Käyttöopas Peruuta

3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Kun 3D-mallille on määritetty oletusnäkymä, voit palata aloituspisteeseen nopeasti milloin tahansa mallin käsittelemisen aikana. Oletusnäkymä poikkeaa esikatselusta, joka määrittää 3D-mallin ulkoasun ennen mallin aktivoimista. 3D-mallin kaikkien näkymien luettelo näkyy 3D-työkalurivin Näkymät-valikossa sekä mallipuun Näkymä-ruudussa.

Voit myös luoda 3D-mallista lisää näkymiä Acrobatilla ja nopeasti valita haluamasi kolmiulotteisen näkymän (esimerkiksi ylhäältä, alhaalta, vasemmalta, oikealta, sisältä, ulkoa, räjäytetty tai koottu). Näkymä voi sisältää valaistuksen, kameran sijainnin, muodostustilan, mallipuun tilan, läpinäkyvyyden ja läpileikkauksen asetukset. Mukautetut näkymät voivat sisältää tarkkoja kameran ominaisuuksia.

Voit linkittää näkymiä Kirjanmerkit-välilehden kirjanmerkkeihin tai linkittää näkymiä sivulle luotaviin painikkeisiin tai linkkeihin käyttämällä Siirry kolmiulotteiseen näkymään -toimintoa.

Oletusnäkymä

Kun luot PDF-dokumentin 3D-mallista tai lisäät 3D-tiedoston aiemmin luotuun PDF-dokumenttiin, Acrobat luo alustavan oletusnäkymän. Oletusnäkymä luodaan riippumatta siitä, mitä muita oletusnäkymiä on luotu tai onko 3D-tiedostossa näkymiä.

Oletusnäkymä luodaan seuraavasti:

 • Käytetään perspektiiviprojektiota.

 • Näkökulma sijoitetaan kauemmas objektista siten, että kaikki näkyvissä olevat solmut täyttävät suurimman osan kentän näkymästä.

 • Siirtymän suunta on pääasiassa negatiivisella X-akselilla, suhteellisen pieni siirtymä negatiivisella Y-akselilla ja pienempi siirtymä positiivisella Z-akselilla.

 • Kamera kohdistuu näkyvien solmujen keskipisteeseen siten, että Z-akseli on pystysuunnassa ja ylöspäin kohdistuva suunta on positiivinen näytetyssä huomautuksessa.

Määritä oletusnäkymän taustaväri, näköistystila ja valaistus valitsemalla Näytä lisäasetukset -ruutu Lisää 3D-sisältöä -valintaikkunassa, valitsemalla 3D-välilehti ja säätämällä näkyvissä olevia parametreja.

Mukautetun näkymän luominen

 1. Aktivoi 3D-malli napsauttamalla sitä käsityökalulla.
 2. Muuta näkymää 3D-työkalurivin kääntö-, panorointi- ja zoomaustyökaluilla.
 3. Valitse Näkymän ominaisuudet -valintaikkunassa näkymään sisällytettävät näyttöasetukset.

  Ominaisuuksissa, joita ei valita, käytetään edellisen kerran näkyvissä olleita asetuksia. Jos esimerkiksi Taustaväri-ominaisuutta ei valita, näkymän taustavärinä säilyy edellisellä näyttökerralla käytetty väri.

  Näkymä näkyy mallipuun Näkymä-ruudussa NewView-nimisenä. Valitsemalla näkymän voit nimetä sen uudelleen.

Näkymän näyttäminen

 1. Voit muuttaa näkymää tarpeen mukaan seuraavilla menetelmillä:
  • Valitse näkymä 3D-työkalurivin Näkymät-ponnahdusvalikosta.

  • Napsauta mallipuussa näkymän nimeä.

  • Napsauta Oletusnäkymä-kuvaketta .

Oletusnäkymän muuttaminen

 1. Tee mallipuun Näkymä-ruudussa jokin seuraavista toimista:
  • Valitse näkymä ja valitse sitten Asetukset-valikosta Aseta oletusnäkymäksi.

  • Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Aseta oletusnäkymäksi.

Huomautus:

Luo suusi näkymä valitsemalla 3D-työkaluriviltä tai pikavalikosta Näkymät > Näkymien hallinta. Napsauta näkyviin tulevassa Näkymien hallinta -valintaikkunassa Uusi näkymä -painiketta.

Julisteen muuttaminen oletusnäkymää vastaavaksi

 1. Käytä objektinvalintatyökalua (Työkalut > Monimuotomedia > Valitse objekti) ja kaksoisnapsauta 3D-mallia.

 2. Napsauta Muokkaa 3D-sisältöä -valintaikkunassa Käynnistysasetukset-välilehteä.
 3. Valitse Julistekuva-alueen alta Lue juliste oletusnäkymästä.
 4. Napsauta OK ja tallenna sitten PDF.

Tässä tehtävässä tarvitaan 3D-malli, jossa on yksi tai useita määritettyjä näkymiä. Voit luoda ne itse. Liitä näkymä aiemmin luotuun kirjanmerkkiin tai linkkiin tai luo uusi kirjanmerkki tai linkki tätä tarkoitusta varten.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat luoda uuden kirjanmerkin, napsauta Kirjanmerkit-välilehden yläreunassa olevaa Uusi kirjanmerkki -painiketta ja kirjoita kirjanmerkin nimi. Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

  • Jos haluat luoda uuden linkin, valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää linkki tai muokkaa linkkiä ja luo linkkisuorakulmio mihin tahansa sivun kohtaan vetämällä hiirtä. Valitse Luo linkki -valintaikkunan Linkin toiminta -kohdasta Mukautettu linkki ja napsauta Seuraava.

  • Jos haluat yhdistää näkymän aiemmin luotuun kirjanmerkkiin tai linkkiin, napsauta kirjanmerkkiä tai linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Toiminnot-välilehti.
 3. Valitse Valitse toiminto -valikosta Siirry 3D-/multimedianäkymään ja napsauta sitten Lisää.
 4. Valitse Valitse kolmiulotteinen näkymä -valintaikkunasta kolmiulotteinen huomautus 3D-mallia varten vasemmalla olevasta luettelosta ja valitse sitten oikealta näkymäasetus:

  Nykyinen näkymä

  Liittää tiedoston aktiiviset kääntö-, panorointi- ja zoomausominaisuudet luotavaan linkkiin tai kirjanmerkkiin riippumatta siitä, onko kyseinen näkymä mainittu mallipuussa määritettynä näkymänä.

  Ensimmäinen näkymä

  Valitsee näkymän, joka näkyy mallipuun luettelossa ensimmäisenä.

  Viimeinen näkymä

  Valitsee näkymän, joka näkyy mallipuun luettelossa viimeisenä.

  Edellinen näkymä

  Siirtyy mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa ylöspäin näkymä kerrallaan.

  Seuraava näkymä

  Siirtyy mallipuun määritettyjen näkymien luettelossa alaspäin näkymä kerrallaan.

  Nimetty näkymä

  Siirtyy määritettyyn näkymään, jonka valitset tämän asetuksen alapuolella olevasta luettelosta.

 5. (Valinnainen) Jos haluat kirjanmerkin tai linkin johtavan myös tietylle sivulle ja tiettyyn sivunäkymään, valitse Valintatoiminto-valikosta Siirry sivunäkymään ja napsauta Lisää. Muuta sitten sivunäkymää vierityspalkkien ja zoomaustyökalujen avulla, ennen kuin napsautat Aseta linkki -painiketta. Kun olet valmis, napsauta Ominaisuudet-valintaikkunassa Sulje.

Kolmiulotteisen näkymän poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Avaa Näkymät-ponnahdusvalikko 3D-työkaluriviltä ja valitse Näkymien hallinta. Valitse poistettavat näkymät ja napsauta Poista näkymä.

  • Valitse poistettavat näkymät Mallipuu-paneelin Näkymä-ruudusta. Napsauta Näkymä-ruudun Poista-painiketta tai napsauta Asetukset-painiketta ja valitse Poista näkymä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi