Tulosraportin luominen

Voit kerätä Preflight-tarkistuksen tulokset erityyppisiin raportteihin. Voit tallentaa tulokset tekstitiedostoon, XML-tiedostoon tai yhteen PDF-tiedostoon. PDF-raportti voi sisältää pelkän yleiskuvauksen tai eri tavoin esitettyjä lisätietoja.

PDF-raportti sisältää dokumentin ja ongelmaobjektien tietoja tasoilla, joita voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Tasot-suunnistusruudussa.

Huomautus:

Voit myös tehdä luettelon kaikista PDF-tiedostossa käytetyistä objekteista ja resursseista.

Raportin luominen Preflight-tuloksista

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Tulokset-paneelissa Luo raportti tai valitse Asetukset-valikosta Luo raportti.
 2. Määritä raportin nimi ja sijainti. Raportin nimeen lisätään automaattisesti pääte "_raportti".
 3. Valitse raportin tyyppi ja napsauta Tallenna.

Raporttityypit

PDF-raportti

Luo ongelmien yhteenvedon, johon liitetään yksityiskohtaiset tiedot käyttäen läpinäkyviä maskeja, kommentteja tai tasoja kunkin ongelmaobjektin kohdalla.

Yleiskatsaus

Tiivistää Preflight-tulokset lyhyeksi dokumentiksi, joka sisältää käytetyt korjaukset, tuloksien yhteenvedon ja dokumentin tiedot.

Tiedot

Näyttää jokaisen ongelmaobjektin lisätiedot, esimerkiksi objektin sijainnin sivulla. Ongelmat korostetaan läpinäkyvillä maskeilla -asetus lisää Photoshop-maskin kaltaisen värillisen maskin ongelma-alueiden päälle, jotta ne erottuvat selvästi. Voit muuttaa maskin väriä Preflight-asetuksissa. Ongelmat korostetaan kommenteilla -asetus liittää Preflight-tulokset kommentteina. Ongelmat korostetaan tasoilla -asetus näyttää tiedoston jaettuna ristiriitojen tai löydettyjen objektien mukaisiin tasoihin profiilissa käytettyjen ehtojen mukaan. Muut objektit -taso sisältää objektit, jotka eivät liity käytettyyn profiiliin.

XML-raportti

Tuottaa jäsennellyn raportin Preflight-tuloksia tulkitsevia ja käsitteleviä työnkulkujärjestelmiä varten. Saat lisätietoja tulostuspalvelusta.

Tekstiraportti

Luo tekstimuotoisen raportin, jonka jokainen rivi on sisennetty Preflight-tulokset-valintaikkunan hierarkian mukaisesti. Voit avata raportin tekstinkäsittelysovelluksessa.

PDF-raportin tasojen piilottaminen tai näyttäminen

 1. Voit avata Tasot-paneelin napsauttamalla PDF-raportin suunnistusruudun Tasot-painiketta .
 2. Laajenna Tasot-välilehdessä raportti ja napsauta tason nimen vasemmalla puolella olevaa ruutua, jos haluat piilottaa tai näyttää tason.

Tietoja luetteloraporteista

Luetteloraportti sisältää PDF-tiedostossa käytetyt resurssit, kuten väritilat, kuvat, kuvioinnit, varjostukset, metatiedot sekä kunkin kirjasinperheen kirjasimet ja kuviot. Toisiinsa liittyvät tiedot on ryhmitelty yhteen ja järjestetty PDF-sivulle niin, että voit silmäillä ja etsiä niitä. Voit luoda luetteloraportin ennen Preflight-tarkistusta tai sen jälkeen. Preflight-tulosraportti sisältää vain valitussa profiilissa mainittujen tarkistusten mukaiset tiedot, kun taas luetteloraportti ei suodata PDF-sisältöä. Preflight-tarkistusraportti ja luetteloraportti yhdessä auttavat löytämään ja korjaamaan ongelmat.

Luetteloraportin tiedoista voi olla hyötyä seuraavanlaisia tehtäviä suoritettaessa.

 • Tutkitaan epätavalliselta näyttäviä tiedostoja, jotka on esimerkiksi luotu tuntemattomalla sovelluksella, tai tiedostoja, joissa näytön päivitys toimii hitaasti, tai kopiointi- ja liittämiskomennot, jotka eivät toimi.

 • Tutkitaan käsittelyongelmia, esimerkiksi tulostuksen epäonnistumisia, tai ongelmia, jotka ilmenevät esimerkiksi tehtäessä värimuunnoksia, asemoitaessa sivua tai sijoitettaessa tietoja InDesign-sivulle.

 • Etsitään PDF-tiedostosta kohtia, jotka eivät toimi ihanteellisella tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjasimen turha sisällyttäminen siksi, että pääsivulla on huomaamaton välilyönti, ylimääräisiä kuvatietoja sisältävät rajatut kuvat tai objektit, jotka eivät ole odotettua tyyppiä (teksti- tai vektoriobjektit on muunnettu kuviksi tai yhdistetty kuvaan).

 • Annetaan objektista muitakin tietoja kuin sen olemassaolo. Jos esimerkiksi etsit luetteloraportista spottivärin, voit selvittää, käytetäänkö sitä yksinään tai muiden värien kanssa esimerkiksi kaksisävykuvassa. Voit myös selvittää, mitkä kirjasimen kuviot on sisällytetty, miltä ne näyttävät ja mitä merkkejä niiden odotetaan edustavan. Nämä tiedot voivat auttaa selvittämään puuttuvasta kuviosta johtuvan virheen.

 • Tarkastellaan tiedostoon sisällytettyjä XMP-metatietoja. Niitä ovat esimerkiksi tekijän nimi, kuvan tarkkuus, väritila, tekijänoikeus ja avainsanat. Nämä tiedot tallentuvat Extensible Metadata Platform (XMP) -standardin mukaisesti.

Luettelon luominen PDF-sisällöstä

 1. Valitse Preflight-valintaikkunan Asetukset-valikosta Luo luettelo.
 2. Valitse luetteloon sisällytettävät objekti- ja resurssityypit. Kirjasimien, värien ja kuvien lisäksi voit sisällyttää luetteloon seuraavia tietoja:

  Lomake-XObjektit

  Objektit, joihin viitataan PDF-tiedostossa. Jos esimerkiksi PDF-tiedostossa on saman objektin useita esiintymiä, se on yksi resurssi, johon viitataan useita kertoja.

  Sisältää XMP-metatiedot

  Sisältää PDF-tiedostoon sisällytettyjä tietoja, joita XMP-metatietoja käyttävä sovellus tai laite voi käyttää työnkulussa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi merkitykselliset kuvaukset ja otsikot, haettavat avainsanat, tekijän nimi ja tekijänoikeustiedot. Jos valitset Sisällytä lisäkentät -asetuksen, voit sisällyttää kentät ja rakenteet, joita käytetään metatietojen tallennuksessa nimiavaruuksien ja ominaisuuksien avulla. Nämä lisätiedot näkyvät tekstimuotoisena puunäkymänä, joka sisältää kaikki PDF-tiedoston XMP-tiedot. Tiedot koskevat sekä PDF-tiedostoa että siihen lisättyjä kuvia, joita varten on käytettävissä XMP-tiedot.

  Huomautus:

  Voit myös katsella PDF-tiedoston metatietoja kokonaisuutena Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunassa. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet, napsauta Kuvaus-välilehteä ja valitse sitten Muut metatiedot. Saat lisäkentät näkyviin valitsemalla vasemmalla olevasta luettelosta Lisäasetukset.  

 3. (Valinnainen) Tallenna raportti.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö