Käyttöopas Peruuta

Pikanäppäimet

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Lisätietoja yleisistä Windowsin näppäinyhdistelmistä on osoitteessa http://support.microsoft.com/fi-fi/kb/126449.
 

Työkalujen valintanäppäimet

Jos haluat ottaa yhden näppäimen pikavalinnat käyttöön, avaa Asetukset-valintaikkuna (Muokkaa > Asetukset) ja valitse Yleiset-ryhmästä Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla -asetus.

Työkalu

Windows/UNIX-toiminto

macOS-toiminto

Käsi-työkalu

H

H

Käsi-työkalun tilapäinen valinta

Väli

Väli

Valintatyökalu

V

V

Valinnan zoomaus -työkalu

Z

Z

Siirry zoomaustyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Valinnan zoomaus, Dynaaminen zoomaus, Luuppi

Vaihto+Z

Vaihto+Z

Valitse tilapäisesti Dynaaminen suurennus -työkalu (kun Valinnan zoomaus -työkalu on valittuna)

Vaihto

Vaihto

Pienennä näkymää tilapäisesti (kun Valinnan zoomaus -työkalu on valittuna)

Ctrl

Optio

Valitse tilapäisesti lähentämistyökalu

Ctrl+välinäppäin

Välinäppäin+Komento

Objektinvalintatyökalu

R

R

Objektinmuokkaustyökalu

O

O

Avaa/sulje lomakkeiden muokkaus

A

A

Rajaustyökalu

C

C

Linkkityökalu

L

L

Tekstikenttätyökalu

F

F

Siirry lomakkeiden luontitilan työkaluissa seuraavassa järjestyksessä: Tekstikenttä, Valintaruutu, Valintanappi, Luetteloruutu, Valikkoruutu, Painike, Digitaalinen allekirjoitus, Viivakoodi

Vaihto+F

Vaihto+F

3D-työkalu

M

M

Siirry multimediatyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: 3D-objekti, SWF, ääni, video

Vaihto+M

Vaihto+M

Muokkaa dokumentin tekstiä -työkalu

T

T

Hävitä

Vaihto+Y

Vaihto+Y

Siirry kohennustyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Tekstin kohennus, Lukemisjärjestyksen muutos, Objektin kohennus

Vaihto+T

Vaihto+T

JavaScript-virheenkorjaus

Ctrl+J

Komento+J

Lisää tyhjiä sivuja -työkalu

Vaihto+Ctrl+T

Vaihto+komento+T

Lisää tiedostoja

Ctrl+vaihto+I

Vaihto+Komento+I

Poista sivuja

Ctrl+Vaihto+D

Vaihto+Komento+D

Avaa tulostuksen esikatselu

~

~

Lukemisjärjestyksen muutostyökalu (tai jos se on jo valittu, palauttaa kohdistuksen valintaikkunaan)

Vaihto+Ctrl+U

Vaihto+Komento+U

Näppäimet kommenttien käyttämistä varten

Jos haluat ottaa yhden näppäimen pikavalinnat käyttöön, avaa Asetukset-valintaikkuna (Muokkaa > Asetukset) ja valitse Yleiset-ryhmästä Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla -asetus.

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

macOS-toiminto

Tarralapputyökalu

S

S

Tekstinmuokkaustyökalut

E

E

Leimasintyökalu

K

K

Nykyinen korostustyökalu

U

U

Siirry korostustyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Korosta, Alleviivaa teksti, Yliviivaa teksti

Vaihto+U (vain Windows)

Vaihto+U

Nykyinen piirtomerkintätyökalu

D

D

Siirry piirtomerkintätyökaluissa seuraavassa järjestyksessä: Pilvi, Nuoli, Viiva, Suorakaide, Soikio, Murtoviiva, Monikulmio, Kynätyökalu, Pyyhekumityökalu

Vaihto+D  (vain Windows)

Vaihto+D

Pilvityökalu

Q  (vain Windows)

Q

Tekstiruututyökalu

X

X

Nykyinen leimasin- tai liittämistyökalu

J

J

Siirry seuraavassa järjestyksessä: Leimasin, Liitä tiedosto, Tallenna puhuttu kommentti

Vaihto+J

Vaihto+J

Siirrä kohdistus seuraavaan kommenttiin tai lomakekenttään

Sarkain

Sarkain

Siirrä kohdistus edelliseen kommenttiin tai lomakekenttään

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Lisää valintamerkki valitun kommentin kommenttiluetteloon Vaihto+K Vaihto+K

Avaa kohdistettuna olevan kommentin ponnahdusikkuna (tai kommenttiluettelossa tekstikenttä)

Enter

Return

Vastaa kohdistettuna olevan kommenttiluettelon kommenttiin R R

Sulje kohdistettuna olevan kommentin ponnahdusikkuna (tai kommenttiluettelossa tekstikenttä) tai poistu siitä

Esc

Esc

Näppäimet PDF-dokumentissa siirtymistä varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

macOS-toiminto

Edellinen näyttö

Page Up tai Vaihto+Enter

Page Up tai Vaihto+Return

Seuraava näyttö

Page Down  tai Enter

Page Down tai Return

Ensimmäinen sivu

Home tai Vaihto+Ctrl+Page Up tai Vaihto+Ctrl+Ylänuoli

Home tai Vaihto+Komento+Ylänuoli

Viimeinen sivu

End tai Vaihto+Ctrl+Page Down tai Vaihto+Ctrl+Alanuoli

End tai Vaihto+Komento+Alanuoli

Edellinen sivu

Vasen nuoli tai Ctrl+Page Up

Vasen nuoli tai Komento+Page Up

Seuraava sivu

Oikea nuoli tai Ctrl+Page Down

Oikea nuoli tai Komento+Page Down

Siirry sivulle Ctrl+Vaihto+N
Komento+Vaihto+N

Edellinen avoin dokumentti

Ctrl+F6 (UNIX)

Komento+F6

Seuraava avoin dokumentti

Vaihto+Ctrl+F6 (UNIX)

Vaihto+Komento+F6

Vieritä ylös

Ylänuoli

Ylänuoli

Vieritä alas

Alanuoli

Alanuoli

Vieritä (silloin, kun käsityökalu on valittuna)

Väli

Väli

Suurenna

Ctrl+yhtäsuuruusmerkki

Komento+yhtäsuuruusmerkki

Pienennä

Ctrl+yhdysmerkki

Komento+yhdysmerkki

Lomakkeiden käsittelyssä käytettävät näppäimet

Jos haluat ottaa yhden näppäimen pikavalinnat käyttöön, avaa Asetukset-valintaikkuna (Muokkaa > Asetukset) ja valitse Yleiset-ryhmästä Käytä työkaluja yhden näppäimen pikavalintojen avulla -asetus.

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

macOS-toiminto

Vaihda lomakkeen muokkauksen ja esikatselun välillä P P
Ota apuviivat käyttöön ja poista ne käytöstä G G
Tasaa valitut kentät vasemmalle L L
Tasaa valitut kentät oikealle R R
Tasaa valitut kentät ylös T T
Tasaa valitut kentät alas B B
Tasaa valitut kentät vaakasuunnassa H H
Tasaa valitut kentät pystysuunnassa V V
Keskitä kentät vaakasuunnassa Vaihto+H Vaihto+H
Keskitä kentät pystysuunnassa Vaihto+V Vaihto+V
Korosta kentät Vaihto+L Vaihto+L
Näytä välilehtien järjestys Vaihto+N Vaihto+N
Dokumentin JavaScript-makrot Vaihto+D Vaihto+D

Näppäimet PDF-portfolioiden käyttöön

Nämä näppäimet ovat käytettävissä Tiedot-ruudun tiedostoluettelossa.

Tulos

Windowsin toiminto

macOS-toiminto

Siirrä kohdistus seuraavaan tai edelliseen riviin vasemmalla olevan tiedostoluettelon rungossa

Ylänuoli tai Alanuoli

Ylänuoli tai Alanuoli

Jos painetaan tiedostoluettelon rungossa, siirry yksi taso ylöspäin kansion sisällä.

Askelpalautin

Poista

Paina Palaa-painiketta kansiossa, jos painike on valittuna.

Enter tai välilyöntinäppäin

Enter tai välilyöntinäppäin

Jos painetaan, kun kohdistus on tiedostoluettelossa alikansiota edustavalla rivillä, siirry alikansioon tai avaa liite esikatselutilassa.

Enter

Enter

Siirry tiedostoluettelon rungossa ensimmäiselle tai viimeiselle riville

Alkuun tai loppuun

Alkuun tai loppuun

Jos olet tiedostoluettelon rungossa, siirry seuraavaan tai viimeiseen näyttöön sopivaan rivijoukkoon

Page Down tai Page Up

Page Down tai Page Up

Valitse kaikki tiedostot tai poista niiden valinta

Ctrl+A tai Vaihto+Ctrl+A

Komento+A tai Vaihto+Komento+A

Jos olet tiedostoluettelon rungossa, laajenna valintaa lisäämällä seuraava rivi valitun rivin ylä- tai alapuolelle

Vaihto+Ylänuoli tai Vaihto+Alanuoli

Vaihto+Ylänuoli tai Vaihto+Alanuoli

Vaihda sitä, onko kohdistettu rivi valittu vai ei

Ctrl+välinäppäin

Komento+välinäppäin

Siirrä kohdistusta ylös tai alas yhden rivin verran valintaa muuttamatta

Ctrl+Ylänuoli tai Ctrl+Alanuoli

Komento+Ylänuoli tai Komento+Alanuoli

Näppäimet tehtäväruuduissa siirtymistä varten

Tulos

Windowsin toiminto

macOS-toiminto

Siirrä kohdistus seuraavaan kohteeseen dokumenttiruudussa, tehtäväruuduissa, viestipalkissa ja navigointipalkissa

F6

F6

Siirrä kohdistus edelliseen kohteeseen dokumenttiruudussa, tehtäväruuduissa, viestipalkissa ja navigointipalkissa

Vaihto+F6

Vaihto+F6

Siirrä kohdistus seuraavaan paneeliin tehtäväruudussa

Ctrl+Sarkain

Optio+Sarkain

Siirrä kohdistus edelliseen paneeliin tehtäväruudussa

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Komento+Vaihto+Sarkain

Siirtää seuraavaan paneeliin ja paneelin hallintaan avoimessa tehtäväruudussa

Sarkain

Sarkain

Siirry edelliseen paneeliin ja paneelin hallintaan avoimessa tehtäväruudussa

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Siirry seuraavaan komentopainikkeeseen paneelissa

Alanuoli

Alanuoli

Siirry edelliseen komentopainikkeeseen paneelissa

Ylänuoli

Ylänuoli

Laajenna tai kutista kohdistettuna oleva paneeli  (siirrä kohdistus Työkalut-ruutuun painamalla F6 ja siirry sitten haluttuun paneeliin sarkaimella.)

Väli tai Enter

Väli tai Enter

Avaa tai sulje Tehtävä-ruutu

Vaihto+F4

Vaihto+F4

Sulje makron tehtävät sisältävä ruutu

Ctrl+Vaihto+F4

Ctrl+Vaihto+F4

Avaa valikko ja siirrä kohdistus valikon ensimmäiseen vaihtoehtoon, kun kohdistus on alivalikon sisältävässä komennossa tai flyout-valikon sisältävässä alivalikon elementissä

Väli tai Enter

Väli tai Enter

Siirrä kohdistus takaisin alivalikon sisältävään pääkomentopainikkeeseen tai flyout-valikon sisältävään alivalikon elementtiin

Esc

Esc

Suorita kohdistettuna oleva komento

Väli tai Enter

Väli tai Enter

Siirry aktiivisen paneelin seuraavaan kohteeseen Luo uusi makro-, Muokkaa makroa-, Luo uusi oma työkalu- tai Muokkaa omaa työkalua -valintaikkunoissa

Sarkain

Sarkain

Siirry aktiivisen paneelin edelliseen kohteeseen Luo uusi makro-, Muokkaa makroa-, Luo uusi oma työkalu- tai Muokkaa omaa työkalua -valintaikkunoissa

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Näppäimet yleistä siirtymistä varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

macOS-toiminto

Siirry valikkoihin  (Windows, UNIX); laajenna ensimmäinen valikkokomento (UNIX)

F10

Control+F2

Siirry selaimen työkaluriville  ja sovellus

(Siirtää sovelluksessa kohdistuksen yläpalkin ensimmäiseen painikkeeseen: Alkuun)

Vaihto+F8 Vaihto+F8
Vaihda yläpalkin muiden toimintojen välillä: Alkuun, Työkalut, Dokumentti Oikea/vasen nuoli tai Sarkain/Vaihto+Sarkain Oikea/vasen nuoli tai Sarkain/Vaihto+Sarkain
Valitse korostettu toiminto yläpalkista Enter tai välilyöntinäppäin Return tai välilyöntinäppäin
Siirry seuraavaan avattuun dokumentin välilehteen (kun samassa ikkunassa on useita avattuja dokumentteja) Ctrl+Sarkain Control+Sarkain
Siirry edelliseen avattuun dokumentin välilehteen (kun samassa ikkunassa on useita avattuja dokumentteja) Ctrl+Vaihto+Sarkain Control+Vaihto+Sarkain

Siirry seuraavaan avoimeen dokumenttiin (kun olet dokumenttiruudussa)

Ctrl+F6

Komento+F6

Siirry edelliseen avoimeen dokumenttiin (kun olet dokumenttiruudussa)

Ctrl+Vaihto+F6

Komento+Vaihto+F6

Sulje avoin dokumentti

Ctrl+F4

Komento+F4

Sulje kaikki avatut dokumentit

Ei käytettävissä

Komento+Optio+W

Siirry dokumenttiruudun seuraavaan kommenttiin, linkkiin tai lomakekenttään

Sarkain

Sarkain

Siirry dokumenttiruutuun

F5

F5

Siirry dokumenttiruudun edelliseen kommenttiin, linkkiin tai lomakekenttään

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Aktivoi valittu työkalu, kohde (kuten videoleike tai kirjanmerkki) tai komento

Väli tai Enter

Välinäppäin tai Return

Avaa pikavalikko

Vaihto+F10

Ctrl+napsautus

Sulje pikavalikko

F10

Esc

Palaa käsi- tai valintatyökaluun

Esc

Esc

Siirry seuraavaan välilehteen valintaikkunassa

Ctrl+Sarkain

Ei käytettävissä

Siirry dokumentin edelliseen hakutulokseen ja korosta se dokumentissa

Vaihto+F3 tai

Ctrl+Vaihto+G

Vaihto+Komento+G

Etsi dokumentista Ctrl+F Komento+F

Siirry dokumentin seuraavaan hakutulokseen ja korosta se dokumentissa

F3 tai

Ctrl+G

Komento+G

Hae edellinen dokumentti (kun hakutuloksissa näkyy useita tiedostoja)

Alt+Vaihto+Vasen nuoli (vain Windows)

Komento+Vaihto+Vasen nuoli

Hae seuraava dokumentti (kun hakutuloksissa näkyy useita tiedostoja)

Alt+Vaihto+Oikea nuoli (vain Windows)

Komento+Vaihto+Oikea nuoli

Valitse teksti (silloin, kun Valitse-työkalu on valittuna)

Vaihto+nuolinäppäin

Vaihto+nuolinäppäin

Valitse seuraava sana tai poista edellisen sanan valinta (kun Valitse-työkalu on valittuna)

Vaihto+Ctrl+Oikea nuoli tai Vasen nuoli

Ei käytettävissä

Lisää tai vähennä liukusäätimen arvoa
Oikea nuoli tai Vasen nuoli Ctrl+Optio+Oikea nuoli tai Vasen nuoli

Näppäimet suunnistusvälilehtien käyttöä varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

macOS-toiminto

Avaa suunnistusruutu ja siirrä kohdistus siihen

Ctrl+Vaihto+F5

Komento+Vaihto+F5

Siirrä kohdistusta dokumentin, sanomarivin ja suunnistusvälilehtien välillä

F6

F6

Siirrä kohdistus edelliseen ruutuun tai paneeliin

Vaihto+F6

Vaihto+F6

Siirry aktiivisen suunnistusruudun osien välillä

Sarkain

Sarkain

Siirry edelliselle tai seuraavalle suunnistusvälilehdelle ja aktivoi se (silloin, kun kohdistus on välilehden painikkeessa)

Ylänuoli tai Alanuoli

Ylänuoli tai Alanuoli

Siirry seuraavalle suunnistusvälilehdelle ja aktivoi se (silloin, kun kohdistus on suunnistusruudun missä tahansa kohdassa)

Ctrl+Sarkain

Ei käytettävissä

Valitse tiedostoluettelossa oleva tiedosto tai poista sen valinta (avaa/sulkee Konteksti-ruudun tiedoston valinnalla) Tila Tila
Valitse tehtäväkortti tai poista sen valinta (avaa/sulkee Konteksti-ruudun tehtäväkortin valinnalla) Tila Tila
Avaa tiedostoluettelosta valittu tiedosto Enter Enter
Avaa valittu tehtäväkortti Enter Enter
Siirrä kohdistus tiedostoluettelossa seuraavalle/edelliselle tiedostoriville yhden tiedostorivin valintaa varten Nuolinäppäin Nuolinäppäin
Laajenna valinta lisäämällä seuraava rivi valitun rivin ylä- tai alapuolelle Vaihto+nuolinäppäin Vaihto+nuolinäppäin
Siirrä kohdistusta ylös tai alas yhden rivin verran valintaa muuttamatta Ctrl+nuolinäppäin Komento+nuolinäppäin

Laajenna nykyinen kirjanmerkki (silloin, kun kohdistus on Kirjanmerkit-välilehdessä)

Oikea nuoli tai Vaihto+plusmerkki

Oikea nuoli tai Vaihto+plusmerkki

Kutista nykyinen kirjanmerkki (silloin, kun kohdistus on Kirjanmerkit-välilehdessä)

Vasen nuoli tai miinusmerkki

Vasen nuoli tai miinusmerkki

Laajenna kaikki kirjanmerkit

Vaihto+*

Vaihto+*

Kutista valittu kirjanmerkki

Vinoviiva (/)

Vinoviiva (/)

Siirrä kohdistus suunnistusvälilehden seuraavaan kohteeseen

Alanuoli

Alanuoli

Siirrä kohdistus suunnistusvälilehden edelliseen kohteeseen

Ylänuoli

Ylänuoli

Näppäimet Ohje-ikkunassa liikkumista varten

Tulos

Windows/UNIX-toiminto

macOS-toiminto

Avaa Ohje-ikkuna

F1

F1 tai Komento+?

Sulje Ohje-ikkuna

Ctrl+W (vain Windows) tai Alt+F4

Komento+W

Siirry edelliseen avattuun aiheeseen

Alt + Vasen nuoli

Komento+Vasen nuoli

Siirry seuraavaan aiheeseen

Alt + Oikea nuoli

Komento+Oikea nuoli

Siirry seuraavaan ruutuun

Ctrl+Sarkain

Katso oletusselaimen Ohjetta

Siirry edelliseen ruutuun

Vaihto+Ctrl+Sarkain

Katso oletusselaimen Ohjetta

Siirry ruudun seuraavaan linkkiin

Sarkain

Ei käytettävissä

Siirry ruudun edelliseen linkkiin

Vaihto+Sarkain

Ei käytettävissä

Aktivoi korostettu linkki

Enter

Ei käytettävissä

Tulosta ohjeaihe

Ctrl + P

Komento+P

Käytettävyysavaimet

Tulos

Windowsin toiminto

macOS-toiminto

Muokkaa koodia

F2

F2

Muuta nykyisen dokumentin lukemisasetuksia

Vaihto+Ctrl+5

Vaihto+Komento+5

Juoksuta koodimerkitty PDF-tiedosto uudelleen ja palaa juoksuttamattomaan näkymään

Ctrl+4

Komento+4

Ota käyttöön tai poista käytöstä Lue ääneen -toiminto

Vaihto+Ctrl+Y

Vaihto+Komento+Y

Lue ääneen vain nykyinen sivu

Vaihto + Ctrl + V

Vaihto + Komento + V

Lue ääneen nykyiseltä sivulta dokumentin loppuun

Vaihto+Ctrl+B

Vaihto+Komento+B

Pysäytä ääneenlukeminen

Vaihto+Ctrl+C

Vaihto+Komento+C

Lopeta ääneenlukeminen

Vaihto+Ctrl+E

Vaihto+Komento+E

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi