3D-mittaustyökalulla mitataan 3D-malleja. Voit mitata 3D-mallin pisteiden tai reunojen välisiä etäisyyksiä. Kun siirrät osoittimen mallin yli, tietyt pisteet ja reunat muuttuvat korostetuiksi. 3D-mittaustyökalulla voidaan tehdä neljänlaisia mittauksia: kohtisuora etäisyys kahden suoran reunan välillä, lyhin etäisyys kahden pisteen välillä, ympyrämäisten reunojen säde ja kahden reunan (tai kolmen pisteen) välinen kulma.

Voit yhdistää kolmiulotteisuusmittaukset tiettyihin näkymiin. Jos oletusnäkymä on aktiivinen mittaa lisättäessä, ohjelma luo uuden mittausnäkymän. Tämä näkymä lisätään mallipuun näkymähierarkiaan. Mittaus yhdistetään vain tähän näkymään. Mittaus tulee näkyviin näkymän aliobjektina.

Voit tuoda kommentit näkyviin mittauksia tehdessäsi. Nämä kommentit (joita sanotaan myös mittausmerkinnöiksi) säilyvät dokumentin sulkemisen jälkeen.

3D-mittausnäyttö
3D-mittausnäyttö

Kolmiulotteisten objektien mittaaminen

 1. Ota PDF-tiedoston 3D-malli käyttöön napsauttamalla sitä.
 2. Napsauta 3D-työkalurivin 3D-mittaustyökalu-kuvaketta . (Jos kootuille työkaluille on valittu 3D-työkalurivinäkymä, valitse 3D-mittaustyökalu suunnistustyökalun vieressä olevasta ponnahdusvalikosta.)
 3. Valitse haluamasi asetukset 3D-mittaustyökalu-paletin Kohdistus käytössä- ja Mittaustyypit-kohdista.
 4. Napsauta mallin taustaa hiiren kakkospainikkeella ja muuta asetuksia tarpeen mukaan. Jätä 3D-mittaustyökalu-paletti avoimeksi.
 5. 3D-mallin mittaaminen:
  • Jos haluat mitata 3D-mallin kahden pisteen välisen etäisyyden, aseta alkupiste napsauttamalla. Siirrä sitten osoitin toisen paikkaan tai reunaan.

  • Jos haluat mitata pyöreän kuvion kehän, siirrä osoitin kuvion reunalle niin, että se muuttuu ympyrän näköiseksi, ja napsauta kerran.

  • Luo ja määritä mitan huomautus napsauttamalla objektin taustaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muuta merkintäselitettä. Kirjoita merkintäselite. Mittaa 3D-malli edellä kuvatulla tavalla. Määritä mittauksen päätepiste napsauttamalla ja määritä sitten mittauksen ja selitteen sijainti napsauttamalla kolmannen kerran.

  • Tallenna mittaus kommenttina valitsemalla käsityökalu, napsauttamalla mittausta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muunna kommentiksi.

  • Kun haluat lopettaa mittaamisen, napsauta kakkospainiketta ja valitse Peruuta mittaus.

  • Voit poistaa mittausmerkinnän valitsemalla sen 3D-mittaustyökalulla ja painamalla Delete-näppäintä.

  Huomautus:

  Jos haluat tietää, miten kääntö, panorointi, zoomaus ja kohdistus toimivat mitattaessa, napsauta mallia hiiren kakkospainikkeella ja valitse 3D-mittausten suunnistusvihjeitä.  

3D-mittaustyökalu-paletin Kohdistus käytössä -asetukset

3D-kohdistus reunan päätepisteisiin 

Kohdistaa koko reunaan.

3D-kohdistus suoriin reunoihin 

Kohdistaa reunan suoraan segmenttiin.

3D-kohdistus kaareviin reunoihin 

Kohdistaa ympyrän kehälle.

3D-kohdistus siluetteihin

Kohdistaa osan näkyvään reunaan, esimerkiksi sylinterin kylkeen.

3D-kohdistus tasopintoihin 

Kohdistaa osan sivun muodostavaan geometriseen tasoon.

Mittaustyyppiasetukset 3D-mittaustyökalu-paletissa

Pisteidenvälinen 3D-mittaus 

Mittaa kahden sijainnin etäisyyden 3D-mallissa. Aseta alkupiste napsauttamalla ja aseta sitten loppupiste tai reuna napsauttamalla uudelleen.

3D-suorakulmamitta 

Mittaa kahden reunan välisen etäisyyden suorassa kulmassa ensimmäiseen reunaan nähden.

3D-säteittäismitta 

Mittaa säteen napsautetusta kohdasta.

3D-kulmamitta 

Mittaa kahden reunan välisen kulman.

Yksikkö- ja merkintäasetukset

Jos haluat käyttää yksikkö- ja merkintämittaustyökaluja, valitse 3D-mittaustyökalu ja napsauta sitten mallin sisäpuolta hiiren kakkospainikkeella.

Määritä malliyksiköt

Valitse tämä, kun haluat muuttaa mittausyksiköitä.

Ota koordinaattinäyttö käyttöön

Näyttää hiiriosoittimen sijaintikoordinaatit Mittauksen tiedot -ikkunassa tai piilottaa ne.

Muuta merkintäselitettä

Kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän mittauksen yhteydessä sekä 3D-mallin alueella että Kommentit-välilehdessä. (Ei käytettävissä, jos Mittausmerkintä-asetusta ei ole valittu.)

Poista mittausmerkinnät käytöstä

Valitse tämä, kun haluat tehdä mallissa mittauksia mutta et lisätä niitä dokumenttiin. Mittaukset näkyvät vain niin kauan kuin nykyinen mittaus on aktiivinen. Jos aloitat toisen mittauksen tai vaihdat työkalua, merkintä katoaa.

Älä kohdista 3D-sisältöön

Poistaa käytöstä mahdollisuuden siirtää kohdistin todennäköiseen kohteeseen. Tämä asetus nopeuttaa ohjelmaa suurta mallia käsiteltäessä. Palaamalla 3D-sisältöön kohdistukseen voit varmistaa kolmiulotteisten objektien täsmällisen mittaamisen.

3D-mittauksen suunnistusvihjeet

Avaa valintaikkunan, jossa on lueteltu useiden suunnistustoimintojen pikanäppäimet. Voit käyttää niitä mittaamisen aikana.

Oletusarvot

Avaa 3D-mittauksen oletusarvojen valintaikkunan.

Piilota/Näytä Mittauksen tiedot -ikkuna

Mittaustietoikkuna näyttää mallin yksikkö- ja merkintäasetukset. Valitse tämä, kun haluat poistaa ikkunan malli-ikkunasta.

Piilota/Näytä mittaustyökalurivi

Poistaa/näyttää 3D-mittaustyökalupaletin.

Mittauksen oletusarvot

Muuta 3D-mittauksen oletusarvoja, jos haluat vaikuttaa kolmiulotteisten tietojen mittaustapaan. Nämä vaihtoehdot näkyvät Oletusarvot-valintaikkunan Mittaus (3D) -välilehdessä.

Huomautus:

Adobe Acrobat Reader DC:ssä nämä oletusarvot koskevat PDF-tiedostoja, joissa kommentointi on käytössä.

Käytä mallin skaalausta ja yksiköitä (jos käytettävissä)

Näyttää mallin mittayksiköihin perustuvat mittaustulokset, jotka on luotu alkuperäisestä 3D-mallista. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat määrittää mittayksiköt manuaalisesti. Tätä asetusta voidaan muuttaa 3D-mittaustyökalupaletissa.

Käytä oletusnäyttöyksikköä

Käyttää tässä määritettyjä mittayksikköjä eikä 3D-mallin mittayksikköjä.

Näytettävät merkitsevät numerot

Määrittää mittaluvun numeroiden enimmäismäärän.

3D-mittausviivan väri

Määrittää sen viivan värin, joka tulee näkyviin, kun objektia mitataan napsauttamalla tai vetämällä.

Mittaluvun koko

Määrittää näytettävän mittaluvun tekstikoon.

Kulmamittojen yksikkö

Valitsee yksiköksi asteet tai radiaanit.

Ympyrämittojen laatu

Valitsee, mitataanko ympyrämäisistä osista läpimitta vai säde.

Näytä säteittäisen mittauksen ympyrä

Näyttää säteittäiseen mittaukseen liitetyn ympyrän.

3D-kohdistusasetukset

Ottaa kohdistuksen käyttöön ja määrittää, kohdistetaanko osoitin pisteisiin, kaariin, reunoihin, siluetin ääriviivoihin vai sivuihin. Herkkyys tarkoittaa sitä, kuinka lähellä kohdetta osoittimen täytyy olla. Määritä Kohdistusvihjeen väri -asetuksella sen viivan väri, joka tulee näkyviin pidettäessä osoitinta kolmiulotteisen objektin päällä.