Käyttöopas Peruuta

Preflight-tulosten, -objektien ja -resurssien tarkasteleminen (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Tietoja Preflight-tuloksista

Voit tarkastella Preflight-tarkistuksen tuloksia luettelona, kommentteina tai yksitellen Preflight-valintaikkunassa. Ristiriidat näkyvät Tulokset-luettelossa järjestettyinä vakavuuden mukaan: ensin kaikki virheet, sitten varoitukset ja sitten muut tiedot. Jokainen tarkistus, joka ei täyttänyt Preflight-profiilissa määritettyjä ehtoja, on merkkitty varoituskuvakkeella.

Preflight-valintaikkuna ja ongelmalliset objektit
Preflight-valintaikkuna ja ongelmalliset objektit

Preflight-valintaikkunan yläosassa olevat kuvakkeet osoittavat, että vähintään yksi tietyn vakavuusasteen ongelma on löytynyt: punainen virhekuvake , keltainen varoituskuvake, sininen tietokuvake ja (ei virheitä eikä varoituksia). Vihreä valintamerkki  tarkoittaa, että ongelmia ei löytynyt.

Tulosten tarkasteleminen luettelona

Preflight-valintaikkunassa on lueteltu ongelmat, jotka löytyivät valitussa profiilissa määritettyjen ehtojen mukaisessa tarkistuksessa.

 1. Suorita Preflight-tarkistus.
 2. Kun tulokset tulevat näkyviin, tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos ongelman aiheuttavasta objektista on saatavana lisätietoja, näet tiedot laajentamalla jonkin alueista. Preflight-asetukset määrittävät, kuinka paljon muita tuloksia on lueteltu.

  • Saat objektin näkyviin erillisessä näkymässä valitsemalla Näytä kohdistusnäkymässä.

  • Voit sisällyttää jäljityspolun valitsemalla Sisällytä jäljityspolku. Voit sisällyttää jäljityspolun vain, jos käytit profiilia Preflight-tarkistuksen tekemiseen.

  • Jos olet vaihtanut näkymää Preflight-valintaikkunassa, pääset takaisin Tulokset-luetteloon valitsemalla Tulokset.

  • Saat objektin näkyviin omassa ympäristössään PDF-sivulla kaksoisnapsauttamalla sitä. Objekti korostetaan pisteviivalla, jotta se on helpompi tunnistaa. Tästä vaihtoehdosta on hyötyä, jos objekti on esimerkiksi dokumentin useassa kohdassa näkyvä kirjasin. Joissain tapauksissa kohde on objektin määrite (esimerkiksi väritila). Tällöin Preflight-tarkistus etsii määritettä käyttävän objektin.

  Huomautus:

  Voit muuttaa viivan tyyppiä, paksuutta ja väriä Preflight-oletusarvojen Korostus-välilehdessä.

  PDF-sivun ongelmaobjekti
  PDF-sivun ongelmaobjekti

Ongelmaobjektien tarkasteleminen kohdistusnäkymässä

Kohdistusnäkymän avulla voit pitää kohteen erillään käsitellessäsi sivuja, jotka sisältävät monimutkaisia, lomittuneita alueita. Joitakin kohteita, kuten dokumentin tietokenttiä tai sivun otsikoita, ei voi näyttää.

 1. Näytä tarkistuksen yhteydessä löytyneet ongelmaobjektit laajentamalla tulosluokkaa.
 2. Valitse ongelmaobjekti luettelosta.
 3. Napsauta Näytä kohdistusnäkymässä.

 4. Valitse vaihtoehto Preflight: kohdistusnäkymä -ikkunan Taustaväri-valikosta. Kaikki ongelmaobjektit näkyvät valitun värisinä kohdistusnäkymässä.

  Huomautus:

  Napsauttamalla nuolipainikkeita voit käydä läpi kaikki näkymässä olevat tulokset. Jos tulospaneeli on aktiivinen, voit myös käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä.

  Ongelmaobjektin kohdistusnäkymä
  Ongelmaobjektin kohdistusnäkymä

Resurssien ja yleisten tietojen tarkasteleminen

Preflight-valintaikkunan Yleiskuvaus-osan Tulokset-paneelissa on luettelo dokumentin ominaisuuksien ja resurssien kaikista tyypeistä. Luettelo sisältää dokumentissa käytetyt väritilat, kirjasimet, kuvioinnit, rasterointiasetukset, grafiikkatilat ja kuvat. Siinä luetellaan myös yleisiä tietoja analysoidusta dokumentista. Tiedoissa kerrotaan luomiseen käytetty sovellus, luomispäivämäärä ja viimeisimmän muutoksen päivämäärä.

 1. Laajentamalla Preflight-valintaikkunan Tulokset-paneelin Yleiskuvaus- ja Preflight-tiedot-osia näet tarkemmat tiedot.

 2. Voit näyttää resurssit Yleiskuvaus-osassa laajentamalla ominaisuuden.

Tulosten tarkasteleminen kommentteina

Voit sisällyttää Preflight-tulokset kommentteina PDF-tiedostoon ja tarkastella niitä samoin kuin mitä tahansa PDF-kommentteja. Valitse kommentit   oikeasta ruudusta, jos haluat näyttää kaikki kommentit (tai suodatetut kommentit) luettelona.

Preflight-kommenttien lisääminen ja tarkasteleminen

 1. Valitse Preflight-valintaikkunan Tulokset-paneelin Vaihtoehdot-valikosta Lisää tulokset kommentteina.

 2. Valitse kysyttäessä Sisällytä, jos haluat sisällyttää kommentit riippumatta niiden määrästä.

 3. Voit tarkastella kunkin kommentin sisältöä pitämällä osoitinta PDF-tiedostossa olevan kommentin päällä tai valitsemalla sen tarralapun.

  Esimerkki PDF-raportista, jossa on muistilappu
  Esimerkki PDF-raportista, jossa on muistilappu

Preflight-kommenttien poistaminen

Valitse Preflight-valintaikkunasta Vaihtoehdot ja valitse sitten Poista Preflight-kommentit.

Sisällytä jäljityspolku

Kun sisällytät jäljityspolun, digitaalinen allekirjoitus ja jäljityspolun tiedot lisätään. Jäljityspolun tiedoissa kerrotaan käytetty profiili ja sen luomiseen käytetty sovellus. Se myös määrittää, onnistuiko Preflight-tarkistus.

 1. Tee Preflight-tarkistus täydellä profiililla.
 2. Kun tulokset näkyvät, napsauta Sisällytä jäljityspolku.

 3. Jos tietoikkuna tulee näkyviin, napsauta OK.

 4. Tallenna tiedosto ja sulje Preflight-valintaikkuna.
 5. Jos haluat tarkastella jäljityspolun perustietoja, valitse Standardit-kuvake oikeasta siirtymisruudusta.

 6. Jos haluat varmistaa, että dokumentissa käytetty profiili on sama kuin paikallisen järjestelmäsi profiili, valitse Tarkista profiilin sormenjälki Standardit-paneelista
  Jos esimerkiksi pyysit asiakasta käyttämään tiettyä profiilia, voit tämän tarkistuksen avulla vahvistaa, että sitä käytettiin.

 7. Poista jäljityspolku napsauttamalla Poista Preflight-jäljityspolku ja tallenna tiedosto.

Jos haluat nähdä lisää jäljityspolkutietoja, valitse Tiedosto > Asiakirjan ominaisuudet ja napsauta Kuvaus-välilehden Muut metatiedot -painiketta.

Valitse sitten valintaikkunasta Lisäasetukset. Laajenna luettelossa http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Preflight-tarkistuksen perustietojen lisäksi luettelo sisältää tulosten yleiskuvauksen sekä päivämäärän ja kellonajan, jolloin profiilia käytettiin.

Huomautus:

Voit korvata olemassa olevan jäljityspolun sisällyttämällä uuden jäljityspolun.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?