Käyttöopas Peruuta

Kommenttien tuominen ja vieminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Kommenttien tuominen

Huomautus:

Acrobat Readerissa kommentointitoiminnot ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Kommentit voidaan tuoda PDF-tiedostosta. Voit tuoda kommentteja myös Forms Data Format (FDF) -tiedostosta tai XFDF-tiedostosta, joka on XML-pohjainen FDF-tiedosto. Et voi avata ja katsella itse FDF- tai XFDF-tiedostoja.

 1. Valitse dokumentissa, johon haluat saada kommentteja, kommenttiluettelon Asetukset-valikosta Tuo datatiedosto.

  Huomautus:

  Voit avata kommenttiluettelon valitsemalla Työkalut > Kommentit.

 2. Valitse Kaikki tiedostot (*.*) tiedostotyyppivalikosta. Valitse tuotavien kommenttien muoto, jos tiedät sen.

 3. Kaksoisnapsauta kommentit sisältävän dokumentin nimeä.

  Kommentit sijoittuvat kohtiin, joissa ne olivat alkuperäisessä dokumentissa. Jos kommentit sijoittuvat vääriin kohtiin, lähdedokumentti ja PDF-kohdetiedosto ovat todennäköisesti erilaiset. Jos esimerkiksi tuot kommentit kymmensivuisesta dokumentista kaksisivuiseen dokumenttiin, vain kahden ensimmäisen sivun kommentit näkyvät.

Kommenttien vieminen

Huomautus:

Acrobat Readerissa kommentointitoiminnot ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Jos lisäät kommentteja PDF-tiedostoon, joka ei ole osa hallittua tarkistusta, sinun on ehkä vietävä kommentteja (jos aiot lähettää niitä) tai tuotava kommentteja (joita olet vastaanottanut). (Hallittuun tarkistukseen kuuluvat PDF-tiedostot sisältävät erityisasetuksia, joilla kommentteja voidaan lähettää tai julkaista ilman viemistä.)

Kun tuot kommentit tiedostoon, luot Forms Data Format (FDF) -tiedoston, joka sisältää ainoastaan kommentteja. FDF-tiedostot ovat tavallisesti pienempiä kuin PDF-tiedostot. Kommentit voidaan tämän jälkeen tuoda FDF-tiedostosta alkuperäiseen PDF-tiedostoon.

Kommenttien vieminen datatiedostoon

 1. Valitse kommenttiluettelon asetusvalikosta Vie kaikki datatiedostoon.

 2. Nimeä tiedosto ja valitse sen tyypiksi joko Acrobat FDF -tiedostot (*.fdf) tai Acrobat XFDF -tiedostot (*.xfdf).

 3. Määritä tiedostolle sijainti ja napsauta Tallenna.

Valittujen kommenttien vieminen

Huomautus:

Acrobat Readerissa ei voi viedä valittuja kommentteja.

 1. Valitse kommenttiluettelosta kommentit, jotka haluat viedä.

  Huomautus:

  Voit avata kommenttiluettelon valitsemalla Työkalut > Kommentit.

 2. Valitse kommenttiluettelon asetusvalikosta Vie valitut datatiedostoon.

 3. Nimeä tiedosto ja valitse sen tyypiksi joko Acrobat FDF -tiedostot (*.fdf) tai Acrobat XFDF -tiedostot (*.xfdf).

 4. Määritä tiedostolle sijainti ja napsauta Tallenna.

Kommenttien vieminen Word-tiedostoon (Windows)

Joissakin tapauksissa tarkistajat tekevät kommentteja PDF-tiedostoon, joka on luotu Microsoft Word -asiakirjasta. Voit muuttaa alkuperäistä Word-asiakirjaa viemällä kommentit PDF-tiedostosta. Jos esimerkiksi tekstiä on lisätty, yliviivattu tai korvattu PDF-tiedostossa tekstinmuokkaustyökaluilla, se voidaan poistaa tai siirtää suoraan Word-lähdeasiakirjaan. Kommentteihin lisätty muotoilu (esimerkiksi lihavoitu teksti) katoaa, ja se pitää lisätä Wordissa manuaalisesti.

Jos haluat käsitellä Word-tiedostoa kommenttien mukaan, sinun on luotava siitä koodimerkitty PDF-tiedosto. Ennen kuin siirrät tekstin muutokset PDF-tiedostosta, poista ylimääräiset sanat tai tiedot ja sitten kokoa muutokset yhteen PDF-tiedostoon (jos sinulla on kommentteja useilta tarkistajilta). Jos aiot tuoda kommentit useita kertoja, tee kopio Word-asiakirjasta ennen kommenttien tuomista.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse kommenttiluettelon asetusvalikosta   Vie Wordiin.

  • Avaa lähdeasiakirja Microsoft Wordissa ja valitse sitten Acrobatin kommentit > Tuo kommentit Acrobatista. Jos käytössä on Word 2013, napsauta Acrobat ja valitse sitten Acrobat-kommentit > Tuo kommentit Acrobatista.

 2. Lue ohjeet ja napsauta OK.

 3. Valitse PDF- ja Word-tiedostot ja seuraavista asetuksista Tuo kommentteja Adobe Acrobatista -valintaikkunassa ja napsauta lopuksi Jatka:

  Ota kommentit tästä PDF-tiedostosta

  Selaa PDF-tiedostoon, joka sisältää kommentit.

  Sijoita kommentit tähän Word-tiedostoon

  Selaa Word-tiedostoon, johon haluat tuoda kommentteja.

  Kaikki kommentit

  Tuo kaikki kommentit.

  Kaikki merkityt kommentit

  Tuo vain valintamerkillä merkityt kommentit.

  Vain tekstimuutokset: lisäykset, poistot ja korvaukset

  Tuo vain ne kommentit, jotka olet lisännyt Huomautukset-paneelin tekstimuutoskomennoilla.

  Käytä mukautettuja suodattimia kommentteihin

  Tuo vain kommentit, jotka määrittelet laatijan, tyypin tai tilan mukaan.

  Kytke muutosten seuranta päälle ennen kommenttien viemistä

  Näyttää muutokset, jotka tuodut kommentit ovat aiheuttaneet Wordissa.

 4. (Valinnainen) Jos toit tekstimuutoksia, napsauta Tuominen onnistui -valintaikkunassa Sulauta tekstin muutokset -painiketta ja lisää muutokset yksitellen. Valitse jokaiselle muutokselle jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Käytä

  Tekee muutoksen dokumenttiin ja poistaa kommenttikuplan. Jos kommentti on tyhjä, se kannattaa silti sulauttaa, sillä kyseessä saattaa olla lisätty välilyönti tai rivin lisäys.

  Hylkää

  Hylkää muutoksen ja poistaa kommenttikuplan.

  Seuraava

  Siirtyy seuraavaan tekstimuutokseen. Ohitetut ja sulauttamattomat tekstimuutokset näkyvät Word-dokumentissa kuplina.

  Käytä kaikki jäljellä olevat

  Sulauttaa kaikki jäljellä olevat tekstimuutokset ja poistaa kommenttikuplat.

  Kumoa edellinen

  Kumoaa viimeisen tekstimuutoksen, mukaan lukien manuaaliset muutokset.

 5. Jos haluat poistaa Wordissa näkyvät kommenttikuplat, toimi seuraavasti:
  • Napsauta kuplaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista kommentti.

  • Valitse Acrobatin kommentit > Poista kaikki dokumentin kommentit. Jos käytössä on Word 2013 tai uudempi, tämä vaihtoehto on Acrobat-valintanauhassa.

Kommenttien vieminen AutoCAD-tiedostoon (Acrobat Pron Windows-versio)

Voit pyytää tarkistajia lisäämään kommentteja PDF-tiedostoon, joka on luotu AutoCAD-piirustuksesta. Voit tuoda kommentteja suoraan AutoCAD-piirrokseen, jos PDF-tiedosto on luotu AutoCADissa PDFMakerilla. Useimmat kommenttityypit voidaan tuoda, mukaan lukien kuvamerkinnät, tarralappuhuomautukset, leimat ja tekstimuutokset.

 1. Tallenna PDF-tiedosto, jotta lisätyt kommentit sisällytetään.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse kommenttiluettelon asetusvalikosta Vie AutoCADiin ja määritä sitten PDF-tiedosto ja AutoCAD-tiedosto Tuo kommentit -valintaikkunassa.

  • Valitse AutoCADissa Acrobat-merkinnät > Tuo kommentit Acrobatista.

 3. Määritä kommenttien tuonti-ikkunassa kommentit sisältävä PDF-tiedosto, määritä tuotavat kommentit ja napsauta Jatka. Jos tuot muokatun kommenttisarjan, määritä se ja varmista, että ainoastaan haluamasi ominaisuudet valitaan. Sinun pitää valita ainakin yksi asetus joka luokasta.

  Näytä tarkistajien mukaan

  Tuo kommentteja yksittäisten tarkistajien mukaan.

  Näytä tyypin mukaan

  Tuo kommentteja tyypin mukaan, esimerkiksi tekstimuutokset tai huomautuskommentit.

  Näytä tilan mukaan

  Tuo kommentteja tarkistuksen tilan mukaan.

  Näytä valintatilan mukaan

  Tuo valitut kommentit.

  Kaikki tuodut kommentit näkyvät Adobe Acrobatin Merkinnät-tasolla mukautettuina objekteina, joita voidaan muokata, suodattaa tai poistaa.

 4. Jos haluat muokata tuotua kommenttia (muuttaa tilaa, lisätä valintamerkin tai muokata tekstiä), napsauta kommenttia kakkospainikkeella, valitse Acrobat-kommentit ja valitse lopuksi asetus.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi