Lisätietoja yleisistä Windowsin näppäinyhdistelmistä on osoitteessa http://support.microsoft.com/fi-fi/kb/126449.

Huomautus:

Tässä dokumentissa on ohjeet Acrobat DC:tä ja Acrobat 2017:ää varten. Jos käytät Acrobat XI:tä, perehdy Acrobat XI:n ohjeeseen.

Työkalujen valintanäppäimet

Jos haluat ottaa yhden näppäimen pikavalinnat käyttöön, avaa Asetukset-valintaikkuna (Muokkaa > Asetukset) ja valitse Yleiset-ryhmästä Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla -asetus.

Työkalu

Windows/UNIX-toiminto

Mac OS:n toiminto

Käsi-työkalu

H

H

Valitse tilapäisesti Käsi-työkalu

Väli

Väli

Valintatyökalu

V

V

Valinnan zoomaus -työkalu

Z

Z

Siirry zoomaustyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Valinnan zoomaus, Dynaaminen zoomaus, Luuppi

Vaihto+Z

Vaihto+Z

Valitse tilapäisesti Dynaaminen suurennus -työkalu (kun Valinnan zoomaus -työkalu on valittuna)

Vaihto

Vaihto

Pienennä näkymää tilapäisesti (kun Valinnan zoomaus -työkalu on valittuna)

Ctrl

Optio

Valitse tilapäisesti Lähentämistyökalu

Ctrl+välinäppäin

Välinäppäin+Komento

Objektinvalintatyökalu

R

R

Objektinmuokkaustyökalu

O

O

Avaa/sulje lomakkeiden muokkaus

A

A

Rajaustyökalu

C

C

Linkkityökalu

L

L

Tekstikenttätyökalu

F

F

Siirry lomakkeiden luontitilan työkaluissa seuraavassa järjestyksessä: Tekstikenttä, Valintaruutu, Valintanappi, Luetteloruutu, Valikkoruutu, Painike, Digitaalinen allekirjoitus, Viivakoodi

Vaihto+F

Vaihto+F

3D-työkalu

M

M

Siirry multimediatyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: 3D-objekti, SWF, ääni, video

Vaihto+M

Vaihto+M

Muokkaa dokumentin tekstiä -työkalu

T

T

Hävitä

Vaihto+Y

Vaihto+Y

Siirry kohennustyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Tekstin kohennus, Lukemisjärjestyksen muutos, Objektin kohennus

Vaihto+T

Vaihto+T

JavaScript-virheenkorjaus

Ctrl+J

Komento+J

Lisää tyhjiä sivuja -työkalu

Vaihto+Ctrl+T

Vaihto+komento+T

Lisää tiedostoja

Ctrl+vaihto+I

 

Vaihto+komento+I

Poista sivuja

Ctrl+vaihto+D

 

Vaihto+komento+D

Tulostuksen esikatselun avaaminen

~

~

Lukemisjärjestyksen muutostyökalu (tai jos se on jo valittu, palauttaa kohdistuksen valintaikkunaan)

Vaihto+Ctrl+U

Vaihto+komento+U

Näppäimet kommenttien käyttämistä varten

Jos haluat ottaa yhden näppäimen pikavalinnat käyttöön, avaa Asetukset-valintaikkuna (Muokkaa > Asetukset) ja valitse Yleiset-ryhmästä Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla -asetus.

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

Mac OS:n toiminto

Tarralapputyökalu

S

S

Tekstinmuokkaustyökalut

E

E

Leimasintyökalu

K

K

Nykyinen korostustyökalu

U

U

Siirtyy korostustyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Korosta, Alleviivaa teksti, Yliviivaa teksti

Vaihto+U (vain Windows)

Vaihto+U

Nykyinen piirtomerkintätyökalu

D

D

Siirtyy piirtomerkintätyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Pilvi, Nuoli, Viiva, Suorakaide, Soikio, Murtoviiva, Monikulmio, Kynätyökalu, Pyyhekumityökalu

Vaihto+D (vain Windows)

Vaihto+D

Pilvityökalu

Q (vain Windows)

Q

Tekstiruututyökalu

X

X

Nykyinen leimasin- tai liittämistyökalu

J

J

Siirtyy seuraavassa järjestyksessä: Leimasin, Liitä tiedosto, Tallenna puhuttu kommentti

Vaihto+J

Vaihto+J

Siirtää kohdistuksen seuraavaan kommenttiin tai lomakekenttään

Sarkain

Sarkain

Siirtää kohdistuksen edelliseen kommenttiin tai lomakekenttään

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Lisää valintamerkin valitun kommentin kommenttiluetteloon Vaihto+K Vaihto+K

Kohdistettuna olevan kommentin ponnahdusikkunan (tai kommenttiluettelossa tekstikentän) avaaminen

Enter

Return

Kohdistettuna olevan kommenttiluettelon kommenttiin vastaaminen R R

Kohdistettuna olevan kommentin ponnahdusikkunan (tai kommenttiluettelossa tekstikentän) sulkeminen tai siitä poistuminen

Esc

Esc

Näppäimet PDF-dokumentissa siirtymistä varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

Mac OS:n toiminto

Edellinen näyttö

Page Up tai Vaihto+Enter

Page Up tai Vaihto+Return

Seuraava näyttö

Page Down tai Enter

Page Down tai Return

Ensimmäinen sivu

Home tai Vaihto+Ctrl+Page Up tai Vaihto+Ctrl+Ylänuoli

Home tai Vaihto+Komento+Ylänuoli

Viimeinen sivu

End tai Vaihto+Ctrl+Page Down tai Vaihto+Ctrl+Alanuoli

End tai Vaihto+Komento+Alanuoli

Edellinen sivu

Vasen nuoli tai Ctrl+Page Up

Vasen nuoli tai Komento+Page Up

Seuraava sivu

Oikea nuoli tai Ctrl+Page Down

Oikea nuoli tai Komento+Page Down

Edellinen avoin dokumentti

Ctrl+F6 (UNIX)

Komento+F6

Seuraava avoin dokumentti

Vaihto+Ctrl+F6 (UNIX)

Vaihto+Komento+F6

Vieritys ylös

Ylänuoli

Ylänuoli

Vieritys alas

Alanuoli

Alanuoli

Vieritys (silloin, kun käsityökalu on valittuna)

Väli

Väli

Suurennus

Ctrl+yhtäsuuruusmerkki

Komento+yhtäsuuruusmerkki

Pienennys

Ctrl+yhdysmerkki

Komento+yhdysmerkki

Lomakkeiden käsittelyssä käytettävät näppäimet

Jos haluat ottaa yhden näppäimen pikavalinnat käyttöön, avaa Asetukset-valintaikkuna (Muokkaa > Asetukset) ja valitse Yleiset-ryhmästä Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla -asetus.

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

Mac OS:n toiminto

Vaihtaa lomakkeen muokkauksen ja esikatselun välillä P P
Ottaa apuviivat käyttöön ja poistaa ne käytöstä G G
Tasaa valitut kentät vasemmalle L L
Tasaa valitut kentät oikealle R R
Tasaa valitut kentät ylös T T
Tasaa valitut kentät alas B B
Tasaa valitut kentät vaakasuunnassa H H
Tasaa valitut kentät pystysuunnassa V V
Keskittää kentät vaakasuunnassa Vaihto+H Vaihto+H
Keskittää kentät pystysuunnassa Vaihto+V Vaihto+V
Korostaa kentät Vaihto+L Vaihto+L
Näyttää välilehtien järjestyksen Vaihto+N Vaihto+N
Dokumentin JavaScript-makrot Vaihto+D Vaihto+D

Näppäimet PDF-portfolioiden käyttöön

Nämä näppäimet ovat käytettävissä Tiedot-ruudun tiedostoluettelossa.

Tulos

Windowsin toiminto

Mac OS:n toiminto

Siirtää kohdistuksen seuraavaan tai edelliseen riviin vasemmalla olevan tiedostoluettelon rungossa

Ylänuoli tai Alanuoli

Ylänuoli tai Alanuoli

Jos painetaan tiedostoluettelon rungossa, siirtää yhden tason ylöspäin kansion sisällä.

Askelpalautin

Poista

Paina Palaa-painiketta kansiossa, jos painike on valittuna.

Enter tai välilyöntinäppäin

Enter tai välilyöntinäppäin

Jos painetaan, kun kohdistus on tiedostoluettelossa alikansiota edustavalla rivillä, siirtää alikansioon tai avaa liitteen esikatselutilassa.

Enter

Enter

Tiedostoluettelon rungossa siirtää ensimmäiselle tai viimeiselle riville

Alkuun tai loppuun

Alkuun tai loppuun

Jos olet tiedostoluettelon rungossa, siirtää seuraavaan tai viimeiseen näyttöön sopivaan rivijoukkoon

Page Down tai Page Up

Page Down tai Page Up

Valitsee kaikki tiedostot tai poistaa niiden valinnan

Ctrl+A tai Vaihto+Ctrl+A

Komento+A tai Vaihto+Komento+A

Jos olet tiedostoluettelon rungossa, laajentaa valintaa lisäämällä valitun rivin ylä- tai alapuolella olevan rivin

Vaihto+Ylänuoli tai Vaihto+Alanuoli

Vaihto+Ylänuoli tai Vaihto+Alanuoli

Vaihtaa sitä, onko korostettu rivi valittu vai ei

Ctrl+välinäppäin

Komento+välinäppäin

Siirtää kohdistusta ylös tai alas yhden rivin verran valintaa muuttamatta

Ctrl+Ylänuoli tai Ctrl+Alanuoli

Komento+Ylänuoli tai Komento+Alanuoli

Näppäimet tehtäväruuduissa siirtymistä varten

Tulos

Windowsin toiminto

Mac OS:n toiminto

Siirtää kohdistuksen seuraavaan kohteeseen dokumenttiruudussa, tehtäväruuduissa, viestipalkissa ja navigointipalkissa

F6

F6

Siirtää kohdistuksen edelliseen kohteeseen dokumenttiruudussa, tehtäväruuduissa, viestipalkissa ja navigointipalkissa

Vaihto+F6

Vaihto+F6

Siirtää kohdistuksen seuraavaan paneeliin tehtäväruudussa

Ctrl+Sarkain

Optio+Sarkain

Siirtää kohdistuksen edelliseen paneeliin tehtäväruudussa

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Komento+Vaihto+Sarkain

Siirtyy seuraavaan paneeliin ja paneelin hallintaan avoimessa tehtäväruudussa

Sarkain

Sarkain

Siirtyy edelliseen paneeliin ja paneelin hallintaan avoimessa tehtäväruudussa

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Siirtyy seuraavaan komentopainikkeeseen paneelissa

Alanuoli

Alanuoli

Siirtyy edelliseen komentopainikkeeseen paneelissa

Ylänuoli

Ylänuoli

Laajentaa tai tiivistää valitun ruudun (siirrä valinta Työkalut-ruutuun painamalla F6-näppäintä ja siirry sitten haluttuun ruutuun sarkaimella)

Väli tai Enter

Väli tai Enter

Avaa tai sulkee Tehtävä-ruudun

Vaihto+F4

Vaihto+F4

Avaa makron tehtävät sisältävän ruudun

Ctrl+Vaihto+F4

Ctrl+Vaihto+F4

Avaa valikon ja siirtää kohdistuksen valikon ensimmäiseen vaihtoehtoon, kun kohdistus on alivalikon sisältävässä komennossa tai flyout-valikon sisältävässä alivalikon elementissä

Väli tai Enter

Väli tai Enter

Siirtää kohdistuksen takaisin alivalikon sisältävään pääkomentopainikkeeseen tai flyout-valikon sisältävään alivalikon elementtiin

Esc

Esc

Suorittaa kohdistettuna olevan komennon

Väli tai Enter

Väli tai Enter

Siirtyy aktiivisen paneelin seuraavaan kohteeseen Luo uusi makro-, Muokkaa makroa-, Luo uusi oma työkalu- tai Muokkaa omaa työkalua -valintaikkunoissa

Sarkain

Sarkain

Siirtyy aktiivisen paneelin edelliseen kohteeseen Luo uusi makro-, Muokkaa makroa-, Luo uusi oma työkalu- tai Muokkaa omaa työkalua -valintaikkunoissa

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Näppäimet yleistä siirtymistä varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

Mac OS:n toiminto

Siirtää kohdistuksen valikkoihin (Windows, UNIX); laajentaa ensimmäisen valikkokohdan (UNIX)

F10

Control+F2

Siirtää kohdistuksen työkalupalkkiin selaimessa ja sovelluksessa

(Siirtää sovelluksessa kohdistuksen yläpalkin ensimmäiseen painikkeeseen: Alkuun)

Vaihto+F8 Vaihto+F8
Vaihtaa yläpalkin muiden toimintojen välillä: Alkuun, Työkalut, Dokumentti Oikea/vasen nuoli tai Sarkain/Vaihto+Sarkain Oikea/vasen nuoli tai Sarkain/Vaihto+Sarkain
Valitsee korostetun toiminnon yläpalkista Enter tai välilyöntinäppäin Return tai välilyöntinäppäin
Siirtyy seuraavaan avattuun dokumentin välilehteen (kun samassa ikkunassa on useita avattuja dokumentteja) Ctrl+Sarkain Control+Sarkain
Siirtyy edelliseen avattuun dokumentin välilehteen (kun samassa ikkunassa on useita avattuja dokumentteja) Ctrl+Vaihto+Sarkain Control+Vaihto+Sarkain

Siirtyy seuraavaan avoimeen dokumenttiin (kun olet dokumenttiruudussa)

Ctrl+F6

Komento+F6

Siirtyy edelliseen avoimeen dokumenttiin (kun olet dokumenttiruudussa)

Ctrl+Vaihto+F6

Komento+Vaihto+F6

Sulkee nykyisen dokumentin

Ctrl+F4

Komento+F4

Sulkee kaikki avatut dokumentit

Ei käytettävissä

Komento+Optio+W

Siirtää kohdistuksen dokumenttiruudun seuraavaan kommenttiin, linkkiin tai lomakekenttään

Sarkain

Sarkain

Siirtää kohdistuksen dokumenttiruutuun

F5

F5

Siirtää kohdistuksen dokumenttiruudun edelliseen kommenttiin, linkkiin tai lomakekenttään

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Aktivoi valitun työkalun, kohteen (kuten videoleikkeen tai kirjanmerkin) tai komennon

Väli tai Enter

Välinäppäin tai Return

Avaa pikavalikon

Vaihto+F10

Ctrl+napsautus

Sulkee pikavalikon

F10

Esc

Palaa käsi- tai valintatyökaluun

Esc

Esc

Siirtää kohdistuksen seuraavaan välilehteen valintaikkunassa

Ctrl+Sarkain

Ei käytettävissä

Siirtyy dokumentin edelliseen hakutulokseen ja korostaa sen

Vaihto+F3 tai

Ctrl+vaihto+G

Vaihto+komento+G

Siirtyy dokumentin seuraavaan hakutulokseen ja korostaa sen

F3 tai

Ctrl+G

Komento+G

Etsii edellisen dokumentin (kun etsinnän tuloksissa näkyy useita tiedostoja)

Alt+Vaihto+Vasen nuoli (vain Windows)

Komento+Vaihto+Vasen nuoli

Etsii seuraavan dokumentin (kun etsinnän tuloksissa näkyy useita tiedostoja)

Alt+Vaihto+Oikea nuoli (vain Windows)

Komento+Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee tekstin (silloin, kun Valitse-työkalu on valittuna)

Vaihto+nuolinäppäin

Vaihto+nuolinäppäin

Valitsee seuraavan sanan tai poistaa edellisen sanan valinnan (kun Valitse-työkalu on valittuna)

Vaihto+Ctrl+Oikea nuoli tai Vasen nuoli

Ei käytettävissä

Näppäimet suunnistusvälilehtien käyttöä varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

Mac OS:n toiminto

Avaa suunnistusruudun ja siirtää kohdistuksen siihen

Ctrl+Vaihto+F5

Komento+Vaihto+F5

Siirtää kohdistuksen dokumenttiin, sanomariville ja suunnistusvälilehtiin

F6

F6

Siirtää kohdistuksen edelliseen ruutuun tai paneeliin

Vaihto+F6

Vaihto+F6

Siirtyy aktiivisen suunnistusruudun osien välillä

Sarkain

Sarkain

Siirtyy edelliselle tai seuraavalle suunnistusvälilehdelle ja aktivoi sen (silloin, kun kohdistus on välilehden painikkeessa)

Ylänuoli tai Alanuoli

Ylänuoli tai Alanuoli

Siirtyy seuraavalle suunnistusvälilehdelle ja aktivoi sen (kohdistus voi olla suunnistusruudun missä tahansa kohdassa)

Ctrl+Sarkain

Ei käytettävissä

Valitsee tiedostoluettelossa olevan tiedoston tai poistaa sen valinnan (avaa/sulkee Konteksti-ruudun tiedoston valinnalla) Tila Tila
Valitsee tehtäväkortin tai poistaa sen valinnan (avaa/sulkee Konteksti-ruudun tehtäväkortin valinnalla) Tila Tila
Avaa tiedostoluettelosta valitun tiedoston Enter Enter
Avaa valitun tehtäväkortin Enter Enter
Siirtää kohdistuksen tiedostoluettelossa seuraavalle/edelliselle tiedostoriville yhden tiedostorivin valintaa varten Nuolinäppäin Nuolinäppäin
Laajentaa valintaa lisäämällä seuraavan rivin valitun rivin ylä- tai alapuolelle Vaihto+nuolinäppäin Vaihto+nuolinäppäin
Siirtää korostusta ylös tai alas yhden rivin verran valintaa muuttamatta Ctrl+nuolinäppäin Komento+nuolinäppäin

Laajentaa nykyisen kirjanmerkin (silloin, kun kohdistus on Kirjanmerkit-välilehdessä)

Oikea nuoli tai Vaihto+plusmerkki

Oikea nuoli tai Vaihto+plusmerkki

Supistaa nykyisen kirjanmerkin (silloin, kun kohdistus on Kirjanmerkit-välilehdessä)

Vasen nuoli tai miinusmerkki

Vasen nuoli tai miinusmerkki

Laajentaa kaikki kirjanmerkit

Vaihto+*

Vaihto+*

Kutistaa valitun kirjanmerkin

Vinoviiva (/)

Vinoviiva (/)

Siirtää kohdistuksen suunnistusvälilehden seuraavaan kohteeseen

Alanuoli

Alanuoli

Siirtää kohdistuksen suunnistusvälilehden edelliseen kohteeseen

Ylänuoli

Ylänuoli

Näppäimet Ohje-ikkunassa liikkumista varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

Mac OS:n toiminto

Avaa Ohje-ikkunan

F1

F1 tai Komento+?

Sulkee Ohje-ikkunan

Ctrl+W (vain Windows) tai Alt+F4

Komento+W

Siirtyy edelliseen avattuun aiheeseen

Alt+Vasen nuoli

Komento+Vasen nuoli

Siirtyy seuraavaan aiheeseen

Alt+Oikea nuoli

Komento+Oikea nuoli

Siirtyy seuraavaan ruutuun

Ctrl+Sarkain

Katso oletusselaimen Ohjetta

Siirtyy edelliseen ruutuun

Vaihto+Ctrl+Sarkain

Katso oletusselaimen Ohjetta

Siirtää kohdistuksen ruudun seuraavaan linkkiin

Sarkain

Ei käytettävissä

Siirtää kohdistuksen ruudun edelliseen linkkiin

Vaihto+Sarkain

Ei käytettävissä

Aktivoi korostetun linkin

Enter

Ei käytettävissä

Tulostaa ohjeaiheen

Ctrl+P

Komento+P

Käytettävyysavaimet

Tulos

Windowsin toiminto

Mac OS:n toiminto

Muuttaa nykyisen dokumentin lukemisasetuksia

Vaihto+Ctrl+5

Vaihto+Komento+5

Juoksuttaa koodimerkityn PDF-tiedoston uudelleen ja palaa juoksuttamattomaan näkymään

Ctrl+4

Komento+4

Ottaa Lue ääneen -toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä

Vaihto+Ctrl+Y

Vaihto+komento+Y

Lukee vain nykyisen sivun ääneen

Vaihto+Ctrl+V

Vaihto+Komento+V

Lukee ääneen nykyiseltä sivulta dokumentin loppuun

Vaihto+Ctrl+B

Vaihto+komento+B

Keskeyttää ääneen lukemisen

Vaihto+Ctrl+C

Vaihto+Komento+C

Lopettaa ääneen lukemisen

Vaihto+Ctrl+E

Vaihto+Komento+E

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö