Käyttöopas Peruuta

PDF-näkymien mukauttaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Sivun suurennuksen mukauttaminen

Jos haluat PDF-sivusta selkeän ja yksityiskohtaisen näkymän, keskittyä tiettyihin alueisiin tai parantaa esteettömyyttä, voit käyttää Acrobatin suurennusominaisuutta.

Suurennuksen mukauttaminen oikean paneelin pikatyökalulla

Voit muuttaa PDF-dokumenttien suurennussuhdetta käyttämällä oikeanpuoleisen paneelin alaosassa olevia työkaluja.

 • Jos haluat suurentaa sivua tai tarkentaa sitä, valitse 
 • Voit pienentää sivua valitsemalla 
 • Voit selata sivuja ylä- ja alanuolilla.
 • Jos haluat siirtyä tietylle sivulle, kirjoita haluamasi sivunumero ruutuun.
 • Jos haluat kiertää sivua, napsauta kiertokuvaketta.
 • Voit muuttaa sivun näyttöasetuksia valitsemalla  ja valitsemalla sitten näyttöön tulevasta valikosta haluamasi työkalun.
Sivun näyttövalikko Acrobatin tietokoneversiossa

Suurennuksen säätäminen zoomaustyökaluilla

Panoroi ja zoomaa -työkalun käyttäminen

 1. Valitse   > Näytä > Zoomaa > Panoroi ja zoomaa.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Muuta dokumentin suurennusta vetämällä Panoroi ja zoomaa -ruudun kädensijoja.
  • Raahaa ruudun keskiosa dokumentin haluamaasi kohtaan panoroidaksesi sitä.
  • Siirry eri sivulle napsauttamalla suunnistusnäppäimiä.
 3. Voit säätää suurennusta esiasetettujen tasojen mukaan joko syöttämällä arvon zoomaustekstiruutuun tai valitsemalla plus- tai miinuspainikkeet.

Seuraamalla näitä yksinkertaisia ohjeita voit helposti muokata asiakirjasi suurennusta, panoroida eri alueilla, navigoida muille sivuille ja säätää zoomaustasoa haluamallasi tavalla.

Luuppityökalun käyttö

 1. Valitse > Näytä > Zoomaa > Luuppityökalu.

 2. Napsauta asiakirjan aluetta, jota haluat tarkastella tarkemmin. Dokumentin päälle tulee suorakulmio, jonka koko vastaa Luppityökalu-ikkunassa näkyvää aluetta. Voit säätää Luuppityökalun näkymää vetämällä suorakulmion tai muuttaa sen kokoa.

 3. Voit muuttaa luuppityökalun suurennusta seuraavilla vaihtoehdoilla:

  • Säädä suurennustasoa vetämällä liukusäädintä.
  • Lisää tai vähennä suurennusta napsauttamalla plus- tai miinuspainikkeita.
  • Syötä arvo zoomaustekstiruutuun asettaaksesi tietyn suurennustason.
  Dokumenttialueen suurentaminen Luuppityökalun avulla
  Näytä Luuppityökalun avulla dokumentin suurennettu alue.

 4. Voit vaihtaa luuppityökalun suorakulmion värin. Napsauta Luuppityökalu-ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa Viivan väri -ponnahdusvalikkoa ja valitse uusi väri.

Noudattamalla näitä ohjeita voit helposti käyttää Acrobat Readerin luuppityökalua tarkastellaksesi asiakirjan tiettyjä alueita tarkemmin. Voit säätää näkymää joustavasti vetämällä tai muuttamalla suorakulmion kokoa. Voit muuttaa suurennustasoa liukusäätimellä, plus- tai miinuspainikkeilla tai syöttämällä tietyn arvon zoomaustekstiruutuun.

Sivun pikkukuvan käyttäminen

 1. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista sivun pikkukuvapainike

 2. Etsi haluamasi sivun pikkukuvake. Siirrä sitten osoitin sivunäkymäruudun oikeaan alakulmaan, jotta se muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi.

 3. Voit pienentää tai suurentaa sivun näkymää vetämällä laatikon kulmaa ja säätää kokoa haluamallasi tavalla.

 4. Vie osoitin tarvittaessa pikkukuvakkeen zoomauskehykseen, kunnes se muuttuu käsikuvakkeeksi. Vedä sitten kehystä, jotta näet sivun eri alueen dokumentissa.

  Sivuminiatyyrin sivunäkymäruutu
  Sivuminiatyyrin sivunäkymäruutu ilmaisee, mikä sivun osa kulloinkin näkyy dokumenttiruudussa.

Seuraamalla näitä ohjeita voit helposti käyttää ja muokata sivujen pikkukuvia Acrobat Readerissa. Säädä sivun näkymää muuttamalla sivunäkymäruudun kokoa ja tutki sivun eri alueita vetämällä zoomausruudun kehystä.

Oletussuurennuksen muuttaminen

 1. Siirry kohtaan > Asetukset ja valitse sitten kohdasta Luokat Sivun näyttö.

 2. Valitse Zoomaa avattavasta luettelosta ja valitse sitten haluamasi suurennustaso.

Suurennetun sivun ulkopuolelle jäävien alueiden näyttäminen

Kun katselet suurennettua sivua, saatat kohdata tilanteen, jossa vain osa sivusta on näkyvissä. Voit siirtää näkymää tarkastellaksesi muita sivun alueita ilman, että sinun tarvitsee muuttaa suurennustasoa.

Voit tehdä tämän kahdella tavalla:

 • Käytä oikeanpuoleisen navigointipalkin alareunassa ylös- ja alaspäin osoittavia nuolia liikkuaksesi sivuilla ylös ja alas tai vaakasuuntaisia vierityspalkkeja liikkuaksesi sivulla vaakasuunnassa. Näiden vierityspalkkien avulla voit siirtää näkymää ja tutkia sivun eri osia säilyttäen samalla nykyisen suurennuksen.

 • Vaihtoehtoisesti voit valita Käsityökalun Yleiset työkalut -työkaluriviltä. Kun tämä työkalu on aktivoitu, voit yksinkertaisesti vetää sivua ikään kuin siirtäisit paperia pöydällä. Tämän toiminnon avulla voit siirtää sivua katselualueella, mikä tarjoaa joustavuutta sivun eri alueiden tutkimiseen.

Sivuasettelun ja tulostussuunnan määrittäminen

Voit säätää sivun asettelua ja suuntaa Acrobat Readerissa seuraavasti:

 1. Valitse > Näytä > Sivun näyttö päästäksesi sivun asetteluvaihtoehtoihin.

 2. Valitse seuraavista sivuasetteluista mieltymystesi mukaan:

  • Yhden sivun näkymä: Näyttää yhden sivun kerrallaan ilman, että osa muista sivuista näkyy.
  • Ota vieritys käyttöön: Näyttää sivut jatkuvassa pystysarakkeessa, jolloin voit vierittää asiakirjaa sujuvasti.
  • Kahden sivun näkymä: Näyttää jokaisen kahden sivun aukeaman ilman, että mitään osaa muista sivuista näkyy.
  • Kahden sivun vieritys: Näyttää vastakkaiset sivut rinnatusten jatkuvassa pystysuorassa sarakkeessa.
Huomautus:

Jos asiakirjassa on enemmän kuin kaksi sivua ja haluat varmistaa, että ensimmäinen sivu näkyy yksin asiakirjaruudun oikealla puolella, valitse joko Kahden sivun näkymä tai Kahden sivun vieritys.
Valitse myös  > NäytäSivunäyttö > Näytä kansisivu kahden sivun näkymässä.

Sivun asettelun ja suunnan sivunäkymä
Yhden sivun näkymä-, Ota vieritys käyttöön-, Kahden sivun näkymä-, Kahden sivun vieritys -asettelut

Käännä sivunäkymää

Voit muuttaa sivunäkymän katselukulmaa 90 asteen välein. Tämä muuttaa sivun katselukulmaa, ei sen todellista suuntaa.

 • Kierrä sivunäkymää tilapäisesti valitsemalla > Näytä > Kierrä näkymää > Kierrä näkymää oikealle tai Kierrä näkymää vasemmalle
  Muutosta ei voi tallentaa.

 • Jos haluat tallentaa kierron asiakirjan kanssa, valitse Kaikki työkalut -valikosta Järjestä sivut ja valitse sitten vasemmasta paneelista tai

Muuta oletussivuasettelua (alkuperäinen näkymä)

Aloitusnäkymän oletusarvot määritetään Oletusarvot-valintaikkunassa. Katso Oletusarvojen määrittäminen.

 1. Siirry kohtaan > Asetukset ja valitse sitten kohdasta Luokat Sivun näyttö.

 2. Avaa avattava Sivun asettelu -luettelo ja valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista: Automaattinen, Yksi sivu, Yksi sivu jatkuva, Kaksi tai Kaksi sivua jatkuva.

Huomautus:

Oletusarvoisesti PDF-tiedosto avautuu Asetukset-kohdassa määritetyllä sivuasettelulla. Kuitenkin, jos asiakirjan ominaisuuksissa on määritelty erilainen sivun asettelu ( >Ominaisuudet > Alkuperäinen näkymä ), se ohittaa asetuksissa määritellyn valinnan. Jos haluat käyttää dokumentin ominaisuuksia, muista tallentaa ja sulkea dokumentti, jotta muutos tulee voimaan. Huomaa, että Acrobat-käyttäjät voivat muuttaa alkuperäistä näkymää, ellei muutokset estäviä suojausasetuksia ole määritetty. Acrobat Readerin käyttäjät eivät kuitenkaan voi muuttaa alkuperäistä näkymää.

Jaetun ikkunanäkymän käyttäminen

Jaetun näkymän avulla voit jakaa asiakirjaruudun kahteen tai neljään ruutuun, mikä tarjoaa parannetut navigointiominaisuudet.

Jaa-näkymässä voit vierittää dokumenttia, muuttaa suurennustasoa tai siirtyä toiselle sivulle aktiivisessa ruudussa vaikuttamatta toiseen ruutuun.

Jaa taulukko -näkymä on ihanteellinen suurille laskentataulukoille tai taulukoille, joissa sarakkeiden otsikot ja rivien otsikot pysyvät näkyvissä vierityksen aikana. Suurennuksen muuttaminen yhdessä ruudussa koskee kaikkia ruutuja, ja vieritys on koordinoitu niiden välillä.

 1. Jaetun näkymän luominen:

  • Jaa näkymä kahteen ruutuun valitsemalla Ikkuna > Jaa, tai vetämällä pystysuuntaisen vierityspalkin yläpuolella olevaa harmaata ruutua.

  • Jos haluat jakaa näkymän neljään ruutuun ja käyttää samalla synkronoitua vieritystä sekä suurennustasoja, valitse Ikkuna > Jaa taulukko.

  • Säädä ruutujen kokoa vetämällä jakopalkkeja ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan.

 2. Suurennustasojen säätäminen:

  • Aktivoi Jaa-näkymässä ruutu napsauttamalla sitä, jolloin suurennusasteen muutos kohdistuu vain kyseiseen ruutuun.

  • Jaa taulukko -näkymässä suurennustason muutos kohdistuu samanaikaisesti kaikkiin neljään ruutuun.

 3. Vierityksessä:

  • Aktivoi Jaa-näkymässä ruutu napsauttamalla sitä, jolloin sisällön muutos kohdistuu vain kyseiseen ruutuun.

  • Napsauta Jaa taulukko -näkymässä ruutua ja vieritä pystysuuntaisesti, jotta voit muuttaa aktiivisessa ruudussa olevat näkymät sekä sen viereisen ruudun. Vaakasuuntainen vieritys muuttaa näkymää valitussa ruudussa ja sen ylä- tai alapuolella olevassa ruudussa.

 4. Palaa yhden ruudun näkymään valitsemalla Ikkuna > Poista jako.

Dokumentin tarkasteleminen useissa ikkunoissa

Voit luoda useita ikkunoita samalle asiakirjalle Acrobat Readerissa seuraavasti:

 1. Käytä Uusi ikkuna -komentoa avataksesi lisää ikkunoita. Jokaisella uudella ikkunalla on sama koko, suurennus ja asettelu kuin alkuperäisellä ikkunalla. Uusi ikkuna avautuu alkuperäisen ikkunan päälle ja samalle sivulle.

 2. Kun uusi ikkuna avataan, Acrobat lisää alkuperäiseen tiedostonimeen jälkiliitteen "1". Myöhemmille uusille ikkunoille lisätään jälkiliitteet asteittain, kuten "2" toiselle ikkunalle, "3" kolmannelle ja niin edelleen. Tämän avulla voit helposti tunnistaa ja erottaa saman asiakirjan useat ikkunat.

 3. Jos päätät sulkea ikkunan, loput ikkunat numeroidaan uudelleen peräkkäin. Jos sinulla on esimerkiksi viisi ikkunaa auki ja suljet kolmannen avaamasi ikkunan, loput ikkunat numeroidaan uudelleen jälkiliitteillä välillä "1" ja "4". Tämä uudelleennumerointi varmistaa johdonmukaisen ja organisoidun ikkunoiden hallinnan.

 4. Avaa uusi ikkuna valitsemalla Ikkuna > Uusi ikkuna.

Käyttämällä Uusi ikkuna -komentoa voit kätevästi luoda ja hallita useita ikkunoita samalle asiakirjalle Acrobat Readerissa. Jokainen uusi ikkuna säilyttää alkuperäisen ikkunan asetukset, ja voit helposti seurata ja sulkea yksittäisiä ikkunoita säilyttäen samalla muiden ikkunoiden peräkkäisen numeroinnin.

Huomautus:

Tämä toiminto ei ole käytössä, kun PDF-tiedostoja katsotaan selaimella.

Sulje ikkunat

 1. Sulje ikkuna valitsemalla X.

  Se kehottaa sinua tallentamaan muutokset. Ikkunan sulkeminen ei sulje dokumenttia, jos vähintään yksi ikkuna jää avoimeksi.

 2. Sulje kaikki asiakirjan ikkunat valitsemalla Tiedosto > Sulje. Ohjelma pyytää tallentamaan tehdyt muutokset, ennen kuin kukin ikkuna suljetaan.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?