Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Huomautus:

Täydellinen suojausta koskevien artikkelien luettelo on kohdassa Acrobatin ja PDF-sisällön suojauksen yleiskuvaus.

Suojauskäytäntöjen tyypit

Jos käytät samoja suojausasetuksia monissa PDF-tiedostoissa, voit tallentaa asetukset uudelleenkäyttöä helpottavaksi käytännöksi. Suojauskäytännöt säästävät aikaa ja takaavat suojausten yhdenmukaisuuden. Käytäntöjen luominen salasana- ja sertifikaattisuojaukselle mahdollistaa samojen suojausasetusten käyttämisen useissa PDF-tiedostoissa. Käytettävissä on kahdenlaisia suojauskäytäntöjä:

 • Organisaation käytännöt ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun PDF-tiedoston halutaan olevan muiden käytettävissä vain rajoitetun ajan. Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -käytännöt on tallennettu palvelimelle. Käyttäjillä täytyy olla toimiva yhteys palvelimeen, jotta he voivat käyttää näitä käytäntöjä. Näiden käytäntöjen luominen edellyttää, että dokumentin vastaanottajat määritetään Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisun luettelosta. Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) hallinnoi PDF-tiedostojen ja valvontatapahtumien käyttöoikeuksia suojauskäytännön mukaisesti. Voit käyttää Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisua, jos yrityksesi on lisensoinut ohjelmiston ja sallinut sinulle sen käytön.

 • Käyttäjäkäytännöt ovat yksittäisten henkilöiden luomia ja käyttämiä. Jos käytät samoja suojausasetuksia useissa dokumenteissa, säästät aikaa luomalla käyttäjäkäytännön. Sen jälkeen voit soveltaa käyttäjäkäytäntöä dokumentteihin. Muodostamasi salasanojen ja julkisen avaimen sertifikaattien käytännöt tallentuvat omaan tietokoneeseesi. Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisun avulla voit luoda Forms Serverille tallennettavan käyttäjäkäytännön. Tämä käytäntö on vain sinun käytettävissäsi.

Organisaation profiilien todentaminen

Suojausasetusten uudelleenkäytön lisäksi käytännöt tallennetaan Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisuun, mikä mahdollistaa dokumenttien vanhentamisen ja kumoamisen. Samalla voidaan valvoa, ketkä saavat avata suojattuja dokumentteja.

Adobe LiveCycle Rights Management
Suojauskäytännöt

A. Käytännöt tallennetaan palvelimeen. B. Käytännöt liitetään PDF-tiedostoon. C. Käyttäjät voivat avata ja tulostaa dokumentin sekä muokata sen sisältöä vain, jos käytäntö sen sallii. 

Palvelinperustaisten suojauskäytäntöjen määrittämiseen liittyy neljä perusvaihetta:

Adobe Experience Manager - Forms Serverin määrittäminen

Yrityksesi tai ryhmäsi järjestelmänvalvoja yleensä määrittää Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisun, hallinnoi tilejä ja luo organisaation käytännöt. Lisätietoja Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisun määrittämisestä on Adoben sivustossa.

Suojauskäytännöllä varustetun dokumentin julkaiseminen

Tekijä luo PDF-tiedoston ja soveltaa siihen Adobe Experience Manager - Forms Serveriin tallennettua käytäntöä. Palvelin luo PDF-tiedostolle lisenssin ja yksilöllisen salausavaimen. Acrobat sisällyttää lisenssin PDF-tiedostoon ja salaa sen salausavaimella. Tekijä tai järjestelmänvalvoja voi seurata ja valvoa PDF-tiedostoa lisenssin avulla.

Käytännöllä varustetun dokumentin tarkasteleminen

Kun käyttäjä yrittää avata suojatun PDF-tiedoston Acrobatissa, hänen on todennettava henkilöllisyytensä. Jos käyttäjälle myönnetään PDF-tiedoston käyttöoikeus, salaus puretaan ja tiedosto avautuu käytännön mukaisten oikeuksien mukaisesti.

Tapahtumien hallinta ja käyttöoikeuden muuttaminen

Kirjautumalla Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -tilille tiedoston tekijä tai ylläpitäjä voi seurata tapahtumia ja muuttaa käytäntöjen avulla suojattujen PDF-tiedostojen käyttöoikeuksia. Järjestelmänvalvojat voivat nähdä kaikki PDF-tiedostoa ja järjestelmää koskevat tapahtumat sekä muuttaa kokoonpanomäärityksiä ja suojauskäytännöllä varustettujen PDF-tiedostojen käyttöoikeuksia.

Käyttäjän suojauskäytännön luominen

Käyttäjäkäytännöissä voidaan käyttää salasanoja, varmenteita tai Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisua dokumenttien todentamiseen.

Salasanojen ja sertifikaattien käytännöt voidaan tallentaa paikalliseen tietokoneeseen. Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisulla luodut suojauskäytännöt tallennetaan palvelimelle. Makroja voi valvoa ja suojausasetuksia voi muuttaa dynaamisesti. Voit käyttää Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisua, jos yrityksesi on lisensoinut ohjelmiston ja sallinut sinulle sen käytön.

Salasanakäytännön luominen

 1. Valitse Acrobatin Aloitus-sivulla Näytä kaikki työkalut > Suojaa PDF-tiedosto > Hallitse suojauskäytäntöjä

 2. Valitse Uusi.

 3. Valitse Käytä salasanoja ja napsauta sitten Seuraava.

 4. Kirjoita käytännön nimi ja kuvaus, tee jokin seuraavista toimista ja napsauta sitten Seuraava:

  • Jos halut määrittää salasanat ja rajoitukset silloin, kun sovellat tätä käytäntöä dokumenttiin, poista valinta vaihtoehdosta Tallenna salasanat käytännön mukana.

  • Jos haluat tallentaa salasanat ja rajoitusasetukset käytännön mukana, valitse Tallenna salasanat käytännön mukana.

 5. Määritä yhteensopivuus- ja salasana-asetukset. Jos valitsit Tallenna salasanat käytännön mukana, määritä salasana ja rajoitukset. Valitse OK.

 6. Tarkista käytännön tiedot, napsauta Valmis ja napsauta sitten Sulje.

Sertifikaattikäytännön luominen

 1. Valitse Acrobatin Aloitus-sivulla Näytä kaikki työkalut > Suojaa PDF-tiedosto > Hallitse suojauskäytäntöjä

 2. ValitseUusi.

 3. Valitse Käytä julkisen avaimen sertifikaatteja ja napsauta sitten Seuraava.

 4. Kirjoita käytännön nimi ja kuvaus ja määritä salattavat dokumenttiosat.

  Sertifikaattien on oltava voimassa ja niiden avaimen käytön on sallittava salaus.

 5. Määritä, miten käytännön noudattamista valvotaan:
  • Jos haluat luoda käytännön, joka liittyy yksittäisiin vastaanottajiin, älä valitse kohtaa Kysy vastaanottajat tätä käytäntöä käytettäessä.

  • Jos haluat luoda käytännön, joka liittyy yksittäisiin dokumentteihin, valitse Kysy vastaanottajat tätä käytäntöä käytettäessä.

 6. Valitse valikosta salausalgoritmi, joka vastaa vastaanottajan Acrobat-versiota ja napsauta Seuraava.
 7. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos valitsit kohdan Kysy vastaanottajilta tätä käytäntöä käytettäessä, tarkista käytännön asetukset ja napsauta sitten Valmis.

  • Jos et valinnut vaihtoehtoa Kysy vastaanottajilta tätä käytäntöä käytettäessä, määritä vastaanottajat valitsemalla digitaaliset tunnukset (myös oma digitaalinen tunnuksesi). Valitse sitten Seuraava.

 8. Valitse Lopeta.

Käytäntöjen luominen suojatuille tiedostoliitteille

Suojauksen voi lisätä yhteen tai useampaan dokumenttiin sisällyttämällä ne suojauskirjekuoreen ja lähettämällä sen sähköpostin liitteenä. Tästä on hyötyä, kun halutaan lähettää suojattu tiedostoliite salaamatta itse tiedostoja. Dokumentit voi sisällyttää tiedostoliitteinä suojauskirjekuoreen sekä salata ja lähettää kirjekuoren vastaanottajille. Kun vastaanottajat avaavat kirjekuoren, he voivat erottaa siitä tiedostoliitteet ja tallentaa ne. Tallennetut tiedostot ovat täysin samoja kuin alkuperäiset tiedostoliitteet. Ne eivät ole tallentamisen jälkeen enää salattuja.

Kun esimerkiksi lähetät luottamuksellisia dokumentteja, joista osa on muita kuin PDF-tiedostoja, haluat vain vastaanottajan näkevän tiedostot. Nämä dokumentit voi sisällyttää liitteinä suojauskirjekuoreen, salata kirjekuoren ja lähettää sen sähköpostitse. Kuka tahansa voi avata kirjekuoren, katsoa sen kansilehteä ja nähdä jopa luettelon sisällöstä. Kuitenkin vain vastaanottaja voi katsoa sisällytettyjä liitteitä ja purkaa ne.

Sisällytä liitteet suojattuihin kirjekuoriin lähetyksen turvallisuuden parantamiseksi
Sisällytä liitteet suojattuihin kirjekuoriin lähetyksen turvallisuuden parantamiseksi.

 1. Valitse Kaikki työkalut > Suojaa PDF-tiedosto. Valitse Luo suojauskirjekuori LISÄASETUKSISTA.
   

 2. Napsauta Lisää lähetettävä tiedosto, valitse liitettävät tiedostot ja napsauta Seuraava.

 3. Valitse kirjekuorimalli ja napsauta Seuraava.

 4. Valitse jakelumenetelmä ja napsauta Seuraava.

 5. Jos kirjekuorikäytäntö on luotu, valitse se tai Uusi käytäntö. Luo sitten käytäntö seuraamalla ohjeita.

 6. Tarkista tiedot ja napsauta Valmis.

 7. Joissakin käytännöissä sinua pyydetään kirjoittamaan tiedot, joiden haluat näkyvän kirjekuoressa. Anna riittävästi tietoja, jotta vastaanottajat voivat tunnistaa kirjekuoren lähettäjän.
 8. Täytä suojaustiedot (salasana, sertifikaatti tai käytäntö).
 9. Kun kirjekuori on näkyvissä, kirjoita vastaanottajien nimet. Napsauta sitten työkalurivin Tallenna- tai Sähköposti-kuvaketta.

  Jos napsautat sähköpostikuvaketta, oletussähköpostiohjelmasi avautuu, ja suojattu kirjekuori on liitteenä. Kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoitteet ja lähetä sähköpostiviesti.

Käytännön soveltaminen liitetiedostoihin Outlookissa

Voit lähettää erityyppisiä tiedostoja suojattuina PDF-liitteinä Microsoft Outlookissa. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, jos Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) on määritetty ja käytettävissä Acrobatissa.

 1. Valitse Outlookissa Aloitus-valintanauhasta Uusi sähköpostiviesti.
 2. Napsauta Adobe PDF -valintanauhassa Liitä suojattuna Adobe PDF -tiedostona -painiketta .
 3. Määritä liitteenä lähetettävä tiedosto kirjoittamalla tiedostopolku tai napsauttamalla Selaa.
 4. Määritä dokumentin suojaustapa ja napsauta OK.

  Tiedosto muunnetaan PDF-muotoon ja salataan valitsemallasi suojausmenetelmällä.

 5. Täydennä sähköpostiviesti ja napsauta sitten Lähetä.

Suojausasetusten vieminen

 1. Valitse Acrobatissa Acrobat vasemmasta yläkulmasta (macOS) tai hampurilaisvalikosta   (Windows) ja valitse Asetukset > Suojaus > Vie.

 2. Valitse, mitkä asetusryhmät haluat jakaa ja napsauta OK.

 3. Tarkista ja muokkaa suojausasetuksia tarvittaessa ja napsauta sitten Vie.

 4. Valitse suojausasetusten salausmenetelmä (tarvittaessa) ja napsauta OK.

 5. Valitse Vastaanottajat ja napsauta kahdesti OK.

 6. Allekirjoita tiedosto.

Käytännön kopioiminen, muokkaaminen tai poistaminen

 1. Valitse Acrobatin Aloitus-sivulla Näytä kaikki työkalut > Suojaa PDF-tiedosto > Hallitse suojauskäytäntöjä.

 2. Valitse avautuvasta Näytä-valikosta, haluatko nähdä kaikki käytettävissäsi olevat käytännöt, luomasi käyttäjäkäytännöt vai organisaation käytännöt.

 3. Valitse käytäntö ja käytä haluamiasi vaihtoehtoja:
  Huomautus:

  Organisaation käytäntöjen muokkaus- tai poistotoiminnot eivät ole käytettävissäsi, paitsi jos sinulla on Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisun järjestelmänvalvojan oikeudet. Näitä käytäntöjä voidaan muuttaa vain Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) -ratkaisussa, joka avautuu automaattisesti, kun valitset jonkin vaihtoehdon.

  Kopioi

  Luo käytäntö, joka perustuu olemassa olevan käytännön asetuksiin.

  Muokkaa

  Paikalliseen tietokoneeseen tallennetun käyttäjäkäytännön muokkaaminen vaikuttaa vain dokumentteihin, joissa käytäntöä käytetään muokkaamisen jälkeen. Palvelimeen tallennettujen käyttäjäkäytäntöjen osalta muokkaaminen voi kohdistua käyttöoikeusasetuksiin ja muihin toimintoihin. Tätä toimintoa ei voi käyttää organisaation profiilien muokkaamiseen.

  Poista 

  Tämä vaihtoehto ei yleensä ole saatavilla organisaation käytännöissä.

  Suosikki

  Jos tämä vaihtoehto on valittu, käytännön viereen ilmestyy tähti. Jos haluat poistaa käytännön suosikeista, napsauta uudelleen Suosikki. Voit määrittää useita käytäntöjä suosikeiksi. Tämän vaihtoehdon avulla käytäntö on helpommin saatavilla.

Käytännöllä suojatun PDF-tiedoston kumoaminen

Jos haluat rajoittaa pääsyä käytännöllä suojattuun PDF-tiedostoon, johon olet myöntänyt käyttöoikeudet useille käyttäjille, voit kumota dokumentin.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kyseessä on yksittäinen PDF-tiedosto tai PDF-portfolion osatiedosto, avaa PDF-tiedosto ja kirjaudu Adobe LiveCycle Rights Management ES:iin.

  • Avaa PDF-portfoliota varten PDF-portfolio, kirjaudu kohteeseen Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security).

 2. Valitse Kaikki Työkalut > Suojaa PDF-tiedosto > Dokumentin suojaus > Kumoa

 3. Valitse Web-sivun valikosta vaihtoehto, joka selittää, miksi kumoat dokumentin, tai kirjoita viesti. Jos korvaat kumotun dokumentin, kirjoita uuden dokumentin URL-osoite.
 4. Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?