Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa (Acrobat Pro)

Tietoja tulostusperusteista

Tulostusperuste kuvailee lopullista kohdelaitetta, jolla PDF-tiedoston värit toistetaan. Se voi olla esimerkiksi värierottelujen tulostuslaite. Tulostusperusteet korvaavat työtilat näyttämisen ja tulostamisen aikana, mutta ne eivät muunna PDF-tiedoston värejä.

Huomautus:

PDF/X1-a-työnkulussa tulostusperuste kuvailee CMYK-työtilaa. PDF/X-3-työnkulussa tulostusperusteeseen sisällytettyä ICC-profiilia käytetään muunnettaessa värinhallintaan kuuluvan värin sisältävät objektit dynaamisesti tulostusperusteen ICC-profiilin mukaiseen väritilaan. Useimmiten tämä väritila on CMYK, mutta se voi olla myös RGB tai Harmaasävy.

Tulostusperusteita on kahdenlaisia: Ensimmäiseen on sisällytetty laiteprofiili, joka määrittää kohdelaitteen väritilan, esimerkiksi U.S. Web Coated (SWOP) v2. Toinen on nimi, joka määrittää kohteen väritilan ja usein nimeää yleisen tulostusehdon. PDF-tiedosto pienenee, kun käytetään nimettyä tulostusperustetta sisällytetyn profiilin sijasta, mutta tämä on yleensä mahdollista vain PDF/X-1a-tiedostoissa tai PDF/X-3-tiedostoissa, joissa ei ole värinhallintaan kuuluvia värejä.

Voit lisätä tulostusperusteita luodessasi PDF/X- tai PDF/A-tiedostoa Adobe PDF -asetukset -valintaikkunan Standardit-paneelin avulla. (Voit käyttää Adobe PDF -asetukset -valintaikkunaa eri tavoin käyttämäsi sovelluksen mukaan.) Voit myös käyttää muiden valmistajien plug-inejä tulostusperusteiden sisällyttämiseen. Jos dokumentissa käytetään nimettyjä tulostusperusteita sisällytettyjen profiilien sijasta, ohjelma etsii nimettyyn perusteeseen liittyvän väriprofiilin.

Tulostusperusteiden luominen

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Preflight. Tee Preflight-oletusarvot-valintaikkunan Tulostusperusteet-välilehdessä jokin seuraavista toimenpiteistä:

  • Voit luoda uuden tulostusperusteen alusta alkaen napsauttamalla Luo uusi tulostusperuste -kuvaketta .

  • Voit luoda aiemmin luotuun tulostusperusteeseen perustuvan tulostusperusteen valitsemalla vasemmalla olevasta luettelosta haluamasi asetuksen ja napsauttamalla Monista valittu tulostusperuste -kuvaketta . Monistetun tulostusperusteen nimen loppuun liitetään kokonaisluku. 

 2. Määritä tulostusperusteen asetukset.

Tulostusperusteen erottaminen uudelleenkäyttöä varten

Voit erottaa sisällytetyn tulostusperusteen toisesta PDF-tiedostosta ja lisätä sen sitten Preflight-oletusarvot-valintaikkunassa olevaan tulostusperusteiden luetteloon.

 1. Napsauta Preflight-oletusarvot-valintaikkunan Tulostusperusteet-välilehdessä Sieppaa.

 2. Etsi tiedosto, joka sisältää haluamasi sisällytetyn tulostusperusteen, ja avaa se.

Tulostusperuste näkyy luettelon lopussa. Sen nimestä ilmenee, että se on siepattu tietyntyyppisestä tiedostosta, esimerkiksi "PDF/X-tiedostosta siepattu tulostusperuste".

ICC-profiilin vieminen tulostusperusteesta

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Preflight. Valitse Preflight-oletusarvot -valintaikkunan Tulostusperusteet-välilehdessä tulostusperuste ja napsauta Vie ICC-profiili -painiketta.

 2. Määritä nimi ja sijainti. Napsauta Tallenna.

  ICC-profiili näkyy muiden ICC-profiilien joukossa Profiilit-kansiossa.

Tulostusperusteen poistaminen

 1. Valitse Preflight-oletusarvot-valintaikkunan Tulostusperusteet -välilehdessä tulostusperuste ja napsauta Poista .

 2. Vahvista poistaminen.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi