Käyttöopas Peruuta

PDF-artikkelit

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Tuomme käyttöön uuden entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä kuva ei vastaa tuotteesi käyttöliittymää, valitse ohje nykyiselle käyttökokemuksellesi.

Tietoja artikkeleista

Aikakaus- ja sanomalehdissä sekä monissa muissa painotuotteissa teksti on järjestetty palstoiksi. Jutut jatkuvat palstalta toiselle ja joskus sivulta toiselle. Tällainen rakenne on kätevä painetussa lehdessä, mutta sitä voi olla vaikea seurata näytössä, koska se vaatii vierittämistä ja zoomaamista.

Artikkelitoiminto auttaa lukijoita siirtymään tekstissä palstalta tai sivulta toiselle.

Artikkelisäikeen kulku
Artikkelisäikeen kulku. Käyttäjä lukee tekstin A, ohittaa tekstit B ja C ja siirtyy jälleen takaisin tekstiin A.

Artikkelien luonti

Artikkeli luodaan määrittämällä joukko ruutuja sisällön ympärille siinä järjestyksessä kuin sisältöä on tarkoitus lukea. Artikkelin lukemisjärjestykseen vaikuttavaa reittiä sanotaan artikkelisäikeeksi. Säie luodaan yhdistämällä ruutuja yhtenäisesti juoksevaksi tekstiksi.

Huomautus:

Useimmissa julkaisuohjelmissa artikkelisäikeet voidaan luoda automaattisesti, kun tiedostot muunnetaan Adobe PDF -muotoon. Jos katselemasi tiedosto sisältää artikkeleita, voit näyttää artikkelien nimet välilehdessä ja selata niitä kätevästi.  

 1. Avaa PDF-tiedosto tai tyhjä dokumentti ja Kaikki työkalut -valikosta, valitse Muokkaa PDF-tiedostoa

 2. Laajenna vasemman paneelin Lisää sisältöä -valikkoa valitsemalla Lisää. Valitse sitten Artikkeliruutu.
  Osoitin näkyy dokumentti-ikkunassa hiusristikon näköisenä.

 3. Määritä ensimmäinen artikkeliruutu vetämällä suorakulmio. Artikkeliruutu ympäröi tekstin, ja osoitin muuttuu artikkeliosoittimeksi.

  Jokaisella luodulla artikkeliruudulla on nimi, joka muodostuu artikkelin numerosta ja ruudun järjestysnumerosta artikkelin sisällä. Esimerkiksi ensimmäisen artikkelin ensimmäinen ruutu on 1-1, toinen ruutu 1-2 ja niin edelleen. Tiedoston toisen artikkelin ruutujen nimet ovat 2-1, 2-2, 2-3 ja niin edelleen.

 4. Siirry dokumentin seuraavaan osaan, jonka haluat sisällyttää artikkeliin, ja vedä sen ympärille suorakulmio. Toista, kunnes olet muodostanut koko artikkelin.
  Huomautus:

  Artikkeli pitää ensin päättää ennen kuin voit muuttaa artikkeliruudun kokoa tai paikkaa.

 5. Paina Enter ja syötä sitten avautuvaan Artikkelin ominaisuudet -valintaikkunaan artikkelin otsikko, aihe, tekijä ja artikkelia kuvaavat avainsanat. Valitse sitten OK.

Artikkelin katseleminen ja muokkaaminen

Artikkelityökalulla voit luoda, näyttää ja muokata artikkeliruutuja PDF-dokumentissa.

 • Jos haluat tarkastella jonkin sivun artikkeleita, valitse Kaikki työkalut -valikosta Muokkaa PDF-tiedostoa  > Lisää > Artikkeliruutu.
 • Voit tarkastella PDF-tiedoston artikkeliluetteloa   -valikosta, valitse Näytä > Näytä/piilota > Sivupaneelit > Artikkelit.

Näyttöön tulee oikeanpuoleinen paneeli, jossa on luettelo sivulla olevista artikkeleista.

 • Artikkelin voi lukea kaksoisnapsauttamalla artikkelin nimeä.
 • Artikkelit-paneelin voi piilottaa artikkelin avaamisen jälkeen valitsemalla   >  Piilota käytön jälkeen.

Artikkelin tai artikkeliruudun poistaminen

 1. Poistaaksesi koko artikkelin valitse kyseinen artikkeli Artikkelit-välilehdeltä ja paina Delete-näppäintä.

 2. Poista artikkelista vain yksi tekstiruutu napsauttamalla tekstiruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista. Valitse sitten varoitusviestistä Ruutu.
  Jos valitset Artikkelin, koko artikkeli häviää.

  Acrobat numeroi jäljelle jääneet artikkelit tai artikkeliruudut automaattisesti uudelleen.

Artikkeliruudun lisääminen artikkelilankaan

 1. Valitse Dokumentti-ikkunasta artikkeliruutu, jota haluat uuden artikkeliruudun seuraavan.
 2. Valitse valitun ruudun alaosasta plusmerkki (+). Kun sinua pyydetään luomaan uusi artikkeliruutu vetämällä hiirtä, valitse OK. 

  Esimerkki artikkelin valitsemisesta artikkelityökalulla
  Esimerkki artikkelin valitsemisesta artikkelityökalulla

 3. Luo artikkeliruutu vetämällä hiirtä. Uusi ruutu sijoitetaan artikkeliketjuun, ja sitä seuraavat ruudut numeroidaan uudelleen.

Artikkeliruudun paikan tai koon muuttaminen

 1. Valitse artikkelityökalulla haluamasi artikkeliruutu ja tee jokin näistä:
  • Jos haluat siirtää ruutua, vedä se uuteen paikkaan.

  • Muuta ruudun korkeutta tai leveyttä vetämällä sivun keskipisteessä olevasta kahvasta tai muuta molempia samanaikaisesti vetämällä kulmakahvasta.

  Esimerkki artikkeliruudun koon muuttamisesta
  Esimerkki artikkeliruudun koon muuttamisesta

Artikkelin ominaisuuksien muokkaaminen

 1. Valitse artikkelityökalulla se artikkeliruutu, jota haluat muokata.
 2. Napsauta ruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 3. Muokkaa Artikkelin ominaisuudet –valintaikkunassa olevia tietoja ja valitse OK.

Kahden artikkelin yhdistäminen

 1. Valitse dokumenttipaneelissa mikä tahansa artikkeliruutu siitä artikkelista, jonka haluat ensin luettavaksi.
 2. Valitse artikkeliruudun alaosasta plusmerkki (+) ja valitse sitten esiin tulevasta valintaikkunasta OK.

 3. Ctrl-napsauta seuraavaksi luettavaa artikkeliruutua. Järjestyksessä toinen artikkeli liitetään ensimmäisen perään. Kaikki kokonaisuuden artikkeliruudut numeroidaan automaattisesti uudelleen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa