Koko näyttö -tilan valitseminen aloitusnäkymäksi

Koko näyttö -tila on ominaisuus, joka voidaan määrittää diaesityksinä katseltaville PDF-tiedostoille. Koko näytön tilassa PDF-sivut täyttävät koko näytön. Acrobatin valikkorivi, työkalurivi ja ikkunan säätimet ovat piilossa. Voit myös määrittää muita avausnäkymiä niin, että dokumentit ja dokumenttikokoelmat avautuvat yhdenmukaisiin ikkunoihin. Voit kummassakin tapauksessa lisätä sivunvaihtotehosteita, jotka parantavat visuaalista vaikutelmaa dokumenttia selattaessa.

Voit määrittää PDF-dokumentin selausasetuksia (esimerkiksi sivujen automaattisen vaihtumisen) Oletusarvot-valintaikkunan Koko näyttö -välilehdessä. Nämä oletusarvot ovat järjestelmäkohtaisia (yksittäisistä PDF-dokumenteista riippumattomia) ja vaikuttavat kaikkiin kyseisessä järjestelmässä avattaviin PDF-tiedostoihin. Voit siis määrittää nämä asetukset, jos valmistelet asetusta itse hallitsemaasi järjestelmään.

Normaalinäkymä ja koko näytön näkymä
Normaalinäkymä ja koko näytön näkymä.

Aloitusnäkymän määrittäminen

Kun käyttäjä avaa PDF-dokumentin tai PDF-portfolion, hän näkee kyseisen PDF-tiedoston aloitusnäkymän. Voit valita aloitusnäkymään haluamasi suurennuksen, sivun ja sivuasettelun. Jos PDF-tiedosto on esitys, aloitusnäkymä voidaan määrittää koko näytön tilaan. Acrobat Pro -ohjelmassa voidaan luoda ohjattuja makrotoimintoja, joilla voi vaihtaa oletusasetuksia useissa dokumenteissa.

Kun olet määrittänyt PDF-dokumentin aloitusnäkymän, voit lisätä sivunvaihtotehosteita haluamillesi sivuille tai koko dokumenttiin.

Huomautus:

Acrobat tukee PowerPointin sivunvaihtotehosteita ja liukuvia painikkeita.

Aloitusnäkymän määrittäminen

 1. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet.
 2. Valitse Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunasta Aloitusnäkymä.
 3. Määritä haluamasi asetukset ja napsauta sitten OK. Tiedosto pitää tallentaa, sulkea ja avata uudelleen, jotta muutokset tulevat näkyviin.

Koko näyttö -tilan valitseminen aloitusnäkymäksi

Kun määrität PDF-dokumentin aloitusnäkymän koko näytön tilaan, sinun on määritettävä, miten dokumentti avautuu.

 1. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet.
 2. Valitse Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunasta Aloitusnäkymä.
 3. Parhaat tulokset saat menettelemällä seuraavasti:
  • Valitse Suunnistusvälilehti-valikosta Vain sivu.

  • Valitse Sivuasettelu-valikosta Yksi sivu.

  • Valitse Avaa sivu -kohdassa sivu, jolta haluat aloittaa esityksen.

 4. Voit avata dokumentin ilman valikkoriviä, työkaluriviä ja ikkunan painikkeita valitsemalla Avaa koko näytön tilassa -asetuksen. Valitse OK. (Tiedosto pitää tallentaa, sulkea ja avata uudelleen, jotta muutokset näkyvät.)

  Huomautus:

  Käyttäjä voi poistua koko näytön tilasta painamalla Esc-näppäintä, jos asetukset on määritetty tällä tavalla. Hän ei kuitenkaan voi valita komentoja eikä työkaluja koko näytön tilassa, ellei hän tunne pikanäppäimiä. Sinun kannattaa lisätä dokumenttiin sivutoimintoja tällaisia tehtäviä varten.

Aloitusnäkymän asetukset dokumentin ominaisuuksissa

Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunan Aloitusnäkymä-asetukset on jaettu kolmeen ryhmään: Asettelu ja suurennus, Ikkunan asetukset ja Käyttöliittymän asetukset.

Asettelu ja suurennus

Määrittää dokumentin ulkoasun.

 

Huomautus:

Sivun asetteluun ja suurennukseen voi vaikuttaa kaksi tekijää: 1) Joku on jo määrittänyt yksittäiselle PDF-tiedostolle toisen aloitusnäkymän Tiedosto > Ominaisuudet-kohdassa. 2) Palauta viimeisimmät näkymäasetukset dokumenttia uudelleen avattaessa -asetus on valittuna Muokkaa > Oletusarvot > Dokumentti-luokassa.

Suunnistusvälilehti

Määrittää, mitkä paneelit näkyvät suunnistusruudussa.

Sivuasettelu

Määrittää dokumentin sivujen asettelun.

Suurennus

Määrittää suurennussuhteen, jossa dokumentti näytetään avaamisen jälkeen. Oletus tarkoittaa käyttäjän määrittämää suurennusta.

Avaa sivu

Määrittää sivun, joka tulee näyttöön, kun dokumentti avataan.

 

Huomautus:

Jos sivun suurennussuhteeksi ja asetteluksi valitaan Oletus, ohjelma valitsee käyttäjäkohtaiset sivun näyttö asetukset.

Ikkunan asetukset

Voit määrittää, kuinka ikkuna sijoitetaan näyttöön, kun dokumentti avataan. Nämä asetukset vaikuttavat dokumentti-ikkunaan suhteessa käyttäjän näytön kuva-alueeseen.

Ikkunan koko aloitussivun mukaiseksi

Tämä asetus sovittaa dokumentti-ikkunan tarkasti avaussivun kokoiseksi sen mukaan, millaiset dokumentin asetukset on valittu.

Keskitä ikkuna näyttöön

Asettaa ikkunan näytön keskelle.

Avaa koko näytön tilassa

Suurentaa dokumentti-ikkunan ja näyttää dokumentin ilman valikkoriviä, työkaluriviä ja ikkunan säätimiä.

Näytä tiedostonimi

Näyttää tiedoston nimen ikkunan otsikkorivillä.

Näytä dokumentin otsikko

Näyttää dokumentin otsikon ikkunan otsikkorivillä. Dokumentin otsikko saadaan Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunan Kuvaus-ruudusta.

Käyttöliittymän asetukset

Nämä määrittävät, mitkä osat käyttöliittymästä (valikkorivi, työkalurivit ja ikkunan säätimet) on piilotettu.

 

Huomautus:

 Jos piilotat valikkorivin ja työkalurivit, käyttäjä ei voi valita komentoja tai työkaluja, ellei hän tunne pikanäppäimiä. Dokumenttiin kannattaa lisätä sivutoimintoja, joilla käyttöliittymän säätimet voidaan piilottaa tilapäisesti sivun ollessa näkyvissä. (Katso Toimintojen lisääminen sivuminiatyyrien avulla.)

Sivunvaihtotehosteiden lisääminen

Sivunvaihtotehosteilla voit luoda mielenkiintoisen tehosteen, joka näkyy aina sivua vaihdettaessa.

Sivunvaihtotehosteita voi lisätä useaan dokumenttiin ohjatun makrotoiminnon avulla Acrobat Prossa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Työkalut > Järjestä sivut > Lisää > Sivunvaihdot.

  • Valitse Sivun miniatyyrit -paneelissa sivuminiatyyrit, joihin haluat tehdä muutoksia, ja valitse asetusvalikosta Sivunvaihdot.

 2. Valitse tehoste Aseta sivunvaihtotehosteet -valintaikkunan Tehoste-valikosta. Nämä sivunvaihtotehosteet ovat samat kuin koko näytön asetuksissa.
 3. Valitse sivunvaihtotehosteen suunta. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun tehosteen mukaan.
 4. Valitse sivunvaihtotehosteen nopeus.
 5. Valitse Siirry automaattisesti ja kirjoita automaattisten sivunvaihtojen välinen aika sekunteina. Jos et valitse tätä asetusta, käyttäjä voi siirtyä sivulta toiselle pikanäppäimillä tai hiirellä.
 6. Valitse sivualue, johon haluat lisätä tehosteet.

  Huomautus:

  Jos käyttäjä valitsee koko näytön asetuksissa Ohita kaikki sivunvaihtotehosteet -vaihtoehdon, hän ei näe sivunvaihtotehosteita.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö