Käyttöopas Peruuta

Preflight-raportit (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tulosraportin luominen

Voit kerätä Preflight-tarkistuksen tulokset erityyppisiin raportteihin. Voit tallentaa tulokset tekstitiedostoon, XML-tiedostoon tai yhteen PDF-tiedostoon. PDF-raportti voi sisältää pelkän yleiskuvauksen tai eri tavoin esitettyjä lisätietoja.

PDF-raportti sisältää dokumentin ja ongelmaobjektien tietoja tasoilla, joita voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Tasot-suunnistusruudussa.

Huomautus:

Voit myös tehdä luettelon kaikista PDF-tiedostossa käytetyistä objekteista ja resursseista.

Raportin luominen Preflight-tuloksista

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Tulokset-paneelissa Luo raportti tai valitse Asetukset-valikosta Luo raportti.
 2. Määritä raportin nimi ja sijainti. Raportin nimeen lisätään automaattisesti pääte "_raportti".
 3. Valitse raportin tyyppi ja napsauta Tallenna.

Raporttityypit

PDF-raportti

Luo ongelmien yhteenvedon, johon liitetään yksityiskohtaiset tiedot käyttäen läpinäkyviä maskeja, kommentteja tai tasoja kunkin ongelmaobjektin kohdalla.

Yleiskatsaus

Tiivistää Preflight-tulokset lyhyeksi dokumentiksi, joka sisältää käytetyt korjaukset, tuloksien yhteenvedon ja dokumentin tiedot.

Tiedot

Näyttää jokaisen ongelmaobjektin lisätiedot, esimerkiksi objektin sijainnin sivulla. Ongelmat korostetaan läpinäkyvillä maskeilla -asetus lisää Photoshop-maskin kaltaisen värillisen maskin ongelma-alueiden päälle, jotta ne erottuvat selvästi. Voit muuttaa maskin väriä Preflight-asetuksissa. Ongelmat korostetaan kommenteilla -asetus liittää Preflight-tulokset kommentteina. Ongelmat korostetaan tasoilla -asetus näyttää tiedoston jaettuna ristiriitojen tai löydettyjen objektien mukaisiin tasoihin profiilissa käytettyjen ehtojen mukaan. Muut objektit -taso sisältää objektit, jotka eivät liity käytettyyn profiiliin.

XML-raportti

Tuottaa jäsennellyn raportin Preflight-tuloksia tulkitsevia ja käsitteleviä työnkulkujärjestelmiä varten. Saat lisätietoja tulostuspalvelusta.

Tekstiraportti

Luo tekstimuotoisen raportin, jonka jokainen rivi on sisennetty Preflight-tulokset-valintaikkunan hierarkian mukaisesti. Voit avata raportin tekstinkäsittelysovelluksessa.

PDF-raportin tasojen piilottaminen tai näyttäminen

 1. Voit avata Tasot-paneelin napsauttamalla PDF-raportin suunnistusruudun Tasot-painiketta .
 2. Laajenna Tasot-välilehdessä raportti ja napsauta tason nimen vasemmalla puolella olevaa ruutua, jos haluat piilottaa tai näyttää tason.

Tietoja luetteloraporteista

Luetteloraportti sisältää PDF-tiedostossa käytetyt resurssit, kuten väritilat, kuvat, kuvioinnit, varjostukset, metatiedot sekä kunkin kirjasinperheen kirjasimet ja kuviot. Toisiinsa liittyvät tiedot on ryhmitelty yhteen ja järjestetty PDF-sivulle niin, että voit silmäillä ja etsiä niitä. Voit luoda luetteloraportin ennen Preflight-tarkistusta tai sen jälkeen. Preflight-tulosraportti sisältää vain valitussa profiilissa mainittujen tarkistusten mukaiset tiedot, kun taas luetteloraportti ei suodata PDF-sisältöä. Preflight-tarkistusraportti ja luetteloraportti yhdessä auttavat löytämään ja korjaamaan ongelmat.

Luetteloraportin tiedoista voi olla hyötyä seuraavanlaisia tehtäviä suoritettaessa.

 • Tutkitaan epätavalliselta näyttäviä tiedostoja, jotka on esimerkiksi luotu tuntemattomalla sovelluksella, tai tiedostoja, joissa näytön päivitys toimii hitaasti, tai kopiointi- ja liittämiskomennot, jotka eivät toimi.

 • Tutkitaan käsittelyongelmia, esimerkiksi tulostuksen epäonnistumisia, tai ongelmia, jotka ilmenevät esimerkiksi tehtäessä värimuunnoksia, asemoitaessa sivua tai sijoitettaessa tietoja InDesign-sivulle.

 • Etsitään PDF-tiedostosta kohtia, jotka eivät toimi ihanteellisella tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjasimen turha sisällyttäminen siksi, että pääsivulla on huomaamaton välilyönti, ylimääräisiä kuvatietoja sisältävät rajatut kuvat tai objektit, jotka eivät ole odotettua tyyppiä (teksti- tai vektoriobjektit on muunnettu kuviksi tai yhdistetty kuvaan).

 • Annetaan objektista muitakin tietoja kuin sen olemassaolo. Jos esimerkiksi etsit luetteloraportista spottivärin, voit selvittää, käytetäänkö sitä yksinään tai muiden värien kanssa esimerkiksi kaksisävykuvassa. Voit myös selvittää, mitkä kirjasimen kuviot on sisällytetty, miltä ne näyttävät ja mitä merkkejä niiden odotetaan edustavan. Nämä tiedot voivat auttaa selvittämään puuttuvasta kuviosta johtuvan virheen.

 • Tarkastellaan tiedostoon sisällytettyjä XMP-metatietoja. Niitä ovat esimerkiksi tekijän nimi, kuvan tarkkuus, väritila, tekijänoikeus ja avainsanat. Nämä tiedot tallentuvat Extensible Metadata Platform (XMP) -standardin mukaisesti.

Luettelon luominen PDF-sisällöstä

 1. Valitse Preflight-valintaikkunan Asetukset-valikosta Luo luettelo.
 2. Valitse luetteloon sisällytettävät objekti- ja resurssityypit. Kirjasimien, värien ja kuvien lisäksi voit sisällyttää luetteloon seuraavia tietoja:

  Lomake-XObjektit

  Objektit, joihin viitataan PDF-tiedostossa. Jos esimerkiksi PDF-tiedostossa on saman objektin useita esiintymiä, se on yksi resurssi, johon viitataan useita kertoja.

  Sisältää XMP-metatiedot

  Sisältää PDF-tiedostoon sisällytettyjä tietoja, joita XMP-metatietoja käyttävä sovellus tai laite voi käyttää työnkulussa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi merkitykselliset kuvaukset ja otsikot, haettavat avainsanat, tekijän nimi ja tekijänoikeustiedot. Jos valitset Sisällytä lisäkentät -asetuksen, voit sisällyttää kentät ja rakenteet, joita käytetään metatietojen tallennuksessa nimiavaruuksien ja ominaisuuksien avulla. Nämä lisätiedot näkyvät tekstimuotoisena puunäkymänä, joka sisältää kaikki PDF-tiedoston XMP-tiedot. Tiedot koskevat sekä PDF-tiedostoa että siihen lisättyjä kuvia, joita varten on käytettävissä XMP-tiedot.

  Huomautus:

  Voit myös katsella PDF-tiedoston metatietoja kokonaisuutena Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunassa. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet, napsauta Kuvaus-välilehteä ja valitse sitten Muut metatiedot. Saat lisäkentät näkyviin valitsemalla vasemmalla olevasta luettelosta Lisäasetukset.  

 3. (Valinnainen) Tallenna raportti.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi