Preflight-muuttujat (Acrobat Pro)

Tietoja Preflight-muuttujista

Preflight-muuttujat ovat itsenäisiä dataobjekteja, joita voidaan käyttää joustavien ja tehokkaiden työnkulkujen kehittämiseen. Niiden avulla voit muuttaa tarkistusten ja korjausten arvoja profiilia muuttamatta. Muuttujat mahdollistavat tietojen tai korjausten tarkistamisen profiilia suoritettaessa, joten näitä tietoja ei tarvitse määrittää ennakkoon. Yksi muuttujien suurimmista hyödyistä on se, että PDF-tiedostojen käsittelyyn liittyvät tarkistukset tai korjaukset voidaan siirtää käsittelyn aloitushetkeen. Voit valita Preflight-profiilin ja määrittää eri töitä niin, että niillä kaikilla suoritetaan eri toiminto työn määritelmään lisättyjen muuttujien mukaan. Voit valita toiminnolle joka kerta eri arvot.

Monet Preflight-tarkistuksen aspekteista, kuten profiilit, tarkistukset ja korjaukset, voidaan suorittaa muuttujilla. Muuttujien avulla voidaan määrittää muun muassa

 • profiilissa oleva tarkistusten ja korjausten käynnistys- ja sammutuskytkin
 • tarkistusten ja korjausten vakavuustason muutokset
 • ponnahdusvalikkojen asetusten haut
 • valintaruutujen, ponnahdusikkunoiden tai tekstin tai numeroiden syöttökenttien tyypit
 • nimi- ja kuvauskentät.

Voit käyttää muuttujavaihtoehtoa Preflight-profiilia, tarkistuksia tai korjauksia muokattaessa. Kun napsautat muuttujan kuvaketta , näyttöön tulee muuttujien luettelo. Siinä on ensiksi nykyisessä kontekstissa (profiilissa, tarkistuksissa tai korjauksissa) käytetty muuttuja, ja sen jälkeen näytetään kaikki nykyisessä kirjastossa olevat muuttujat.

Muuttujan luominen

 1. Napsauta muuttujan kuvaketta. 

 2. Valitse Uusi muuttuja. Näyttöön tulee Preflight: uusi muuttuja -valintaikkuna.

 3. Määritä uudelle muuttujalle seuraavat parametrit:

  • Avain: Tällä voit määrittää profiilien, tarkistusten tai korjausten arvot.
  • Selite: Käytetään käyttöliittymässä, esimerkiksi Preflight: Määritä muuttujan arvo -valintaikkunassa.
  • Tyyppi: Sen arvon tyyppi, jonka sijaan muuttujaa käytetään.
  • Oletusarvo: Käytettävä oletusarvo, jos suoritushetkellä ei ole määritetty toista arvoa.
  • Rajoita syöttöarvot tiettyihin arvoihin: Rajoita, mitä arvoja muuttujalla voi olla.
  • Luettelo: Valitse muuttujalle suoritushetkellä arvojen luettelo.
  • Näytä arviointitulokset: Tällä voit tarkistaa, voidaanko muuttujalla käyttää tiettyä arvoa vai ei.
 4. Valitse OK.

Muuttujien määrittäminen

 1. Valitse Preflight-valintaikkunassa Asetukset > Luo tarkistus.

 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta ominaisuus ja napsauta Lisää-painiketta.

  Preflight: uusi tarkistus

 3. Napsauta muuttujan kuvaketta.

  Määritä muuttuja

 4. Luo uusi muuttuja ja määritä sen arvo. Määritä muussa tapauksessa lisätyn ominaisuuden arvo valitsemalla muuttuja kaikkien käytettävissä olevien avainten luettelosta.

  Muuttuja-arvo näkyy muodossa <avain: arvo> muuttujaa vastaavassa kentässä (tekstin syöttökenttien tai ponnahdusvalikoiden tapauksessa) tai sen vieressä (valintaruutujen tapauksessa).

  Huomautus:

  Muuttujavaihtoehto ei ole käytettävissä kaikkien ominaisuuksien tapauksessa.

 5. Valitse OK.

Muuttujien määrityksen poistaminen

Voit poistaa muuttujan määrityksen poistamalla tekstin syöttökentässä annetut tiedot. Jos haluat valita toisen muuttujan, napsauta muuttujakuvaketta ja valitse muuttuja.

Profiilien suorittaminen muuttujilla

Kun suoritat profiilin, näyttöön tulee Preflight: Määritä muuttujan arvo -valintaikkuna, jos tarkistus tai korjaus sisältää vähintään yhden määritettävän muuttujan.

 

Määritä muuttujan arvo

Jos tarvitset lisätietoja annetusta arvosta, napsauta    -kuvaketta.

Hae lisätietoja

Anna uudet arvot tai säilytä valmiiksi täytetyt oletusarvot. Näyttöön tulee virheilmoitus, jos annettu arvo on virheellinen.

Väärää annettua arvoa koskeva virhe

Muuttujien arvot ilmestyvät myös Preflight-tarkistuksen Tulokset-raporttiin.

Muuttujan arvo Preflight-tarkistuksessa: tulokset

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi