Kun 3D-mallille on määritetty oletusnäkymä, voit palata aloituspisteeseen nopeasti milloin tahansa mallin käsittelemisen aikana. Oletusnäkymä poikkeaa esikatselusta, joka määrittää 3D-mallin ulkoasun ennen mallin aktivoimista. 3D-mallin kaikkien näkymien luettelo näkyy 3D-työkalurivin Näkymät-valikossa sekä mallipuun Näkymä-ruudussa.

Voit myös luoda 3D-mallista lisää näkymiä Acrobatilla ja nopeasti valita haluamasi kolmiulotteisen näkymän (esimerkiksi ylhäältä, alhaalta, vasemmalta, oikealta, sisältä, ulkoa, räjäytetty tai koottu). Näkymä voi sisältää valaistuksen, kameran sijainnin, muodostustilan, mallipuun tilan, läpinäkyvyyden ja läpileikkauksen asetukset. Mukautetut näkymät voivat sisältää tarkkoja kameran ominaisuuksia.

Voit linkittää näkymiä Kirjanmerkit-välilehden kirjanmerkkeihin tai linkittää näkymiä sivulle luotaviin painikkeisiin tai linkkeihin käyttämällä Siirry kolmiulotteiseen näkymään -toimintoa.

Oletusnäkymä

Kun luot PDF-dokumentin 3D-mallista tai lisäät 3D-tiedoston aiemmin luotuun PDF-dokumenttiin, Acrobat luo alustavan oletusnäkymän. Oletusnäkymä luodaan riippumatta siitä, mitä muita oletusnäkymiä on luotu tai onko 3D-tiedostossa näkymiä.

Oletusnäkymä luodaan seuraavasti:

 • Käytetään perspektiiviprojektiota.

 • Näkökulma sijoitetaan kauemmas objektista siten, että kaikki näkyvissä olevat solmut täyttävät suurimman osan kentän näkymästä.

 • Siirtymän suunta on pääasiassa negatiivisella X-akselilla, suhteellisen pieni siirtymä negatiivisella Y-akselilla ja pienempi siirtymä positiivisella Z-akselilla.

 • Kamera kohdistuu näkyvien solmujen keskipisteeseen siten, että Z-akseli on pystysuunnassa ja ylöspäin kohdistuva suunta on positiivinen näytetyssä huomautuksessa.

Määritä oletusnäkymän taustaväri, näköistystila ja valaistus valitsemalla Näytä lisäasetukset -ruutu Lisää 3D-sisältöä -valintaikkunassa, valitsemalla 3D-välilehti ja säätämällä näkyvissä olevia parametreja.

Mukautetun näkymän luominen

 1. Aktivoi 3D-malli napsauttamalla sitä käsityökalulla.
 2. Muuta näkymää 3D-työkalurivin kääntö-, panorointi- ja zoomaustyökaluilla.
 3. Valitse Näkymän ominaisuudet -valintaikkunassa näkymään sisällytettävät näyttöasetukset.

  Ominaisuuksissa, joita ei valita, käytetään edellisen kerran näkyvissä olleita asetuksia. Jos esimerkiksi Taustaväri-ominaisuutta ei valita, näkymän taustavärinä säilyy edellisellä näyttökerralla käytetty väri.

  Näkymä näkyy mallipuun Näkymä-ruudussa NewView-nimisenä. Valitsemalla näkymän voit nimetä sen uudelleen.

Näkymän näyttäminen

 1. Voit muuttaa näkymää tarpeen mukaan seuraavilla menetelmillä:
  • Valitse näkymä 3D-työkalurivin Näkymät-ponnahdusvalikosta.

  • Napsauta mallipuussa näkymän nimeä.

  • Napsauta Oletusnäkymä-kuvaketta .

Oletusnäkymän muuttaminen

 1. Tee mallipuun Näkymä-ruudussa jokin seuraavista toimista:
  • Valitse näkymä ja valitse sitten Asetukset-valikosta Aseta oletusnäkymäksi.

  • Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Aseta oletusnäkymäksi.

Huomautus:

Luo suusi näkymä valitsemalla 3D-työkaluriviltä tai pikavalikosta Näkymät > Näkymien hallinta. Napsauta näkyviin tulevassa Näkymien hallinta -valintaikkunassa Uusi näkymä -painiketta.

Julisteen muuttaminen oletusnäkymää vastaavaksi

 1. Käytä objektinvalintatyökalua (Työkalut > Monimuotomedia > Valitse objekti) ja kaksoisnapsauta 3D-mallia.

 2. Napsauta Muokkaa 3D-sisältöä -valintaikkunassa Käynnistysasetukset-välilehteä.
 3. Valitse Julistekuva-alueen alta Lue juliste oletusnäkymästä.
 4. Napsauta OK ja tallenna sitten PDF.

Tässä tehtävässä tarvitaan 3D-malli, jossa on yksi tai useita määritettyjä näkymiä. Voit luoda ne itse. Liitä näkymä aiemmin luotuun kirjanmerkkiin tai linkkiin tai luo uusi kirjanmerkki tai linkki tätä tarkoitusta varten.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat luoda uuden kirjanmerkin, napsauta Kirjanmerkit-välilehden yläreunassa olevaa Uusi kirjanmerkki -painiketta ja kirjoita kirjanmerkin nimi. Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

  • Jos haluat luoda uuden linkin, valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää linkki tai muokkaa linkkiä ja luo linkkisuorakulmio mihin tahansa sivun kohtaan vetämällä hiirtä. Valitse Luo linkki -valintaikkunan Linkin toiminta -kohdasta Mukautettu linkki ja napsauta Seuraava.

  • Jos haluat yhdistää näkymän aiemmin luotuun kirjanmerkkiin tai linkkiin, napsauta kirjanmerkkiä tai linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Toiminnot-välilehti.
 3. Valitse Valitse toiminto -valikosta Siirry 3D-/multimedianäkymään ja napsauta sitten Lisää.
 4. Valitse Valitse kolmiulotteinen näkymä -valintaikkunasta kolmiulotteinen huomautus 3D-mallia varten vasemmalla olevasta luettelosta ja valitse sitten oikealta näkymäasetus:

  Nykyinen näkymä

  Liittää tiedoston aktiiviset kääntö-, panorointi- ja zoomausominaisuudet luotavaan linkkiin tai kirjanmerkkiin riippumatta siitä, onko kyseinen näkymä mainittu mallipuussa määritettynä näkymänä.

  Ensimmäinen näkymä

  Valitsee näkymän, joka näkyy mallipuun luettelossa ensimmäisenä.

  Viimeinen näkymä

  Valitsee näkymän, joka näkyy mallipuun luettelossa viimeisenä.

  Edellinen näkymä

  Siirtyy mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa ylöspäin näkymä kerrallaan.

  Seuraava näkymä

  Siirtyy mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa alaspäin näkymä kerrallaan.

  Nimetty näkymä

  Siirtyy määritettyyn näkymään, jonka valitset tämän asetuksen alapuolella olevasta luettelosta.

 5. (Valinnainen) Jos haluat kirjanmerkin tai linkin johtavan myös tietylle sivulle ja tiettyyn sivunäkymään, valitse Valintatoiminto-valikosta Siirry sivunäkymään ja napsauta Lisää. Muuta sitten sivunäkymää vierityspalkkien ja zoomaustyökalujen avulla, ennen kuin napsautat Aseta linkki -painiketta. Kun olet valmis, napsauta Ominaisuudet-valintaikkunassa Sulje.

Kolmiulotteisen näkymän poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Avaa Näkymät-ponnahdusvalikko 3D-työkaluriviltä ja valitse Näkymien hallinta. Valitse poistettavat näkymät ja napsauta Poista näkymä.

  • Valitse poistettavat näkymät Mallipuu-paneelin Näkymä-ruudusta. Napsauta Näkymä-ruudun Poista-painiketta tai napsauta Asetukset-painiketta ja valitse Poista näkymä.