Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla (Acrobat Pro)

Jos haluat varmistaa, että Adobe® PDF -tiedosto sisältää vain määrittämäsi ominaisuudet, kirjasimet ja muotoilut, tarkista se Preflight-työkalulla. Se pystyy eräissä tapauksissa myös korjaamaan tiedoston sisällön.

Tietoja preflight-tarkistuksista

Preflight-työkalu analysoi PDF-tiedoston sisällön sekä tarkistaa sen kelvollisuuden tulostamista varten ja useita muita ehtoja, joita käyttäjä voi määrittää. Preflight-tarkistus vertaa tiedostoa käyttäjän määrittämiin arvoihin, joita kutsutaan Preflight-profiileiksi. Profiilin mukaan Preflight-tarkistus voi myös korjata eräitä virheitä. Preflight tekee myös tarkistuksia ja korjauksia näkyviin alueisiin tai tiettyihin objekteihin sekä tekee PDF-tiedostoista useiden standardien mukaisia.

Preflight-tarkistus havaitsee ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi väreihin, kirjasimiin, läpinäkyvyyteen, kuvan tarkkuuteen, väriaineen määrään ja PDF-version yhteensopivuuteen. Käytettävissä on myös työkaluja dokumentin PDF-syntaksin tai varsinaisen PDF-rakenteen tutkimista varten.

Ennen kuin käytät Preflight-työkalua tai luot PDF-tiedoston tulostettavaksi, noudata seuraavia suosituksia:

 • Jos PDF-tiedostot on luotu Acrobat Distillerillä, InDesignilla tai Illustratorilla, optimoi ne tulostusta tai painoa varten. Käytä joko Distillerin tai InDesignin PDF-tyylien valmiita asetuksia tai tulostuksen palveluntarjoajan toimittamia asetuksia.

 • Sisällytä kaikki kirjasimet dokumenttiin lähdesovelluksessa. Sisällyttäminen estää kirjasimien korvaamisen.

Preflight-valintaikkuna

Voit hallita kaikkia Preflight-tarkistuksen ominaisuuksia käyttämällä Preflight-valintaikkunaa. Jos Painatus-ruutua ei näy Työkalut-ruudussa, valitse Työkalut > Painatus. Valitse sitten Preflight oikeanpuoleisesta ruudusta.

Preflight-valintaikkuna
Preflight-valintaikkuna

A. Kirjastot B. Näkymät C. Näyttöasetusten varoitus (oletusarvoisesti poissa käytöstä) D. Preflight-profiilit, -tarkistukset ja -korjaukset E. Ryhmät F. Profiilin kuvaus G. Hae kaikista kirjastoista 

Preflight-tarkistuksen tekeminen

Voit käyttää tai muokata aiemmin luotua profiilia tai luoda oman.

 1. Avaa PDF-tiedosto ja valitse Työkalut > Painatus > Preflight oikeanpuoleisesta paneelista.

 2. Valitse mikä tahansa kirjasto avattavasta Kirjastot-luettelosta.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit tarkastella käytettävissä olevien profiilien luetteloa napsauttamalla Valitse profiilit -painiketta .

  • Voit tarkastella käytettävissä olevien tarkistusten luetteloa napsauttamalla Valitse yksittäiset tarkistukset -painiketta .

  • Voit tarkastella käytettävissä olevien korjausten luetteloa napsauttamalla Valitse yksittäiset korjaukset -painiketta .

 4. Valikon avulla voit määrittää, näytetäänkö kaikki, suosikit, viimeksi käytetyt vai jokin käytettävissä olevista luokista.
 5. Valitsemalla luettelosta profiilin, tarkistuksen tai korjauksen voit tarkastella sen kuvausta.

  Profiilit on järjestetty ryhmiksi, joita voidaan laajentaa ja supistaa. Harmaalla työkalukuvakkeella merkityissä profiileissa on korjauksia, joilla voidaan korjata tiedoston virheitä.

  Huomautus:

  Voit myös käyttää Etsi-painiketta profiilin, tarkistuksen tai korjauksen hakemiseen.

 6. (Valinnainen) Valitse profiili tai yksittäinen tarkistus, laajenna Lisäasetukset ja tee tarvittaessa jokin seuraavista:

  • Määritä, rajoittuuko tarkistus vain näkyviin tasoihin. Tämän vaihtoehdon valitseminen poistaa kaikki korjaukset käytöstä.

  • Määritä tarkistuksen sivualue.

 7. Jos valitsit profiilin, voit suorittaa tarkistuksen virheitä korjaamatta valitsemalla Analysoi tai tunnistaa ja korjata virheet valitsemalla Analysoi ja korjaa. Jos valitsit yksittäisen korjauksen, Analysoi-vaihtoehto on käytettävissä. Jos valitsit yksittäisen korjauksen, aloita korjaus valitsemalla Korjaa.

  Huomautus:

  Voit suorittaa Preflight-tarkistuksen myös kaksoisnapsauttamalla luettelossa olevaa profiilia. Jos kaksoisnapsautat tiedostoa, korjaukset otetaan käyttöön korjauksia sisältävissä profiileissa.

Preflight-oletusarvot

Preflight-oletusarvot-valintaikkunassa voit ohjata tulosten raportointitapaa ja määrittää tulostusperusteita PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-tiedostoja luotaessa. PDF-tiedostossa voi olla sisällytetty tulostusperuste, joka sisältää ICC-profiilin.

Avaa Preflight-oletusarvot -valintaikkuna Preflight-valintaikkunasta valitsemalla Asetukset > Oletusarvot.

Yleiset-välilehti

Yleiset-välilehden asetuksilla määritetään, kuinka valintaikkunan osat ja Preflight-tulokset näkyvät:

Tulosten enimmäismäärä, joka näytetään tarkistustyypeittäin

Määrittää, kuinka monta ristiriidan esiintymää tulosluettelossa näkyy. Käytä Muut vastaavuudet -kohdassa Määrä sivulla -asetusta, jos haluat sisällyttää lisää tuloksia tulosluettelon Lisää tuloksia -osaan. Yhden dokumentin tulosten enimmäismäärä on 25 000.

Yksityiskohtien tarkkuus tuloksia näytettäessä

Määrittää Preflight-tulos luettelon lisätietojen määrän. Voit tuoda näkyviin vain tärkeät lisätiedot tai kaikki lisätiedot tai jättää lisätiedot pois.

Näytä näyttöasetusvaroitus, jos näytön paras laatu ei ole käytössä

Preflight-valintaikkunan yläosassa näytetään varoituskuvake, jos näytön laatua ei ole asetettu suurimpaan arvoonsa. Voit tarkastella hälytysluetteloa napsauttamalla varoituskuvaketta. Valitsemalla Säädä voit säätää asetukset automaattisesti niin, että valitun PDF-dokumentin luettavuus näytössä on mahdollisimman hyvä.

Tulostusperusteiden asetukset

Voit määrittää seuraavat asetukset Preflight-oletusarvot-valintaikkunan Tulostusperusteet-välilehdessä. Lisätietoja tulostusperusteiden käyttämisestä on kohdassa Tulostusperusteet.

Nimi

Tulostusperusteen nimi.

Tulostusperusteprofiili (ICC-profiili)

ICC-profiili, joka määrittää dokumentin luomiseen käytetyt ja PDF/X-, PDF/A- tai PDF/E-yhteensopivuuteen vaadittavat tulostusehdot. Napsauta Selaa ja valitse oletusarvoisesta Profiilit-kansiosta haluamasi profiili.

Tulostustilan tunniste

Rekisteröityjen vakiotulostustilojen ICC-rekisterin määrittämä viitenimi. Valitse luettelosta haluamasi tulostustila (kuvaus näkyy Tulostustila-ruudussa) tai valitse Mukautettu ja luo oma.

Rekisteri

URL-osoite, jossa on enemmän tietoja tulostusperusteprofiilin nimestä. ICC-profiiliin rekisteröidyissä vakiotulostusehdoissa osoitteen on oltava http://www.color.org/.

Tulostustila

Työn oletetun tulostusehdon kuvaus, kuten painomenetelmä (esimerkiksi offset), paperin tyyppi ja rasterin tiheys. Voit muokata tätä kuvausta, jos muokkaat tulostustilaa tai luot sen alusta alkaen.

ICC-profiilin URL-osoite PDF/X-4p:tä varten

URL-osoite, josta saadaan tulostusperustetiedot PDF/X-4p-tiedostotyyppejä varten.

Lukittu

Tällä asetuksella estetään tulostusperusteiden tahattomat muutokset. Kaikki tekstikentät muuttuvat himmennetyiksi.

Korostus-välilehti

Korostus-välilehden asetuksilla merkitään PDF-sivun ongelmaobjektit. Korostus-asetukset säätävät maskien ulkoasua maskiraporteissa. Lisäksi nämä asetukset säätävät viivojen ulkoasua näytössä, kun Preflight-tulokset-ikkunassa kaksoisnapsautetaan Korostus. Korostusominaisuudet määritetään hälytystyypeille: Virhe, Varoitus ja Tiedot.

Ongelmat korostetaan läpinäkyvillä maskeilla

Ongelmat ilmaistaan korostamalla ne. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, ongelmaton sisältö korostetaan, mutta ongelmia sisältävää ei.

Väri/läpinäkyvyys

Valitse Väri, jos haluat valita värejä värivalikoimasta. Määritä värin läpinäkyvyys.

Piirrä muokkausalueen reuna

Maskiraporttiin piirretään samat viivat, jotka näkyvät näytössä, kun tulosta kaksoisnapsautetaan Preflight-tulokset-ikkunassa. Tämä vaihtoehto helpottaa objektien löytämistä maskiraportista, kun kuva täyttää koko sivun. Tässä tapauksessa maski ei näy, mutta objekteja ympäröivät viivat näkyvät.

Väri/viivatyyli/todellinen viivanleveys

Valitse Väri, jos haluat valita värejä värivalikoimasta. Valitse Viivan tyyli, jos haluat valita viivakuvion (viivat, pisteet tai katkoviivat). Määritä viivan leveys (paksuus).

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi