Väriasetukset

Tietoja työskentelyväriavaruuksista

Työtila on väliväriavaruus, jossa Adoben sovellusten värejä määritetään ja muokataan. Jokaiseen värimalliin liitetään työtilaprofiili. Voit valita työtilaprofiilit Oletusarvot-valintaikkunan Asetukset-valikon Värinhallinta-luokassa.

Jos julkaisuun on sisällytetty työtilaprofiiliin sopimaton väriprofiili, sovellus määrittää värinhallintasäännön avulla, miten väritietoja käsitellään. Oletussääntönä on useimmiten sisällytetyn profiilin säilyttäminen.

Työtila-asetukset

Valitse Oletusarvot-valintaikkunassa Värinhallinta-luokka.

Huomautus:

Voit tarkastella profiilin kuvausta valitsemalla profiilin. Kuvaus näkyy valintaikkunan alaosassa.

RGB

Asetus määrittää sovelluksen RGB-väriavaruuden. Yleensä on parasta valita mieluummin Adobe RGB tai sRGB kuin jonkin laitteen profiili, kuten näyttöprofiili.

Väriavaruutta sRGB kannattaa käyttää, kun kuvia valmistellaan Webiä tai mobiililaitteita varten, koska sRGB määrittää kuvien Web-katseluun käytettävän vakionäytön väriavaruuden. Lisäksi sRGB on hyvä valinta, kun käsitellään kuluttajatason digitaalikameroiden kuvia, koska useimmat kuluttajakamerat käyttävät sRGB:tä oletusväriavaruuteen.

Adobe RGB:tä kannattaa käyttää, kun julkaisuja valmistellaan tulostusta varten, koska Adobe RGB:n toistoala sisältää tulostettavia värejä (etenkin syaaneja ja sinisiä), joita ei voida näyttää sRGB:n avulla. Adobe RGB on hyvä valinta käsiteltäessä ammattilaisten digitaalikameroiden kuvia, koska useimmissa niistä oletusväriavaruus on Adobe RGB.

CMYK

Asetus määrittää sovelluksen CMYK-väriavaruuden. Kaikki CMYK-työtilat ovat laitteesta riippuvaisia, eli ne perustuvat todellisiin musteen ja paperin yhdistelmiin. Adoben toimittamat CMYK-työtilat perustuvat kaupallisen tulostuksen normaaleihin vaatimuksiin.

Harmaasävy

Asetus määrittää sovelluksen harmaasävyväritilan.

Huomautus:

Voit käyttää sisällytetyn tulostusperusteen väriavaruutta tarkastelua ja tulostusta varten. Lisätietoja tulostusperusteista on aiheessa Värimuunnos ja painovärien hallinta (Acrobat Pro).

Adoben sovelluksissa on vakioväriprofiilit, joiden käyttöä Adobe suosittelee. Profiilit on testattu useimmissa värinhallinnan työnkuluissa. Vain nämä profiilit näkyvät työtilavalikoissa automaattisesti.

Tietoja puuttuvista ja ristiriitaisista väriprofiileista

Ellei toisin ole määritetty, dokumentti käyttää väriavaruuteensa liitettyä työtilaprofiilia värien luomiseen ja muokkaamiseen. Jotkin olemassa olevat julkaisut eivät kuitenkaan käytä määritettyä työtilaprofiilia, ja jotkin olemassa olevat julkaisut eivät käytä värinhallintaa. Seuraavat poikkeukset esiintyvät usein värinhallintaa käyttävissä työnkuluissa:

  • Avattavassa julkaisussa tai väritietojen lähteenä (esimerkiksi kopioimalla ja liittämällä tai vetämällä ja pudottamalla) käytettävässä julkaisussa ei ole profiilia. Näin on usein silloin, kun avattava tiedosto on luotu sovelluksella, joka ei tue värinhallintaa tai jonka värinhallinta on poistettu käytöstä.

  • Avattavan julkaisun väriprofiili on erilainen kuin käytettävän työtilan, tai väritietoja tuodaan julkaisusta, jonka väriprofiili on erilainen. Näin voi käydä silloin, kun avattava tiedosto on luotu käyttäen erilaisia värinhallinta-asetuksia tai skannattu ja koodimerkitty käyttäen skanneriprofiilia.

Sovellus määrittää kummassakin tapauksessa värinhallintasäännön avulla, miten julkaisun värejä käsitellään.

Värimuunnosasetukset

Värimuunnosasetusten avulla voi määrittää, miten sovellus käsittelee julkaisun värejä, kun se siirtyy yhdestä väriavaruudesta toiseen. Asetuksia kannattaa muuttaa vain, jos on perehtynyt värinhallintaan ja voi olla täysin varma tekemistään muutoksista. Saat muuntoasetukset näkyviin valitsemalla Oletusarvot-valintaikkunassa Värinhallinta-luokan.

Moduuli

Asetus määrittää värinhallintamoduulin (CMM), jota käytetään yhden väriavaruuden toistoalan kohdistamiseen toisen väriavaruuden toistoalaan. Adoben oletusmoduuli (ACE) riittää useimpien käyttäjien muuntotarpeisiin.

Huomautus:

Voit tarkastella moduulin tai perusteen kuvausta valitsemalla profiilin. Kuvaus näkyy valintaikkunan alaosassa.

Käytä mustan pisteen kompensoimista

Toiminto varmistaa jäljittelemällä tulostuslaitteen koko dynaamista aluetta sen, että kuvan varjostus säilytetään. Valitse tämä vaihtoehto, jos aiot käyttää mustan pisteen korvausta tulostuksessa, mikä on useimmiten suositeltavaa.

Tietoja muodostusperusteista

Muodostusperuste määrittää, kuinka värinhallintajärjestelmä muuntaa värit eri väriavaruuksien välillä. Käännösmenetelmät käyttävät erilaisia sääntöjä määrittämään lähdevärien säätämistä. Esimerkiksi jos värit sopivat kohdetoistoalaan, ne voidaan jättää muuttamatta. Värejä voidaan myös säätää, jolloin alkuperäiset visuaaliset suhteet käännetään pienempään kohdetoistoalaan. Muodostusperusteen vaikutukset määräytyvät julkaisun graafisen sisällön ja väriavaruuksien profiilien mukaan. Jotkin profiilit tuottavat saman tuloksen eri muodostusperusteilla.

Huomautus:

Yleensä on parasta käyttää valitun väriasetuksen vakiomuodostusperustetta, jonka Adobe on testannut alan standardien mukaiseksi. Jos esimerkiksi valitaan Pohjois-Amerikan tai Euroopan väriasetus, vakiomuodostusperusteena on Suhteellinen kolorimetrinen. Jos valitaan Japanin väriasetus, vakiomuodostusperusteena on Aistiperustainen.

Muodostusperuste voidaan valita määritettäessä värinhallintajärjestelmän, ohjelmallisen tarkastuksen ja tulostettavien kuvien värimuunnosasetuksia.

Aistiperustainen

Muodostusperuste pyrkii säilyttämään värien visuaalisen suhteen samanlaisena kuin ihmissilmä näkee sen, vaikka väriarvot voivat muuttua. Tämä muodostusperuste soveltuu valokuviin, joissa on paljon toistoalan ulkopuolella olevia värejä. Tämä on tulostuksen vakiomuodostusperuste Japanissa.

Kylläisyys

Asetus pyrkii lisäämään kuvan värien kirkkautta tarkkuuden kustannuksella. Tämä muodostusperuste soveltuu kaavioihin ja muuhun yritysgrafiikkaan, värien kirkkaus ja kylläisyys ovat tärkeämpiä kuin värien täsmälliset suhteet.

Suhteellinen kolorimetrinen

Asetus vertaa lähdeväriavaruuden huippuvaloa kohdeväriavaruuden huippuvaloon ja muuttaa värejä sen mukaisesti. Toistoalaan kuulumattomat värit muutetaan kohdeväriavaruudessa lähimmiksi toistettaviksi väreiksi. Suhteellinen kolometrinen värijärjestelmä säilyttää enemmän alkuperäisiä värejä kuin Aistiperustainen. Tämä on tulostuksen vakiomuodostusperuste Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Absoluuttinen kolorimetrinen

Jättää kohdetoistoalaan sisältyvät värit ennalleen. Toistoalan ulkopuoliset värit poistetaan. Värejä ei skaalata kohdetoistoalan valkoisen pisteen mukaan. Tämän muodostusperusteen tarkoituksena on säilyttää värien tarkkuus värien suhteiden säilyttämisen kustannuksella. Peruste soveltuu eri laitteiden tulosteiden vedostukseen. Muodostusperusteen avulla voi erityisesti esikatsella, miten paperin väri vaikuttaa tulostuviin väreihin.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi