Käyttöopas Peruuta

Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja dropleteista ja makroista

Jos käytät usein samaa Preflight-profiilia dokumenttien tarkistamiseen, voit käyttää dropletia tai Preflight-makroa tiedostojen käsittelemiseen.

Preflightin droplet on pieni sovellus, joka suorittaa Preflight-tarkistuksen droplet-kuvakkeen päälle vedetyille PDF-tiedostoille. Voit tallentaa dropletin työpöydälle tai muuhun paikkaan tietokoneessa.

Dropletien tapaan Preflight-makro tarkistaa useita tiedostoja yhtäaikaisesti, erottelee onnistuneet tiedostot ongelmatiedostoista ja luo raportit määritettyihin paikkoihin. Lisäksi suosikkikansiot voivat muuntaa useita tiedostotyyppejä (JPEG, HTML, RTF ja niin edelleen) PDF- tai PDF/X-tiedostoiksi määrittämiesi asetusten mukaisesti, tarkista tiedostot määritettyjen profiilien mukaan ja tulostaa ne missä tahansa Acrobatin tukemassa muodossa, mukaan lukien PDF ja PostScript.

Huomautus:

Jos ainoastaan tarkistat tiedostoja, sinun luultavasti ei tarvitse tallentaa muutoksia tai tallentaa kopioita tuloskansioihin.

Dropletin luominen ja muokkaaminen Preflightin-tarkistusta varten

Kun tarkistat tiedostoja dropletin avulla, voit erotella onnistuneet tiedostot ongelmatiedostoista ja tarkastella tuloksia valinnaisessa raportissa.

Dropletin luominen

 1. Valitse Työkalut > Painatus > Preflight ja sitten Luo droplet Preflight-valintaikkunan Asetukset-valikosta.

 2. Valitse Preflight-profiili ponnahdusvalikosta. Luo uusi profiili, jos tarkalleen tarvitsemaasi profiilia ei ole luettelossa.
 3. Määritä asetukset, joiden mukaan PDF-tiedostot käsitellään Preflight-tarkistuksen jälkeen, ja tallenna droplet.

Dropletin asetusten muokkaaminen

 1. Kaksoisnapsauta Preflight-valintaikkunan Droplet-kuvaketta allekirjoituskuvake   ja tai valitse Preflight-valintaikkunan (Työkalut > Painatus > Preflight) Asetukset-valikosta Muokkaa droplettia.

 2. Muuta asetuksia, joita haluat muokata, ja tallenna droplet.

Droplet-asetukset

Määritä droplet-asetuksilla, kuinka Preflight-työkalu käsittelee PDF-tiedostot, kun vedät ne Droplet-kuvakkeen päälle.

Huomautus:

Voit määrittää nämä asetukset, kun suoritat Preflight-tarkistuksen makrotoiminnolla. (Katso Ohjattu makrotoiminto.)

Säilytä profiili [profiili]

(Dropletin asetusten muokkaaminen) Käyttää nykyistä valittua profiilia Preflight-tarkistukseen.

Sieppaa

(Dropletin asetusten muokkaaminen) Lisää dropletissa käytetyn profiilin Tuodut profiilit -luokan alla olevaan profiililuetteloon.

Vaihda profiili

(Dropletin asetusten muokkaaminen) Näyttää valikon kaikista käytettävissä olevista profiileista. Voit valita eri profiilin Preflight-tarkistusta varten.

Suorita Preflight-profiili tekemättä korjauksia

Tarkistaa tiedoston ja raportoi ongelmat, mutta ei korjaa niitä. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, jos valitset profiilin, jossa on ongelmien korjausvaihtoehto.

Kopioi PDF-tiedosto

Tallentaa kopion PDF-tiedostosta Onnistuessa- tai Virhetilanteessa-kansioon.

Siirrä PDF-tiedosto

Siirtää tarkistetun PDF-tiedoston Onnistuessa- tai Virhetilanteessa-kansioon.

Tallenna PDF-tiedoston alias

Lisää PDF-tiedoston linkin Onnistuessa- tai Virhetilanteessa-kansioon, jotta alkuperäistä tiedostoa ei siirretä toiseen paikkaan.

Luo raportti ja tallenna Onnistuessa- tai Virhetilanteessa-kansioon

Antaa mahdollisuuden määrittää raportin tyypin ja yksityiskohtaisten tietojen määrän. Tämä raportti viittaa Preflight-tarkistuksen tuloksiin.

Asetukset

Antaa mahdollisuuden muuttaa raportin asetuksia.

Onnistuessa- tai Virhetilanteessa-kansio

Antaa mahdollisuuden määrittää tiedostojen ja valinnaisten raporttien kansiot ja sijainnit.

Näytä yhteenveto-PDF

Luo raportin tiedostoista, joista löytyi ristiriitoja tarkistuksen aikana. Tämä raportti viittaa kunkin tiedoston sijaintiin. Polku tiedostoon on aktiivinen linkki.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?