Tietoja musteen lihotuksesta

Kun offset-painetussa dokumentissa käytetään useampaa kuin yhtä mustetta samalla sivulla, jokainen muste on painettava rekisterissä (täysin kohdistettuna) suhteessa muihin siihen rajoittuviin musteisiin, jotta eri musteiden kohtaamiskohtaan ei jää rakoa. On kuitenkin mahdotonta varmistaa jokaisen painokoneessa kulkevan paperiarkin jokaisen objektin tarkka rekisteröinti, joten musteet saattavat rekisteröityä väärin. Väärä rekisteröinti aiheuttaa tahattoman raon musteiden väliin.

Väärää rekisteröintiä voi kompensoida laajentamalla yhtä objektia niin, että se on hieman erivärisen objektin päällä. Tätä kutsutaan lihotukseksi. Oletusarvoisesti yhden musteen sijoittaminen toisen päälle syrjäyttää eli poistaa alla olevat musteet värien tahattoman sekoittumisen estämiseksi. Lihotus kuitenkin edellyttää, että musteet tulostuvat päällekkäin, jotta saavutetaan ainakin osittainen päällekkäisyys.

Väärä rekisteröinti ilman lihotusta (vasemmalla) ja lihotettuna (oikealla)
Väärä rekisteröinti ilman lihotusta (vasemmalla) ja lihotettuna (oikealla)

Useimmissa lihotuksissa käytetään levitystä eli vaalean objektin laajentamista tummaan objektiin. Koska kahdesta vierekkäisestä väristä tummempi määrittää objektin tai tekstin näkyvän reunan, laajentamalla vaaleampaa väriä hieman tummempaan väriin voidaan säilyttää visuaalinen reuna.

Adobe In-RIP -lihotus

Acrobat voi automaattisesti lihottaa väridokumentteja käyttämällä Adobe In-RIP Trapping -moduulia, joka on käytettävissä Adobe In-RIP -lihotusta tukevissa Adobe PostScript -tulostuslaitteissa.

Adobe In-RIP Trapping -moduuli osaa laskea tarkasti, millaisia muutoksia julkaisun tekstiin ja grafiikkaan on tehtävä, ja toteuttaa tarvittavat muutokset. Se voi soveltaa tehokkaita lihotusmenetelmiä saman objektin eri osiin, vaikka tekstin tai objektin takana olisi useita eri värejä. Lihotuksen säädöt ovat automaattisia, ja voit määrittää lihotuksen esimäärityksiä eri sivualueita koskevien lihotusvaatimusten mukaan. Lihotuksen vaikutukset näkyvät ainoastaan lihotusohjelman tuottamissa värierotteluissa, eivät ohjelman näytössä.

Lihotusmoduuli päättää lihotusalueet tunnistamalla toisistaan erottuvat värireunat. Sitten se luo lihotukset vierekkäisten värien neutraalin tiheyden (vaaleuden tai tummuuden) perusteella, useimmissa tapauksissa levittämällä vaaleampia värejä vierekkäisiin tummempiin väreihin. Lihotuksen esimääritykset -paletissa määrittämäsi lihotusasetukset vaikuttavat lihotusmoduulin tuloksiin.

Vaatimukset

Adobe In-RIP -lihotus edellyttää seuraavia ohjelmistoja ja laitteistoja:

 • PPD-tiedosto (PostScript Printer Description) Adobe-rasterointiprosessoria tukevaa tulostinta varten. Tämä PPD on valittava käyttöjärjestelmän ohjaimen avulla.

 • Adobe PostScript Level 2 -tulostimen tai uudemman tulostuslaitteen, jonka rasterointiprosessori tukee Adobe In-RIP -lihotusta. Voit selvittää, tukeeko PostScript-tulostuslaite Adobe In-RIP -lihotusta, ottamalla yhteyttä valmistajaan tai tulostuspalveluiden tarjoajaasi.

PDF-tiedoston lihottaminen

Lihotus on monimutkainen tehtävä, joka riippuu väri-, muste- ja tulostustekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Oikeat asetukset vaihtelevat tulostusvaatimusten mukaan. Älä muuta lihotuksen oletusasetuksia, ennen kuin olet kysynyt ohjeita tulostuspalvelun tarjoajalta.

 1. Tarvittaessa voit valita Työkalut > Painotyö > Lihotuksen esimääritykset ja luoda lihotuksen esimäärityksen, joka sisältää lihotuksen esimäärityksen dokumentin ja painokoneen toimintojen mukautettuja asetuksia varten.
 2. Määritä lihotuksen esimääritys sivualueelle.
 3. Avaa Tulosta-valintaikkuna valitsemalla Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten Lisäasetukset.
 4. Valitse Tulostus vasemmalla olevasta luettelosta.
 5. Valitse Väri-kohdasta In-RIP-värierottelut.
 6. Valitse Lihotus-kohdasta Adobe In-RIP.

  Huomautus:

  Tämä asetus toimii ainoastaan, jos kohteena oleva tulostuslaite tukee Adobe In-RIP –lihotusta.

 7. Valitse Painovärienhallinta. Tarvittaessa valitse muste, määritä seuraavat asetukset (vain, jos palveluntarjoaja suosittelee asetusten muuttamista) ja valitse sitten OK:

  Tyyppi

  Valitse valittua mustetta kuvaava mustetyyppi.

  Neutraali tiheys

  Anna oletusarvosta poikkeava arvo.

  Lihotusjärjestys

  Anna arvo, joka määrittää musteiden tulostusjärjestyksen.

 8. Määritä muut tulostusasetukset ja valitse OK, kun haluat tulostaa julkaisun.

Asetusten määrittäminen käyttämällä lihotuksen esimäärityksiä

Lihotuksen esimääritys on joukko lihotusasetuksia, joita voi käyttää PDF-tiedoston sivuilla. Lihotuksen esimääritykset -valintaikkunassa voit määrittää lihotusasetuksia ja tallentaa ne asetuskokoelmana lihotuksen esimäärityksiksi. Jos et käytä lihotuksen esimääritystä lihotussivualueella, sivualueella käytetään lihotuksen [Oletus]-esimääritystä, kokoelmaa tyypillisiä lihotusasetuksia, joita käytetään uuden dokumentin jokaisella sivulla.

Huomautus:

Acrobatissa lihotuksen esimääritykset ja niiden määritykset vaikuttavat dokumenttiin vain sen ollessa avoinna. Lihotuksen esimäärityksiä ei tallenneta PDF-tiedostoon. Tämä eroaa InDesignista, jossa lihotuksen esimääritykset ja niiden määritykset tallennetaan InDesign-asiakirjaan.

Lihotuksen esimäärityksen luominen tai muokkaaminen

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Lihotuksen esimääritykset.
 2. Valitse aikaisemmin luotu esimääritys ja valitse sitten Luo.
 3. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK:

  Nimi

  Kirjoita esimäärityksen nimi. Valmiiden esimääritysten nimiä ei voi muuttaa: [Ei lihotuksen esimääritystä] ja [Oletus].

  Lihotusleveys

  Kirjoita painovärien päällekkäisyyden määrittävät arvot.

  Lihotuksen ulkoasu

  Määritä lihotusten liitosten ja päiden säätämisessä käytettävät asetukset.

  Kuvat

  Määrittää kuvien lihotustavan asetukset.

  Lihotuksen kynnykset

  Kirjoita arvot, jotka määrittävät, milloin lihotusta käytetään. Useat seikat vaikuttavat tähän kohtaan merkittäviin arvoihin. Pyydä lisätietoja tulostuspalvelusta. Tarkista myös muut lihotusta käsittelevät aiheet.

Lihotuksen esimäärityksen poistaminen

 1. Valitse esimääritykset Lihotuksen esimääritykset -valintaikkunasta ja valitse sitten Poista-painike.

  Huomautus:

  Valmiita esimäärityksiä ei voi poistaa: [Ei lihotuksen esimääritystä] ja [Oletus].

Lihotusesimäärityksen liittäminen sivuihin

Voit liittää lihotusesimäärityksen julkaisuun tai sen sivualueeseen. Esimerkiksi sivut, joilla ei ole vierekkäisiä värejä, tulostuvat nopeammin, jos poistat lihotuksen käytöstä. Lihotus tehdään vasta julkaisua tulostettaessa.

Määritä lihotuksen esimääritykset -valintaikkuna
Lihotuksen määritykset luettelee kaikki eri sivuille määritetyt esimääritykset ja ne päivitetään aina, kun valitset Määritä.

 1. Valitse Lihotuksen esimääritykset -valintaikkunasta Määritä.
 2. Määritä Lihotuksen esimääritys -kohtaan haluamasi esimääritys.
 3. Valitse sivut, joilla haluat käyttää lihotuksen esimääritystä.
 4. Valitse Määritä.

  Huomautus:

  Jos valitset OK valitsematta Määritä, valintaikkuna suljetaan muuttamatta lihotuksen määrityksiä. Liitä-painikkeella aiemmin vahvistetut lihotustehtävät pysyvät tallessa.

 5. Kun olet määrittänyt lihotuksen esimääritykset, valitse OK.

Lihotuksen poistaminen käytöstä sivuilla

 1. Valitse Lihotuksen esimääritykset -valintaikkunasta Määritä.
 2. Valitse sivut, joilta haluat poistaa lihotuksen, ja valitse Lihotuksen esimääritys -valikosta [Ei lihotuksen esimääritystä].
 3. Valitse Määritä.
 4. Kun olet päivittänyt valintaruudun, valitse OK.

Lihotusoletusarvon asetukset

Voit muuttaa lihotusoletusarvon asetuksia milloin tahansa, kun luot tai muokkaat lihotusoletusarvoa. Lihotusoletusarvon asetukset ovat käytettävissä Acrobatissa ja InDesignissa. Acrobatissa voit tarkastella lihotuksen esimäärityksiä valitsemalla Työkalut > Painatus > Lihotuksen esimääritykset. Valitse InDesignissa Ikkuna > Tuloste > Lihotusoletusarvot.

Lihotusleveydet

Lihotuksen leveys on kunkin lihotuksen päällekkäisyyden määrä. Paperin ominaisuuksien, näyttöviivoituksen ja painokoneen olosuhteiden erot edellyttävät erilaisia lihotusleveyksiä. Kunkin työn oikeiden lihotusleveyksien määrittämisessä kannattaa kääntyä kaupallisten tulostuspalveluiden puoleen.

Oletus

Määrittää lihotuksen leveyden pisteinä kaikkien värien lihotusta varten lukuun ottamatta niitä, joissa on mustaa. Oletusarvo on 0p0.25.

Musta

Ilmaisee etäisyyden, jolla musteet leviävät mustaan, tai pidäkemäärän eli etäisyyden mustien reunojen ja alla olevien musteiden välillä voimakkaiden mustien lihotusta varten. Oletusarvo on 0p0,5. Täksi arvoksi valitaan usein 1,5–2 kertaa oletuslihotusleveys.

InDesignissa mustalle värille asetettu arvo määrittää mustan tai voimakkaan mustan arvon. Prosessimustan (K) muste sekoittuu värimusteiden kanssa, mikä lisää peittävyyttä ja tuo voimakkaammat värit.

Huomautus:

(InDesign) Jos valitset sovelluksen sisäisen lihotuksen ja määrität lihotuksen oletusleveydeksi tai mustan lihotuksen leveydeksi yli neljä pistettä, tuloksena oleva lihotus rajoittuu neljään pisteeseen. Määrittämäsi arvo kuitenkin näkyy edelleen näytössä, koska jos vaihdat Adobe In-RIP -lihotukseen, neljää pistettä suuremmat lihotukset toimivat määrittämälläsi tavalla.

Lihotuksen ulkoasu

Liitos on kohta, jossa kaksi lihotuksen reunaa kohtaavat. Voit säätää kahden lihotussegmentin ulkoliitoksen ja kolmen lihotuksen risteämän muotoa.

Liitoksen tyyli

Säätää kahden lihotussegmentin ulkoliitoksen muotoa. Vaihtoehdot ovat Viiste, Pyöreä ja Viisto. Oletusasetus on Viiste, joka vastaa aiempia lihotustuloksia niin, että uudet tulokset ovat yhdenmukaisia Adoben lihotusohjelman kanssa.

Lihotusliitoksen esimerkkejä
Lihotusliitoksen esimerkkejä vasemmalta oikealle: kulmaliitos, pyöristetty liitos, viisteliitos

Lopun tyyli

Säätää kolmiosaisten lihotusten risteämää. Viiste (oletusarvo) muokkaa lihotuksen loppua ja pitää sen erillään risteävästä objektista. Limitys vaikuttaa vaaleimman neutraalin tiheyden objektin, joka risteää kahden tai useamman tummemman objektin kanssa, muodostaman lihotuksen muotoon. Vaaleimman lihotuksen loppu kietoutuu pisteeseen, jossa nämä kolme objektia risteävät.

Lähikuva lihotuksen lopun esimerkeistä
Lähikuva lihotuksen lopun esimerkeistä: viiste (vasemmalla) ja limitys (oikealla)

Lihotuksen kynnykset

Askel

Määrittää värin muutoksen kynnyksen, jolla lihotusmoduuli luo lihotuksen. Joissain töissä on tarpeen lihottaa vain äärimmäisimmät värimuutokset, kun taas joissain töissä myös vähäiset värimuutokset edellyttävät lihotusta. Askelen arvo ilmaisee, miten paljon rajoittuvien värien komponenttien (kuten CMYK-arvojen) täytyy vaihdella, ennen kuin lihotus tapahtuu.

Jos haluat määrittää, kuinka paljon vierekkäisten värien komponenttiväriaineet saavat vaihdella, ennen kuin nämä värit lihotetaan, suurenna tai pienennä Vaihe-asetusta Uusi lihotusoletusarvo- tai Muokkaa lihotusoletusarvon asetuksia -valintaikkunassa. Oletus on 10%. Parhaat tulokset saadaan, kun arvo on 8–20 %. Alemmat prosenttiluvut lisäävät herkkyyttä värieroille ja saavat aikaan enemmän lihotuksia.

Musta väri

Ilmaisee mustan musteen pienimmän määrän, joka tarvitaan, ennen kuin mustan lihotuksen leveyden asetusta käytetään. Oletusarvo on 100 %. Parhaat tulokset saavutetaan, kun arvo on vähintään 70 %.

Mustan tiheys

Ilmaisee neutraalin tiheyden arvon, jolla tai jonka yläpuolella InDesign käsittää musteen olevan mustaa. Jos haluat esimerkiksi, että tumma spottimuste käyttää mustan lihotusleveysasetusta, anna neutraalin tiheyden arvo tähän. Yleensä tämä arvo asetetaan lähelle oletusarvoa 1,6.

Liukuva lihotus

Määrittää sen, milloin lihotusmoduuli alkaa ylittää värirajan keskiviivaa. Arvo tarkoittaa vaaleamman värin neutraalin tiheyden arvon suhdetta tummemman, rajoittuvan värin neutraalin tiheyden arvoon. Jos Liukuva lihotus -asetus on esimerkiksi 70 %, lihotusohjelma alkaa siirtää keskiviivaa, kun vaaleamman värin neutraali tiheys ylittää 70 % tummemman värin neutraalista tiheydestä (vaaleamman värin neutraali tiheys jaettuna tummemman värin neutraalilla tiheydellä on > 0,70). Jos värien neutraalit tiheydet ovat täsmälleen samat, lihotus sijoittuu tarkasti puoliväliin, ellei Liukuva lihotus ole 100 %.

Lihotuksen värin vähennys

Ilmaisee sen, miten paljon rajoittuvien värien komponentteja käytetään lihotuksen värin vähentämiseen. Tämä asetus on hyödyllinen estämään tiettyjen rajoittuvien värien (esim. pastellivärien) aiheuttama ruma lihotus, joka on kumpaakin väriä tummempi. Jos lihotuksen värin vähennys on alle 100 %, lihotuksen väri alkaa vaaleta. Jos lihotuksen värin vähennys on 0 %, tuloksena on lihotus, jonka neutraali tiheys vastaa tummemman värin neutraalia tiheyttä.

Tuodun grafiikan lihotus

Voit luoda lihotusoletusarvon kuvien sisällä olevien lihotusten säätämiseksi sekä bittikarttakuvien (kuten valokuvien ja rasteri-PDF-tiedostoihin tallennettujen kuvien) ja vektoriobjektien (esim. piirto-ohjelmasta ja vektori-PDF-tiedostoista peräisin olevien) välisten lihotusten säätämiseksi. Jokainen lihotusmoduuli käsittelee tuotua grafiikkaa eri tavalla. On tärkeää tuntea nämä erot, kun lihotusasetuksia asetetaan.

Lihotuksen sijoittelu

Sisältää asetukset, joilla määritetään, mihin lihotus sijoittuu, kun vektoriobjekteja (mukaan lukien InDesignissa piirrettyjä objekteja) lihotetaan bittikarttakuviin. Kaikki muut asetukset paitsi Neutraali tiheys tuottavat visuaalisesti yhdenmukaisen reunan. Keski-asetus luo lihotuksen, joka on objektien ja kuvien välisen reunan päällä. Kutista-asetus saa objektit limittymään rajoittuvan kuvan päälle. Neutraali tiheys käyttää samoja lihotussääntöjä kuin muualla dokumentissa. Objektin lihottaminen valokuvaan Neutraali tiheys -asetuksella voi tuottaa selvästi epätasaiset reunat, sillä lihotus voi siirtyä reunan puolelta toiselle. Ulottuvuus-asetus saa bittikarttakuvan limittymään rajoittuvan objektin päälle.

Lihota objektit kuviin

Varmistaa, että vektoriobjektit (kuten apuviivoina käytetyt kehykset) lihotetaan kuviin käyttämällä Lihotuksen sijoittelu -asetuksia. Jos vektoriobjektit eivät mene kuvien päälle lihotuksen sivualueella, kokeile poistaa tämä valinta käytöstä kyseisen sivualueen lihotuksen nopeuttamiseksi.

Lihota kuvat kuviin

Ottaa käyttöön lihotuksen päällekkäisen tai rajoittuvan bittikarttakuvan rajalla. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Lihota kuvat sisäisesti

Ottaa käyttöön lihotuksen kunkin yksittäisen bittikarttakuvan värien kesken (ei vain kohdissa, joissa ne koskevat vektorikuvia ja tekstiä). Käytä tätä valintaa vain sivuilla, jotka sisältävät yksinkertaisia, kontrastiltaan suuria kuvia, kuten näyttökuvakaappauksia tai sarjakuvia. Jätä se valitsematta jatkuvasävyisillä ja muilla monimutkaisilla kuvilla, sillä se saa aikaan huonolaatuisia lihotuksia. Lihotus on nopeampaa, kun tätä ei valita.

Lihota 1-bittiset kuvat

Varmistaa, että 1-bittisten kuvien lihotus tapahtuu rajoittuviin objekteihin. Tämä asetus ei käytä Kuvan lihotuksen sijoittelu -asetuksia, koska 1-bittisissä kuvissa on vain yksi väri. Useimmiten tämä asetus kannattaa jättää valituksi. Joissain tapauksissa, kuten 1-bittisissä kuvissa, joissa pikselien välit ovat suuret, tämän vaihtoehdon valinta saattaa tummentaa kuvaa ja hidastaa lihotusta.

Tietoja mustan lihotuksesta

Kun luot tai muokkaat esiasetuksia, mustalle värille antamasi arvo määrittää sen, mitä pidetään mustana ja voimakkaana mustana. Voimakas musta on mikä tahansa musta väri, joka käyttää tukirasteria eli yhden tai useamman prosessivärin lisäprosentteja mustan voimistamiseksi.

Musta väri -asetuksesta on hyötyä, kun pitää huomioida erittäin voimakas pisteen kasvaminen (kuten heikkolaatuista paperia käytettäessä). Näissä tilanteissa alle 100 %:n musta tulostuu tasavärisinä alueina. Kun mustat tai voimakkaat mustat rasteroidaan takaisin (käyttämällä mustan sävyjä) ja Musta väri -asetusta alennetaan 100 %:n oletusarvosta, pisteen kasvua voidaan kompensoida ja varmistaa, että lihotusmoduuli saa aikaan oikean lihotuksen leveyden ja sijoituksen mustille objekteille.

Kun väri saavuttaa Musta väri -arvon, mustan lihotuksen leveyden arvoa käytetään kaikkiin rajoittuviin väreihin, ja alivärin kohdistusvaroja käytetään voimakkaan mustan alueisiin käyttämällä mustan lihotuksen leveyden arvoa.

Jos alivärin kohdistusvarat ulottuvat aivan mustan alueen reunalle, mikä tahansa väärä rekisteröinti tekee alivärin kohdistusvaroista näkyviä, mistä on seurauksena häiritsevä kehä tai objektien reunojen vääristyminen. Lihotusmoduuli hyödyntää alivärin kohdistusvaraa tai pidäkettä voimakkaiden mustien yhteydessä, jotta tukirasterit pysyvät määritetyn etäisyyden päässä käänteisten tai vaaleiden elementtien reunoista etualalla, jotta vaaleat elementit säilyttävät terävyytensä. Tukirastereiden etäisyyttä mustien alueiden reunoilta säädetään määrittämällä mustalle lihotuksen leveyden arvo.

Huomautus:

Jos lihotettava elementti on ohut elementti, kuten grafiikan ympärillä oleva musta keyline-raja, lihotusmoduuli ohittaa mustan lihotuksen leveyden asetuksen ja rajaa lihotuksen puoleen ohuen elementin leveydestä.

Painovärin neutraalin tiheyden arvojen säätäminen

Säätämällä valitun lihotusmoduulin käyttämiä musteen neutraalin tiheyden (NT) arvoja voidaan määrittää lihotusten tarkka sijainti. Prosessivärien oletusarvoiset NT-arvot perustuvat prosessivärien värimallien neutraalin tiheyden lukemiin, jotka ovat alan standardien mukaiset eri puolilla maailmaa. Kieliversio määrittää, mitä standardia se noudattaa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen englanninkielisen version ja kanadalaisen version NT-arvot noudattavat jatkuvan musteen Specifications for Web Offset Publications (SWOP) -tiheysarvoja, jotka julkaisee Graphic Arts Technical Foundation of North America. Prosessivärin neutraalit tiheydet voidaan säätää vastaamaan eri puolilla maailmaa käytettäviä painoalan standardeja.

Lihotusmoduuli saa spottivärin NT-arvot sen CMYK-vastineesta. Useimpien spottivärien CMYK-vastineiden NT-arvot ovat riittävän tarkkoja asianmukaiseen lihotuksen luomiseen. Spottivärit, joita ei simuloida käyttämällä prosessivärejä, kuten metalliset musteet ja lakat, saattavat edellyttää NT-arvojen säätämistä, jotta lihotusmoduuli voi lihottaa ne oikein. Näppäilemällä uusia arvoja voit varmistaa, että lihotusmoduuli tunnistaa oikein huomattavasti tummemman tai vaaleamman musteen. Lihotuksen sijoittelu tapahtuu sitten automaattisesti.

Saat tietyn musteen neutraalin tiheyden oikeat arvot kysymällä kaupallisesta tulostuspalvelusta. Tarkin menetelmä musteen NT-arvon määrittämiseksi on musteruudun mittaaminen kaupallisella tiheysmittarilla. Lue musteen "V" eli visuaalinen tiheys (älä käytä prosessisuodattimia). Jos arvo eroaa oletusasetuksesta, näppäile uusi arvo NT-tekstiruutuun.

Huomautus:

Spottivärin neutraalin tiheyden muuttaminen vaikuttaa vain siihen, miten kyseinen väri lihotetaan. Se ei muuta kyseisen värin ulkoasua dokumentissa.

Noudata näitä ohjeita, kun säädät NT-arvoja:

Metalliset ja peittävät musteet

Metalliset musteet ovat yleensä tummempia kuin niiden CMYK-vastineet, ja peittävät musteet peittävät kaikki niiden alla olevat musteet. Yleensä sekä metallisten että peittävien spottivärien NT-arvot kannattaa asettaa huomattavasti niiden oletusarvoja korkeammiksi, jotta nämä spottivärit eivät leviä.


Huomautus:

Jos musteen asetus Painovärien hallinnan Tyyppi-valikossa on Peittävä tai Ohita peittävä, peittävä muste ei leviä muihin väreihin, ellei toisella peittävällä musteella ole korkeampi NT-arvo.

Pastellimusteet

Nämä musteet ovat yleensä vaaleampia kuin niiden prosessivastineet. Näiden musteiden NT-arvo kannattaa ehkä asettaa oletusarvoa pienemmäksi, jotta ne leviävät viereisiin tummempiin väreihin.

Muut spottivärit

Jotkin spottivärit, kuten turkoosi tai neon-oranssi, ovat huomattavasti CMYK-vastineitaan vaaleampia. Voit selvittää asian vertaamalla todellisten spottivärien tulostettuja ruutuja niiden CMYK-vastineiden tulostettuihin ruutuihin. Voit säätää spottivärin NT-arvoa suuremmaksi tai pienemmäksi tarpeen mukaan.

Erikoispainovärien lihotuksen mukauttaminen

Tiettyjen musteiden käyttöön liittyy erityisiä lihotukseen liittyviä huomioita. Jos käytät dokumentissa esimerkiksi lakkaa, lakan ei pitäisi vaikuttaa lihotukseen. Jos kuitenkin tulostat tiettyjen alueiden päälle täysin peittävällä musteella, alapuolella oleville kohteille ei tarvitse luoda lihotuksia. Näissä tilanteissa on käytettävissä musteasetuksia. Yleensä oletusasetuksia ei kannata muuttaa, ellei prepress-palveluntarjoaja suosittele muuttamaan niitä.

Huomautus:

Dokumentissa käytettävät erikoismusteet ja lakat on ehkä luotu sekoittamalla kahta spottiväriä tai sekoittamalla spottiväriä yhteen tai useampaan prosessiväriin.

 1. Avaa Painovärien hallinta ja valitse erikoisasetuksia vaativa painoväri.
 2. Valitse Tyyppi-asetukseksi jokin seuraavista ja napsauta sitten OK:

  Normaali

  Sopii perinteisille prosessiväreille ja useimmille spottiväreille

  Läpinäkyvä

  Käytä kirkkaille musteille alla olevien kohteiden lihotuksen varmistamiseksi. Sopii lakoille ja stanssilinjamusteille.

  Peittävä

  Sopii raskaille, ei-läpinäkyville musteille alla olevien värien lihotuksen estämiseksi, mutta mahdollistaa lihotuksen musteen reunoilla. Sopii metallisille musteille.

  Ohita peittävä

  Sopii raskaille, ei-läpinäkyville musteille alla olevien värien lihotuksen estämiseksi ja lihotuksen estämiseksi musteen reunoilla. Käytä asetusta metalliväreille, lakoille ja muille painoväreille, joiden yhteisvaikutus muiden painovärien kanssa voi aiheuttaa ongelmia.

Lihotusjakson säätäminen

(Lihotusjärjestys) vastaa järjestystä, jossa musteet tulostetaan painossa, mutta se ei vastaa järjestystä, jossa erottelut muodostuvat tulostuslaitteessa.

Lihotusjärjestys on erityisen tärkeä tulostettaessa useita peittäviä värejä, kuten metallisia musteita. Peittävät musteet, joiden järjestysnumero on alhaisempi, levittyvät järjestysnumeroltaan korkeampien peittävien musteiden alle. Tämä menetelmä estää viimeksi lisätyn musteen leviämisen, ja se kuitenkin muodostaa hyviä lihotuksia.

Huomautus:

Älä muuta lihotusjärjestyksen oletusarvoa kysymättä ensin prepress-palveluntarjoajalta

 1. Avaa Painovärien hallinta. Valittuna oleva lihotusjärjestys näkyy musteluettelon Jakso-sarakkeessa.
 2. Valitse muste, näppäile Lihotusjärjestykselle uusi arvo ja paina sitten sarkainta. Valitun musteen järjestysnumero vaihtuu, ja muut järjestysnumerot vaihtuvat sen mukaisesti.
 3. Toista edellinen vaihe kaikille tarvittaville musteille ja napsauta sitten OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö