Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Dokumentin tai sovelluksen esteettömyys tarkoittaa sitä, että liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset henkilöt pystyvät käyttämään dokumenttia tai sovellusta. Acrobat - ja Acrobat Reader -ohjelmistojen sekä Adobe Portable Document Format (PDF) -muodon esteettömyystoimintojen ansiosta liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset henkilöt pystyvät käyttämään PDF-dokumentteja joko käyttämällä näytönlukuohjelmia, suurennuslaseja ja pistekirjoitustulostimia tai ilman niitä.

PDF-tiedostojen tekeminen esteettömiksi hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Esimerkiksi dokumentin rakenne, joka sallii PDF-tiedoston lukemisen ääneen näytönlukuohjelmalla, mahdollistaa myös dokumentin juoksuttamisen uudelleen ja sen näyttämisen matkaviestimen pienessä näytössä. Valmiiksi määritetty esteettömän PDF-lomakkeen sarkainjärjestys auttaa liikuntaesteisten käyttäjien lisäksi muitakin käyttäjiä täyttämään lomakkeen helpommin.

Acrobatin ja Acrobat Readerin esteettömyystoiminnot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toiset helpottavat PDF-tiedostojen lukemista, toiset taas mahdollistavat esteettömien tiedostojen luomisen. Voit luoda esteettömiä PDF-tiedostoja Acrobatilla. Niitä ei voi luoda Readerilla.

Esteettömien PDF-tiedostojen lukuominaisuudet

 • Asetukset ja komennot avustavien ohjelmien ja apulaitteiden toiminnan parantamiseksi sekä tallentaminen esteettömänä tekstinä pistekirjoitustulostinta varten

 • Asetukset ja komennot PDF-tiedostossa siirtymisen helpottamiseksi, kuten automaattinen selaaminen ja PDF-tiedoston avaaminen viimeiseltä luetulta sivulta

 • Käytettävyysasetusten määrityksen avustaja useimpien esteettömyyteen liittyvien oletusarvojen määrittämiseksi

 • Hiiritoimintojen näppäinvaihtoehdot

 • Uudelleenjuoksutusominaisuus mahdollistaa PDF-tekstin näyttämisen suuressa koossa ja monisarakkeisen PDF-tiedoston näyttämisen tilapäisesti yhtenä, helppolukuisena sarakkeena.

 • Tekstin muuttaminen puheeksi Lue ääneen -komennolla

 • Yhteensopivuus näytönlukuohjelmien ja näytönsuurentajien kanssa

Esteettömien PDF-tiedostojen luomistoiminnot

 • Koodimerkittyjen PDF-tiedostojen luominen lähdesovelluksista

 • Koodimerkitsemättömien PDF-tiedostojen muuntaminen koodimerkityiksi

 • Suojausasetukset, jotka mahdollistavat näytönlukuohjelmien käyttävän tekstiä mutta estävät käyttäjiä kopioimasta, tulostamasta, muokkaamasta ja poimimasta tekstiä

 • Mahdollisuus lisätä tekstiä skannatuille sivuille esteettömyyden parantamiseksi

 • (Acrobat Pro) Työkalut lukemisjärjestyksen ja dokumentin rakenteen muokkaamiseen

 • (Acrobat Pro ) Työkalut esteettömien PDF-lomakkeiden luontiin

Acrobat Standardissa on joitakin toimintoja, joilla aiemmin luodut PDF-tiedostot voidaan muuttaa esteettömiksi. Acrobat Prossa voidaan suorittaa tehtäviä, joita tarvitaan joidenkin PDF-dokumenttien ja lomakkeiden muuttamiseen esteettömiksi, esimerkiksi muokata lukemisjärjestystä tai dokumentin rakennekoodeja.

Lisäresurssit

Lisätietoja esteettömyysominaisuuksista on seuraavissa resursseissa:

Tietoja esteettömistä PDF-tiedostoista

Esteettömillä PDF-tiedostoilla on seuraavia ominaisuuksia:

Hakukelpoinen teksti

Skannatuista kuvista koostuva dokumentti ei ole esteetön, koska se sisältää kuvia eikä hakukelpoista tekstiä. Avustava ohjelma ei voi lukea tai poimia sanoja, käyttäjät eivät voi valita tai muokata tekstiä eikä PDF-tiedoston esteettömyyttä voi parantaa. Skannatut kuvat on muunnettava hakukelpoiseksi tekstiksi ja valittavissa olevaksi grafiikaksi käyttämällä optista tekstintunnistusta (OCR) ennen kuin muita esteettömyystoimintoja voidaan käyttää.

Vaihtoehtoisen tekstin kuvaukset (Acrobat Pro)

Näytönlukuohjelmat eivät osaa lukea dokumentin ominaisuuksia, kuten kuvia ja vuorovaikutteisia lomakekenttiä, ellei niihin ole liitetty vaihtoehtoista tekstiä. Näytönlukuohjelmat voivat lukea verkkolinkkejä ääneen, mutta vaihtoehtoiseksi tekstiksi voi lisätä kuvaavan tekstin. Vaihtoehtoinen teksti ja työkaluvihjeet auttavat monia käyttäjiä, varsinkin oppimisvaikeuksista kärsiviä.

Merkkien tekstistä poimimisen sallivat kirjasimet (Acrobat Pro)

Esteettömän PDF-tiedoston kirjasinten täytyy sisältää riittävästi tietoja, jotta Acrobat voi poimia kaikki merkit tekstiksi muita tarkoituksia varten kuin tekstin näyttämiseksi näytössä. Acrobat poimii merkit Unicode-muotoon, kun PDF-tiedostoa luetaan näytönlukuohjelmalla tai käyttämällä Lue ääneen -toimintoa. Lisäksi Acrobat poimii merkit Unicode-muotoon, kun teksti tallennetaan pistekirjoitustulostinta varten. Poimiminen epäonnistuu, jos Acrobat ei pysty selvittämään, miten kirjasimen merkit muunnetaan Unicode-merkeiksi.

Lukemisjärjestys ja dokumentin rakennekoodit (Acrobat Pro)

Näytönlukuohjelma tai muu tekstin puheeksi muuntava työkalu edellyttää, että dokumentti on jäsennetty, jotta sen teksti voidaan lukea ja esittää käyttäjän ymmärtämällä tavalla. PDF-tiedoston rakennekoodit määrittävät lukemisjärjestyksen sekä otsikot, kappaleet, osat, taulukot ja muut sivun osat.

Vuorovaikutteiset lomakekentät (Acrobat Pro)

Joissakin PDF-tiedostoissa on lomakkeita, jotka voidaan täyttää tietokoneen avulla. Lomakkeiden kenttien on oltava vuorovaikutteisia, jotta käyttäjä voisi syöttää niihin arvoja.

Siirtymisapuvälineet (Acrobat Pro)

PDF-dokumentissa voi siirtyä esimerkiksi linkkien, kirjanmerkkien, otsikoiden, sisällysluettelon sekä lomakekenttien välilehtien esimääritetyn järjestyksen avulla. Siirtymisapuvälineet auttavat käyttäjää dokumentin ymmärtämisessä ilman, että sitä täytyisi lukea kokonaan. Dokumentin otsikoista luotavat kirjanmerkit ovat erityisen käteviä.

Dokumentin kieli (Acrobat Pro)

PDF-tiedoston kielen määrittäminen mahdollistaa oikean kielen ottamisen käyttöön tietyissä näytönlukuohjelmissa.

Avustavaa ohjelmaa haittaamaton suojaus (Acrobat Pro)

Jotkut PDF-tiedostojen laatijat rajoittavat tulostamista, kopioimista, kommenttien lisäämistä sekä tekstin poimimista ja muokkaamista. Esteettömän PDF-tiedoston tekstin on oltava näytönlukuohjelman käytettävissä. Acrobatin avulla voit varmistaa, että suojausasetukset eivät vaikeuta näytössä näkyvän tekstin muuntamista puheeksi.

Jos tarvitset lisätietoja PDF-tiedostojen esteettömyydestä, katso www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Tietoja koodimerkinnöistä, esteettömyydestä, lukemisjärjestyksestä ja uudelleenjuoksutuksesta

PDF-koodit muistuttavat XML-koodeja monella tavalla. PDF-koodit kuvaavat asiakirjan rakennetta: mikä teksti on otsikko, mistä sisällön osat koostuvat ja mikä teksti toimii kirjanmerkkinä (esimerkiksi). Koodien looginen rakennepuu kuvaa dokumentin rakennetta. Koodeilla ilmaistaan lukemisjärjestys ja parannetaan siirtymistä erityisesti pitkissä ja monimutkaisissa dokumenteissa muuttamatta PDF:n ulkoasua.

Avustava ohjelma määrittää loogista rakennetta käyttämällä, miten dokumentin sisältö esitetään ja tulkitaan. Useimmat avustavat ohjelmat määrittävät tekstin oikean lukemisjärjestyksen dokumentin rakennekoodien pohjalta. Dokumentin rakennekoodien avulla avustava ohjelma voi välittää kuvien ja muun vaihtoehtoisessa muodossa olevan sisällön (kuten äänten) merkityksen. Koodimerkitsemättömässä dokumentissa ei ole rakennetietoja, ja Acrobat-ohjelman pitää päätellä rakenne Lukujärjestys-oletusarvon perusteella. Tämä johtaa usein siihen, että sivun kohteita luetaan väärässä järjestyksessä tai niitä ei lueta ollenkaan.

Dokumentin uudelleenjuoksutus näytettäväksi mobiililaitteiden pienessä näytössä perustuu samoihin rakennekoodeihin.

Huomautus:

Acrobat lisää usein koodimerkinnät PDF-tiedostoihin niiden luomisen yhteydessä. Voit tarkistaa, sisältääkö PDF-tiedosto koodeja, valitsemalla Tiedosto > Ominaisuudet ja katsomalla Kuvaus-välilehden Lisäasetukset-ruudun Koodimerkitty PDF -arvoa.

Acrobat Prossa looginen rakennepuu näkyy Koodit-paneelissa. Dokumentin sisältö näkyy eri tasoihin sisäkkäin järjestettyinä sivun osina.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi