Huomautus:

Luettelon kaikista turvallisuuteen liittyvistä artikkeleista löydät aiheesta Yleiskatsaus Acrobat DC:n ja PDF-sisällön turvallisuuteen.

Suojauskäytäntöjen tyypit

Jos käytät samoja suojausasetuksia monissa PDF-tiedostoissa, voit tallentaa asetukset uudelleenkäyttöä helpottavaksi käytännöksi. Suojauskäytännöt säästävät aikaa ja takaavat suojausten yhdenmukaisuuden. Käytäntöjen luominen salasana- ja sertifikaattisuojaukselle mahdollistaa samojen suojausasetusten käyttämisen useissa PDF-tiedostoissa. Käytettävissä on kahdenlaisia suojauskäytäntöjä:

 • Organisaation käytännöt ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun PDF-tiedoston halutaan olevan muiden käytettävissä vain rajoitetun ajan. Adobe LiveCycle Rights Management ES -käytännöt tallennetaan palvelimelle. Käyttäjillä täytyy olla toimiva yhteys palvelimeen, jotta he voivat käyttää näitä käytäntöjä. Näiden käytäntöjen luominen edellyttää sitä, että dokumentin vastaanottajat valitaan Adobe LiveCycle Rights Management ES:n luettelosta. Adobe LiveCycle Rights Management ES rajoittaa PDF-tiedostojen käyttöoikeuksia ja seuraa valvontatapahtumia määritetyn suojauskäytännön mukaisesti. Voit käyttää Adobe LiveCycle Rights Management ES:ää, jos yrityksesi on lisensoinut sen käyttöoikeudet ja sallinut sen käytön.

 • Käyttäjäkäytännöt ovat yksittäisten henkilöiden luomia ja käyttämiä. Jos käytät samoja suojausasetuksia useissa dokumenteissa, säästät aikaa luomalla käyttäjäkäytännön. Sen jälkeen voit soveltaa käyttäjäkäytäntöä dokumentteihin. Muodostamasi salasanojen ja julkisen avaimen sertifikaattien käytännöt tallentuvat omaan tietokoneeseesi. Kun käytössä on Adobe LiveCycle Rights Management ES, voit luoda käyttäjäkäytännön, joka tallennetaan Adobe LiveCycle Rights Management ES:iin. Tämä käytäntö on vain sinun käytettävissäsi.

Organisaation profiilien todentaminen

Suojausasetuksen uudelleen käyttämisen lisäksi Adobe LiveCycle Rights Management ES:iin tallennetut käytännöt mahdollistavat dokumenttien vanhentamisen ja kumoamisen. Samalla voidaan valvoa, ketkä saavat avata suojattuja dokumentteja.

Adobe LiveCycleRights Management
Suojauskäytännöt

A. Käytännöt tallennetaan palvelimeen. B. Käytännöt liitetään PDF-tiedostoon. C. Käyttäjät voivat avata ja tulostaa dokumentin sekä muokata sen sisältöä vain, jos käytäntö sen sallii. 

Palvelinperustaisten suojauskäytäntöjen määrittämiseen liittyy neljä perusvaihetta:

Adobe LiveCycleRights Management ES:n määrittäminen

Tavallisesti yrityksen tai ryhmän järjestelmänvalvoja määrittää Adobe LiveCycle Rights Management ES:n tiedot, hallinnoi tilejä ja perustaa organisaation käytäntöprofiilit. Lisätietoja Adobe LiveCycle Rights Management ES:n määrittämisestä saat Adoben sivustosta.

Suojauskäytännöllä varustetun dokumentin julkaiseminen

Tekijä luo PDF-tiedoston ja soveltaa siihen Adobe LiveCycle Rights Management ES:iin tallennettua käytäntöä. Palvelin luo PDF-tiedostolle lisenssin ja yksilöllisen salausavaimen. Acrobat sisällyttää lisenssin PDF-tiedostoon ja salaa sen salausavaimella. Tekijä tai järjestelmänvalvoja voi seurata ja valvoa PDF-tiedostoa lisenssin avulla.

Käytännöllä varustetun dokumentin tarkasteleminen

Kun käyttäjä yrittää avata suojatun PDF-tiedoston Acrobat 9:ssä (tai Reader 9:ssä), hänen on todennettava henkilöllisyytensä. Jos käyttäjälle myönnetään PDF-tiedoston käyttöoikeus, salaus puretaan ja tiedosto avautuu käytännön mukaisten oikeuksien mukaisesti.

Tapahtumien hallinta ja käyttöoikeuden muuttaminen

Kirjautumalla Adobe LiveCycle Rights Management ES:n käyttäjätilille tiedoston tekijä tai ylläpitäjä voi seurata tapahtumia ja muuttaa käytäntöjen avulla suojattujen PDF-tiedostojen käyttöoikeuksia. Järjestelmänvalvojat voivat nähdä kaikki PDF-tiedostoa ja järjestelmää koskevat tapahtumat sekä muuttaa kokoonpanomäärityksiä ja suojauskäytännöllä varustettujen PDF-tiedostojen käyttöoikeuksia.

Käyttäjän suojauskäytännön luominen

Käyttäjäkäytännöissä voi käyttää salasanoja, sertifikaatteja tai Adobe LiveCycle Rights Management ES:ää dokumenttien varmentamiseen.

Salasanojen ja sertifikaattien käytännöt voidaan tallentaa paikalliseen tietokoneeseen. Adobe LiveCycle Rights Management ES:llä luodut suojauskäytännöt tallennetaan palvelimelle. Makroja voi valvoa ja suojausasetuksia voi muuttaa dynaamisesti. Voit käyttää Adobe LiveCycle Rights Management ES:ää, jos yrityksesi on lisensoinut sen käyttöoikeudet ja sallinut sen käytön.

Salasanakäytännön luominen

 1. Valitse Acrobat DC:ssä Työkalut > Suojaa > Salaa > Hallitse suojauskäytäntöjä. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväruudut.

 2. Napsauta Uusi.
 3. Valitse Käytä salasanoja ja napsauta sitten Seuraava.
 4. Kirjoita käytännön nimi ja kuvaus, tee jokin seuraavista toimista ja napsauta sitten Seuraava.
  • Jos halut määrittää salasanat ja rajoitukset silloin, kun käytät tätä käytäntöä dokumentissa, tyhjennä Tallenna salasanat käytännön mukana -vaihtoehto.

  • Jos haluat tallentaa salasanat ja rajoitusasetukset käytännön mukana, valitse Tallenna salasanat käytännön mukana.

 5. Määritä yhteensopivuus- ja salasana-asetukset. Jos valitsit Tallenna salasanat käytännön mukana, määritä salasana ja rajoitukset. Valitse OK.
 6. Tarkista käytännön tiedot, napsauta Valmis ja napsauta sitten Sulje.

Sertifikaattikäytännön luominen

 1. Valitse Acrobat DC:ssä Työkalut > Suojaa > Salaa > Hallitse suojauskäytäntöjä. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväruudut.

 2. Napsauta Uusi.
 3. Valitse Käytä julkisen avaimen sertifikaatteja ja napsauta sitten Seuraava.
 4. Kirjoita käytännön nimi ja kuvaus ja määritä salattavat dokumenttiosat.

  Sertifikaattien on oltava voimassa ja niiden avaimen käytön on sallittava salaus.

 5. Määritä, miten käytännön noudattamista valvotaan:
  • Jos haluat luoda käytännön, joka liittyy yksittäisiin vastaanottajiin, älä valitse kohtaa Kysy vastaanottajat tätä käytäntöä käytettäessä.

  • Jos haluat luoda käytännön, joka liittyy yksittäisiin dokumentteihin, valitse Kysy vastaanottajat tätä käytäntöä käytettäessä.

 6. Valitse valikosta salausalgoritmi, joka vastaa vastaanottajan Acrobat-versiota ja napsauta Seuraava.
 7. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos valitsit kohdan Kysy vastaanottajat tätä käytäntöä käytettäessä, tarkista käytännön asetukset ja napsauta sitten Valmis.

  • Jos et valinnut kohtaa Kysy vastaanottajat tätä käytäntöä käytettäessä, määritä vastaanottajat valitsemalla digitaaliset tunnukset (myös oma digitaalinen tunnuksesi). Napsauta sitten Seuraava.

 8. Napsauta Valmis.

Käytäntöjen luominen suojatuille tiedostoliitteille

Suojauksen voi lisätä yhteen tai useampaan dokumenttiin sisällyttämällä ne suojauskirjekuoreen ja lähettämällä sen sähköpostin liitteenä. Tästä on hyötyä, kun halutaan lähettää suojattu tiedostoliite salaamatta itse tiedostoja. Dokumentit voi sisällyttää tiedostoliitteinä suojauskirjekuoreen sekä salata ja lähettää kirjekuoren vastaanottajille. Kun vastaanottajat avaavat kirjekuoren, he voivat erottaa siitä tiedostoliitteet ja tallentaa ne. Tallennetut tiedostot ovat täysin samoja kuin alkuperäiset tiedostoliitteet. Ne eivät ole tallentamisen jälkeen enää salattuja.

Kun esimerkiksi lähetät luottamuksellisia dokumentteja, joista osa on muita kuin PDF-tiedostoja, haluat vain vastaanottajan näkevän tiedostot. Nämä dokumentit voi sisällyttää liitteinä suojauskirjekuoreen, salata kirjekuoren ja lähettää sen sähköpostitse. Kuka tahansa voi avata kirjekuoren, katsoa sen kansilehteä ja nähdä jopa luettelon sisällöstä. Kuitenkin vain vastaanottaja voi katsoa sisällytettyjä liitteitä ja purkaa ne.

Sisällytä liitteet suojattuihin kirjekuoriin lähetyksen turvallisuuden parantamiseksi
Sisällytä liitteet suojattuihin kirjekuoriin lähetyksen turvallisuuden parantamiseksi.

 1. Valitse Työkalut > Suojaa > Lisäsuojaus > Luo suojauskirjekuori. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväruudut.

 2. Napsauta Lisää lähetettävä tiedosto, valitse liitettävät tiedostot ja napsauta Avaa. Napsauta Seuraava.
 3. Valitse kirjekuorimalli ja napsauta Seuraava.
 4. Valitse jakelumenetelmä ja napsauta Seuraava.
 5. Jos kirjekuorikäytäntö on luotu, valitse se tai valitse Uusi käytäntö. Luo sitten käytäntö seuraamalla ohjeita.
 6. Tarkista tiedot ja napsauta Valmis.
 7. Joissakin käytännöissä sinua pyydetään kirjoittamaan tiedot, joiden haluat näkyvän kirjekuoressa. Anna riittävästi tietoja, jotta vastaanottajat voivat tunnistaa kirjekuoren lähettäjän.
 8. Täytä suojaustiedot (salasana, sertifikaatti tai käytäntö).
 9. Kun kirjekuori on näkyvissä, kirjoita vastaanottajien nimet. Napsauta sitten työkalurivissä joko Tallenna- tai Posti-kuvaketta.

  Jos napsautat sähköpostikuvaketta, oletussähköpostiohjelmasi avautuu ja suojattu kirjekuori on liitteenä. Kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoitteet ja lähetä sähköpostiviesti.

Käyttäjän suojauskäytännön luominen Adobe LiveCycle Rights Management ES:llä

Jos sinulla on käytössäsi Adobe LiveCycle Rights Management ES, voit rajoittaa dokumenttien käyttöoikeutta ja palvelimeen rekisteröityjen henkilöiden oikeuksia. Kun luot käyttäjäkäytännön Adobe LiveCycle Rights Management ES:llä, sinut ohjataan Adobe LiveCycle Rights Management ES:n Web-sivulle.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kyseessä on yksittäinen PDF-tiedosto tai PDF-portfolion osatiedosto, avaa PDF-tiedosto.

  • Jos kyseessä on PDF-portfolio, avaa PDF-portfolio ja valitse Näytä > Portfolio > Kansilehti.

 2. Valitse Työkalut > Suojaa > Salaa > Hallitse. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväruudut.

 3. Napsauta Uusi.
 4. Valitse Käytä Adobe LiveCycle Rights Managementia ja napsauta Seuraava.
 5. Napsauta Adobe LiveCycle Rights Managementin Web-sivun Policies-painiketta ja napsauta sitten New.
 6. Kirjoita nimi ja kuvaus ja määritä voimassaoloaika ja muut asetukset.
 7. Valitse käyttäjät tai ryhmät, määritä niiden käyttöoikeudet ja napsauta OK.
 8. Määritä salattavat dokumenttiosat ja valitse, lisätäänkö vesileima.
 9. Kun olet valmis, napsauta sivun yläreunassa olevaa Save-painiketta.

Suojauskäytäntöjen lisääminen PDF-tiedostoihin

PDF-tiedostolle voidaan valita joko aiemmin luotu organisaation käytäntö tai käyttäjäkäytäntö. Jos haluat käyttää dokumentissa palvelinkäytäntöä, luo yhteys Adobe LiveCycle Rights Management ES:iin. Adobe LiveCycle Rights Managementin suojauskäytännöt on tallennettava palvelimeen, mutta suojauskäytännön kohteena olevien PDF-tiedostojen ei tarvitse olla palvelimessa. Voit määrittää käytäntöjä PDF-tiedostoille, jos käytössäsi on Acrobat, palvelinpuolen eräkäsittelysarjoja tai muu sovellus, esimerkiksi Microsoft Outlook.

Vain käytännön ylläpitäjä voi muokata tai poistaa organisaation käytäntöjä. Tietoja suojauskäytäntöjen muokkauksesta näet valitsemalla Työkalut > Suojaus > Lisäsuojaus > Rights Management > Tilin hallinta. Napsauta sitten oikean yläkulman Ohje-kohtaa.

Suojauskäytännön soveltaminen PDF-tiedostoon

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kyseessä on yksittäinen PDF-tiedosto tai PDF-portfolion osatiedosto, avaa PDF-tiedosto.

  • Jos kyseessä on PDF-portfolio, avaa PDF-portfolio ja valitse Näytä > Portfolio > Kansilehti.

 2. Jos käytössä on palvelinkäytäntö, valitse Työkalut > Suojaa > Salaa > Hallitse suojauskäytäntöjä. Valitse käytäntö. Valitse Adobe LiveCycleRights Management -käytäntö luettelosta ja napsauta sitten Päivitä.

  Suojauskäytäntöjen päivittäminen varmistaa, että saat parhaiten ajan tasalla olevat palvelinkäytännöt.

 3. Valitse Työkalut > Suojaa > Salaa > Hallitse suojauskäytäntöjä. Valitse käytäntö ja napsauta sitten Käytä dokumentissa. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväpaneelit.

Käytännön soveltaminen liitetiedostoihin Outlookissa

Voit lähettää erityyppisiä tiedostoja suojattuina PDF-liitteinä Microsoft Outlookissa. Tämä on mahdollista vain, jos Adobe LifeCycle Rights Management ES on käytössä Acrobatissa.

 1. Valitse Outlookissa Aloitus-valintanauhasta Uusi sähköpostiviesti.
 2. Napsauta Adobe PDF -valintanauhassa Liitä suojattuna Adobe PDF -tiedostona -painiketta .
 3. Määritä liitteenä lähetettävä tiedosto kirjoittamalla tiedostopolku tai napsauttamalla Selaa.
 4. Määritä tiedoston suojaustapa ja napsauta OK.

  Tiedosto muunnetaan PDF-muotoon ja salataan valitsemallasi suojausmenetelmällä.

 5. Täydennä sähköpostiviesti ja napsauta sitten Lähetä.

Käyttäjäkäytännön poistaminen PDF-tiedostosta

Voit poistaa suojauskäytännön PDF-tiedostosta, jos sinulla on vaaditut käyttöoikeudet. Yleensä dokumentin omistaja voi poistaa suojauskäytännön PDF-tiedostosta.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kyseessä on yksittäinen PDF-tiedosto tai PDF-portfolion osatiedosto, avaa PDF-tiedosto.

  • Jos kyseessä on PDF-portfolio, avaa PDF-portfolio ja valitse Näytä > Portfolio > Kansilehti.

 2. Valitse Työkalut > Suojaa > Salaa > Poista suojaus. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväruudut.

Suojausasetusten vieminen

 1. Valitse Oletusarvot > Suojaus > Vie.
 2. Valitse, mitkä asetusryhmät haluat jakaa, ja napsauta OK.
 3. Tarkista ja muokkaa suojausasetuksia tarvittaessa ja napsauta sitten Vie.
 4. Valitse suojausasetusten salausmenetelmä (tarvittaessa) ja napsauta OK.
 5. Valitse Vastaanottajat ja napsauta kahdesti OK.
 6. Allekirjoita tiedosto.

Käytännön kopioiminen, muokkaaminen tai poistaminen

 1. Valitse Työkalut > Suojaus > Salaa > Hallitse suojauskäytäntöjä. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväruudut.

 2. Valitse Näytä-valikosta, haluatko nähdä kaikki käytettävissäsi olevat käytännöt, luomasi käyttäjäkäytännöt vai organisaation käytännöt.
 3. Valitse käytäntö ja käytä haluamiasi vaihtoehtoja:

  Huomautus:

  Organisaation käytäntöjä voivat poistaa ja muokata vain käyttäjät, joilla on ylläpitäjän oikeudet Adobe LiveCycle Rights Management ES:iin. Muutoksia näihin käytäntöihin voi tehdä vain Adobe LiveCycle Rights Management ES:issä, joka avataan automaattisesti, kun valitset asetuksen.

  Kopioi

  Luo käytäntö, joka perustuu olemassa olevan käytännön asetuksiin.

  Muokkaa

  Paikalliseen tietokoneeseen tallennetun käyttäjäkäytännön muokkaaminen vaikuttaa vain dokumentteihin, joissa käytäntöä käytetään muokkaamisen jälkeen. Palvelimeen tallennettujen käyttäjäkäytäntöjen osalta muokkaaminen voi kohdistua käyttöoikeusasetuksiin ja muihin toimintoihin. Tätä toimintoa ei voi käyttää organisaation profiilien muokkaamiseen.

  Poista

  Tämä vaihtoehto ei yleensä ole saatavilla organisaation käytännöissä.

  Suosikki

  Jos tämä vaihtoehto on valittu, käytännön viereen ilmestyy tähti. Jos haluat poistaa käytännön suosikeista, napsauta uudelleen Suosikki. Voit määrittää useita käytäntöjä suosikeiksi. Tämän vaihtoehdon avulla käytäntö on helpommin saatavilla.

Käytännöllä suojatun PDF-tiedoston kumoaminen

Jos haluat rajoittaa pääsyä käytännöllä suojattuun PDF-tiedostoon, johon olet myöntänyt käyttöoikeudet useille käyttäjille, voit kumota dokumentin.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kyseessä on yksittäinen PDF-tiedosto tai PDF-portfolion osatiedosto, avaa PDF-tiedosto ja kirjaudu Adobe LiveCycle Rights Management ES:iin.

  • Jos kyseessä on PDF-portfolio, avaa PDF-portfolio, kirjaudu Adobe LiveCycle Rights Managementiin ja valitse Näytä > Portfolio > Kansilehti.

 2. Valitse Työkalut > Suojaus > Lisäsuojaus > Rights Management > Kumoa. Jos Suojaus-paneelia ei näy, katso ohjeet paneelien lisäämisestä aiheesta Tehtäväpaneelit.

 3. Valitse Web-sivun valikosta vaihtoehto, joka selittää, miksi kumoat dokumentin, tai kirjoita viesti. Jos korvaat kumotun dokumentin, kirjoita uuden dokumentin URL-osoite.
 4. Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö