Käyttöopas Peruuta

Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Digitaalinen tunnus sisältää sertifikaatin, jossa on julkinen avain ja yksityinen avain. Allekirjoitus- ja suojaustyönkulkuihin osallistuvat vaihtavat digitaalisen tunnuksensa julkisen osan (sertifikaatin). Kun vastaanotat sertifikaatin joltakulta ja lisäät sen luotettujen henkilöllisyyksien luetteloon, voit salata dokumentteja hänen puolestaan. Joissain tapauksissa sertifikaatti ei muodosta ketjua luottamustukipisteeseen asti. Tällöin voit määrittää sertifikaatin luottamustason niin, että voit vahvistaa omistajan allekirjoituksen. Luotettujen identiteettien ja luottamustasojen määrittämistapojen ymmärtäminen auttaa työnkulkujen tehostamisessa ja ongelmien vianmäärityksessä. Voit esimerkiksi lisätä luotettuja henkilöllisyyksiä etukäteen ja määrittää erikseen kunkin sertifikaatin luottamuksen. Yritysasetuksissa luotettujen henkilöllisyyksien luettelo saattaa olla valmiiksi määritetty. Voit ehkä etsiä lisää sertifikaatteja hakemistopalvelimelta.

Sertifikaatin tuonti ja vienti

Voit viedä sertifikaatin ja yhteystiedot käytettäväksi allekirjoituksen vahvistamisessa ja sertifikaatin suojaustyönkuluissa. Muut käyttäjät voivat tuoda kyseiset tiedot omaan luotettujen henkilöllisyyksien luetteloonsa. Tällä tavoin lisätyt yhteystiedot lisäävät niiden käyttäjien määrää, jotka voivat osallistua suojattuihin dokumentin työnkulkuihin. Katso tietoja sertifikaattien viemisestä digitaalisten allekirjoitusten oppaasta (PDF) osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_security_fi.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna (Muokkaa > Oletusarvot).

 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Henkilöllisyydet & luotetut varmenteet -kohdassa Lisää.
 4. Valitse vasemmalta Digitaaliset tunnukset.
 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Tuo tunnus napsauttamalla Lisää tunnus -painiketta ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

  • Vie sertifikaatti napsauttamalla Vie-painiketta ja lähettämällä sitten sertifikaatti tai tallentamalla se tiedostoksi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sertifikaatin luottamuksen asettaminen

Luotettujen henkilöllisyyksien luettelo rakennetaan hankkimalla digitaalisten tunnusten sertifikaatteja allekirjoitukseen osallistuvilta ja sertifikaatin suojauksen työnkuluista. Nämä tiedot saadaan palvelimelta, tiedostosta tai allekirjoitetusta dokumentista. Allekirjoituksen työnkuluissa nämä tiedot saadaan allekirjoituksen tarkistuksen aikana. Jos sertifikaatin suojauksen työnkulut sisältävät salauksen, pyydä tiedot etukäteen. Siten voit salata dokumentin vastaanottajan julkisella avaimella. Lisätietoja luottamuksen määrittämisestä sertifikaateissa on digitaalisten allekirjoitusten oppaassa (PDF) osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_security_fi.

Adoben hyväksymä luottamusluettelo (AATL)

Adoben hyväksymä luottamusluettelo (AATL) auttaa käyttäjiä luomaan sertifikaattipohjaisia allekirjoituksia, joihin luotetaan aina, kun allekirjoitettu dokumentti avataan Acrobat 9:ssä tai Reader 9:ssä tai uudemmassa versiossa. Sekä Acrobat että Reader lataa luettelon luotetuista digitaalisista juurisertifikaateista Adoben isännöimältä Web-sivulta 30 päivän välein. Mikä tahansa sertifikaattipohjainen allekirjoitus, joka on luotu tunnistetiedoilla, jotka mahdollistavat suhteen jäljittämisen tässä luettelossa olevaan sertifikaattiin, on luotettu. Adobe ja muut varmenteita myöntävät tahot ovat vahvistaneet, että luotetut juurisertifikaatit täyttävät erityiset tekniset vaatimukset. Ne edustavat erittäin luotettavia identiteetti- ja allekirjoitusvaltuutuksia. Sertifikaatteihin kuuluu hallitusten ja yksittäisten kansalaisten valtuutuksia kaikkialta maailmassa. Lisäksi mukana on valtuutuksia kansainvälisistä kaupallisista sertifikaateista vastaavilta viranomaisilta sekä valtuutetuilta sertifikaattipalveluntarjoajilta (CSP) Euroopasta.

Tietoja tästä toiminnosta ja siitä, miksi se on tärkeä allekirjoituksen vahvistamisen kannalta, on AATL-sivustossa osoitteessa https://helpx.adobe.com/fi/acrobat/kb/approved-trust-list2.html.

AATL on oletusarvoisesti käytössä. Luettelo ladataan, kun avaat tai luot allekirjoitetun dokumentin tai avaat erilaisia suojausasetusten valintaikkunoita. Sinua pyydetään vahvistamaan, että hyväksyt AATL-luettelon automaattisen päivityksen. Jos haluat jatkaa päivityksien vastaanottamista, napsauta Kyllä.

Huomautus:

Tarkista järjestelmänvalvojalta, onko AATL poistettu jostakin syystä käytöstä yrityksessä.

AATL:n käyttöönoton tarkistaminen:

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Acrobat Acrobat Reader > Oletusarvot.

 2. Valitse vasemmalla puolella Luokat-kohdasta Luotonhallinta.

 3. Valitse Lataa luotettavat pääsertifikaatit Adobe-palvelimesta -vaihtoehto.

  Tällä valinnalla Acrobat tai Reader voi ladata luotettavuusasetukset automaattisesti Adobe-palvelimesta. Luotettavuusasetukset varmistavat, että sertifikaattiin liittyvä käyttäjä tai organisaatio on täyttänyt Adoben hyväksymä luottamusluettelo -ohjelman varmuustasot.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat, että sinulta kysytään, kun uusia pääsertifikaatteja on saatavana Adobelta, valitse Kysy ennen päivittämistä.

  • Voit ladata luottamusluettelon uusimman version Adobelta napsauttamalla Päivitä nyt.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi