Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ota selvää, miten voit mitata PDF-tiedostojen 3D-malleja 3D-mittaustyökalulla tekemällä mittauksia mallin pisteiden tai reunojen välillä.

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Kolmiulotteisten objektien mittaaminen

3D-mittaustyökalulla voidaan tehdä neljänlaisia mittauksia: kohtisuora etäisyys kahden suoran reunan välillä, lyhin etäisyys kahden pisteen välillä, ympyrämäisten reunojen säde ja kahden reunan (tai kolmen pisteen) välinen kulma.

3D-mittausnäyttö
3D-mittausnäyttö

 1. Kun aloitat PDF-tiedoston 3D-mallin mittaamisen, sinun on valittava 3D-malli, jotta voit muodostaa sen työkaluja varten.

 2. Avaa 3D-työkalurivi napsauttamalla 3D-objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Näytä työkalurivi. Jos kootuille työkaluille on valittu 3D-työkalurivinäkymä, valitse 3D-mittaustyökalu Siirtymistyökalun vieressä olevasta ponnahdusvalikosta.

 3. Napsauta 3D-työkalurivin 3D-mittaustyökalu-kuvaketta . Tämä mahdollistaa Kohdistus käytössä ja mittaustyypit.

 4. Valitse haluamasi asetukset Kohdistus käytössä ja mittaustyypit -työkaluriviltä.

 5. Napsauta mallin taustaa hiiren kakkospainikkeella ja muuta asetuksia tarpeen mukaan. Jätä 3D-mittaustyökalu-paletti avoimeksi.

 6. 3D-mallin mittaaminen:
  • Jos haluat mitata 3D-mallin kahden pisteen välisen etäisyyden, valitse alkupiste ja siirrä sitten osoitin toiseen paikkaan tai reunaan.
  • Jos haluat mitata pyöreän kuvion kehän, pidä osoitinta kuvion reunan päällä, kunnes se muuttuu ympyrän näköiseksi, ja napsauta sitten kerran.
  • Luo ja määritä mitan huomautus napsauttamalla objektin taustaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muuta merkintäselitettä. Anna merkinnän selite ja mittaa sitten 3D-malli edellä kuvatulla tavalla. Määritä päätepiste napsauttamalla sitä kerran ja määritä sitten mittauksen ja selitteen sijainti napsauttamalla uudelleen.
  • Tallenna mittaus kommenttina valitsemalla Käsityökalu, napsauttamalla mittausta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muunna kommentiksi.
  • Voit pysäyttää mittauksen napsauttamalla 3D-mallia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Peruuta mittaus.
  • Voit poistaa mittausmerkinnän valitsemalla sen 3D-mittaustyökalulla ja painamalla Delete-näppäintä.
  Huomautus:

  Jos haluat tietää, miten kääntö, panorointi, zoomaus ja kohdistus toimivat mitattaessa, napsauta mallia hiiren kakkospainikkeella ja valitse 3D-mittausten suunnistusvihjeitä.  

3D-mittaustyökalu-paletin Kohdistus käytössä -asetukset

3D-kohdistus reunan päätepisteisiin 

Kohdistaa koko reunaan.

3D-kohdistus suoriin reunoihin 

Kohdistaa reunan suoraan segmenttiin.

3D-kohdistus kaareviin reunoihin 

Kohdistaa ympyrän kehälle.

3D-kohdistus siluetteihin 

Kohdistaa osan näkyvään reunaan, esimerkiksi sylinterin kylkeen.

3D-kohdistus tasopintoihin 

Kohdistaa osan sivun muodostavaan geometriseen tasoon.

Mittaustyyppiasetukset 3D-mittaustyökalu-paletissa

Pisteiden välinen 3D-mittaus  

 

Mittaa kahden sijainnin etäisyyden 3D-mallissa. Määritä aloituspiste napsauttamalla ja aseta sitten loppupiste tai reuna napsauttamalla toista kohtaa.

3D-suorakulmamitta 

Mittaa kahden reunan välisen etäisyyden suorassa kulmassa ensimmäiseen reunaan nähden.

3D-säteittäismitta 

 

Mittaa säteen napsautetusta kohdasta.

3D-kulmamitta 

Mittaa kahden reunan välisen kulman.

Yksikkö- ja merkintäasetukset

Jos haluat käyttää yksikkö- ja merkintämittaustyökaluja, valitse 3D-mittaustyökalu ja napsauta sitten mallin sisäpuolta hiiren kakkospainikkeella. Siirry sitten Asetukset-kohtaan ja etsi seuraavat:

Määritä malliyksiköt

Valitse tämä, kun haluat muuttaa mittausyksiköitä.

Ota koordinaattinäyttö käyttöön

Näyttää hiiriosoittimen sijaintikoordinaatit Mittauksen tiedot -ikkunassa tai piilottaa ne.

Muuta merkintäselitettä

Kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän mittauksen yhteydessä sekä 3D-mallin alueella että Kommentit-välilehdessä. (Ei käytettävissä, jos Mittausmerkintä-asetusta ei ole valittu.)

Poista mittausmerkinnät käytöstä

Valitse tämä, kun haluat tehdä mallissa mittauksia mutta et lisätä niitä dokumenttiin. Mittaukset näkyvät vain niin kauan kuin nykyinen mittaus on aktiivinen. Jos aloitat toisen mittauksen tai vaihdat työkalua, merkintä katoaa.

Älä kohdista 3D-sisältöön

Poistaa käytöstä mahdollisuuden siirtää kohdistin todennäköiseen kohteeseen. Tämä asetus nopeuttaa ohjelmaa suurta mallia käsiteltäessä. Palaamalla 3D-sisältöön kohdistukseen voit varmistaa kolmiulotteisten objektien täsmällisen mittaamisen.

3D-mittauksen siirtymisvihjeet

Avaa valintaikkunan, jossa on lueteltu useiden siirtymistoimintojen pikanäppäimet. Voit käyttää näitä oikopolkuja mittaamisen aikana.

Oletusarvot

Avaa 3D-mittauksen oletusarvojen valintaikkunan.

Piilota/Näytä Mittauksen tiedot -ikkuna

Mittaustietoikkuna näyttää mallin yksikkö- ja merkintäasetukset. Valitse tämä, kun haluat poistaa ikkunan malli-ikkunasta.

Piilota/Näytä mittaustyökalurivi

Poistaa/näyttää 3D-mittaustyökalupaletin.

Mittauksen oletusarvot

Muuta 3D-mittauksen oletusarvoja, jos haluat vaikuttaa kolmiulotteisten tietojen mittaustapaan. Pääset asetuksiin Komento+K -näppäinyhdistelmällä, joka avaa Asetukset. Avaa sitteny Mittaus (3D) -paneeli.

Huomautus:

Adobe Acrobat Readerissa nämä asetukset koskevat PDF-tiedostoja, joissa kommentointi on käytössä.

Käytä mallin skaalausta ja yksiköitä (jos käytettävissä)

Näyttää mallin mittayksiköihin perustuvat mittaustulokset, jotka on luotu alkuperäisestä 3D-mallista. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat määrittää mittayksiköt manuaalisesti. Tätä asetusta voidaan muuttaa 3D-mittaustyökalupaletissa.

Käytä oletusnäyttöyksikköä

Käyttää tässä määritettyjä mittayksikköjä eikä 3D-mallin mittayksikköjä.

Näytettävät merkitsevät numerot

Määrittää mittaluvun numeroiden enimmäismäärän.

3D-mittausviivan väri

Määrittää sen viivan värin, joka tulee näkyviin, kun objektia mitataan napsauttamalla tai vetämällä.

Mittaluvun koko

Määrittää näytettävän mittaluvun tekstikoon.

Kulmamittojen yksikkö

Valitsee yksiköksi asteet tai radiaanit.

Ympyrämittojen laatu

Valitsee, mitataanko ympyrämäisistä osista läpimitta vai säde.

Näytä ympyrä sädemittauksissa

Näyttää säteittäiseen mittaukseen liitetyn ympyrän.

3D-kohdistusasetukset

Ottaa kohdistuksen käyttöön ja määrittää, kohdistetaanko osoitin pisteisiin, kaariin, reunoihin, siluetin ääriviivoihin vai sivuihin. Herkkyys tarkoittaa sitä, kuinka lähellä kohdetta osoittimen täytyy olla. Määritä Kohdistusvihjeen väri -asetuksella sen viivan väri, joka tulee näkyviin pidettäessä osoitinta kolmiulotteisen objektin päällä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?