Käyttöopas Peruuta

Preflight-muuttujat (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja Preflight-muuttujista

Preflight-muuttujat ovat itsenäisiä dataobjekteja, joita voidaan käyttää joustavien ja tehokkaiden työnkulkujen kehittämiseen. Niiden avulla voit muuttaa tarkistusten ja korjausten arvoja profiilia muuttamatta. Muuttujat mahdollistavat tietojen tai korjausten tarkistamisen profiilia suoritettaessa, joten näitä tietoja ei tarvitse määrittää ennakkoon. Yksi muuttujien suurimmista hyödyistä on se, että PDF-tiedostojen käsittelyyn liittyvät tarkistukset tai korjaukset voidaan siirtää käsittelyn aloitushetkeen. Voit valita Preflight-profiilin ja määrittää eri töitä niin, että niillä kaikilla suoritetaan eri toiminto työn määritelmään lisättyjen muuttujien mukaan. Voit valita toiminnolle joka kerta eri arvot.

Monet Preflight-tarkistuksen aspekteista, kuten profiilit, tarkistukset ja korjaukset, voidaan suorittaa muuttujilla. Muuttujien avulla voidaan määrittää muun muassa

 • profiilissa oleva tarkistusten ja korjausten käynnistys- ja sammutuskytkin
 • tarkistusten ja korjausten vakavuustason muutokset
 • ponnahdusvalikkojen asetusten haut
 • valintaruutujen, ponnahdusikkunoiden tai tekstin tai numeroiden syöttökenttien tyypit
 • nimi- ja kuvauskentät.

Voit käyttää muuttujavaihtoehtoa Preflight-profiilia, tarkistuksia tai korjauksia muokattaessa. Kun napsautat muuttujan kuvaketta , näyttöön tulee muuttujien luettelo. Siinä on ensiksi nykyisessä kontekstissa (profiilissa, tarkistuksissa tai korjauksissa) käytetty muuttuja, ja sen jälkeen näytetään kaikki nykyisessä kirjastossa olevat muuttujat.

Muuttujan luominen

 1. Napsauta muuttujan kuvaketta. 

 2. Valitse Uusi muuttuja. Näyttöön tulee Preflight: uusi muuttuja -valintaikkuna.

 3. Määritä uudelle muuttujalle seuraavat parametrit:

  • Avain: Tällä voit määrittää profiilien, tarkistusten tai korjausten arvot.
  • Selite: Käytetään käyttöliittymässä, esimerkiksi Preflight: Määritä muuttujan arvo -valintaikkunassa.
  • Tyyppi: Sen arvon tyyppi, jonka sijaan muuttujaa käytetään.
  • Oletusarvo: Käytettävä oletusarvo, jos suoritushetkellä ei ole määritetty toista arvoa.
  • Rajoita syöttöarvot tiettyihin arvoihin: Rajoita, mitä arvoja muuttujalla voi olla.
  • Luettelo: Valitse muuttujalle suoritushetkellä arvojen luettelo.
  • Näytä arviointitulokset: Tällä voit tarkistaa, voidaanko muuttujalla käyttää tiettyä arvoa vai ei.
 4. Valitse OK.

Muuttujien määrittäminen

 1. Valitse Preflight-valintaikkunassa Asetukset > Luo tarkistus.

  Luo tarkistus

 2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta ominaisuus ja napsauta Lisää-painiketta.

  Preflight: uusi tarkistus

 3. Napsauta muuttujan kuvaketta.

  Määritä muuttuja

 4. Luo uusi muuttuja ja määritä sen arvo. Määritä muussa tapauksessa lisätyn ominaisuuden arvo valitsemalla muuttuja kaikkien käytettävissä olevien avainten luettelosta.

  Muuttuja-arvo näkyy muodossa <key: value> muuttujaa vastaavassa kentässä (tekstin syöttökenttien tai ponnahdusvalikoiden tapauksessa) tai sen vieressä (valintaruutujen tapauksessa).

  Huomautus:

  Muuttujavaihtoehto ei ole käytettävissä kaikkien ominaisuuksien tapauksessa.

 5. Valitse OK.

Muuttujien määrityksen poistaminen

Voit poistaa muuttujan määrityksen poistamalla tekstin syöttökentässä annetut tiedot. Jos haluat valita toisen muuttujan, napsauta muuttujakuvaketta ja valitse muuttuja.

Profiilien suorittaminen muuttujilla

Kun suoritat profiilin, tarkistuksen tai korjauksen, joka sisältää vähintään yhden määritettävän muuttujan, näyttöön tulee Preflight: Määritä muuttujan arvo -valintaikkuna.

Määritä muuttujan arvo

Jos tarvitset lisätietoja annetusta arvosta, napsauta    -kuvaketta.

Hae lisätietoja

Anna uudet arvot tai säilytä valmiiksi täytetyt oletusarvot. Näyttöön tulee virheilmoitus, jos annettu arvo on virheellinen.

Väärää annettua arvoa koskeva virhe

Muuttujien arvot ilmestyvät myös Preflight-tarkistuksen Tulokset-raporttiin.

Muuttujan arvo Preflight-tarkistuksessa: tulokset

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi