Dokumentin tai sovelluksen esteettömyys tarkoittaa sitä, että liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset henkilöt pystyvät käyttämään dokumenttia tai sovellusta. Acrobat - ja Acrobat Reader -ohjelmistojen sekä Adobe Portable Document Format (PDF) -muodon esteettömyystoimintojen ansiosta liikuntarajoitteiset tai näkövammaiset henkilöt pystyvät käyttämään PDF-dokumentteja joko käyttämällä näytönlukuohjelmia, suurennuslaseja ja pistekirjoitustulostimia tai ilman niitä.

PDF-tiedostojen tekeminen esteettömiksi hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Esimerkiksi dokumentin rakenne, joka sallii PDF-tiedoston lukemisen ääneen näytönlukuohjelmalla, mahdollistaa myös dokumentin juoksuttamisen uudelleen ja sen näyttämisen matkaviestimen pienessä näytössä. Valmiiksi määritetty esteettömän PDF-lomakkeen sarkainjärjestys auttaa liikuntaesteisten käyttäjien lisäksi muitakin käyttäjiä täyttämään lomakkeen helpommin.

Acrobatin ja Acrobat Readerin esteettömyystoiminnot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toiset helpottavat PDF-tiedostojen lukemista, toiset taas mahdollistavat esteettömien tiedostojen luomisen. Voit luoda esteettömiä PDF-tiedostoja Acrobatilla. Niitä ei voi luoda Readerilla.

Esteettömien PDF-tiedostojen lukuominaisuudet

 • Asetukset ja komennot avustavien ohjelmien ja apulaitteiden toiminnan parantamiseksi sekä tallentaminen esteettömänä tekstinä pistekirjoitustulostinta varten

 • Asetukset ja komennot PDF-tiedostossa siirtymisen helpottamiseksi, kuten automaattinen selaaminen ja PDF-tiedoston avaaminen viimeiseltä luetulta sivulta

 • Käytettävyysasetusten määrityksen avustaja useimpien esteettömyyteen liittyvien oletusarvojen määrittämiseksi

 • Hiiritoimintojen näppäinvaihtoehdot

 • Uudelleenjuoksutusominaisuus mahdollistaa PDF-tekstin näyttämisen suuressa koossa ja monisarakkeisen PDF-tiedoston näyttämisen tilapäisesti yhtenä, helppolukuisena sarakkeena.

 • Tekstin muuttaminen puheeksi Lue ääneen -komennolla

 • Yhteensopivuus näytönlukuohjelmien ja näytönsuurentajien kanssa

Esteettömien PDF-tiedostojen luomistoiminnot

 • Koodimerkittyjen PDF-tiedostojen luominen lähdesovelluksista

 • Koodimerkitsemättömien PDF-tiedostojen muuntaminen koodimerkityiksi

 • Suojausasetukset, jotka mahdollistavat näytönlukuohjelmien käyttävän tekstiä mutta estävät käyttäjiä kopioimasta, tulostamasta, muokkaamasta ja poimimasta tekstiä

 • Mahdollisuus lisätä tekstiä skannatuille sivuille esteettömyyden parantamiseksi

 • (Acrobat Pro) Työkalut lukemisjärjestyksen ja dokumentin rakenteen muokkaamiseen

 • (Acrobat Pro ) Työkalut esteettömien PDF-lomakkeiden luontiin

Acrobat Standardissa on joitakin toimintoja, joilla aiemmin luodut PDF-tiedostot voidaan muuttaa esteettömiksi. Acrobat Prossa voidaan suorittaa tehtäviä, joita tarvitaan joidenkin PDF-dokumenttien ja lomakkeiden muuttamiseen esteettömiksi, esimerkiksi muokata lukemisjärjestystä tai dokumentin rakennekoodeja.

Lisäresurssit

Lisätietoja esteettömyysominaisuuksista on seuraavissa resursseissa:

 • Esteettömyyteen liittyviä yleisiä vihjeitä: /http://acrobatusers.com/forum/accessibility/

Tietoja esteettömistä PDF-tiedostoista

Esteettömillä PDF-tiedostoilla on seuraavia ominaisuuksia:

Hakukelpoinen teksti

Skannatuista kuvista koostuva dokumentti ei ole esteetön, koska se sisältää kuvia eikä hakukelpoista tekstiä. Avustava ohjelma ei voi lukea tai poimia sanoja, käyttäjät eivät voi valita tai muokata tekstiä eikä PDF-tiedoston esteettömyyttä voi parantaa. Skannatut kuvat on muunnettava hakukelpoiseksi tekstiksi ja valittavissa olevaksi grafiikaksi käyttämällä optista tekstintunnistusta (OCR) ennen kuin muita esteettömyystoimintoja voidaan käyttää.

Vaihtoehtoiset tekstikuvaukset (Acrobat Pro)

Näytönlukuohjelmat eivät osaa lukea dokumentin ominaisuuksia kuten kuvia ja vuorovaikutteisia lomakekenttiä, ellei niihin ole liitetty vaihtoehtoista tekstiä. Näytönlukuohjelmat voivat lukea Web-linkkejä ääneen, mutta vaihtoehtoiseksi tekstiksi voi lisätä kuvaavan tekstin. Vaihtoehtoinen teksti ja työkaluvihjeet auttavat monia käyttäjiä, varsinkin oppimisvaikeuksista kärsiviä.

Kirjasimet, jotka mahdollistavat merkkien poimimisen tekstiksi (Acrobat Pro)

Esteettömän PDF-tiedoston kirjasinten täytyy sisältää riittävästi tietoja, jotta Acrobat voi poimia kaikki merkit tekstiksi muita tarkoituksia varten kuin tekstin näyttämiseksi näytössä. Acrobat poimii merkit Unicode-muotoon, kun PDF-tiedostoa luetaan näytönlukuohjelmalla tai käyttämällä Lue ääneen -toimintoa. Lisäksi Acrobat poimii merkit Unicode-muotoon, kun teksti tallennetaan pistekirjoitustulostinta varten. Poimiminen epäonnistuu, jos Acrobat ei pysty selvittämään, miten kirjasimen merkit muunnetaan Unicode-merkeiksi.

Lukemisjärjestys ja rakennekoodit (Acrobat Pro)

Näytönlukuohjelma tai muu tekstin puheeksi muuntava työkalu edellyttää, että dokumentti on jäsennetty, jotta sen teksti voidaan lukea ja esittää käyttäjän ymmärtämällä tavalla. PDF-tiedoston rakennekoodit määrittävät lukemisjärjestyksen sekä otsikot, kappaleet, osat, taulukot ja muut sivun osat.

Vuorovaikutteiset lomakekentät (Acrobat Pro)

Joissakin PDF-tiedostoissa on lomakkeita, jotka voidaan täyttää tietokoneen avulla. Lomakkeiden kenttien on oltava vuorovaikutteisia, jotta käyttäjä voisi syöttää niihin arvoja.

Suunnistusapuvälineet (Acrobat Pro)

PDF-dokumentissa voi siirtyä esimerkiksi linkkien, kirjanmerkkien, otsikoiden, sisällysluettelon sekä lomakekenttien välilehtien esimääritetyn järjestyksen avulla. Suunnistusapuvälineet auttavat käyttäjää dokumentin ymmärtämisessä ilman, että sitä täytyisi lukea kokonaan. Dokumentin otsikoista luotavat kirjanmerkit ovat erityisen käteviä.

Dokumentin kieli (Acrobat Pro)

PDF-tiedoston kielen määrittäminen mahdollistaa oikean kielen ottamisen käyttöön tietyissä näytönlukuohjelmissa.

Suojaus, joka ei häiritse apuohjelmien toimintaa (Acrobat Pro)

Jotkut PDF-tiedostojen laatijat rajoittavat tulostamista, kopioimista, kommenttien lisäämistä sekä tekstin poimimista ja muokkaamista. Esteettömän PDF-tiedoston tekstin on oltava näytönlukuohjelman käytettävissä. Acrobatin avulla voit varmistaa, että suojausasetukset eivät vaikeuta näytössä näkyvän tekstin muuntamista puheeksi.

Jos tarvitset lisätietoja PDF-tiedostojen esteettömyydestä, katso www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Tietoja koodimerkinnöistä, esteettömyydestä, lukemisjärjestyksestä ja uudelleenjuoksutuksesta

PDF-koodit muistuttavat XML-koodeja monella tavalla. PDF-koodit kuvaavat asiakirjan rakennetta: mikä teksti on otsikko, mistä sisällön osat koostuvat ja mikä teksti toimii kirjanmerkkinä (esimerkiksi). Koodien looginen rakennepuu kuvaa dokumentin rakennetta. Koodeilla ilmaistaan lukemisjärjestys ja parannetaan siirtymistä erityisesti pitkissä ja monimutkaisissa dokumenteissa muuttamatta PDF:n ulkoasua.

Avustava ohjelma määrittää loogista rakennetta käyttämällä, miten dokumentin sisältö esitetään ja tulkitaan. Useimmat avustavat ohjelmat määrittävät tekstin oikean lukemisjärjestyksen dokumentin rakennekoodien pohjalta. Dokumentin rakennekoodien avulla avustava ohjelma voi välittää kuvien ja muun vaihtoehtoisessa muodossa olevan sisällön (kuten äänten) merkityksen. Koodimerkitsemättömässä dokumentissa ei ole rakennetietoja, ja Acrobat-ohjelman pitää päätellä rakenne Lukujärjestys-oletusarvon perusteella. Tämä johtaa usein siihen, että sivun kohteita luetaan väärässä järjestyksessä tai niitä ei lueta ollenkaan.

Dokumentin uudelleenjuoksutus näytettäväksi mobiililaitteiden pienessä näytössä perustuu samoihin rakennekoodeihin.

Huomautus:

Acrobat lisää usein koodimerkinnät PDF-tiedostoihin niiden luomisen yhteydessä. Voit tarkistaa, sisältääkö PDF-tiedosto koodeja, valitsemalla Tiedosto > Ominaisuudet ja katsomalla Kuvaus-välilehden Lisäasetukset-ruudun Koodimerkitty PDF -arvoa.

Acrobat Prossa looginen rakennepuu näkyy Koodit-paneelissa. Dokumentin sisältö näkyy eri tasoihin sisäkkäin järjestettyinä sivun osina.