Käyttöopas Peruuta

PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

PDF-portfolioiden luominen

Flash Playerin asennusta järjestelmääsi ei enää edellytetä portfolioiden luomista tai katselua varten. PDF-portfoliossa voit helposti luoda kansioita, poistaa osatiedostoja tai kansioita, muokata osatiedostojen tiedostonimiä sekä lisätä ja muokata osatiedostojen kuvauksia.

Voit luoda PDF-perusportfolion muutamassa nopeassa vaiheessa.

 1. Avaa Acrobat ja valitse hampurilaisvalikko   (Windows) tai Tiedosto-valikko (macOS) ja valitse sitten Luo > PDF-portfolio.

 2. Valitse Lisää tiedostoja -valikko Luo PDF-portfolio -ikkunan vasemmasta yläkulmasta. Voit lisätä tiedoston, tiedostokansion, skannattuja sivuja, verkkosivun tai leikepöydän sisältöä.

 3. Tee tiedostoista PDF-portfolio valitsemalla Luo.

  Valitut tiedostot lisätään portfolioosi, ja ne näkyvät esiin tulevassa uuden portfolion ikkunassa. 

  PDF-portfolio
  PDF-portfolion sisältämät tiedostot

Huomautus:

Windowsissa voit luoda Outlookin ja Lotus Notesin Acrobat PDFMakerilla PDF-portfolioita, kun muunnat sähköpostiviestejä.

Tiedostojen ja kansioiden lisääminen PDF-portfolioon

Huomautus:

Et voi muuttaa tiedostojen järjestystä PDF-portfoliossa, joten on suositeltavaa lisätä tiedostot yksi kerrallaan. Jos lisäät kansion, sen sisältämät tiedostot lisätään aakkosjärjestyksessä.  

Voit lisätä sisältöä aiemmin luotuun PDF-portfolioon.

 1. Kun PDF-portfolio on avoinna, tee jokin seuraavista:

  • Avaa taustatyökalurivi napsauttamalla PDF-portfolio-ikkunan sisään hiiren kakkospainikkeella ja valitse sieltä Lisää tiedostoja, Lisää kansiotai Lisää verkkosisältöä.
  • Luo kansio valitsemalla Luo kansio -kuvake toissijaisella työkalurivillä. 
  • Voit lisätä tiedostoja omasta tietokoneestasi vetämällä niitä PDF-portfolion työtilaan tai kansioon, joka on vasemmassa ruudussa.
  Huomautus:

  Paras tulos saavutetaan, kun osatiedostojen kokonaismäärä on korkeintaan 15 ja kaikkien osatiedostojen kokonaiskoko on alle 50 Mt.

PDF-portfoliossa olevien tiedostojen järjestäminen

Toimi PDF-portfolion suunnistusruudussa seuraavasti:

 • Järjestele PDF-portfolion kansiossa olevia tiedostoja vetämällä.
 • Vedä tiedosto kansioon tai vedä kansio toiseen kansioon, jos molemmat ovat samalla tasolla.

Verkkosisällön lisääminen PDF-portfolioon

Voit lisätä linkkejä Web-sivustoille tai upottaa videotunnisteita. Web-sisältöön linkittäminen on kätevää, jos haluat pienentää PDF-portfolion tiedostokokoa.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella PDF-portfolio-ikkunan sisään ja valitse Lisää verkkosisältöä.

 2. Anna PDF-portfolioon lisättävälle Web-sisällölle tiedostonimi ja kuvaus. Tämä Web-tiedosto on linkki määrittämääsi Web-sisältöön.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat linkittää verkkosivustoon, valitse Lisää verkkolinkki ja lisää sitten URL.

  • Jos haluat upottaa videotunnisteen, valitse Lisää upotustunniste ja liitä sitten videon upotuskoodi. Videoidenjakosivustoilla on yleensä menetelmä videon upotuskoodin kopioimiseksi. Web-sivustolla voi esimerkiksi olla Upota-ruutu, jossa koodi näkyy, ja muita upotusvaihtoehtoja.

PDF-portfolion multimediatiedostojen muuntaminen

Voit muuntaa multimediatiedostot, kuten MP3-tiedostot, PDF-tiedostoiksi PDF-portfoliossa. Voit muuntaa myös näitä tiedostoja PDF-muotoon, jos ne on koodattu H.264-muotoon (AAC-äänen kera): MOV, M4V, MP4, 3GP ja 3G2. (H.264 ja AAC ovat elokuvien koodaus- ja pakkausvaihtoehtoja.)

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tai Control-osoita avoimessa PDF-portfoliossa yhtä tai useampaa PDF-portfolion multimediatiedostoa ja valitse Muunna PDF-muotoon.

 2. Jos valintaruutu tulee näkyviin, määritä tarvittavat asetukset ja napsauta OK.

Tiedostojen ja kansioiden poistaminen tai purkaminen PDF-portfoliosta

Jos poistat kansion, kaikki sen sisältämät tiedostot poistetaan PDF-portfoliosta. Voit myös purkaa yhden tai useamman PDF-portfolion osatiedoston ja tallentaa ne erikseen.

  • Valitse avoinna olevasta PDF-portfoliosta yksi tai useampi PDF-portfoliossa oleva tiedosto tai kansio ja poista sitten valitsemasi kohde portfoliosta painamalla Delete-näppäintä tai napsauttamalla Poista tiedosto -kuvaketta.
  • Voit poimia (tai tallentaa) kohteen portfoliosta napsauttamalla Poimi portfoliosta -kuvaketta, valitsemalla seuraavaksi kohteen tallennussijainnin ja napsauttamalla sitten Tallenna.  

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?