Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostojen etsiminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Adobe Acrobatin käyttäjällä on monia mahdollisuuksia tehokkaiden hakujen suorittamiseen. Haku voi olla laaja tai tarkka, se voi sisältää monenlaisia tietoja ja kattaa useita Adobe PDF -tiedostoja.

Jos käsittelet suurta määrää toisiinsa liittyviä PDF-tiedostoja, voit määrittää ne Acrobat Prossa luetteloksi, joka luo PDF-tiedostoista PDF-hakemiston. Voit nopeuttaa hakua huomattavasti etsimällä PDF-hakemistosta varsinaisten PDF-tiedostojen sijaan. Katso kohtaa PDF-hakemistojen luominen.

Haku- ja korvaustoimintojen yleiskuvaus

Voit suorittaa hakuja tiettyjen kohtien etsimiseen PDF-tiedostoista. Voit suorittaa yksinkertaisen haun (etsiä hakutermiä yhdestä tiedostosta) tai monimutkaisemman haun (etsiä erilaisia tietoja yhdestä tai useammasta PDF-tiedostosta). Voit korvata tekstiä valikoidusti.

Voit suorittaa haun Etsi-ikkunassa tai Etsi-työkalurivillä. Molemmissa tapauksissa Acrobat etsii PDF-tiedoston leipätekstistä, tasoista, lomakekentistä ja digitaalisista allekirjoituksista. Voit liittää hakuun myös kirjanmerkit ja kommentit. Valin Etsi-työkalurivillä on Korvaa-asetus.

Etsi-työkalurivi Acrobatissa
Etsi-työkalurivi sekä Etsi- ja Korvaa-toiminnot

Kun kirjoitat muutaman ensimmäisen kirjaimen tehdäksesi haun PDF-tiedostosta, Acrobat tarjoaa ehdotuksia vastaavalle sanalle ja sen esiintymistiheydelle dokumentissa. Kun valitset sanan, Acrobat korostaa kaikki vastaavat tulokset PDF-tiedostossa.

Sanojen etsiminen PDF-tiedostosta

Etsi-ikkunassa on enemmän asetuksia ja erilaisia hakuja Etsi-työkaluriviin verrattuna. Etsi-ikkunan haku etsii myös objektitiedoista ja kuvien XIF-metatiedoista (eXtended Image File). Jos haku kattaa useita PDF-tiedostoja, Acrobat tutkii myös dokumenttiasetukset ja XMP-metatiedot sekä indeksoidut rakennekoodimerkinnät, kun haku tapahtuu PDF-hakemistossa. Voit liittää hakuun myös PDF-tiedostoihin mahdollisesti liitetyt PDF-liitteet.

Huomautus:

PDF-tiedostoilla voi olla useita tasoja. Jos etsityn tekstin esiintymä löytyi piilotetulta tasolta ja käyttäjä valitsee tämän esiintymän, ohjelma kysyy, muutetaanko taso näkyväksi.

Etsintäominaisuuksien käyttäminen

Etsinnän aloituspaikka riippuu suoritettavan haun tyypistä. Etsi-työkalurivillä voit suorittaa pikahaun nykyisessä PDF-tiedostossa ja korvata tekstiä. Etsi-ikkunan avulla voit etsiä sanoja tai dokumentin ominaisuuksia useista PDF-tiedostoista, käyttää etsinnän lisäasetuksia ja etsiä PDF-hakemistoista.

Etsi-työkalurivin näyttäminen

 1. Avaa se valitsemalla Muokkaa > Etsi (Ctrl/Komento+F).
Etsi-työkalurivi Acrobatissa
Etsi

A. Etsi-kenttä B. Etsi edellinen C. Etsi seuraava D. Korvaava-kohta laajenee tekstikentäksi. 

Etsi-ikkunan avaaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Muokkaa > Tarkennettu haku (Vaihto+Ctrl/Komento+F).

  • Napsauta Etsi-työkalurivin nuolipainiketta ja valitse sitten Käynnistä täysi Acrobat-haku.

  Haku näkyy erillisessä ikkunassa, jota voi siirtää, jonka kokoa voi muuttaa ja jonka voi pienentää tai jonka voi piilottaa osittain tai täysin PDF-ikkunan taakse.

PDF-dokumentin ikkunan ja Etsi-ikkunoiden järjestäminen

 1. Valitse Etsi-ikkunassa Järjestä ikkunat .

  Acrobat muuttaa kahden ikkunan kokoa ja järjestää ne vierekkäin niin, että ne lähes täyttävät koko näytön.

  Huomautus: Napsauttamalla Järjestä ikkunat -painiketta toisen kerran voit muuttaa dokumentti-ikkunan kokoa, mutta jättää Etsi-ikkunan ennalleen. Jos haluat suurentaa tai pienentää Etsi-ikkunaa, vedä ikkunan kulmaa tai reunaa aivan kuin muuttaisit minkä tahansa ikkunan kokoa käyttöjärjestelmässä.

   

Tekstin etsiminen ja korvaaminen PDF-tiedostoissa

Tekstin etsiminen ja korvaaminen PDF-tiedostossa

Etsi-työkalurivi suorittaa haun avoimessa PDF-tiedostossa. Voit korvata haetun termin vaihtoehtoisella tekstillä. Teksti korvataan esiintymä kerrallaan. Et voi muuttaa esim. jotakin usein esiintyvää sanaa tai kohtaa koko PDF-tiedostossa tai useissa PDF-tiedostossa yhdellä kertaa.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi (Ctrl/Komento+F).
 2. Kirjoita hakemasi teksti Etsi-työkalurivin tekstiruutuun.
 3. Jos haluat korvata tekstin, laajenna työkalurivi napsauttamalla Korvaava-kohtaa ja kirjoita sitten korvaava teksti Korvaava-tekstiruutuun.
 4. (Valinnainen) Napsauta tekstiruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse vähintään yksi seuraavista:

  Vain kokonaiset sanat

  Etsii tekstiruutuun kirjoitettua sanaa vain kokonaisena sanana. Jos esimerkiksi etsit sanaa tikku, sanoja puutikku ja tikkuinen ei löydy.

  Kirjainkoko vaikuttaa

  Etsii tekstiruutuun kirjoitettuja sanoja ottaen huomioon isot ja pienet kirjaimet. Jos esimerkiksi etsit sanaa Web, sanoja web ja WEB ei löydy.

  Sisällytä kirjanmerkit

  Etsii tekstiä myös Kirjanmerkit-paneelista.

  Sisällytä kommentit

  Etsii tekstiä myös kommenteista.

 5. Napsauta Seuraava.

  Acrobat siirtyy hakutermin ensimmäiseen esiintymään, joka näytetään korostettuna.

 6. Valitse Korvaa, jos haluat muuttaa korostetun tekstin, tai valitse Seuraava, jos haluat siirtyä hakutermin seuraavaan esiintymään. Voit palata hakutermin edelliseen esiintymään valitsemalla Edellinen.

Tekstin etsiminen useista PDF-tiedostoista

Etsi-ikkunassa voit tehdä hakuja useissa PDF-tiedostoissa. Voit esimerkiksi etsiä hakutermiä kaikista tietyssä paikassa olevista PDF-tiedostoista tai avoimen PDF-portfolion kaikista tiedostoista. Etsi-ikkunassa ei voi käyttää Korvaa-toimintoa.

Huomautus:

Jos dokumentit on salattu (eli suojattu), niistä ei voi etsiä tietoja samaan aikaan kuin muista tiedostoista. Avaa nämä dokumentit ensin ja etsi niistä yksitellen. Adobe Digital Editions -menetelmällä salatut dokumentit ovat kuitenkin poikkeus: niistä voidaan etsiä tietoja samalla kertaa kuin muista tiedostoista.

 1. Avaa Acrobat työpöydältä (ei Web-selaimesta).

 2. Tee jokin seuraavista toimista.
  • Kirjoita etsittävä teksti Etsi-työkaluriville ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Käynnistä täysi Acrobat-haku.

  • Kirjoita etsittävä teksti Etsi-ikkunaan.

 3. Valitse Etsi-ikkunasta Kaikki PDF-dokumentit sijainnissa. Avaa sitten tämän vaihtoehdon alla oleva ponnahdusvalikko ja valitse Etsi paikka.
 4. Valitse, etsitäänkö tietokoneesta vai verkosta, ja napsauta OK.
 5. Jos tarvitset lisää hakuehtoja, napsauta Näytä lisäasetukset -painiketta ja määritä asetukset.
 6. Napsauta Etsi.
  Huomautus:

  Voit napsauttaa tulosta tai selata tulosluetteloa pikanäppäimillä keskeyttämättä etsintää. Jos Pysäytä-painiketta napsautetaan etsinnän aikana, etsintä keskeytyy ja luettelossa näkyvät siihen mennessä löydetyt esiintymät. Tämä ei sulje Etsi-ikkunaa, eikä Tulokset-luetteloa poisteta. Jos haluat nähdä lisää tuloksia, suorita uusi etsintä.

PDF-hakutulosten tarkasteleminen ja tallentaminen

Hakutulosten tarkasteleminen

Tulokset näkyvät sivujärjestyksessä jokaisen etsityn dokumentin alla, kun haku on suoritettu Etsi-ikkunasta. Jokaiseen luettelokohtaan liitetään muutama sana asiayhteyttä varten (jos mahdollista) ja kuvake ilmaisemaan esiintymän tyyppiä.

Tiettyyn kohtaan siirtyminen hakutuloksissa (vain yksittäiset PDF-tiedostot)

 1. Laajenna tarvittaessa etsintätuloksia. Valitse sitten tulosten joukosta esiintymä, jonka haluat nähdä PDF-tiedostossa.
 2. Jos haluat nähdä muita esiintymiä, napsauta toista esiintymää tuloksissa.

Hakutulosten esiintymien järjesteleminen

 1. Valitse vaihtoehto Etsi-ikkunan alaosassa olevasta Lajittelu-valikosta. Tulokset voidaan lajitella tärkeyden, muutospäivämäärän, tiedostonimen tai sijainnin mukaan.

Hakutulosten kanssa näkyvät kuvakkeet

Hakutulosten esiintymän vieressä näkyvä kuvake ilmaisee hakualueen, jossa esiintymä sijaitsee. Kuvakkeen valitsemisella on seuraavat vaikutukset:

Dokumenttikuvake 

Aktivoi dokumentin dokumentti-ikkunassa. Näytä dokumentin yksittäiset etsintätulokset laajentamalla luettelo.

(Yleinen) Hakutuloskuvake 

PDF-tiedostoissa siirtyy hakutermin esiintymään, joka on yleensä PDF-dokumentin leipätekstissä. Hakutermin esiintymä korostetaan dokumentissa.

Muun kuin PDF-hakutuloksen tai metatiedon kuvake []

Avaa tiedoston muissa kuin PDF-tiedostoissa, tai jos tiedostotyypin avaaminen on rajoitettu, avaa viesti-ikkunan.

Kirjanmerkkikuvake 

Avaa Kirjanmerkit-paneelin ja korostaa hakusanojen esiintymät.

Kommenttikuvake 

Avaa Kommentit-paneelin ja korostaa hakusanojen esiintymät.

Tasokuvake 

Voi avata sanoman, joka ilmaisee tason olevan piilotettu ja jossa kysytään, näytetäänkö taso.

Liitekuvake 

Avaa haun kohteena olevaan PDF-päätiedostoon liitetyn tiedoston ja näyttää hakusanojen esiintymät korostettuina.

Hakutulosten tallentaminen

Voit tallentaa hakutulokset PDF- tai CSV-tiedostona. Katso video Hakutulosten tallentaminen Acrobatissa.

 1. Napsauta ja valitse Tallenna tulokset PDF-tiedostoon tai Tallenna tulokset CSV-tiedostoon.

Etsinnän lisäasetukset

Etsi-ikkunassa näkyy oletuksena haun perusasetukset. Saat lisäasetukset näkyviin valitsemalla ikkunan alaosasta Näytä lisää asetuksia. Perusasetukset voi palauttaa ikkunan alaosassa olevalla Näytä vähemmän asetuksia -painikkeella.

Huomautus:

Voit asettaa oletusasetuksen siten, että Etsi-ikkunassa näkyvät aina lisäasetukset. Valitse Etsi Asetukset-valintaikkunan Luokat-kohdasta.

Katso

Rajoittaa haun koskemaan nykyistä PDF-tiedostoa, koko avointa PDF-portfoliota (jos sellainen on käytössä), hakemistoa tai tiettyä tietokoneessa olevaa sijaintia. Jos valitset kohteeksi hakemiston, tietokoneesta valitun sijainnin tai PDF-portfolion, Käytä näitä lisäehtoja -ryhmässä näkyy lisäasetuksia.

Mitä sanaa tai sanaryhmää haluat etsiä

Näppäile etsittävä teksti tai lause.

Palautettavat tulokset

Rajaa haun tulokset valittujen asetusten mukaan:

Koko sana tai lause

Etsii kokonaista merkkijonoa välilyönteineen siinä järjestyksessä kuin se on kirjoitettu tekstiruutuun.

Etsi mitä tahansa sanaa

Etsii esiintymät, joissa on vähintään yksi kirjoitetuista sanoista. Jos esimerkiksi etsit sanoja each of, tulokset sisältävät kaikki esiintymät, joissa jompikumpi tai molemmat sanoista esiintyvät: each, of, each of, or of each.

Etsi kaikkia sanoja

Etsii esiintymät, joissa on kaikki hakusanat, mutta ei välttämättä samassa järjestyksessä kuin tekstiruudussa. Valittavissa vain usean PDF-tiedoston tai hakemiston määritystiedostojen hauissa.

Totuusarvokysely

Käyttää loogisia operaattoreita, jotka kirjoitat hakusanojen kanssa Mitä sanaa tai sanaryhmää haluat etsiä -ruutuun. Valittavissa vain usean PDF-tiedoston tai hakemiston määritystiedostojen hauissa.

Huomautus: Et voi suorittaa yleismerkkihakuja tähdillä (*) tai kysymysmerkeillä (?), kun etsit PDF-hakemiston määritystiedostoista.

Käytä näitä lisäehtoja (tekstiasetukset)

Sisältää etsinnän perusasetukset ja viisi lisäasetusta:

Läheisyys

Etsii kahta tai useampaa annetuista sanoista kohdissa, joissa näiden sanojen välinen etäisyys sanoina on pienempi kuin etsinnän asetuksissa on määritetty. Asetus on käytettävissä vain silloin, kun etsitään tekstiä useasta dokumentista tai indeksimääritystiedostosta ja kun Etsi kaikkia sanoja on valittuna.

Sanan vartalo

Etsii sanat, jotka sisältävät hakusanan osan (vartalon). Esimerkiksi englanninkielinen haku, opening löytää esiintymät open, opened, opens, ja openly. Tätä asetusta käytetään etsittäessä sanoja ja sanaryhmiä nykyisestä PDF-dokumentista, kansioista tai Acrobat 6.0:lla tai sen uudemmalla versiolla luoduista hakemistoista. Yleismerkit (*, ?) eivät ole sallittuja vartalon mukaan etsittäessä. Vartalon mukaan tapahtuva haku ei ole mahdollista, jos valittu asetus on Vain kokonaiset sanat tai Pienet/suuret kirjaimet huomioidaan.

Sisällytä kirjanmerkit

Etsii Kirjanmerkit-paneelissa näkyvästä kirjanmerkkien tekstistä.

Sisällytä kommentit

Etsii Kommentit-paneelissa näkyvästä PDF-tiedostoon lisättyjen kommenttien tekstistä.

Sisällytä liitteet

Etsii tiedostoja, jotka on liitetty nykyiseen PDF-tiedostoon tai muihin liitettyihin PDF-tiedostoihin (kahden tason syvyydellä).

Käytä näitä lisäehtoja (dokumenttiasetukset)

Valittavissa vain usean PDF-tiedoston tai hakemiston määritystiedostojen hauissa. Voit valita useita ominaisuus-muuttuja-arvoyhdistelmiä ja käyttää niitä hauissa. Tämä asetus ei koske PDF-portfolioiden sisältämiä tiedostoja, jotka ovat muita kuin PDF-tiedostoja.

Huomautus: Voit etsiä vain dokumenttiominaisuuksien mukaan tai käyttää dokumenttiominaisuuksien asetuksia yhdessä tietyn tekstin haun yhteydessä.

 

Valintaruutu

Käyttää haussa kolmella asetuksella määritettyjä kriteerejä. (Valintaruutu valitaan automaattisesti, kun syötät tietoja jollekin sarjan kolmesta asetuksesta. Kun asetus on syötetty, valinnan poistaminen ei tyhjennä tekstiä. Asetusta ei vain käytetä haussa.)

Ensimmäinen valikko (ominaisuus)

Ilmaisee dokumentin ominaisuudet, joita etsitään. Asetukset sisältävät Luontipäivän, Muokkauspäivän, Tekijän, Otsikon, Aiheen, Tiedostonimen, Avainsanat, Kirjanmerkit, Kommentit, JPEG-kuvat, XMP-metatiedot ja Objektin tiedot.

Toinen valikko (muuttuja)

Ilmaisee osuman tason. Jos ensimmäisestä valikosta valitaan päivämäärä, toisen valikon asetukset ovat On tarkalleen, On ennen, On jälkeen ja Ei ole. Muuten asetukset ovat Sisältää ja Ei sisällä.

Kolmas ruutu (arvo tai teksti)

Ilmaisee kirjoittamasi tiedot, joiden mukainen osuman on oltava. Jos ensimmäisessä valikossa on päivämäärä, voit avata nuolella kalenterin, josta voit etsiä ja valita haluamasi päivämäärän.

Loogiset operaattorit

Yleisiä loogisia operaattoreita:

AND

Käytetään kahden sanan välissä etsittäessä nämä molemmat sanat missä tahansa järjestyksessä sisältäviä dokumentteja. Kirjoita esimerkiksi pariisi AND ranska etsiessäsi dokumentteja, jotka sisältävät sekä sanan pariisi että sanan ranska . Jos haussa ei käytetä muita loogisia operaattoreita kuin AND, saadaan aikaan sama tulos kuin valittaessa Etsi kaikkia sanoja -vaihtoehto .

 

NOT

Käytä ennen hakutermiä sulkeaksesi pois dokumentit, jotka sisältävät kyseisen sanan. Kirjoita esimerkiksi NOT kouvola etsiessäsi dokumentteja, jotka eivät sisällä sanaa kouvola . Kirjoita pariisi NOT kouvola etsiessäsi dokumentteja, jotka sisältävät sanan pariisi , mutta eivät sisällä sanaa kouvola .

 

OR

Käytä etsiessäsi kaikki jommankumman termin tai molempien termien esiintymät. Kirjoita esimerkiksi sähköposti OR email etsiessäsi dokumentteja, joissa on ainakin toinen näistä sanoista. Jos haussa ei käytetä muita loogisia operaattoreita kuin OR, saadaan aikaan sama tulos kuin valittaessa Etsi mitä tahansa sanaa -vaihtoehto .

 

^ (poissulkeva OR)

Käytä etsiessäsi kaikkia esiintymiä, joissa on jompikumpi termi, mutta ei molempia. Kirjoita esimerkiksi kissa ^ koira, jos haluat löytää kaikki sanan kissa tai koira sisältävät dokumentit, mutta et dokumentteja, jotka sisältävät sekä sanan kissa että sanan koira.

 

( )

Käytä kaarisulkeita, kun määrität termien käsittelyjärjestyksen. Kirjoita esimerkiksi valkoinen AND (valas OR ahab ), jos haluat löytää kaikki dokumentit, jotka sisältävät joko sanan valkoinen ja sanan valas tai sanan valkoinen ja sanan ahab . (Kyselyohjelma suorittaa OR-kyselyn sanoilla valas ja ahab ja sitten AND-kyselyn tuloksissa, joissa on sana valkoinen.)

 

 

Lisätietoja totuusarvokyselyistä, syntaksista ja muista hauissa käytettävissä loogisista operaattoreista on oppikirjoissa, Web-sivustoissa ja muissa lähteissä, joissa käsitellään loogisia operaattoreita.

Etsiminen luetteloitujen PDF-dokumenttien hakemistotiedostoista

Täysi tekstihakemisto luodaan, kun Acrobatilla määritetään PDF-tiedostoista koostuva luettelo. Voit etsiä hakemistosta sen sijaan, että etsisit tekstiä luettelon jokaisesta PDF-tiedostosta. Hakemistosta etsiminen tuottaa luettelon, jossa on linkit hakemistossa oleviin dokumentteihin.

Huomautus:

Voit etsiä PDF-hakemistosta vain silloin, kun käynnistät Acrobatin erillisenä sovelluksena etkä Web-selaimen alaisuudessa.

Mac OS:ssä joillakin vanhoilla Acrobat-versioilla luodut hakemistot eivät ole yhteensopivia Acrobat X:n Etsi-ominaisuuden kanssa. Jos olet päivittänyt ohjelmiston äskettäin, päivitä hakemisto ennen Acrobat X:n käyttämistä etsimisessä.

 1. Valitse Muokkaa > Tarkennettu haku.
 2. Kirjoita hakuteksti ja valitse sitten Etsi-ikkunan alaosasta Näytä lisää asetuksia.
 3. Valitse Katso-asetukseksi Valitse hakemisto.
 4. Valitse hakemisto luettelosta tai napsauta Lisää-painiketta ja lisää hakemisto. Toista tarpeen mukaan.
  Huomautus:

  Voit tarkastella valitun hakemiston tiedostotietoja valitsemalla Info. Jos haluat ohittaa hakemiston etsinnässä, valitse se ja napsauta Poista-painiketta.

 5. Sulje Hakemiston valinta -valintaikkuna napsauttamalla OK ja valitse sitten Katso-valikosta Valitut hakemistot.
 6. Jatka etsintää normaaliin tapaan.
  Huomautus:

  Kun hakemistosta etsittäessä valitaan Vain kokonaiset sanat -asetus, tulokset saadaan huomattavasti nopeammin. Katso kohtaa PDF-hakemistojen luominen.

Etsintäominaisuuksien oletusarvot

Valitse Etsi Asetukset-valintaikkunan Luokat-kohdasta.

Ohita aasialaisten merkkien leveys

Etsii tekstistä aasialaisten kielten puolileveitä ja kokoleveitä merkkejä.

Ohita diakriittiset merkit ja aksenttimerkit

Etsii hakutermejä ottamatta huomioon kirjainten eri versioita. Esimerkiksi kirjoittamalla cafe löydetään sekä sana cafe että sana café. Vastaavasti kirjoittamalla café löydetään molemmat versiot. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, kirjoittamalla cafe ei löydetä sanaa café ja päinvastoin.

Näytä aina lisävalintoja etsinnän lisäasetuksissa

Näyttää Etsi-ikkunan lisäasetukset perusasetusten lisäksi.

Näytä dokumentin otsikko etsinnän tuloksissa

Näyttää dokumenttien otsikot etsinnän tuloksissa. Jos dokumentilla ei ole otsikkoa, sen tilalla on tiedostonimi. Jos asetusta ei ole valittu, tiedostonimet näkyvät etsinnän tuloksissa.

Tuloksissa esitettävien dokumenttien enimmäismäärä

Näyttää Etsi PDF -ikkunan hakutuloksissa enintään valitun määrän dokumentteja. Oletusmäärä on 500, mutta voit valita määräksi minkä tahansa luvun 1 - 10 000.

Läheisyyshakujen sanaetäisyys

Hyväksyy etsinnässä vain ne dokumentit, joissa hakutermien välinen etäisyys ei ylitä tässä määritettyä rajaa. Hyväksyy alueen 1–10 000.

Käytä pikaetsintää

Luo välimuistin kaikkien etsittyjen PDF-tiedostojen tiedoista. Tämä välimuisti nopeuttaa seuraavia hakuja tässä PDF-tiedostossa.

Välimuistin enimmäiskoko

Määrittää Nopea etsintä -toiminnon hakutietojen tilapäisen välimuistin koon ylärajan megatavuina (5 - 100 000). Oletusarvo on 100.

Tyhjennä välimuisti

Poistaa kaikki hakutiedot pikaetsinnän tilapäisestä välimuistista.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?