Tietoja PDF-tiedostojen tulostinmerkeistä

Kun valmistelet dokumenttia julkaisua varten, repropalveluiden tarjoaja tarvitsee useita merkkejä esimerkiksi värierottelukalvojen kohdistamiseen vedoksia tuotettaessa, kalibroinnin ja painovärin tiheyden kalvojen mittaamiseen ja kalvojen koon rajaamiseen. Tulostinmerkit ilmaisevat Adobe PDF:n tukemien dokumenttiruutujen, kuten rajaus- ja leikkausvararuutujen, rajoja.

Voit lisätä tulostinmerkkejä tilapäisesti tulostuksen aikana Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Merkit ja leikkausvarat -ruudussa tai sisällyttää tulostinmerkkejä tiedostoon (sekä halutessasi myös tasoon) Lisää tulostinmerkkejä -valintaikkunassa. Lisätietoja tulostinmerkkien lisäämisestä oikeanlaisen tulosteen aikaansaamiseksi on kohdassa Merkkien ja leikkausvaran sisällyttäminen.

Huomautus:

Adobe InDesign CS:llä tai uudemmalla versiolla luotu PDF-tiedosto voi sisältää tulostinmerkkejä, joko erillisellä tasolla tai sivulla. Voit tarkastella näitä merkkejä Acrobatin Tasot-välilehdessä. Jos tulostinmerkit on viety tasona, Acrobatin Lisää tulostinmerkkejä -toiminnon avulla luodut tulostinmerkit korvaavat InDesignin tulostinmerkit. Jos tulostinmerkit eivät ole tasolla, Acrobatin tulostinmerkit asetetaan InDesign-tulostinmerkkien päälle, eivätkä ne ole välttämättä samassa kohdassa.

Tulostinmerkkien sisällyttäminen PDF-tiedostoon

 1. Valitse Työkalut > Painatus > Lisää tulostinmerkit.

 2. Määritä merkittävät sivut.
 3. Merkkien ja asetusten määrittäminen.

Aseta sivuruudut -valintaikkunan yleiskatsaus

Aseta sivuruudut -valintaikkunassa (aiemmin Sivujen rajaaminen) voit määrittää viimeistely-, leikkausvara- ja kuvaruutujen rajat valmistellessasi PDF-dokumenttia painettavaksi tai tulostettavaksi. Voit säätää Adobe PDF:n tukemien dokumenttiruutujen, kuten tulostusmateriaali- (sivukoko), rajaus-, leikkausvara- ja piirrosruutujen, reunukset. Tämä ominaisuus voi olla hyödyksi, jos Lisää tulostinmerkkejä -työkalun (ei Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Merkit ja leikkausvarat -ruudun) avulla lisätyt tulostinmerkit leikkautuisivat merkeille liian pienen rajausruudun takia. Tulostuspalveluiden tarjoajat voivat myös käyttää tätä työkalua sivukokojen laajentamiseen taittoa varten.

Voit siirtyä ruutujen välillä menettämättä kullekin ruudulle määritettyjä marginaaleja. Yksittäisiä ruutuja säätäessäsi voit tarkastella uusien asetusten vaikutuksia Aseta sivuruudut -valintaikkunan esikatselutoiminnossa. Jos esimerkiksi laajennat rajaus- tai tulostusmateriaaliruutua, sivun sisältö pienenee esikatselussa.

Huomautus:

Kun rajausruutua laajennetaan, tulostusmateriaaliruutua säädetään vastaavasti.

Sivuruudut-valintaikkuna
Aseta sivuruudut -valintaikkunassa voit määrittää viimeistely-, leikkaus- ja kuvaruutujen rajat sekä sivun koon.

Avaa Aseta sivuruudut -valintaikkunan

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Aseta sivuruudut.

Hiusviivojen korjaaminen

Erittäin ohuet hiusviivoiksi kutsutut viivat ovat ongelmallisia offset-palveluissa. Jos ne jäävät PDF-tiedostossa esiintyvään muotoon, niitä ei välttämättä näy valmiissa painotuotteessa. Korjaa rajoja -työkalu löytää useimmat hiusviivat ja korvaa ne paksummilla viivoilla.

 1. Valitse Työkalut > Painotyö > Korjaa rajoja.

 2. Anna etsittävän hiusviivan leveys ja anna korvauksessa käytettävä leveys.
  Korjaa rajoja -valintaikkuna
  Hiusviivojen leveyden säätäminen nuolipainikkeiden avulla. Pidä vaihtonäppäintä pohjassa ja napsauta nuolia, jos haluat muuttaa leveyttä kokonaisluku kerrallaan.

 3. Valitse mittayksikkö Yksiköt-valikosta.
 4. (Valinnainen) Valitse Sisällytä Type3-kirjasimet tai Sisällytä kuviot, jos haluat korvata Type3-merkkien tai kuvioiden hiusviivat samalla korvaavalla viivalla kuin muutkin hiusviivat.

  Kirjasinmerkkejä ja kuvioita voidaan kuitenkin käyttää samassa dokumentissa eri yhteyksissä (esimerkiksi eri suurennusarvoja), joten viivan paksuuden muuttaminen saattaa aiheuttaa odottamattomia tuloksia. Tarkista tulokset näiden asetusten valitsemisen jälkeen ja säädä valintojasi tarvittaessa.

 5. Määritä tarkistettavat sivut.