Käyttöopas Peruuta

Tietoja varmenneallekirjoituksista Adobe Acrobatissa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Adobe Acrobat tukee useita erilaisia sähköisiä ja digitaalisia allekirjoitusratkaisuja. Näihin ratkaisuihin lukeutuvat myös varmenneallekirjoitukset, joilla voi allekirjoittaa PDF-tiedostoja varmennepohjaisella digitaalisella tunnisteella. Varmenneallekirjoitusta nimitetään myös digitaaliseksi allekirjoitukseksi. Acrobatissa on mahdollista luoda oma varmennetunnus. Yleisempää on kuitenkin käyttää jonkin luotettavan varmenneauktoriteetin myöntämää varmennetunnusta. Acrobatiin sisältyy muitakin allekirjoitusvaihtoehtoja, kuten ohjelmiston integrointi Adobe Acrobat Signiin.

Miksi varmenneallekirjoitusta kannattaisi käyttää?

Useat liiketoiminnan perustapahtumat, kuten talous- ja sopimusasiat, edellyttävät asiakirjojen allekirjoittamiselta suurta luotettavuutta. Kun asiakirjoja jaetaan sähköisesti, vastaanottajien on tärkeää voida:

 • todentaa asiakirjojen aitous varmistamalla asiakirjan allekirjoittajien henkilöllisyydet
 • luottaa asiakirjan koskemattomuuteen ja siihen, että asiakirjaa ei ole muutettu allekirjoituksen jälkeen.

Varmennepohjaisiin allekirjoituksiin liittyvät tietoturvapalvelut takaavat kummankin ehdon toteutumisen. Monet yritykset ja instituutiot ovat päättäneet luoda oman, organisaation sisäisen varmennepohjaisen digitaalisen allekirjoitusjärjestelmän. Organisaatiot käyttävät ulkopuolisia varmenneauktoriteetteja tuottamaan itsenäisen identiteetintunnistuksen. Esimerkkejä:

Mitä voin tehdä varmennetunnuksilla?

Kun loppukäyttäjälle on myönnetty varmennepohjainen digitaalinen tunnus, hän voi allekirjoittaa PDF-tiedostoja Acrobat- tai Acrobat Reader -ohjelmistolla ja varmentaa muilta saatuja tiedostoja.

Asiakirjojen allekirjoittaminen

 • PDF-tiedostojen allekirjoittaminen varmennetunnuksella
 • allekirjoituskentän lisääminen mihin tahansa kohtaan sivulla
 • useiden allekirjoitusten lisääminen sivulle
 • aikaleiman lisääminen asiakirjaan, jos käytössä on määritetty aikaleimapalvelin
 • asiakirjan varmentaminen näkyvällä tai piilotetulla allekirjoituksella, jotta vastaanottajat pystyvät varmistamaan asiakirjan aitouden joko näkyvällä allekirjoituksella tai ilman sitä
 • Varmennetietojen automaattinen upottaminen tiedostoon pitkäaikaisen varmennuksen saavuttamiseksi

Asiakirjojen todentaminen

 • kaikkien allekirjoitusten todentaminen eli kaikkien asiakirjan allekirjoittajien henkilöllisyyden vahvistaminen
 • asiakirjan koskemattomuuden todentaminen jäljittämällä asiakirjan kaikki aiemmin allekirjoitetut versiot asiakirjan elinkaaren aikana tehtyjen muutosten tarkistamiseksi

Käyttöoikeuksien määrittäminen muille

 • Asiakirjan voi varmentaa niin, että muut voivat täyttää lomakekenttiä tai lisätä allekirjoituksensa tai kommentteja.
 • Acrobat Pro -ohjelmisto mahdollistaa allekirjoittamisen varmennetunnuksen avulla Reader 9 -version ja sitä uudempien versioiden käyttäjille.
 • Acrobatin Standard- tai Pro-versiolla voi salata PDF-asiakirjan varmennetunnuksella, jotta asiakirjan käyttöä (esimerkiksi tulostusta, muokkaamista tai kopiointia) voidaan rajata.

Entä jos organisaationi ei ole valmis ottamaan varmennepohjaista allekirjoittamista käyttöön?

Voit kirjautua verkossa Adobe Acrobat Signiin, joka on sähköisten allekirjoitusten ja verkkosopimuspalveluiden markkinajohtaja. Acrobat Signin avulla voit lähettää, allekirjoittaa ja arkistoida PDF- ja Microsoft Word -tiedostoja ja muita tiedostotyyppejä. Mikä parasta, Adobe isännöi tietojasi suojatusti, joten organisaatiosi IT-osaston ei tarvitse määrittää allekirjoitusinfrastruktuuria.

Resurssit

Adoben hyväksymä luottamusluettelo (Adobe Approved Trust List, AATL): AATL on ohjelma, jonka avulla miljoonat käyttäjät maailman joka kolkassa voivat luoda digitaalisia allekirjoituksia, joihin luotetaan, kun allekirjoitettu asiakirja avataan Acrobat- tai Reader-ohjelmistossa. Katso, millaisia tahoja sen jäseninä on.

Adoben tietoturva- ja yksityisyysportaali: Portaali on hyvä ensiaskel Adoben tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa.

Asiakirjojen sertifiointipalvelut (Certified Document Services, CDS): Sertifiointipalvelut on AATL-ohjelman edeltäjä.

Sisältöjen suojauksen kirjasto: Kirjasto sisältää kattavasti tietoa Adoben varmenneallekirjoitusten hallinnasta.

Digitaalisten tunnusten hallinta: Linkki ohjaa sivuille, jotka tarjoavat ohjeet digitaalisten tunnusten hallintaan.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi