Käyttöopas Peruuta

Tulostinmerkit ja hiusviivat (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja PDF-tiedostojen tulostinmerkeistä

Kun valmistelet dokumenttia julkaisua varten, repropalveluiden tarjoaja tarvitsee useita merkkejä esimerkiksi värierottelukalvojen kohdistamiseen vedoksia tuotettaessa, kalibroinnin ja painovärin tiheyden kalvojen mittaamiseen ja kalvojen koon rajaamiseen. Tulostinmerkit ilmaisevat Adobe PDF:n tukemien dokumenttiruutujen, kuten rajaus- ja leikkausvararuutujen, rajoja.

Voit lisätä tulostinmerkkejä tilapäisesti tulostuksen aikana Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Merkit ja leikkausvarat -ruudussa tai sisällyttää tulostinmerkkejä tiedostoon (sekä halutessasi myös tasoon) Lisää tulostinmerkkejä -valintaikkunassa. Lisätietoja tulostinmerkkien lisäämisestä oikeanlaisen tulosteen aikaansaamiseksi on kohdassa Merkkien ja leikkausvaran sisällyttäminen.

Huomautus:

Adobe InDesign CS:llä tai uudemmalla versiolla luotu PDF-tiedosto voi sisältää tulostinmerkkejä, joko erillisellä tasolla tai sivulla. Voit tarkastella näitä merkkejä Acrobatin Tasot-välilehdessä. Jos tulostinmerkit on viety tasona, Acrobatin Lisää tulostinmerkkejä -toiminnon avulla luodut tulostinmerkit korvaavat InDesignin tulostinmerkit. Jos tulostinmerkit eivät ole tasolla, Acrobatin tulostinmerkit asetetaan InDesign-tulostinmerkkien päälle, eivätkä ne ole välttämättä samassa kohdassa.

Tulostinmerkkien sisällyttäminen PDF-tiedostoon

 1. Valitse Työkalut > Painatus > Lisää tulostinmerkit.

 2. Määritä merkittävät sivut.
 3. Merkkien ja asetusten määrittäminen.

Aseta sivuruudut -valintaikkunan yleiskatsaus

Aseta sivuruudut -valintaikkunassa (aiemmin Sivujen rajaaminen) voit määrittää viimeistely-, leikkausvara- ja kuvaruutujen rajat valmistellessasi PDF-dokumenttia painettavaksi tai tulostettavaksi. Voit säätää Adobe PDF:n tukemien dokumenttiruutujen, kuten tulostusmateriaali- (sivukoko), rajaus-, leikkausvara- ja piirrosruutujen, reunukset. Tämä ominaisuus voi olla hyödyksi, jos Lisää tulostinmerkkejä -työkalun (ei Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Merkit ja leikkausvarat -ruudun) avulla lisätyt tulostinmerkit leikkautuisivat merkeille liian pienen rajausruudun takia. Tulostuspalveluiden tarjoajat voivat myös käyttää tätä työkalua sivukokojen laajentamiseen taittoa varten.

Voit siirtyä ruutujen välillä menettämättä kullekin ruudulle määritettyjä marginaaleja. Yksittäisiä ruutuja säätäessäsi voit tarkastella uusien asetusten vaikutuksia Aseta sivuruudut -valintaikkunan esikatselutoiminnossa. Jos esimerkiksi laajennat rajaus- tai tulostusmateriaaliruutua, sivun sisältö pienenee esikatselussa.

Huomautus:

Kun rajausruutua laajennetaan, tulostusmateriaaliruutua säädetään vastaavasti.

Sivuruudut-valintaikkuna
Aseta sivuruudut -valintaikkunassa voit määrittää viimeistely-, leikkaus- ja kuvaruutujen rajat sekä sivun koon.

Avaa Aseta sivuruudut -valintaikkunan

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Aseta sivuruudut.

Hiusviivojen korjaaminen

Erittäin ohuet hiusviivoiksi kutsutut viivat ovat ongelmallisia offset-palveluissa. Jos ne jäävät PDF-tiedostossa esiintyvään muotoon, niitä ei välttämättä näy valmiissa painotuotteessa. Korjaa rajoja -työkalu löytää useimmat hiusviivat ja korvaa ne paksummilla viivoilla.

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Korjaa rajoja.

 2. Anna etsittävän hiusviivan leveys ja anna korvauksessa käytettävä leveys.
  Korjaa rajoja -valintaikkuna
  Hiusviivojen leveyden säätäminen nuolipainikkeiden avulla. Pidä vaihtonäppäintä pohjassa ja napsauta nuolia, jos haluat muuttaa leveyttä kokonaisluku kerrallaan.

 3. Valitse mittayksikkö Yksiköt-valikosta.
 4. (Valinnainen) Valitse Sisällytä Type3-kirjasimet tai Sisällytä kuviot, jos haluat korvata Type3-merkkien tai kuvioiden hiusviivat samalla korvaavalla viivalla kuin muutkin hiusviivat.

  Kirjasinmerkkejä ja kuvioita voidaan kuitenkin käyttää samassa dokumentissa eri yhteyksissä (esimerkiksi eri suurennusarvoja), joten viivan paksuuden muuttaminen saattaa aiheuttaa odottamattomia tuloksia. Tarkista tulokset näiden asetusten valitsemisen jälkeen ja säädä valintojasi tarvittaessa.

 5. Määritä tarkistettavat sivut.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?