Käyttöopas Peruuta

Lisää ääntä, videota ja vuorovaikutteisia objekteja PDF-tiedostoihin

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Toimimalla näiden ohjeiden mukaan voit lisätä ääntä, videota ja vuorovaikutteisia 3D-objekteja PDF-tiedostoihin. Lisää tiedostoja suoraan PDF-tiedostoosi tai linkitä Internetissä oleviin tiedostoihin.

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Multimedia ja PDF-tiedostot (Acrobat Pro)

Videon, äänen ja vuorovaikutteisen sisällön lisääminen muuttaa PDF-tiedostot monipuolisiksi viestintävälineiksi, jotka tekevät asiakirjoista mielenkiintoisempia ja kiehtovampia.

Kaikkea H.264-yhteensopivaa multimediaa voidaan toistaa Acrobat Readerissa. H.264 on videonpakkausstandardi, jolla saadaan aikaan laadukkaita videotiedostoja kasvattamatta olennaisesti tiedostokokoa. Videotiedostot voivat olla H.264-yhteensopivia, vaikka muoto ja tiedostopääte vaihtelevat.

Vaikka muunmuotoisia mediatiedostoja voidaan toistaa aiemmissa Acrobat Readerin versioissa, käyttäjien on asennettava oikea sovellus, kuten QuickTime tai Windows Media Player multimedian toistamista varten.

Multimediaa voidaan lisätä myös kirjoittamalla videotiedostoon tai suoratoistomediaan viittaava URL-osoite. Yhteensopivia URL-osoitteita on kolme: RTMP, HTTP ja HTTPS. HTTP- ja HTTPS-palvelimet tukevat H.264-yhteensopivia MOV- ja MP4-tiedostoja.

Multimediatiedostojen lisääminen PDF-tiedostoon

Acrobat Pro tukee .mp3- sekä .mov-tiedostoja ja muita H.264-koodattuja (käyttäen AAC-ääntä) tiedostoja. Muita tiedostotyyppejä voi muuntaa tuettuun muotoon Adobe Media Encoderin avulla. Mp3-äänitiedostoja voi myös lisätä PDF-tiedostoon toistettavaksi missä tahansa ympäristössä.

Huomautus:

FLV- ja F4V-tiedostoja ei enää tueta Acrobatissa ja PDFMakerissa. FLV- ja F4V-tiedostoja ei voi upottaa Acrobatin tai PDFMakerin avulla.

 1. Avaa Acrobat ja valitse PDF-tiedosto, johon haluat lisätä multimediatiedostoja. Voit siirtyä tiedostoihin vasemmanpuoleisen valikon kautta:

  Siirry PDF-tiedostoon

 2. Valitse Kaikki työkalut vasemmasta yläkulmasta. Valitse vasemmasta sivupalkista Näytä lisää ja siirry kohtaan Lisää monimuotomediaa. Valitse sitten joko 3D-media Video tai Ääni-työkalu lisättävän multimediatiedoston tyypin mukaan.

  Monimuotomedian lisääminen

 3. Valitse sivulta alue lisättävää videota tai ääntä varten vetämällä hiirtä tai kaksoisnapsauttamalla. Tämä avaa Lisää-valintaikkunan.

  Jos kaksoisnapsautat sivua, Acrobat sijoittaa videon vasemman yläkulman napsauttamaasi kohtaan. Jos valitset sivulta alueen vetämällä hiirtä, medialeike sijoitetaan alueen sisään. Videon toistoalue on täsmälleen samankokoinen kuin videoruutu (jos Acrobat pystyy lukemaan videoleikkeen mitat)

 4. Jos haluat lisätä mediatiedoston, kirjoita URL-osoite Tiedostokenttään tai etsi mediatiedosto valitsemalla Selaa ja valitse sitten Avaa.

  Insert-rich-media

  Huomautus:

  Kun lisäät URL-osoitteita, muista käyttää tiedoston täydellistä osoitetta ja videotiedostontunnistetta, kuten .mov tai .mp4.

 5. Muuta mediaa tarvittaessa käyttämällä Lisää-valintaikkunan lisäasetuksia ja valitse lopuksi OK.

  Kaikki asetukset eivät toimi kaikkien mediatyyppien yhteydessä.

  Sisällön mittasuhteisiin kohdistaminen

  Esiin tulee lisäasetusten, kuten käynnistysasetusten, toistosäätimien ja videoasetusten valintaikkuna. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat lisättävän median muodosta.

  Näytä lisäasetukset

  Varmistaa, että toistoalue säilyttää alkuperäisen videon tai vuorovaikutteisen sisällön leveys- ja korkeussuhteen.

Multimedian lisäasetukset (Acrobat Pro)

Jos haluat nähdä multimedian lisäasetukset lisätessäsi videota, ääntä tai vuorovaikutteista sisältöä, valitse Lisää-valintaikkunassa Näytä lisäasetukset.

Voit muuttaa näitä asetuksia myös sen jälkeen, kun multimediasisältö on lisätty PDF-tiedostoon. Kaksoisnapsauta multimedialeikettä Valitse objekti -työkalulla (muokkaa esitysaluetta valitsemalla pikatoimintojen työkaluruvistä Valitse objekti -työkalu).

Huomautus:

Videon ja äänen laatuasetuksia voidaan muuttaa vain, kun tiedosto lisätään PDF-tiedostoon.

Käynnistysasetukset-välilehti

Näillä asetuksilla voit määrittää, kuinka mediasisällön toisto aloitetaan ja lopetetaan, missä mediasisältö näkyy ja mitä näkyy silloin, kun mediasisällön toisto ei ole käynnissä.

Aktivointiasetukset

Valitse asetukset, jotka määrittävät, milloin mediasisällön toisto alkaa ja loppuu. Valitse Toistotyyli-valikosta Toista sisältö kelluvassa ikkunassa, jos video tai vuorovaikutteinen sisältö pitää näyttää sivun ulkopuolella. Kun sisältö on kelluvassa ikkunassa, käyttäjä voi lukea sivua ja katsella videota tai sovellusta samanaikaisesti.

Reunuksen leveys

Lisää videon tai vuorovaikutteisen sisällön ympärille mustan reunuksen. Jos kyseessä on ääni, reunus ympäröi julistekuvan.

Julistekuva

Jos haluat käyttää kuvaa, joka ei kuulu lisättävään tiedostoon, valitse Luo juliste tiedostosta. Napsauta Selaa ja etsi kuva, jonka haluat näkyvän silloin, kun video, ääni tai vuorovaikutteinen sisältö ei ole aktiivinen.

Ominaisuudet

Ohjaimet-välilehti

Määritä tässä välilehdessä, mitkä toistosäätimet (teemat) ovat käytettävissä.

Teema

Valitse, mitkä toistosäätimet (teema) näkyvät videon yhteydessä.

Väri

Avaa väripaletti napsauttamalla sitä ja valitse säätimien väri.

Peittävyys

Määrittää toiston säätimien läpinäkyvyysasteen.

Piilota ohjaimet automaattisesti

Tämän valitseminen piilottaa toistosäätimet, kun hiiren osoitin ei ole multimedian päällä.

Video-välilehti

Saatavana, kun olet lisäämässä videota.

Esikatsele ja rajaa

Poista leikkeestä turhia ruutuja vetämällä liukusäädinpalkin alla olevia alku- ja loppumerkkejä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun videoleikettä lisätään PDF-tiedostoon ensimmäistä kertaa.

Aseta julistekuva nykyisestä ruudusta

Julistekuva näkyy, kun videon toisto ei ole kesken. Vedä liukusäädinpalkin yläpuolella oleva merkki haluamasi ruudun kohdalle ja valitse sitten Aseta julistekuva nykyisestä ruudusta.

Jaksopisteet

Jaksopisteet-asetuksilla lisätään videoon merkkejä, joilla käynnistetään tiettyjä toimintoja. Esimerkiksi koulutusvideon jaksopisteet voivat toimia linkkeinä tiedostossa tai Webissä oleviin lisätietoihin.

Kun haluat lisätä jaksopisteen, siirrä liukusäädin haluamasi ruudun kohdalle. Napauta Jaksopisteet-osan plusmerkkiä. Lisää toiminto korostamalla luettelossa oleva jaksopiste ja napauttamalla Toiminnot.

Huomautus:

Yleensä Jaksopiste-makroja voidaan lisätä vain multimedian luomisen jälkeen. Tämän jälkeen on mahdollista muokata toistoaluetta ja lisätä Jaksopiste-makroja.  

Toistoalueen muuttaminen (Acrobat Pro)

Toistoalueen muokkaamiseksi on mukautettava Pikatoiminto-työkaluriviä lisäämällä siihen Valitse objekti-työkalu.

 1. Napsauta Pikatoiminto-työkaluriviltä kolmipistekuvaketta kuten kuvassa:

  Valitse kolme pistettä

 2. Siirry Mukauta pikatoimintoa -työkalurivin Monimuotomedia-kohtaan ja napsauta sitten Valitse objekti -työkalua. Valitse sitten Lisää työkaluriville kuten kuvassa. Kun olet valmis, valitse Tallenna

  Lisää Valitse objekti -työkalu

Käytä Pikatoiminto-työkalurivin Valitse objekti -työkalua toistoalueen muokkaamista varten. Noudata ohjeita:

 1. Napsauta Pikatoiminto-työkaluriviltä Valitse objekti -työkalu ja valitse sitten multimediaobjekti.

  Kun siirrät työkalun toistoalueelle, sen reunoille ilmestyvät kahvat, vaikka reunat eivät olisi näkyvissä.

 2. Valitse toistoalue napauttamalla sitä ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Voit siirtää leikkeen vetämällä sen kuvakkeen toiseen kohtaan sivulla.
  • Voit poistaa leikkeen valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä.
  • Jos haluat säätää leikkeen kokoa, tartu yhteen kehyksen kulmista ja vedä sitä, kunnes olet saavuttanut haluamasi mitat. Voit säilyttää videoleikkeen mittasuhteet pitämällä vaihtonäppäintä painettuna.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa