Käyttöopas Peruuta

PDF-tasot

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Yleiskatsaus

PDF-tasojen avulla voit tarkastella, selata ja tulostaa esim. InDesign-, AutoCAD- ja Visio-sovelluksilla luotujen PDF-tiedostojen tasosisältöä. Tasojen näkyvyyttä voidaan hallita oletustilan ja aloitustilan asetuksilla. Acrobat Prossa on useita tasojen hallintaan liittyviä asetuksia, kuten uudelleennimeäminen, tasoittaminen, yhdistäminen, ominaisuuksien muuttaminen ja toimintojen lisääminen.

Acrobat Pro antaa käyttöön seuraavat:

Acrobat Pro ei anna sinun luoda tasoja, joiden näkyvyys muuttuu zoomaustason mukaan. Voit kuitenkin korostaa osan tasosta luomalla kirjanmerkin, joka suurentaa tai piilottaa tason sivutoimintojen avulla. Voit myös lisätä dokumenttiin näkyviä tai näkymättömiä linkkejä, joiden avulla käyttäjät voivat siirtyä tasolle tai tarkentaa niihin.

Voit säilyttää tasot muuntaessasi InDesign CS -dokumentteja PDF-muotoon Acrobat Prossa toimimalla seuraavasti:

 • Määritä yhteensopivuustilaksi Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi.
 • Valitse Vie Adobe PDF -valintaikkunasta Luo Acrobat-tasoja.

Tasojen tarkastelu ja hallinta

Voit näyttää tai piilottaa tasoja Tasot-paneelin avulla. Lukittuja tasoja ei voi piilottaa, ja jotkin tasot on ehkä järjestetty sisäkkäisiksi ryhmiksi. Lukkokuvake ilmaisee, että taso on vain tiedoksi. Acrobat Prossa tason lukittua näkyvyyttä voi muuttaa Tason ominaisuudet -valintaikkunassa. 

 • Voit avata Tasot-paneelin valitsemalla oikeasta paneelista 
 • Jos  -kuvake ei ole näkyvissä, siirry kohtaan  > Näkymä > Näytä/piilota > Sivupaneelit > Tasot
Acrobat Readerin Tasot-paneeli

Tason näkyvyyden säätö

Tasot-paneelin vaihtoehdoilla voit hallita tasojen näkyvyyttä eri tarkoituksiin:

 • Luettele kaikkien sivujen tasot – Näyttää jokaisen tason kaikilla sivuilla.
 • Luettele näkyvien sivujen tasot – Näyttää vain näytössä näkyvien sivujen tasot.
 • Palauta alkuperäinen näkyvyys – Palauttaa tasot oletustilaan.
 • Käytä tulostuksen ohituksia – Näyttää tasot tulostusasetusten mukaisesti.
 • Käytä viennin ohituksia – Näyttää tasot vientiasetusten mukaisesti.
 • Käytä tasojen ohituksia – Näyttää kaikki tasot ja ohittaa yksittäiset asetukset.

Näytä/Piilota taso valitsemalla silmäkuvake. Tämä asetus ohittaa tilapäisesti Tason ominaisuudet -valintaikkunan asetukset.

Kun suljet tiedoston, Tasot-paneelin silmäkuvakkeella määritetty tason näkyvyys ei tallennu. Jos haluat tallentaa Acrobat Prossa monitasoisen PDF-tiedoston erilaisen näkymän, tasojen oletustilaa on muutettava Tason ominaisuudet -valintaikkunassa.

Tason ominaisuuksien muokkaaminen

Acrobat Prossa tasojen ominaisuuksia voidaan muokata näkyvyyden ja tulostuksen hallitsemiseksi. Tason ominaisuudet -valintaikkunassa voit muuttaa tason nimeä, oletustilaa, näkyvyyttä, tulostus- ja vientiasetuksia. Nämä muutokset tulevat voimaan, jos Salli käyttäjätietojen määrittää tason tila -asetus on valittu asiakirjan asetuksissa.

Voit käyttää tason ominaisuuksia seuraavasti:

 1. Avaa Tasot-paneeli ja valitse taso.
 2. Valitse Tason ominaisuudet.
 3. Aseta Tason ominaisuudet -valintaikkunassa seuraavat ominaisuudet tarpeen mukaan.
 • Näkymä-aie valitsee tason päälle tai pois.
 • Viittaus-aie pitää tason aina päällä muokkausta varten (näkyy kursivoituna).
 • Oletustila määrittelee alkuperäisen näkyvyyden, kun dokumentti avataan tai kun näkyvyys palautetaan. Tasojen silmäkuvakkeet ovat aluksi näkyvissä tai piilossa tämän asetuksen mukaisesti. Jos esimerkiksi asetuksena on ”pois”, silmäkuvake on piilossa, kun dokumentti avataan tai kun ”Palauta alkuperäinen näkyvyys” on valittu.
 • Näkyvyys määrittelee PDF-tason näkyvyyden näytössä. 
 • Tulostus määrittää, tulostetaanko taso.
 • Vienti määrittää, näkyykö taso valmiissa dokumentissa, kun PDF-tiedosto viedään tuettuun tasoformaattiin.
 • Tiettyihin tasoihin liittyviä muita ominaisuuksia näytetään Tason ominaisuudet -valintaikkunan alalaidassa.
Tasojen ominaisuuksien määrittäminen Acrobat-tietokonesovelluksessa

Jos taso sisältää esimerkiksi vesileiman, jonka haluat näkyvän näytössä, mutta joka näkyy tulosteessa ja jota viedään muihin muotoihin, muuta seuraavia asetuksia:

 • Aseta oletustilaksi Päällä.
 • Alkutilan näkyvyydeksi Ei koskaan näkyvissä. 
 • Alkutilan tulostukseksi Tulostuu aina.
 • Alkutilan vienniksi Viedään aina. 

Tasojen järjestäminen uudelleen

Voit järjestää yksittäisiä tasoja uudelleen Tasot-ikkunassa, paitsi lukittuja tasoja ja sisäkkäisissä ryhmissä olevia tasoja. Jos haluat järjestää tason uudelleen, valitse ja vedä se haluamaasi paikkaan.

Huomautus:

Lukittuja tasoja ja sisäkkäisissä tasoryhmissä olevia tasoja ei voi järjestää uudelleen.

Tasojen välisen siirtymisen lisääminen

Voit lisätä tasoihin linkkejä ja kohteita, jotka muuttavat dokumentin näkymää, kun käyttäjä valitsee kirjanmerkin tai linkin. Voit hallita tiettyjen tasojen näyttämistä liittämällä tasojen näkyvyyden kirjanmerkkeihin tai linkkien kohteisiin.

Tason näkyvyyden liittäminen kirjanmerkkeihin:

 1. Määritä PDF-tasolle sopivat ominaisuudet, näkyvyys ja suurennustaso dokumenttiruudussa.

 2. Valitse oikeasta paneelista Kirjanmerkit-kuvake > Uusi kirjanmerkki -kuvake.

 3. Valitse uusi kirjanmerkki ja sitten  > Ominaisuudet.

 4. Valitse Kirjanmerkin ominaisuudet -valintaikkunasta Toiminnot-välilehti.

 5. Valitse kohteelle Valitse toiminto asetus Aseta tason näkyvyys ja valitse sitten Lisää. Valitse sitten OK.

 6. Valitse kirjanmerkin teksti Kirjanmerkit-välilehdestä ja nimeä kirjanmerkki.

Tason näkyvyyden liittäminen linkin kohteeseen:

 1. Määritä kohteen tasoille sopivat ominaisuudet dokumenttiruudussa.
 2. Valitse  > Näkymä > Näytä/piilota > Sivupaneelit > Kohteet.
 3. Kohteet-paneeli tulee näkyviin kelluvana ikkunana. Voit lisätä sen muihin paneeleihin vetämällä sen siirtymisruutuun. Jos paneeli on kutistunut, laajenna se valitsemalla Kohteet.
 4. Valitse Vaihtoehdot -valikosta Uusi kohde ja nimeä kohde.
 5. Valitse linkkityökalun kuvake ja luo linkki vetämällä se asiakirjapaneeliin. Huomautus: Koska sisältö lisätään kaikille tasoille, linkki toimii kaikilta tasoilta, vaikka luotkin linkin tietylle kohdetasolle.
 6. Valitse Luo linkki -valintaikkunasta Mukautettu linkki ja sitten Seuraava.
 7. Linkin ominaisuudet -valintaikkunassa:
  1. Aseta Ulkoasu-välilehdeltä linkin ulkoasu.
  2. Valitse Toiminnot-välilehdeltä Aseta tason näkyvyys.
  3. Valitse Lisää.
 8. Sulje valintaikkunat. 
 9. Voit testata linkkiä muuttamalla tason asetuksia, valitsemalla käsityökalun ja valitsemalla linkin.
Huomautus:

Jos muutat tason näkyvyyttä silmäkuvakkeella, näkyvyyden muutokset eivät tallennu siirtymistyökaluriville.

Tasojen tuominen

Acrobat Prossa voit tuoda PDF-tiedoston tai kuvatiedostojen tasoja kohde-PDF-tiedostoon. Tuettuja kuvatiedostomuotoja ovat BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000, PCX, PNG ja TIFF. Tuontivaihtoehdot sisältävät uusien tasojen luomisen, lisäämisen olemassa oleviin tasoihin tai tasoryhmiin ja tasojen kopioimisen lähdedokumentista.

Tasojen tuominen:

 1. Valitse  > Näkymä > Näytä/piilota > Sivupaneelit > Tasot.
 2. Valitse Asetukset-valikosta Tuo tasona.
 3. Valitse esiin tulevasta Tuo tasona -valintaikkunasta Selaa, ja paikanna sitten tiedosto tuontia varten.
  Jos lähdetiedosto on monisivuinen dokumentti, anna Sivunumero-ruutuun sen sivun numero, jonka haluat tuoda. Jos kohdetiedosto on monisivuinen dokumentti, määritä Kohdesivunumero valintaikkunan Esikatselu-osiossa.
 4. Valitse haluamasi seuraavista tuontivaihtoehdoista:
  • Luo uusi taso – Lähdedokumentista luodaan yksi erillinen taso. Nimeä uusi taso.
  • Lisää ryhmään – Määrittää olemassa olevan tasoryhmän, johon tuotava taso lisätään. Tämä valinta on mahdollinen vain, kun PDF-kohdedokumentti sisältää jo vähintään yhden tasoryhmän ja kun on valittu Luo uusi taso.
  • Lisää olemassaolevaan tasoon – Lisää lähdedokumentin sisällön kohdedokumentissa valmiiksi olevaan tasoon. Valitse taso kohdedokumentista. Tuodulle sisällölle määritetään samat tason ominaisuudet, jotka ovat käytössä kohdedokumentin aikaisemmin luodussa tasossa. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun kohdedokumentti sisältää tasoja.
  • Kopioi tasot lähteestä – Toteuttaa lähdedokumentin tasojen tuonnin kohdedokumenttiin. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun lähdedokumentti sisältää tasoja.
 5. Muuta tarpeen mukaan Sijainti- ja Ulkoasu-asetuksia ja valitse sitten OK.

Tasojen yhdistäminen tai tasoittaminen

Tasojen yhdistämisessä niiden ominaisuudet yhdistyvät kohdetasossa, kun taas tasojen litistämisessä näkymättömissä oleva sisältö häivytetään ja kaikki tasot yhdistetään. Huomaa, että yhdistämis- tai litistämistoimintoja ei voi kumota.

Tasojen yhdistäminen:

 1. Valitse Näytä > Näytä/piilota > Sivupaneelit > Tasot.
 2. Valitse Asetukset -valikosta Yhdistä tasot.
 3. Valitse Yhdistettävät tasot -valintaikkunassa yksi tai useampi taso ja valitse sitten Lisää.
 4. Jos haluat poistaa tason keskimmäisestä paneelista, valitse se ja valitse sitten Poista.
 5. Valitse Yhdistämisen kohdetaso -paneelista se taso, johon valitut tasot yhdistetään.
 6. Litistä kaikki tasot valitsemalla Asetukset-valikosta Litistä tasot.
Huomautus:

Ei ole mahdollista perua yhdistämisen tai litistämisen toimintoja.

Tasollisen sisällön muokkaus

Kun muokkaat tasoihin jaettua sisältöä, käytä valitsemiseen tai kopiointiin Valinta- tai Tilannekuva-työkaluja. Sisällön valitseminen ottaa mukaan kaiken näkyvän sisällön tasoon katsomatta. Yhteen tasoon liitetyn sisällön muokkaaminen vaikuttaa vain kyseiseen tasoon, kun taas useisiin tasoihin liitetty sisältö muuttaa kaikkia tasoja. Tasoja sisältäviin dokumentteihin voidaan lisätä muuta sisältöä, joka ei ole liitettynä tiettyihin tasoihin.

Tasoja sisältävien PDF-tiedostojen yhdistäminen

Acrobatilla voit yhdistää tasoja sisältäviä PDF-dokumentteja Yhdistä tiedostot yhdeksi PDF-tiedostoksi -komennon avulla. Jokaisen dokumentin tasot on ryhmitelty erillisten otsikoiden alle Tasot-paneelissa, ja niitä voi laajentaa tai kutistaa tarpeen mukaan.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?