Tietoja makroista

Voit luoda toimintojen avulla erikoistehosteita, jotka käynnistyvät, kun kirjanmerkkiä tai linkkiä napsautetaan tai kun sivu näytetään. Käytä linkkejä ja kirjanmerkkejä esimerkiksi dokumentin eri kohtiin siirtymiseen sekä valikkokomentojen ja muiden toimintojen suorittamiseen. Toiminnot määritetään Ominaisuudet-valintaikkunassa.

Jos kyseessä on kirjanmerkki tai linkki, määritä toiminto, joka käynnistyy kirjanmerkkiä tai linkkiä napsautettaessa. Jos kyseessä on esimerkiksi sivu, medialeike tai lomakekenttä, määritä laukaisin, joka käynnistää toiminnon, ja sitten itse toiminto. Voit lisätä useita toimintoja yhteen laukaisimeen.

Lukittu-asetus estää objektin ulkoasun ja objektiin liitettyjen toimintojen tahattoman muuttamisen.

Makron lisääminen kirjanmerkkeihin, lomakekenttiin, painikkeisiin tai leikkeisiin

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Ota käsityökalu käyttöön, napsauta kirjanmerkkiä tai sivun miniatyyriä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

  • Valitse Työkalut > Vuorovaikutteiset objektit > Valitse objekti -työkalu, kaksoisnapsauta linkkiä, medialeikettä tai lomakekenttää ja valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse Toiminnot-välilehti.

 3. Valitse suoritettava toiminto Valitse toiminto -valikosta ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä useita toimintoja; ne suoritaan siinä järjestyksessä kuin ne näkyvät Toiminnot-luetteloruudussa.

 4. (Valinnainen) Valitse Toiminnot-välilehdestä haluamasi toiminto ja käytä painikkeita toiminnon uudelleenjärjestämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen.

 5. Hyväksy toiminnot napsauttamalla OK. Voit sulkea Rich Media -työkalun napsauttamalla työkalupalkin oikeassa päässä olevaa ristikuvaketta.

Makrojen lisääminen sivuminiatyyreihin

Voit lisätä dokumenttiin vuorovaikutteisia ominaisuuksia määrittämällä toimintoja, jotka esimerkiksi muuttavat sivun suurennussuhdetta, kun sivu avataan tai suljetaan.

 1. Napsauta vasemmalla olevaa Sivun miniatyyrit -painiketta.

 2. Valitse sivua vastaava sivuminiatyyri ja valitse asetusvalikosta Sivun ominaisuudet.

 3. Valitse Toiminnot-välilehti.

 4. Valitse Valitse laukaisin -valikosta Sivun avaaminen tai Sivun sulkeminen ja määritä, mitä tapahtuu sivua avattaessa tai suljettaessa.

 5. Valitse Valitse toiminto -valikosta toiminto ja napsauta Lisää.

 6. Määritä toiminnon asetukset ja napsauta OK. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun toiminnon mukaan.

 7. Voit luoda toimintosarjan valitsemalla valikosta toisen toiminnon ja napsauttamalla Lisää-painiketta uudelleen. Järjestä toiminnot suorittamisjärjestykseen Ylös- ja Alas-painikkeilla.

  Huomautus:

  Jos määrität makron, joka siirtyy Koko näytön näkymään sivua avattaessa tai suljettaessa, Koko näytön näkymä otetaan käyttöön, kun sama sivun avataan tai suljetaan seuraavan kerran.

 8. Sulje kaikki mahdollisesti avoinna olevat valintaikkunat. Sulje työkalu napsauttamalla työkalupalkin oikeassa päässä olevaa ristikuvaketta.

Toimintotyypit

Voit liittää seuraavia toimintoja linkkeihin, kirjanmerkkeihin, medialeikkeisiin ja lomakekenttiin:

Suorita valikkokomento

Suorittaa määritetyn valikkokomennon.

Siirry 3D-/multimedianäkymään

Siirtyy määritettyyn 3D-näkymään.

Siirry sivunäkymään

Siirtyy määritettyyn kohteeseen nykyisessä tai toisessa dokumentissa.

Tuo lomakkeen tiedot

Lukee lomakkeen tiedot toisesta tiedostosta ja sijoittaa ne aktiiviseen lomakkeeseen.

Multimediatoiminto (Acrobat 9 ja uudemmat)

Suorittaa määritetyn toiminnon tiedostossa olevalle multimediaobjektille (esimerkiksi toistaa äänitiedoston). Multimediaobjekti on lisättävä tiedostoon, ennen kuin sille voi määrittää toiminnon.

Avaa tiedosto

Käynnistää sopivan sovelluksen ja avaa tiedoston. Jos jaat tiedoston, joka sisältää linkin toiseen tiedostoon, sen avaamiseen tarvitaan sovellus, jolla tiedosto on luotu. (Sinun pitää ehkä lisätä kohdetiedostolle sopivat avausasetukset.)

Avaa Web-linkki

Siirtyy Internetissä sijaitsevaan URL-kohteeseen. Linkin määrittämisessä voidaan käyttää http-, ftp- ja mailto-protokollia.

Toista ääni

Toistaa määritetyn äänitiedoston. Äänet sisällytetään PDF-okumentteihin erilaisissa laiteympäristöissä yhteensopivassa muodossa.

Toista media (Acrobat 5 –yhteensopiva)

Toistaa määritetyn QuickTime- tai AVI-videoleikkeen, joka on Acrobat 5 -yhteensopiva. Määritetyn videoleikkeen on oltava sisällytettynä PDF-dokumenttiin.

Toista media (Acrobat 6 ja uudemmat)

Toistaa määritetyn videoleikkeen, joka on Acrobat 6 -yhteensopiva. Määritetyn videoleikkeen on oltava sisällytettynä PDF-dokumenttiin.

Lue artikkeli

Seuraa aktiivisen dokumentin tai muun PDF-dokumentin artikkelisäiettä.

Tyhjennä lomake

Tyhjentää lomakkeeseen lisätyt tiedot. Voit määrittää nollattavat kentät Valitse kentät -valintaikkunassa.

Käynnistä JavaScript

Suorittaa määritetyn JavaScript-ohjelman.

Aseta tason näkyvyys

Määrittää, mitkä tason asetukset ovat aktiivisia. Ennen kuin lisäät tämän toiminnon, määritä asianmukaiset tasoasetukset.

Näytä/piilota kenttä

Valitsee kentän näyttämisen tai kätkemisen PDF-julkaisussa. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen lomakekentissä. Jos esimerkiksi haluat objektin tulevan näkyviin aina, kun osoitin siirtyy painikkeen päälle, määritä toiminto, jossa Hiiri sisään -laukaisin näyttää kentän ja Hiiri ulos -laukaisin piilottaa sen.

Lähetä lomake

Lähettää lomakkeen tiedot määritettyyn URL-osoitteeseen.

Laukaisintyypit

Laukaisimet määrittävät, miten toiminnot käynnistyvät medialeikkeissä, sivuilla ja lomakekentissä. Voit esimerkiksi määrittää, että video- tai äänileike toistetaan, kun sivu avataan tai suljetaan. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat määritetyn sivun osan mukaan.

Voit käyttää seuraavia laukaisimia medialeikkeissä ja lomakekentissä (ei linkeissä eikä kirjanmerkeissä):

Hiiri ylös (Acrobat Pro DC)

Hiiren painikkeen vapauttaminen napsautuksen jälkeen. Tämän on yleisin painikelaukaisin, koska käyttäjä voi vielä peruuttaa toiminnon siirtämällä osoittimen pois painikkeen päältä.

Sivu näkyvissä (vain medialeikkeet)

Kun medialeikkeen sisältävä sivu on näkyvissä, vaikka se ei olisikaan nykyinen sivu. Sivu voi nimittäin olla näkyvissä, vaikka se ei ole nykyinen sivu. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun jatkuva sivuasettelu näyttää sivut vierekkäin.

Sivu ei näkyvissä (vain medialeikkeet)

Kun medialeikkeen sisältävä sivu siirretään pois näkyvistä.

Sivu sisään (vain medialeikkeet)

Kun medialeikkeen sisältävästä sivusta tulee nykyinen sivu.

Sivu ulos (vain medialeikkeet)

Kun käyttäjä poistuu medialeikkeen sisältävältä sivulta.

Hiiri alas

Kun hiiren painiketta painetaan (ilman vapauttamista). Suositeltava laukaisin on useimmiten Hiiri ylös.

Hiiri sisään

Kun osoitin siirtyy kenttään tai toistoalueelle.

Hiiri ulos

Kun osoitin siirtyy pois kentästä tai toistoalueelta.

Kohdistus aloitettaessa (vain medialeikkeet)

Kun linkkialue valitaan joko hiirellä tai sarkainnäppäimellä.

Kohdistus lopetettaessa (vain medialeikkeet)

Kun kohdistus siirtyy johonkin toiseen linkkialueeseen.

Tietoja JavaScriptistä Acrobatissa

Netscape Communications kehitti JavaScript-kielen vuorovaikutteisten Web-sivujen luomisen helpottamiseksi. Adobe on parantanut JavaScript-kieltä, minkä ansiosta voit helposti lisätä vuorovaikutteisia toimintoja PDF-dokumentteihin.

Voit suorittaa JavaScript-komentosarjoja kirjanmerkkeihin, linkkeihin tai sivuihin liitettyjen toimintojen avulla. Määritä dokumentin toiminnot -komennon avulla voit luoda dokumenttitasolla JavaScript-toimintoja, jotka kohdistuvat koko dokumenttiin. Jos esimerkiksi valitset Dokumentti tallentui, JavaScript suoritetaan, kun dokumentti on tallennettu.

JavaScriptin käyttö lomakkeita ja ohjattuja makrotoimintoja sisältävissä tiedostoissa edellyttää Acrobat Pro DC:tä.

Acrobat Pro DC:ssä JavaScript-komentosarjoja voi käyttää myös PDF-lomakkeissa ja ohjatuissa makrotoiminnoissa. JavaScript-komentosarjojen yleisimpiä käyttötapoja lomakkeissa ovat tietojen muotoilu, laskenta ja tarkistus sekä makrojen määrittäminen. Kenttätason komentosarjat liittyvät lomakkeen tiettyihin kenttiin, kuten painikkeeseen. Tämäntyyppinen komentosarja suoritetaan jonkin tapahtuman, kuten Hiiri ylös -toiminnon yhteydessä.

Saat lisätietoja JavaScript-komentosarjojen luomisesta lataamalla JavaScript-ohjeet Adoben Web-sivustosta. Developing Acrobat® Applications Using JavaScript™ sisältää taustatietoja ja oppimateriaalia. JavaScript™ for Acrobat® API Reference sisältää yksityiskohtaisia tietoja. Nämä JavaScript-resurssit ja muut JavaScript-resurssit sijaitsevat Adoben Web-sivustossa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö