Käyttöopas Peruuta

3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Opi määrittämään PDF-tiedostojen 3D-näkymät Adobe Acrobatilla. Seuraa vaiheittaista opastamme ja paranna asiakirjojen visualisointikokemusta.

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Oletusnäkymä

3D-mallin oletusnäkymästä pääsee helposti takaisin aloituspisteeseen aina, kun käsittelet mallia. Huomaa, että oletusnäkymä ei ole sama kuin esikatselunäkymä, joka näyttää 3D-mallin ulkoasun, kun mallia ei aktivoida. 3D-työkalurivin Näkymät-valikko ja Mallipuusta löytyvä Näkymä-ruutu näyttävät täydellisen luettelon kaikista 3D-mallille käytettävissä olevista näkymistä. Acrobat luo oletusarvoisen aloitusnäkymän, kun PDF-tiedosto luodaan 3D-mallista tai kun 3D-tiedosto lisätään aiemmin luotuun PDF-tiedostoon. Tämä oletusnäkymä on riippumaton 3D-tiedoston muista oletusnäkymistä tai -näkymistä.

Oletusnäkymällä on seuraavat ominaisuudet:

 • Perspektiiviprojektio.
 • Näkökulma sijoitetaan kauemmas objektista siten, että kaikki näkyvissä olevat solmut täyttävät suurimman osan kentän näkymästä.
 • Siirtosuunta ja -suunta ovat pääasiassa negatiivisella X-akselilla, pienemmällä negatiivisella Y-akselin siirtymällä ja pienemmällä positiivisella Z-akselin siirtymällä.
 • Kamera on näkyvien solmujen keskikohdan kohdalla niin, että Z-akseli on pystysuunnassa ja ylöspäin kohdistuva suunta on positiivinen näytetyssä huomautuksessa.

Jos haluat mukauttaa oletusnäkymän taustaväriä, muodostustilaa ja valaistusta, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Kaikki työkalut vasemmasta yläkulmasta. Valitse vasemmasta sivupalkista Näytä lisää -vaihtoehto ja etsi Lisää multimediaa -vaihtoehto. Valitse sitten 3D-media -työkalu.

 2. Voit nyt lisätä 3D-mediaa joko vetämällä tai kaksoisnapsauttamalla haluamaasi sijaintia. Tämä toiminto avaa Lisää 3D -valintaikkunassa. Valitse Näytä lisäasetukset -ruutu Lisää 3D -valintaikkunasta. 

  Valitse Näytä lsäasetukset

 3. Valitse 3D-välilehti, säädä näytettäviä parametreja ja valitse sitten OK.

  Adjust-3d-parameters

Mukautetun näkymän luominen

Acrobatilla voit luoda 3D-mallista lisänäkymiä, jotka helpottavat 3D-sisällön selaamista. Näkymiä voi mukauttaa niin, että niissä näkyy erilaisia perspektiivejä, kuten ylä, ala, vasen, oikea, sisä, ulko, räjäytetty tai koottu. Mukautetut näkymät voivat sisältää myös erilaisia asetuksia, kuten valaistuksen, kameran sijainnin, muodostustilan, mallipuun tilan sekä läpinäkyvyyden ja läpileikkauksen asetukset. Kameran tarkat ominaisuudet voidaan sisällyttää mukautettuihin näkymiin.

 1. Saat 3D-mallin käyttöön valitsemalla sen Valitse-työkalulla.

 2. Voit muuttaa 3D-mallin näkymää napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja siirtymällä Työkalut-vaihtoehtoon. Valitse sieltä Näytä työkalurivi. Kun 3D-työkalurivi tulee näkyviin, voit käyttää Kierrä-, Panoroi-ja Zoomaa--työkaluja näkymän säätämiseen.

  Näytä työkalurivi

 3. Valitse Näkymän ominaisuudet -valintaikkunassa näkymään sisällytettävät näyttöasetukset.

  Ominaisuuksissa, joita ei valita, käytetään edellisen kerran näkyvissä olleita asetuksia. Jos esimerkiksi Taustaväri -ominaisuutta ei valita, näkymän taustavärinä säilyy edellisellä näyttökerralla käytetty väri.

  Näkymä lisätään Mallipuun Näkymä-ruutuun nimellä NewView. Valitsemalla näkymän voit nimetä sen uudelleen.

Näkymän näyttäminen

Jos haluat käyttää muuta kuin oletusnäkymää, valitse näkymä Näkymät-alasvetovalikosta käyttämällä 3D-työkaluriviä.

Oletusnäkymän muuttaminen

Voit määrittää haluamasi näkymän 3D-mallin oletusnäkymäksi napauttamalla 3D-mallia hiiren kakkospainikkeella. Valitse Näkymät ja valitse Näkymien hallinta. Valitse näkymä, jonka haluat asettaa oletukseksi, ja napsauta sitten Käytä oletuksena -painiketta. Kun olet tyytyväinen tulokseen, valitse OK.

Huomautus:

Jos haluat luoda uuden näkymän, valitse Näkymät ja valitse 3D-työkalurivin avattavasta valikosta Näkymien hallinta. Kohteessa Näkymien hallinta -valintaikkunassa Uusi näkymä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Julisteen muuttaminen oletusnäkymää vastaavaksi

Voit muuttaa julisteen vastaamaan oletusnäkymää seuraavasti: 

 1. Avaa vasemmassa yläkulmassa oleva Kaikki työkalut -valikko. Valitse vasemmasta sivupalkista Näytä lisää -vaihtoehto ja etsi Lisää monimuotomediaa -vaihtoehto. Valitse sitten 3D-media -työkalu.

 2. Nyt voit lisätä 3D-mediaa joko vetämällä tai kaksoisnapsauttamalla paikkaa, johon se lisätään. Tämä toiminto avaa Lisää 3D -valintaikkunan. Valitse Lisää 3D-valintaikkunasta Näytä lisäasetukset -ruutu ja valitse sitten Käynnistysasetukset -välilehti.

 3. Valitse Julistekuva-osiosta Hae juliste oletusnäkymästä.

 4. Napauta OK ja tallenna sitten PDF.

Tähän prosessiin tarvitaan 3D-malli, jossa on yksi tai useita määritettyjä näkymiä. Voit luoda ne itse. Voit kytkeä näkymän aiemmin luotuun kirjanmerkkiin seuraavasti:

 1. Jos haluat luoda uuden kirjanmerkin, avaa Kirjanmerkit-paneeli valitsemalla oikeasta sivupalkista Kirjanmerkki. Valitse Kirjainmerkit-paneelin yläosasta Lisää uusi kirjanmerkki  ja syötä sille uusi nimi. Napauta sitten kirjanmerkin nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.  Jos haluat linkittää näkymän aiemmin luotuun kirjanmerkkiin tai linkkiin, napsauta kirjanmerkkiä tai linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse Ominaisuudet -valintaikkunasta Toiminnot-välilehti.

 3. Valitse Valitse toiminto -valikosta Siirry 3D-/multimedianäkymään ja napsauta sitten Lisää.

 4. Valitse Valitse 3D-näkymä -valintaikkunasta 3D-mallin 3D-huomautus vasemmalla olevasta luettelosta ja valitse sitten oikealta näkymäasetus:

  Nykyinen näkymä

  Linkki tai kirjanmerkki kopioi asiakirjan 3D-kierto-, panorointi- ja zoomausasetukset riippumatta siitä, näkyykö tämä näkymä mallipuun määritettynä näkymänä.

  Ensimmäinen näkymä

  Mallipuu-luettelon alussa olevaan näkymään tehdään muutoksia.

  Viimeinen näkymä

  Mallipuu-luettelon lopussa olevaan näkymämääritykseen tehdään muutoksia.

  Edellinen näkymä

  Siirtyy Mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa ylöspäin näkymä kerrallaan.

  Seuraava näkymä

  Siirtyy Mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa alaspäin näkymä kerrallaan.

  Nimetty näkymä

  Siirtyy määritettyyn näkymään, jonka valitset tämän asetuksen alapuolella olevasta luettelosta.

  Huomautus:

  Jos haluat, että kirjanmerkki tai linkki johtaa tietylle sivulle ja tiettyyn sivunäkymään, valitse Valinnan toiminta-valikosta Siirry sivunäkymään ja napsauta Lisää. Muuta sitten sivunäkymää vierityspalkkien ja zoomaustyökalujen avulla ennen kuin napsautat Määritä linkki -painiketta. Kun olet valmis, napsauta Ominaisuudet-valintaikkunassa Sulje.

3D-näkymän lisääminen linkkiin

Voit lisätä 3D-näkymän linkkiin seuraavasti: 

 1. Jos haluat luoda uuden linkin, valitse Kaikki työkalut ja valitse sitten Muokkaa PDF-tiedostoa. Valitse vasemmasta sivupalkista Linkki ja valitse sitten Lisää tai muokkaa linkkiä Luo sitten suorakulmio mihin tahansa sivun kohtaan vetämällä hiirtä. Tämä toiminto avaa Luo linkki -valintaikkunan Valitse sitten Linkin toiminto -kohdasta Mukautettu linkki ja valitse Seuraava.

 2. Valitse Linkin ominaisuudet -valintaikkunasta Toiminnot-välilehti. Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikosta Siirry 3D-/multimedianäkymäänja valitse Lisää.

 3. Kun olet Valitse kolmiulotteinen näkymä -valintaikkunassa, valitse 3D-mallia varten 3D-huomautus vasemmalla olevasta luettelosta ja valitse sitten oikealta näkymäasetus. Tässä on luettelo näkymävaihtoehdoista ja niiden toiminnoista.

  Nykyinen näkymä

  Linkki tai kirjanmerkki kopioi asiakirjan 3D-kierto-, panorointi- ja zoomausasetukset riippumatta siitä, näkyykö tämä näkymä mallipuun määritettynä näkymänä.

  Ensimmäinen näkymä

  Mallipuu-luettelon alussa olevaan näkymään tehdään muutoksia.

  Viimeinen näkymä

  Mallipuu-luettelon lopussa olevaan näkymämääritykseen tehdään muutoksia.

  Edellinen näkymä

  Siirtyy Mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa ylöspäin näkymä kerrallaan.

  Seuraava näkymä

  Siirtyy Mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa alaspäin näkymä kerrallaan.

  Nimetty näkymä

  Siirtyy määritettyyn näkymään, jonka valitset tämän asetuksen alapuolella olevasta luettelosta.

  Huomautus:

  Jos haluat, että kirjanmerkki tai linkki johtaa tietylle sivulle ja tiettyyn sivunäkymään, valitse Valinnan toiminta-valikosta Siirry sivunäkymään ja napsauta Lisää. Muuta sitten sivunäkymää vierityspalkkien ja zoomaustyökalujen avulla ennen kuin napsautat Määritä linkki -painiketta. Kun olet valmis, valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Sulje.

3D-näkymän poistaminen

Jos haluat poistaa näkymän, siirry 3D-työkaluriville, valitse Näkymät-pudotusvalikko ja valitse Näkymien hallinta. Valitse poistettavat näkymät ja napsauta Poista näkymä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?