuu zoomaustason mukaan. Voit kuitenkin korostaa osan tasosta luomalla kirjanmerkin, joka suurentaa tai piilottaa tason sivutoimintojen avulla. Voit myös lisätä dokumenttiin näkyviä tai näkymättömiä linkkejä, joiden avulla käyttäjät voivat siirtyä tasolle tai suurentaa sitä.

Voit säilyttää tasot muuntaessasi InDesign CS -dokumentteja Acrobat Prossa PDF-tiedostoiksi varmistamalla, että Yhteensopivuus-asetuksena on Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi. Varmista lisäksi, että Luo Acrobat-tasot -vaihtoehto on valittuna Vie Adobe PDF -valintaikkunassa.

Tasojen näyttäminen ja piilottaminen

Tietoja voidaan sijoittaa PDF-dokumentin eri tasoille. PDF-dokumentissa käytettävät tasot perustuvat alkuperäisen sovelluksen luomiin tasoihin. Voit tarkastella tasoja ja näyttää tai piilottaa kuhunkin tasoon liittyvän sisällön käyttämällä Tasot-paneelia. Lukituilla tasoilla olevia tietoja ei voi piilottaa.

Toisia tasot voi ehkä järjestää sisäkkäisiksi ryhmiksi päätason kanssa. Jotkin tasot voivat olla ryhmissä, joilla ei ole päätasoa.

Huomautus:

Tasot-välilehden lukituskuvake osoittaa, että sisältö on vain luettavaksi. Lukittuja tasoja voidaan luoda AutoCAD- ja Visio-tiedostoista. Acrobat Standardissa lukitun tason näkyvyyttä ei voi muuttaa. Acrobat Prossa voit muuttaa lukitun tason näkyvyyttä Tason ominaisuudet -valintaikkunassa.

Tasot-välilehti
Tasot-välilehti

A. Silmäkuvake ilmaisee näytettävän tason B. Lukittu taso C. Piilotettu taso 

 1. Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusruudut > Tasot.
 2. Piilota taso valitsemalla silmäkuvake. Voit tuoda piilotetun tason näkyviin valitsemalla tyhjän ruudun. (Taso on näkyvä, kun silmäkuvake on näkyvissä, ja piilotettu, kun silmäkuvake puuttuu. Tämä asetus ohittaa tilapäisesti Tason ominaisuudet -valintaikkunan asetukset.)

  Huomautus:

  Jos päätaso on piilotettu sisäkkäisessä tasoryhmässä, myös sisäkkäiset tasot ovat piilotettuja. Jos päätaso näkyy, sisäkkäiset tasot voidaan määrittää näkyviksi tai piilotetuiksi.

 3. Valitse asetusvalikosta jokin seuraavista:

  Luettele kaikkien sivujen tasot

  Näyttää dokumentin kaikkien sivujen kaikki tasot.

  Luettele näkyvien sivujen tasot

  Näyttää vain näytössä olevan sivun tasot.

  Palauta alkuperäinen näkyvyys

  Palauttaa tasot oletustilaan.

  Käytä tulostuksen ohituksia

  Näyttää tasot Tason ominaisuudet -valintaikkunan tulostusasetusten mukaisina (Tulostuu, kun näkyvissä, Ei tulostu koskaan, Tulostuu aina).

  Käytä viennin ohituksia

  Näyttää tasot Tason ominaisuudet -valintaikkunan vientiasetusten mukaisina (Viedään, kun näkyvissä, Ei viedä koskaan, Viedään aina).

  Käytä tasojen ohituksia

  Näyttää kaikki tasot. Tämä asetus vaikuttaa kaikkeen PDF:n ylimääräiseen sisältöön, jopa tasoihin, joita ei näy Tasot-välilehdellä. Kaikki tasot ovat näkyvissä riippumatta Tason ominaisuudet -valintaikkunan asetuksista. Tason näkyvyyttä ei voi muuttaa silmäkuvakkeella, ennen kuin tämän asetuksen valinta on poistettu. Kun tason ominaisuuksia muokataan Tason ominaisuudet -valintaikkunassa, muutokset otetaan käytön vasta, kun asetusvalikosta valitaan Palauta alkuperäinen näkyvyys. (Tason nimen muutokset otetaan kuitenkin käyttöön välittömästi.)

  Huomautus:

  Sellaisen PDF:n näkymää, jossa on useita tasoja, ei voi tallentaa käyttämällä Tasot-välilehden silmäkuvaketta, joka näyttää ja piilottaa tasoja. Kun tiedosto tallennetaan, tasojen näyttöasetus palautetaan automaattisesti alkuperäisen näyttötilan mukaiseksi.

  Jos haluat tallentaa monitasoiseen PDF-tiedostoon erilaisen näkymän Acrobat Prossa, sinun on muutettava tasojen oletustilaa Tason ominaisuudet -valintaikkunassa.

Tason ominaisuuksien muokkaaminen (Acrobat Pro)

Voit yhdistää oletustila-, näkyvyys- ja tulostusasetukset, kun haluat vaikuttaa siihen, milloin taso näkyy ja milloin se tulostuu. Jos tasolla on esimerkiksi vesileima, se pitää ehkä piilottaa, kun dokumenttia katsellaan näytöstä, mutta silti tulostaa ja viedä dokumentin mukana toisiin sovelluksiin. Tässä tilanteessa voit valita oletustilaksi Käytössä, oletusnäkyvyydeksi Näkymätön (kuva ei tule näyttöön) sekä tulostuksen ja viennin oletusasetuksiksi Tulosta aina ja Vie aina. Tason ei tarvitse näkyä Tasot-välilehdellä, koska kaikki muutokset käsitellään automaattisesti.

Huomautus:

Tason ominaisuudet -valintaikkunassa määritetyt asetukset tulevat voimaan vain, jos dokumentin asetuksissa on valittu Salli käyttäjätietojen määrittää tason tila -asetus. Ellei sitä ole valittu, Tason ominaisuudet -valintaikkunan asetuksista vain Tason nimi ja Oletustila otetaan huomioon.

 1. Valitse Tasot-painike suunnistusruudulla.

 2. Valitse taso ja valitse asetusvalikosta Tason ominaisuudet.

 3. Muokkaa Tason ominaisuudet -valintaikkunassa tason nimeä tai seuraavassa lueteltuja ominaisuuksia ja valitse OK:

  Peruste

  Valitse asetukseksi Katselu, jos käyttäjä saa tuoda tason näkyviin tai piilottaa sen, tai Hakuteos, jos haluat pitää tason aina päällä ja sallia ominaisuuksien muokkauksen. Kun käyttötarkoitukseksi on valittu Hakuteos, taso näkyy kursivoituna.

  Oletustila

  Tällä asetuksella valitaan tason näkyvyystila, joka otetaan käyttöön, kun dokumentti avataan tai alkuperäinen näkyvyys palautetaan. Tasojen silmäkuvakkeet ovat alkuaan näkyvissä tai piilossa tämän asetuksen mukaisesti. Jos oletustila on Ei käytössä, tason silmäkuvaketta ei näy, kun dokumentti avataan tai kun asetusvalikosta valitaan Palauta alkuperäinen näkyvyys.

  Näkyvyysmuuttuja

  Määrittää PDF-tason näkyvyyden näytössä. Taso voidaan näyttää tai piilottaa dokumenttia avattaessa, tai oletustila voi määrittää, näytetäänkö vai piilotetaanko taso dokumenttia avattaessa.

  Tulosta

  Määrittää, tulostuuko taso.

  Vieminen

  Määrittää, näkyykö taso valmiissa dokumentissa, kun PDF-tiedosto viedään sovellukseen tai tallennetaan tiedostomuotoon, joka tukee tasoja.

  Kaikki muut ominaisuudet, jotka monitasoisen PDF-dokumentin tekijä on liittänyt tiettyyn tasoon, näkyvät Tason ominaisuudet -valintaikkunan alareunan ruudussa.

Tasojen järjestäminen uudelleen

Voit järjestää yksittäisiä tasoja uudelleen Tasot-ruudussa. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos haluat muuttaa tasojen järjestystä luettelosta tai siirtää tason muuhun tasoryhmään.

Huomautus:

Lukittuja tasoja ja sisäkkäisissä tasoryhmissä olevia tasoja ei voi järjestää uudelleen.

 1. Valitse taso Tasot-suunnistuspaneelissa.
 2. Aseta kohdistin kerroksen nimen vasemmalle puolelle, pidä Alt-näppäintä painettuna ja vedä kerros uuteen sijaintiin.

Tasojen suunnistuksen lisääminen

Voit lisätä tasoille linkkejä ja kohteita, jotka muuttavat dokumentin näkymää, kun käyttäjä valitsee kirjanmerkin tai linkin.

Huomautus:

Tavallisesti tasojen näkyvyyteen silmäkuvakkeen avulla tehdyt muutokset eivät näy Suunnistus-työkalurivillä.

Tason näkyvyyden liittäminen kirjanmerkkiin

 1. Määritä PDF-tasolle sopivat ominaisuudet, näkyvyys ja suurennustaso dokumenttiruudussa.
 2. Valitse Kirjanmerkit-painike ja valitse asetusvalikosta  Uusi kirjanmerkki.

 3. Valitse uusi kirjanmerkki ja valitse asetusvalikosta Ominaisuudet.

 4. Valitse Kirjanmerkin ominaisuudet -valintaikkunasta Makrot-välilehti.

 5. Valitse toiminto -valikosta Aseta tason näkyvyys, valitse Lisää ja valitse sitten OK.

 6. Valitse kirjanmerkin teksti Kirjanmerkit-välilehdestä ja nimeä kirjanmerkki.
 1. Määritä kohteen tasoille sopivat ominaisuudet dokumenttiruudussa.
 2. Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusruudut > Kohteet.

  Kohteet-välilehti tulee näkyviin kelluvana välilehtenä. Voit lisätä sen muihin välilehtiin vetämällä sen suunnistusruutuun. Jos paneeli kutistetaan, laajenna se valitsemalla Kohteet.

 3. Valitse asetusvalikosta Uusi kohde ja nimeä sitten kohde.

 4. Valitse linkkityökalu ja luo linkki vetämällä dokumenttiruudussa. (Koska sisältö lisätään kaikille tasoille, ei haittaa, vaikka tavallaan lisäät linkin kohdetasolle. Linkki toimii kaikilta tasoilta.)
 5. Valitse Luo linkki -valintaikkunasta Mukautettu linkki ja valitse sitten Seuraava.

 6. Valitse Linkin ominaisuudet -valintaikkunasta Ulkoasu-välilehti ja määritä linkin ulkoasu.

 7. Valitse Linkin ominaisuudet -valintaikkunassa Toiminnot-välilehti, valitse Aseta tason näkyvyys ja valitse Lisää.

 8. Sulje valintaikkunat.

  Voit testata linkin muuttamalla tason asetuksia, valitsemalla käsityökalun ja valitsemalla linkin.

Tasojen tuominen (Acrobat Pro)

Voit tuoda PDF-tiedoston tasoja tai kuvatiedoston kohde-PDF-tiedostoon. Tuettuja kuvatiedostomuotoja ovat BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG ja TIFF.

 1. Valitse Tasot-painike suunnistusruudulla.

 2. Valitse asetusvalikosta Tuo tasona.

 3. Valitse Tuo tasona -valintaikkunasta Selaa ja paikanna sitten tuotava tiedosto. Jos lähdetiedosto on monisivuinen dokumentti, anna Sivunumero-ruutuun tuotavan sivun sivunumero. Jos kohdetiedosto on monisivuinen dokumentti, määritä Kohdesivunumero valintaikkunan Esikatselu-osassa.

 4. Valitse haluamasi seuraavista tuontivaihtoehdoista:

  Luo uusi taso

  Luodaan lähdedokumentista erillinen yksittäinen taso. Nimeä uusi taso.

  Lisää ryhmään

  Määrittää aikaisemmin luodun tasoryhmän, johon tuotu taso lisätään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun kohde-PDF-tiedosto sisältää jo vähintään yhden tasoryhmän ja kun Luo uusi taso on valittuna.

  Lisää aiemmin luotuun tasoon

  Lähdedokumentin sisältö lisätään aikaisemmin luotuun tasoon kohdedokumentissa. Valitse taso kohdedokumentista. Tuodulle sisällölle määritetään samat tason ominaisuudet, jotka ovat käytössä kohdedokumentin aikaisemmin luodussa tasossa. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun kohdedokumentti sisältää tasoja.

  Kopioi tasot lähteestä

  Tasojen tuominen lähdedokumentista. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun lähdedokumentti sisältää tasoja.

 5. Muuta tarvittaessa Sijainti- ja Ulkoasu-asetuksia ja valitse sitten OK.

Tasojen yhdistäminen tai poistaminen (Acrobat Pro)

Yhdistetyt tasot saavat sen tason (kohdetason) ominaisuudet, johon ne yhdistetään. Kun PDF-tasorakenne poistetaan, ohjelma piilottaa kaikki tiedot, jotka eivät ole näkyvissä tasorakenteen poistamisen aikana, ja yhdistää kaikki tasot.

Huomautus:

Tasojen yhdistämistä tai poistamista ei voi peruuttaa.

Tasojen yhdistäminen

 1. Valitse Tasot-painike ja valitse Sulauta tasot asetusvalikosta .

 2. Valitse yhdistettävä taso tai yhdistettävät tasot Yhdistettävät tasot -ruudusta ja valitse sitten Lisää.

 3. Voit poistaa tason keskimmäisestä paneelista valitsemalla sen ja valitsemalla Poista.

 4. Valitse Yhdistämisen kohdetaso -ruudusta taso, johon valitut tasot yhdistetään.

Tasojen poistaminen

 1. Valitse Tasot-painike ja valitse Yhdistä tasot asetusvalikosta .

Tasojen sisällön muokkaaminen

Monitasoisesta PDF-dokumentista voidaan valita tai kopioida sisältöä valintatyökalulla tai tilannekuvatyökalulla. (Acrobat Readerissa PDF-tiedoston pitää sisältää käyttöoikeudet.) Acrobatissa voit muokata sisältöä Muokkaa tekstiä ja kuvia -työkalulla. Nämä työkalut tunnistavat ja valitsevat kaiken näkyvän sisällön riippumatta siitä, sijaitseeko se valitulla tasolla.

Jos muokattu tai poistettu sisältö on liitetty yhteen tasoon, muutos näkyy kyseisellä tasolla Acrobatissa. Jos muokattu tai poistettu sisältö on liitetty useaan tasoon, muutos näkyy näillä kaikilla tasoilla. Jos esimerkiksi haluat muuttaa otsikkoa ja kirjoittajan nimeä, jotka ovat dokumentin ensimmäisen sivun samalla rivillä mutta kahdella näkyvällä tasolla, toisella tasolla tehdyt muutokset vaikuttavat kumpaankin tasoon.

Voit lisätä sisältöä, kuten tarkistuskommentteja, leimoja tai lomakekenttiä monitasoiseen dokumenttiin aivan samoin kuin mihin muuhun PDF-dokumenttiin tahansa. Sisältöä ei kuitenkaan lisätä tietylle tasolle, vaikka se olisikin valittu sisältöä lisättäessä. Sen sijaan sisältö lisätään koko dokumenttiin.

Acrobatissa voidaan yhdistää tasoja sisältäviä PDF-tiedostoja Yhdistä tiedostot yhdeksi PDF-tiedostoksi -komennolla. Jokaisen dokumentin tasot on ryhmitelty erillisen otsikon alle suunnistusruudun Tasot-välilehdellä. Voit laajentaa tai supistaa ryhmän valitsemalla ryhmän otsikkopalkissa näkyvän kuvakkeen.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi