3D-mallien käsitteleminen

Muodostustilan, valaistuksen, projektion ja taustan muuttaminen

Mallin muodostustila määrittää 3D-mallin pinnan ulkoasun. Oletusmuodostustila on Jatkuva, mutta voit valita jonkin muun muodostustavan. Voit myös muuttaa 3D-mallin ja taustan valaistusta.

3D-mallin ulkoasun muuttaminen
3D-mallin ulkoasun muuttaminen

A. Oletusulkoasu B. Lankamalli-muodostustila C. Värillinen valaistus D. Erilainen taustaväri 

 1. Tee seuraavat muutokset 3D-työkalurivin avulla:
  • Voit muuttaa muodostustapaa valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Mallinmuodostustila-ponnahdusvalikosta .

  • Voit tarkastella ortografista projektiota napsauttamalla Käytä ortografista projektiota -painiketta . Ortografinen projektio poistaa ulotteisuuden ja säilyttää objektien välisen kokosuhteen, mutta antaa 3D-mallille vähemmän realistisen ulkoasun. Palaa perspektiiviprojektioon napsauttamalla painiketta uudelleen.

  • Voit ottaa valaistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai muuttaa sitä valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Käytä lisävalaistusta -ponnahdusvalikosta .

  • Voit vaihtaa taustavärin napsauttamalla Taustaväri-ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla värin.

  Huomautus:

  Mallinmuodostustila-, valaistusmalli- ja taustaväriasetukset voidaan tuoda näkyviin myös napsauttamalla 3D-mallia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Näkymäasetukset. Mallinmuodostustilat näkyvät myös mallipuun Asetukset-valikossa.

Esimerkkejä mallinmuodostustiloista

Mallinmuodostustilat sisältävät asetuksia, jotka vaikuttavat kolmiulotteisen objektin ulkoasuun. Seuraavassa kuvassa näkyy yksinkertainen objekti eri tavoilla muodostettuna.

Mallinmuodostustilat
Mallinmuodostustilat

A. Jatkuva B. Läpinäkyvä muokkausalue C. Läpinäkyvä D. Täytetty lankamalli E. Kuva F. Täytetty ääriviiva G. Varjostettu kuva H. Kehikko I. Läpinäkyvä muokkausalueen ääriviiva J. Lankamalli K. Sävytetty lankamalli L. Läpinäkyvä lankamalli M. Piilotettu lankamalli N. Kärkipisteet O. Varjostetut kärkipisteet 

Osien piilottaminen, erottaminen ja ulkoasun muuttaminen

Jotkin 3D-mallit muodostuvat erillisistä osista. Mallipuun avulla voit piilottaa tai erottaa osia, lähentää osia tai määrittää osia läpinäkyviksi. 3D-mallissa näkyvien osien vieressä puussa näkyy valintamerkki.

Osien käsitteleminen
Osien käsitteleminen

A. Valittu osa B. Piilotettu osa C. Erotettu osa D. Läpinäkyvä osa 

 1. Napsauta käsityökalulla sitä 3D-mallin osaa, jota haluat käsitellä. Jos jokin oletusarvo estää käsityökalun käyttämisen, valitse osa Mallipuu-luettelosta.
 2. Valitse mallipuun yläruudussa olevasta Asetukset-valikosta jompikumpi seuraavista:
  Huomautus:

  Asetukset-valikon sisältö riippuu siitä, muodostuuko 3D-malli yhdestä vai useasta osasta. Monet näistä vaihtoehdoista voidaan valita myös napsauttamalla 3D- mallin osaa hiiren kakkospainikkeella.

  Mallin näköistystapa

  Komento muuttaa 3D-mallin kaikkien pintojen ulkoasua sen mukaan, minkä vaihtoehdon valitset alivalikosta: Läpinäkyvä muokkausalue, Jatkuva, Läpinäkyvä, Kiinteä lankamalli ja niin edelleen.

  Näytä kaikki osat

  Näyttää koko 3D-mallin.

  Sovita näkyvä

  Näyttää kaikki näkyvät osat ja keskittää ne näkymään.

  Näytä fyysiset ominaisuudet

  Näyttää pinta-alan ja tilavuuden (jos käytettävissä) mallipuun Objektin tiedot -ruudussa.

  Näytä muokkausalue

  Näyttää suorakulmion, joka ympäröi kolmiulotteisen objektin tai mallista valitut osat.

  Aseta muokkausalueen väri

  Vaihtaa muokkausalueen värin. Valitse tämä vaihtoehto, valitse väri ja napsauta sitten OK.

  Piilota

  Näyttää mallin ilman valittuja osia. Voit näyttää ja piilottaa osia myös valitsemalla valintaruutuja mallipuun yläruudusta tai poistamalla niiden valinnan.

  Eristä

  Näyttää vain valitun osan ja piilottaa kaikki muut osat.

  Eristä osa

  Näyttää vain eristetyn osan geometrian, PMI (Product Manufacturing Information) -tiedot ja kaikki näkymät (myös PMI-näkymät). Kaikkien muiden osien näkymät ja tiedot piilotetaan tai niiden valinta poistetaan. Myös mallipuu muuttuu. Rakenne-ruudussa (yllä) vain eristetty osa on valittu. Muiden osien rakenteet ovat käytettävissä, mutta niitä ei ole valittu. Näkymä-ruudussa (keskellä) ovat vain eristettyä osaa varten määritetyt näkymät, mukaan lukien PMI-näkymät. Jos napsautat näkymää, vain sen PMI-tiedot näkyvät dokumenttiruudussa. (Jos haluat nähdä eristetyn osan PMI-tiedot, varmista, että Rakenne-ruudusta on valittu 3D PMI.) Näkymä-ruudussa on piilotettu näkymät, jotka liittyvät koosteeseen tai muihin osiin, mukaan lukien Acrobatilla luodut mukautetut näkymät. Voit lisätä näkymään osia valitsemalla ne mallipuusta. Voit myös käyttää mallipuun asetusvalikon Piilota/näytä-komentoja. Jos haluat peruuttaa eristetyn osan, tee mikä tahansa seuraavista toimista:

  • Valitse toinen osa Eristä osa -komennolla.

  • Valitse mallipuusta ylin kooste.

  • Valitse Aloitusnäkymä-painike.

  Zoomaa osaan

  Siirtää tarkennuksen keskikohdan koko 3D-mallista valittuihin osiin. Tästä asetuksesta on hyötyä varsinkin käännettäessä osaa niin, että se kääntyy oman keskipisteensä eikä koko mallin ympäri.

  Osanmuodostustila

  Näyttää osalle käytettävissä olevat muodostustilat. 3D-mallin ulkoasu muuttuu valitun muodostustilan mukaiseksi.

  Läpinäkyvä

  Näyttää valitun osan läpinäkyvän version.

  Vie XML-muodossa

  Luo erillisen XML-tiedoston koko mallipuusta tai 3D-mallin nykyisestä solmusta.

  Vie CSV-muodossa

  Luo erillisen CSV-muotoisen tiedoston, joka sisältää kaikki mallin tiedot. Voit viedä tiedot koko mallipuusta tai valitusta solmusta. Tiedosto voidaan avata missä tahansa CSV-muotoa tukevassa ohjelmassa, kuten Microsoft Excelissä.

  Huomautus:

  Jos kolmiulotteinen malli sisältää PMI-tiedot (Product Manufacturing Information), tässä valikossa on vaihtoehdot, joilla ne näytetään tai piilotetaan.

Mallipuun yleiskuvaus

Mallipuu näkyy suunnistusruudussa työskentelyalueen vasemmalla puolella. Voit avata mallipuun myös napsauttamalla 3D-työkalurivin Näytä tai piilota mallipuu -painiketta . Voit myös napsauttaa 3D-mallia hiiren kakkospainikkeella ja valita Näytä mallipuu.

Huomautus:

Mallipuun käyttäminen edellyttää Acrobatin tai Adobe Readerin versiota 7.0.7 tai uudempaa versiota. Aiempien versioiden käyttäjät voivat käsitellä 3D-malleja, mutta eivät mallipuuta.

Mallipuussa on kolme ruutua, joista kussakin on tietynlaisia tietoja tai säätimiä.

Rakenneruutu

Ylimmässä ruudussa näkyy kolmiulotteisen objektin puurakenne. Esimerkiksi autoa esittävässä kolmiulotteisessa objektissa on erilliset objektiryhmät (eli solmut) alustalle, moottorille ja pyörille. Tässä ruudussa voit selata hierarkiaa sekä valita, eristää tai piilottaa eri osia.

PMI-tiedot (Product Manufacturing Information) näkyvät ryhmänä hierarkian samalla tasolla kuin niihin liittyvä objekti tai kokoonpano.

Näkymä-ruutu

Keskimmäisessä ruudussa ovat kolmiulotteiselle objektille määritetyt näkymät. Kun vaihdat näkymää, napsauta yhtä luettelon näkymistä, jotta 3D-malli palaa tallennettuun tilaan. Katso kohtaa 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa.

Voit lisätä ja muokata näkymiä myös Näkymä-ruudussa. Kun esimerkiksi olet eristänyt osan ja kääntänyt sitä, voit tallentaa kyseisen näkymän ja sen kameran kulman, taustan, valaistuksen ja muut määritteet. Tätä toimintoa ei ole Adobe Readerissa.

Objektitiedot-ruutu

Alaruudussa on muita tietoja, kuten objektin tai osan ominaisuudet ja mahdolliset metatiedot. Näitä kolmiulotteisten objektien tietoja ei voi muokata Acrobatilla.

Mallipuu
Mallipuu

A. Kolmiulotteisten objektien hierarkia B. Tallennetut& näkymät C. Osan tai objektin tiedot 

Huomautus:

Voit muuttaa mallipuun oletusarvoista toimintatapaa avaamalla Oletusarvot-valintaikkunan ja valitsemalla Luokat-kohdasta 3D ja multimedia. Valitse sitten vaihtoehto Avaa mallipuu 3D-aktivoinnissa -valikosta.

PDF-tiedoston tekijä voi määrittää 3D-mallin muuntoasetuksissa niin, että mallipuu tulee automaattisesti näkyviin mallia napsautettaessa.

Läpileikkausten luominen

3D-mallin läpileikkauksen näyttäminen muistuttaa objektin halkaisemista ja sen sisään katsomista. Läpileikkauksen säätimet -valintaikkunassa voit säätää leikkaustason tasausta, siirtymää ja kallistusta.

Ennen läpileikkausta ja sen jälkeen
Ennen läpileikkausta ja sen jälkeen

 1. Voit ottaa läpileikkauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä napsauttamalla 3D-työkalurivin Näytä tai piilota läpileikkaus -kuvaketta .
 2. (Valinnainen) Napsauta Näytä tai piilota läpileikkaus -kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Läpileikkauksen ominaisuudet, jolloin Läpileikkauksen ominaisuudet -valintaikkuna avautuu. Tee sitten jokin seuraavista toimista:
  • Muuta Tasaus-, Näyttöasetukset- tai Sijainti ja suunta -asetuksia.

  • Tallenna nykyinen läpileikkausnäkymä napsauttamalla Tallenna osanäkymä -painiketta. (Tallennettu näkymä näkyy 3D-työkalurivin Näkymät-valikossa ja mallipuun Näkymä-ruudussa oletusnimellä, joka on SectionView[n].)

Läpileikkauksen ominaisuudet

Tässä tekemäsi muutokset tulevat heti voimaan. Jos haluat tarkastella muutoksia, varmista, että Läpileikkauksen ominaisuudet -valintaikkuna ei peitä aktiivista 3D-mallia näkyvistä. Läpileikkauksen ominaisuudet -valintaikkuna pysyy päällimmäisenä, vaikka siirryt PDF-ikkunaan tai käsittelet sitä. Voit sulkea sen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa sulkemispainiketta.

Ota läpileikkaus käyttöön

Kun tämä asetus on valittu, muut asetukset ovat käytettävissä.

Tasaus

Määrittää akselin (x, y tai z), johon läpileikkaus tasataan.

Tasaa pintaan

Leikkaa läpileikkauksen tasolta, jonka määrittää 3D-mallista napsautettavan sivun pinta. (Valintaikkuna näkyy himmeänä, kunnes napsautat malliosan pintaa.)

Tasaa 3 pisteeseen

Leikkaa läpileikkauksen tasolta, jonka määrittävät kolme 3D-mallista napsautettavaa pistettä. (Valintaikkuna näkyy himmeänä, kunnes napsautat mallin kolmea pistettä.)

Näytä leikkauskohdat

Merkitsee värillisellä viivalla kohdan, jossa taso leikkaa 3D-mallin. Napsauta väriruutua, jos haluat vaihtaa viivan värin.

Näytä leikkaustaso

Näyttää kaksiulotteisen kentän, joka leikkaa 3D-mallin. Napsauta väriruutua, jos haluat vaihtaa värin, ja kirjoita prosenttiluku, jos haluat muuttaa tason peittävyyttä.

Ohita valitut osat

Poistaa valitut osat läpileikkausnäkymästä.

Näytä läpinäkyvä

Näyttää osat, jotka eivät kuulu läpileikkaukseen.

Leikkaustason peittävyys

Määrittää leikkaustason läpinäkyvyyden asteen..

Tasaa kamera leikkaustasoon

Kääntää 3D-mallia siten, että se on samansuuntainen leikkaustason kanssa.

Siirtymä

Määrittää, kuinka suuri osa 3D-mallista leikataan. Vedä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle tai muokkaa prosenttilukua.

Huomautus:

Voit katsoa, kuinka kukin akseli jakaa 3D-mallin, valitsemalla akselin ja vetämällä sitten Siirtymä-liukusäädintä edestakaisin. Tarkkaile upotetussa 3D-mallissa tapahtuvia muutoksia.

Käännä

Muuttaa läpileikkauksen käänteiseksi. Jos esimerkiksi mallin yläpuolisko on rajattu pois, tuo yläpuolisko näkyviin ja rajaa alapuolisko pois napsauttamalla Käännä.

Kallistussäätimet

Muuttavat leikkaustason ja akseleiden välisiä kulmia. Vedä liukusäätimiä vasemmalle tai oikealle tai muokkaa prosenttilukuja.

Tallenna osanäkymä

Avaa Näkymän ominaisuudet -valintaikkunan, jossa voit valita näkymän mukana tallennettavat näyttöominaisuudet. Kun olet valinnut tallennettavat ominaisuudet, läpileikkausnäkymä lisätään 3D-työkalurivin ja mallipuun näkymäluetteloihin. Tallennettu näkymä saa oletusnimen SectionView[n].

Näyttöominaisuudet, joita et tallenna, palautetaan edellisen näkymän asetuksiin. Jos esimerkiksi et halua tallentaa taustaväriä, läpileikkausnäkymän taustaväriksi tulee viimeksi esitetyn näkymän taustaväri.

Kameran ominaisuuksien muuttaminen

Kameran ominaisuudet määrittävät objektin näkymän tarkan kulman ja sijainnin. Kameran ominaisuudet muodostavat kameranäkymän, jota voidaan käyttää eri näkymissä ja tiedostoissa.

 1. Napsauta 3D-työkalurivin Kameran ominaisuudet -kuvaketta .

  Jos et näe kuvaketta, napsauta 3D-työkalurivin vasemmalla puolella olevan suunnistustyökalun viereistä nuolta.

 2. Napsauta Kameran ominaisuudet -valintaikkunassa Tallenna nimellä -painiketta ja anna uudelle kameranäkymälle nimi tai valitse valikosta aiemmin luotu näkymä.
 3. Siirrä Kameran ominaisuudet -valintaikkunaa niin, että näet 3D-mallin. Valitse kameran kohdistus:
  • Valitse Kohde, jos haluat kohdistaa kameran ominaisuudet vain kohteeseen.

  • Valitse Kamera ja kohde, jos haluat kohdistaa kameran ominaisuudet sekä kameran suuntaan että kohteeseen.

 4. Valitse kohdistustapa:

  Valitse malli

  Kun olet valinnut tämän asetuksen, napsauta dokumentissa näkyvää 3D-mallia. Kameran nykyinen sijainti näkyy Kameran ominaisuudet -valintaikkunassa.

  • Jos Kohde on valittu, kameran kohteen uusi sijainti on valitun mallin keskellä.

  • Jos Kamera ja kohde on valittu, kameran kohteen sijainti on valitun mallin keskellä. Kamera on kohdistettu valittuun malliin.

  Valitse pinta

  Kun olet valinnut tämän asetuksen, napsauta dokumentissa näkyvän 3D-mallin jotakin sivua. Kameran nykyinen sijainti näkyy Kameran ominaisuudet -valintaikkunassa.

  • Jos Kohde on valittu, kameran kohteen uusi sijainti on valitun sivun keskellä.

  • Jos Kamera ja kohde on valittu, kameran kohteen sijainti on valitun sivun keskellä. Kamera on kohdistettu tähän sivuun.

  Valitse 3 pistettä

  Kun olet valinnut tämän asetuksen, valitse kolme pistettä dokumentin samasta mallista tai eri malleista. Kameran nykyinen sijainti näkyy Kameran ominaisuudet -valintaikkunassa.

  • Jos Kohde on valittu, kameran kohteen uusi sijainti on kolmen valitun pisteen keskellä.

  • Jos kamera ja kohde on valittu, kameran kohde on kolmen valitun pisteen keskellä. Kameran sijainti on kohdistettu kolmen valitun pisteen muodostamaan tasoon.

 5. Valitse Sijainti-osasta Kulmayksiköt, jos haluat muuttaa atsimuutin, korkeuden ja etäisyyden X-, Y- ja Z-arvoja. Näillä arvoilla voidaan siirrellä kameraa määrittämällä atsimuutti (etäisyys) ja korkeus (X-akselilla) sekä zoomata määrittämällä etäisyys.
 6. Siirrä Kamera- ja Kohde-liukusäätimet haluamiisi kohtiin.
 7. Jos haluat muuttaa kamerakulmaa, vedä Näkökenttä-liukusäädin sopivan astearvon kohdalle.
 8. Jos haluat muuttaa kameran kallistuskulmaa, vedä Kallista-liukusäädin sopivan astearvon kohdalle.
 9. Tallenna asetukset ja lisää näkymä mallipuuhun napsauttamalla Tallenna kameran näkymä -painiketta.

  Ohjelma lisää näkymän mallipuuhun oletusnimellä Kameranäkymä[n], jossa [n] on sarjanumero. Voit vaihtaa kameranäkymän nimen Näkymät-luettelossa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi