Käyttöopas Peruuta

Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Käyttäjän ruudukot

Ruudukkojen avulla voi kohdistaa dokumentin tekstin ja objektit täsmällisesti. Kun otat Ruudukot-asetuksen käyttöön, näyttöön tulee risteävien viivojen ruudukko eri elementtien tarkkaa kohdistusta varten.

Tartu ruudukkoon -valinnalla objekti kohdistuu sitä siirtäessäsi kiinni kulloinkin lähimpään ruudukkoviivaan.

Saat ruudukon näkyviin tai piiloon valitsemalla  Valikko > Näytä > Näytä/piilota > Viivaimet ja ruudukot > Ruudukko. Komennon viereen tulee valintamerkki, kun ruudukko on näytössä.

Ruudukoiden, apuviivojen ja mittojen käyttö PDF-dokumenteissa, Adobe Acrobat.

Ota Tartu ruudukkoon -asetus käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla  > Näytä > Näytä/piilota > Viivaimet ja ruudukot > Tartu ruudukkoon

Ruudukon ulkoasun muuttaminen

 1. Valitse  Valikko > Oletusarvot.

  Esiin tulee Oletusarvot-valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmasta paneelista Yksiköt ja apulinjat.

  Ruudukon asetusten muuttaminen.

 3. Näin muutat ruudukon asetuksia:

  • Voit muuttaa ruudukkoviivojen välistä etäisyyttä säätämällä arvoja Viivojen vaakaväli ja Viivojen pystyväli.

  • Voit vaihtaa ruudukon origon määrittämällä arvot Ruudukon etäisyys vasemmasta reunasta ja Ruudukon etäisyys yläreunasta.

  • Yksittäisten ruutujen aliosien määrää voi muuttaa ruudukossa määrittämällä arvon Aliosat. Aliosien viivat ovat ohuempia kuin ruutuviivat.

  • Ruudukkoviivojen värin voi muuttaa napsauttamalla Ruudukkoviivan värin neliötä ja valitsemalla uuden värin vaihtoehdoista.

Viivainten ja apulinjojen käyttäminen

Vaaka- ja pystysuuntaisten viivainten avulla voi tarkistaa dokumentissa olevien objektien mitat. Apulinjojen avulla taas on helppo kohdistaa lomakekenttiä ja muita objekteja. Voit muuttaa viivaimessa käytetyn mittayksikön ja värin.

 • Saat viivaimet näkyviin valitsemalla  Valikko > Näytä > Näytä/piilota > Viivaimet ja ruudukot > Viivaimet.
 • Saat apulinjat näkyviin tai piiloon valitsemalla  Valikko > Näytä > Näytä/piilota > Viivaimet ja ruudukot > Apulinjat.

Viivainten ja apulinjojen käyttäminen

 1. Vaakasuoran apulinjan voi luoda vetämällä alas vaakaviivaimesta tai kaksoisnapsauttamalla jotakin pystyviivaimen kohtaa.

  Vaakasuoran apulinjan voi luoda vetämällä oikealle pystyviivaimesta tai kaksoisnapsauttamalla jotakin vaakaviivaimen kohtaa.

 2. Apulinjoja voi siirtää napsauttamalla niitä ja vetämällä sitten haluamaasi sijaintiin.

 3. Jos haluat poistaa apuviivan, valitse se napsauttamalla ja paina sitten Delete-näppäintä.

 4. Voit poistaa kaikki apulinjat napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella viivaimen alueelle ja valitsemalla Poista kaikki apulinjat tai Poista apulinjat sivulta.

 5. Apulinjojen väriä voi vaihtaa siirtymällä kohtaan  Valikko > Oletusarvot ja valitsemalla sitten vasemmasta paneelista Yksiköt ja apulinjat. Valitse sitten Apulinjojen värin neliö ja valitse vaihtoehdoista uusi väri.

Objektin korkeuden, leveyden tai alan mittaaminen

Mittaa objekteja -työkalun avulla voi mitata PDF-dokumenttien sisältämien objektien etäisyyksiä ja pinta-aloja. Mittaustyökaluista on hyötyä tarkasteltaessa CAD-piirustuksissa olevien objektien etäisyyksiä ja pinta-aloja. Näiden työkalujen avulla voit lisäksi mitata tiettyjä dokumentin pinta-aloja ennen dokumentin lähettämistä kaupalliseen tulostuspalveluun. Mittaustyökalut ovat käytettävissä Acrobat Readerissa vain, jos PDF-tiedoston tekijä on sallinut tämän.

Mittaustyökalua käytettäessä Mittauksen tiedot -paneelissa näkyy mittaukseen liittyviä tietoja, kuten käytössä oleva mitta, delta-arvot ja skaalaussuhde. Acrobat lisää kommentit ja etäisyydelle, halkaisijalle tai alueelle lasketut arvot.

Mittaustyökalut Acrobatissa
Mittaustyökalut

A. Mittaustyökalurivi B. Elementti mitattavana C. Mittauksen tiedot -paneeli 

 1. Valitse Kaikki työkalut -valikosta Mittaa objekti.

  Se näyttää vasemmassa paneelissa Mittaa objekti -työkalut.

 2. Valitse vasemmalla olevasta Mittaa objekti -valikosta Mittaustyökalu.

  Näkyviin tulevat mittaustyökalurivi ja Mittauksen tiedot -paneeli.  

 3. Mittaa PDF-dokumentin pinta-alat valitsemalla jokin seuraavista mittaustyypeistä:
  • Mittaa kahden pisteen välinen etäisyys valitsemalla Etäisyystyökalu . Napsauta ensimmäistä pistettä, siirrä osoitin toiseen pisteeseen ja napsauta sitten uudelleen.

  • Mittaa etäisyys usean pisteen välinen etäisyys valitsemalla Kehätyökalu . Napsauta jokaista pistettä, jonka haluat mitata. Kaksoisnapsauta sitten viimeistä pistettä. 

  • Mittaa piirtämiesi viivajanojen muodostaman alueen pinta-ala valitsemalla Aluetyökalu . Napsauta jokaista pistettä, jonka haluat mitata. Kun olet napsauttanut vähintään kahta pistettä, päätä pinta-alan mittaus napsauttamalla ensimmäistä pistettä. 

 4. Kun mittaat objekteja, tee jokin seuraavista:

  • Kohdista mitta viivan päähän valitsemalla Kohdista polkuihin 

  • Jos haluat kohdistaa mitan viivan päätepisteeseen, valitse Kohdista päätepisteisiin 

  • Jos haluat kohdistaa mitan viivan keskipisteeseen, valitse Kohdista keskipisteisiin 

  • Jos haluat kohdistaa mitan usean viivan leikkauspisteeseen, valitse Kohdista yhtymäkohtiin

  • Voit määrittää mittausviivojen välin 45 asteeksi pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna.

  • Kun haluat lopettaa mittaamisen, napsauta kakkospainiketta ja valitse Peruuta mittaus.

  • Voit poistaa mittausmerkinnän valitsemalla sen mittaustyökalulla ja painamalla Delete-näppäintä.

Mittaustyökalun asetukset

Määritä mittaustyökalun asetukset näin: valitse työkalu ja napsauta sitten kakkospainikkeella jotain PDF-tiedoston kohtaa. Näyttöön tulee seuraavat vaihtoehdot:

 • Muuta skaalaussuhdetta ja tarkkuutta  – Skaalaussuhteen (esimerkiksi 3:2) ja mittayksikön muuttaminen piirtoalueilla.
 • Muuta merkintäselitettä – Voit lisätä mittauksen yhteydessä näkyviin tulevan tekstin tai muuttaa tekstiä.
 • Ota mittausmerkinnät pois käytöstä / käyttöön – Kun tämä asetus on käytössä, piirtämäsi mittausviivat lisätään PDF-tiedostoon. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mittausviivat poistuvat, kun mittaat jonkin muun objektin tai valitset toisen työkalun.
 • Ota ortografia käyttöön / pois käytöstä – Kun tämä on käytössä, mittausviivat ovat vain ortografisia.
 • Näytä tai piilota viivaimet – Näytä tai piilota sivun vaaka- ja pystyviivaimet.
 • Kohdista sivun sisältöön / Älä kohdista sivun sisältöön – Ota kaikki kohdistukset käyttöön tai pois käytöstä.
 • Vie mittausmerkinnät Exceliin – Tallenna kaikkien mittojen tiedot PDF-tiedostosta CSV-tiedostoon.
 • Asetukset – Avaa mittauksen (2D) asetukset.

Mittauksen oletusasetusten määrittäminen

Muuta kaksiulotteisen mittauksen asetuksia, jos haluat vaikuttaa kaksiulotteisten tietojen mittaustapaan. Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan  > Asetukset, valitsemalla Mittaus (2D) vasemmasta paneelista ja määrittämällä seuraavat asetukset:

 • Käytä dokumentin skaalausta ja mittayksiköitä (jos käytettävissä) – Kun tämä asetus on käytössä, käytetään alkuperäisestä dokumentista, jos sellainen on olemassa, luotuihin yksiköihin perustuvia mittauksia. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat määrittää mittayksiköt manuaalisesti.
 • Käytä ortografisia viivoja – Kun tämä asetus on käytössä, mittausviivat ovat vain ortografisia.
 • Mittausviivan väri – Määrittää piirtämisen aikana näkyvän viivan värin.
 • Ota mittausmerkinnät käyttöön – Kun tämä asetus on käytössä, piirtämäsi mittausviivat lisätään PDF-tiedostoon. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mittausviivat poistuvat, kun mittaat jonkin muun objektin tai valitset toisen työkalun. Voit käyttää mittauksen selitteitä tai voit määrittää omat selitteesi.
 • Käytä oletusarvoista johdepituutta (vain etäisyystyökalu) – Kun tätä asetusta ei ole valittu, määrität johteen pituuden siirtämällä hiirtä aina piirtäessäsi etäisyysmitan.
 • Viivan oletusalku – Määrittää etäisyysmittausten aloitusviivan ulkoasun.
 • Viivan oletusloppu – Määrittää etäisyysmittausten lopetusviivan ulkoasun.
 • Kuvatekstin tyyli (vain etäisyystyökalu) – Määrittää, onko etäisyysmittauksen kuvateksti mittausviivan sisällä vai yläpuolella.
 • Johteen oletuspituus (vain etäisyystyökalu) – Määrittää mittauspisteiden toiselle puolelle ilmestyvän johdeviivan pituuden.
 • Oletusarvoinen johteen jatke viivan yläpuolelle (vain etäisyystyökalu) – Määrittää mittausviivan yläpuolelle ilmestyvän johteen jatkeen pituuden.
 • Oletusarvoinen johteen siirtymä viivan pisteistä (vain etäisyystyökalu) – Määrittää mittauspisteiden ja johteen väliin jäävän tyhjän tilan.
 • 2D-kohdistusasetukset – Määritä kohdistustapa. Herkkyys tarkoittaa sitä, kuinka lähellä kohdetta osoittimen täytyy olla. Kohdistusvihjeen väri -asetus määrittää sen viivan värin, joka ilmestyy pidettäessä osoitinta objektin päällä.
Huomautus:

Acrobat Readerin mittauksen oletusarvot koskevat PDF-tiedostoja, joissa kommentointi on käytössä.

Osoittimen koordinaattien näyttäminen

Osoittimen koordinaatit ilmaisevat osoittimen koordinaattisijainnin dokumenttiruudussa. Paikkojen numerointi alkaa dokumentin vasemmasta yläkulmasta. Osoittimen koordinaatit vät myös valitun objektin leveyden ja korkeuden, kun sen kokoa muutetaan.

X- ja Y-koordinaattien tarkasteleminen:

 1. Valitse  Valikko > Näytä > Näytä/piilota > Kohdistimen koordinaatit.

 2. Liikuta hiiriosoitinta, jotta näet x- ja y-koordinaatit.

Osoittimen koordinaattien mittayksikköjen vaihtaminen:

 1. Valitse  Valikko > Asetukset

 2. Valitse Asetukset-valintaikkunan vasemmasta paneelista Yksikkö ja apulinjat.

 3. Valitse Sivun ja viivaimen yksiköt ja valitse sitten eri mittayksikkö.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?