Käyttöopas Peruuta

Lisätarkastukset Preflight-työkalulla (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja lisätarkistuksista ja ominaisuuksista

Preflight-työkalussa on kokoelma lisätarkistuksia (joita kutsuttiin edellisissä Acrobat-versioissa säännöiksi), joita voit lisätä profiiliin. Nämä tarkistukset ovat käytettävissä kunkin profiilin Mukautettu tarkistus -osassa. Voit muokata näitä tarkistuksia monin tavoin niiden kuvaamasta PDF-ominaisuudesta riippuen. Voit myös luoda yksittäisiä tarkistuksia, jotka voidaan tehdä nopeasti ilman profiilia. Jos yksittäisiä tarkistuksia tehdään, kaikki merkitty sisältö näkyy tuloksissa virheinä.

Eräät ominaisuudet on kuvattu yksinkertaisena lauseena, joka on joko tosi tai epätosi PDF-tiedoston tietylle objektille, esimerkiksi "Kirjasinta ei ole sisällytetty" tai "Värienhallinnan väriä käytetään". Jotkin ominaisuuslauseet määrittävät ominaisuuden (esimerkiksi tekstin koon tai spottivärin nimen) todellisen arvon ja valintaikkunaan kirjoitetun arvon (esimerkiksi "12" tai "syvä sininen") välisen suhteen. Muut lausekkeet vertaavat numeroarvoja.

Ominaisuuden arvon ja kirjoitetun arvon välinen suhde

Numeroarvojen välinen suhde

Totuusarvo-ominaisuudet

on yhtä suuri kuin

on erisuuri kuin

on pienempi kuin

on tosi

sisältää

ei sisällä

on pienempi tai yhtä suuri kuin

ei ole tosi

alkaa kohteella

ei ala kohteella

on yhtä suuri kuin

loppuu kohteeseen

ei lopu kohteella

on erisuuri kuin

sisältyy kohteeseen

ei sisälly kohteeseen

on suurempi kuin

on suurempi tai yhtä suuri kuin

Ominaisuusryhmät

Tarkistuksen määrittelemiseen käytettävät ominaisuudet on ryhmitelty. Voit tarkastella kaikkien ominaisuusryhmien luetteloa Muokkaa tarkistusta -valintaikkunassa. Voit lisäksi tarkastella ryhmän muodostavia ominaisuuksia sekä tapaa, jolla Preflight-työkalu käyttää ominaisuuksia.

Seuraavat ominaisuusryhmät ovat käytettävissä:

Teksti

Sisältää tietoja tekstin muodostamisesta; skaalataanko teksti anamorfisesti vai vinosti tai voidaanko se muuntaa Unicode-muotoon ja sitten kopioida tai viedä virheettömästi.

Kirjasin

Kuvaa sen kirjasimen kaikkia ominaisuuksia, jolla teksti muodostetaan. Huomaa, että tekstin koko on tekstiominaisuus eikä kirjasinominaisuus, koska kirjasinta voidaan käyttää useassa koossa PDF-tiedostossa. Tekstin koko sisältyy Teksti-ominaisuusryhmään.

Kuva

Sisältää kuvien tarkkuuden, bittisyvyyden, pikselien määrän, muuntomenetelmät ynnä muita ominaisuuksia.

Värit

Sisältää väriominaisuudet, kuten väritilat, vaihtoehtoiset väritilat, kuviot ja spottivärit. Vaihtoehtoisten väritilojen avulla Acrobat voi näyttää tai tulostaa tiettyjä spottivärejä ja useista komponenteista koostuvia spottivärejä (DeviceN). Jos tarkoituksena on esimerkiksi tuottaa näyttöön tai paperille oranssi väri, PDF-tiedosto vaatii vaihtoehtoisen väritilan (muodostuu RGB- tai CMYK-väreistä), joka määrittää spottivärin ulkoasun.

ICC-väritilat

Sisältää ominaisuuksia, joiden avulla voidaan käyttää sisällytettyjä, ICC-väritiloja määrittäviä ICC-profiileja. ICC-profiilit sisältävät tietoja, joiden laiteriippuvainen väri muunnetaan laiteriippumattomaksi väritilaksi, kuten Lab. Tämä helpottaa värien yhdenmukaista toistumista eri ympäristöissä, laitteissa ja ICC-yhteensopivissa sovelluksissa (kuten Adobe Illustrator ja Adobe InDesign). Eri väritiloissa (kuten RGB, CMYK ja harmaasävy) olevia objekteja sisältävä dokumentti voi sisältää erilaisen ICC-profiilin jokaisen väritilan värien kalibroimista varten.

Täytön graafisen tilan ominaisuudet

Sisältää alueiden täyttämistä koskevat graafisen tilan tiedot, erityisesti kulloisenkin väritilan väriarvot.

Piirron graafisen tilan ominaisuudet

Sisältää viivojen piirtämistä koskevat graafisen tilan tiedot, erityisesti kulloisenkin väritilan väriarvot sekä viivakohtaiset ominaisuudet, kuten leveyden.

Yleiset graafisen tilan ominaisuudet

Sisältää asetukset, jotka ohjaavat tekstin, grafiikan ja kuvien esitystapaa PDF-sivulla. Esimerkiksi päälletulostusasetukset sisältyvät tähän ryhmään.

Rasteri

Sisältää reprotoimintoja koskevat graafisen tilan asetukset, kuten rasterikulmat, linjatiheydet ja spottien muodot.

Sivun kuvaus

Sisältää yleisiä tietoja PDF-sivun objekteista, kuten objektin tyypin (onko se esimerkiksi kuva, tekstin osa vai tasainen varjostus) ja sen, onko objekti sivun katseltavan alueen sisä- vai ulkopuolella ja kuinka kaukana se on leikkausruudusta.

OPI

Sisältää ominaisuuksia, joilla analysoidaan OPI-linkkejä (kommentteja); OPI-versio voi olla 1.3 tai 2.0. PDF-tiedoston mahdolliset OPI-merkinnät ovat samat kuin PostScript-tiedostoissa.

Sisällytetty PostScript

Viittaa PostScript-koodiin, joka voidaan sisällyttää PDF-tiedostoon. Ominaisuuksia on kolme: suoraan sivun kuvauksessa käytettävän PostScript-operaattorin ominaisuus, PostScriptin XObject-objektiin sisällytetyn PostScript-koodin ominaisuus ja PostScriptin XObject-objektin aiemman muodon eli PostScriptin lomake-XObject-objektin ominaisuus.

Objektin metatiedot

Sisältää objektiin sisällytettyjä tietoja, kuten sen tekijän, tarkkuuden, väriavaruuden, tekijänoikeudet ja avainsanat. Jos esimerkiksi metatietoja sisältävä Photoshop-kuva lisätään InDesign-dokumenttiin ja dokumentti muunnetaan PDF-muotoon, nämä tiedot voidaan hakea ja tarkistaa tämän ryhmän ominaisuuksilla.

Huomautukset

Sisältää useimmat kommenttien ja piirustusmerkintöjen, lihotuksen sekä tulostusmerkkien ominaisuudet.

Lomakekentät

Sisältää lomakekenttien ominaisuudet.

Tasot

Tarkistaa valinnaisen sisällön, joka voi joskus vaikuttaa sivun ulkoasuun.

Sivut

Sisältää sivunumerot ja sivukoot, jotka kuvaavat Adobe PDF 1.3:n ja sitä uudempien versioiden tukemia dokumenttiruutuja (tulostusmateriaali-, leikkausvara-, rajaus- ja piirrosruutuja). Tämä ryhmä sisältää myös valmiiksi eroteltuun PDF-tiedostoon kuuluvien PDF-sivujen laattojen nimet.

Dokumentti

Sisältää kaikki tiedot, jotka koskevat koko PDF-tiedostoa, esimerkiksi sen, onko tiedosto salattu ja sisältääkö se lomakekenttiä tai kirjanmerkkejä.

Dokumentin tiedot

Luettelee kaikki tavalliset merkinnät, joita voidaan käsitellä Acrobatin Dokumentin tiedot -valintaikkunassa, sekä ISO 15930 -standardissa (PDF/X) määritetyt tiedot.

Dokumentin metatiedot

Sisältää dokumenttiin sisällytettyjä tietoja, kuten sen otsikon, tekijän, tekijänoikeudet ja avainsanat. Nämä tiedot ovat Acrobatissa myös Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunan Dokumentin metatiedot -osassa. (Valitse Tiedosto > Ominaisuudet, napsauta Kuvaus-välilehteä ja valitse sitten Muut metatiedot.)

Allekirjoitukset

Sisältää tietoja dokumentin allekirjoituksista.

Rakenteinen PDF

Sisältää useita koodimerkityn PDF-tiedoston koodimerkintärakenteen perusominaisuuksia, joille PDF/A-standardi määrittää rajoituksia.

Tulostusperusteet PDF/X:lle, PDF/A:lle tai PDF/E:lle

Määrittää PDF-tiedoston suunnitellun tulostuskäsittelyn. Tarkkuustulostukseen tarkoitettu PDF-tiedosto sisältää yleensä tulostusperusteen ja sisällytetyn ICC-profiilin, joita käyttää vedostuslaite tai laitteen RIP (rasterointiprosessori).

Tulostusperusteet PDF/X:lle, PDF/A:lle tai PDF/E:lle (ICC-profiilin ominaisuudet)

Sisältää ominaisuuksia, joilla luetaan tietoja tulostusperusteeseen sisällytetystä ICC-profiilista. Tämä ryhmä sisältää samat ominaisuudet kuin objektien ICC-profiilit, kuten profiilin nimen ja tyypin. ICC-profiili kuvailee dokumentin tulostukseen käytettävän laitteen tulostusperusteita.

PDF-sisältövirran tehokkuus

Auttaa selvittämään, kuinka tehokkaasti sivujen kuvaukset on koodattu. Esimerkiksi teksti Terve voidaan sisällyttää koko sanan sisältävän tekstioperaattorina tai useana tekstioperaattorina, joista kussakin on sanan yksi kirjain. Jälkimmäinen on tehottomampi vaihtoehto ja hidastaa sivun muodostamista. Tehokkuustarkistukset ilmoittavat erilaisten operaattoreiden tehokkuuden prosentteina. Pieni arvo on useimmiten parempi kuin suuri.

Virheet PDF-syntaksissa

Palauttaa PDF-tiedoston syntaksivirheitä koskevat tiedot. Jos esimerkiksi tietyt PDF-määrityksen edellyttämät avaimet puuttuvat, Acrobat pystyy ehkä silti muodostamaan tiedoston. Muodostamisen tulokset vastaavat kuitenkin paremmin odotuksia, jos kaikki PDF-tiedostot koodataan tarkoin PDF-määrityksen mukaisesti.

Virheet rakenteisessa PDF-tiedostossa

Antaa tietoja koodimerkityn PDF-tiedoston koodimerkintärakenteen virheistä. Järjestelmä ilmoittaa virheestä esimerkiksi silloin, kun koodimerkityn objektin tyyppiä ei ole määritetty oikein. Tämän ryhmän ominaisuudet auttavat löytämään virheet koodimerkintärakenteesta.

Virheet PDF-sisältövirrassa

Antaa tietoja PDF-tiedoston sivukuvausten virheistä. Esimerkiksi RGB-värin määrittämiseen tarvitaan kolme lukuarvoa. Jos lukuarvoja on vähemmän kuin kolme, sivua ei voi muodostaa. Tämän ryhmän ominaisuuksien avulla voidaan selvittää, miksi PDF-sivua ei muodostettu.

Preflight: Muokkaa profiilia -valintaikkunan yleiskuvaus (Mukautettu tarkistus)

Preflight: Muokkaa profiilia -valintaikkunan Profiilit-luettelo sisältää Acrobatin sisältämät aiemmin määritetyt profiilit ja luomasi mukautetut profiilit. Jos valitset Mukautettu tarkistus, käytettävissä on lisää vaihtoehtoja kohteiden valintaa ja muokkausta varten. Sarakkeen alalaidan painikkeet suorittavat perusmuokkaustoimintoja, kuten kopioimisen, poistamisen ja luomisen. Hakuruutu auttaa paikantamaan tietyn tarkistuksen.

Mukautettu tarkistus
Mukautettu tarkistus

A. Etsi B. Kuvaus C. Varoitukset D. Ota tarkistus käyttöön  E. Luo uusi tarkistus ja sisällytä se nykyiseen profiiliin F. Kopioi tarkistus ja liitä se nykyiseen profiiliin G. Muokkaa tarkistusta  H. Poista tarkistus profiilista I. Sisällytä profiiliin J. Uusi tarkistus  K. Kopioi tarkistus  L. Muokkaa tarkistusta  M. Poista tarkistus  

Tarkistusten lisääminen profiiliin

Acrobat sisältää useita valmiiksi määritettyjä Preflight-profiileja, joita voit käyttää sellaisinaan tai joita voit muokata luodessasi mukautettuja profiileja. Voit muokata tarpeitasi lähes vastaavaa profiilia lisäämällä tarkistuksia, jotka analysoivat dokumenttia eri ehdoilla. Aiemmin luotu tarkistus voi esimerkiksi etsiä kaikki tekstit, joiden väri ole puhdas musta, eli tekstit, jotka käyttävät mustaa ja jonkin verran syaania, magentaa ja keltaista. Koska tämä saattaa olla ongelma pientä tekstiä painettaessa, voit muokata tarkistusta siten, että se merkitsee tekstiobjektit, jotka käyttävät useita värejä ja jonka tekstikoko on alle 12 pistettä.

Voit tarvittaessa käyttää tarkistusta uudelleen missä tahansa profiilissa. Ota kuitenkin huomioon, että jos muokkaat useassa profiilissa käytettyä tarkistusta, tarkistus muuttuu jokaisessa sitä käyttävässä profiilissa. Voit välttää tarpeettomat muutokset vaihtamalla tarkistuksen nimen tietyssä profiilissa. Jos haluat muokata Preflight-profiilia, sinun täytyy vapauttaa sen lukitus.

 1. Valitse Preflight-valintaikkunasta profiili ja napsauta profiilin nimen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä tai valitse Asetukset-valikosta Muokkaa profiileja.

 2. Valitse vasemman yläkulman ponnahdusvalikosta Lukitsematta.

 3. Valitse profiilin nimen alla olevasta luettelosta Mukautettu tarkistus.
 4. Käytä välilehtiä ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat nopeasti löytää tietyn tarkistuksen, kirjoita sen nimi tai nimen osa hakuruutuun. Vain hakutermin sisältävät kohteet tulevat näkyviin. Jos nimi poistetaan hakuruudusta, kaikki tarkistukset näkyvät jälleen.

  • Voit lisätä profiiliin tarkistuksen valitsemalla tarkistuksen oikeasta paneelista ja napsauttamalla vasemmalle osoittavaa nuolta. Muuta hälytyksen tyyppiä tarvittaessa käyttäen ponnahdusvalikkoa, joka on valintaikkunan vasemmassa alakulmassa. Hälytystyyppi, joka on normaalisti Virhe, määrittää, millaisen hälytyksen Preflight-työkalu näyttää löydettyään ristiriidan. Voit lisätä niin monta tarkistusta kuin tarvitaan.

  • Jos haluat poistaa tarkistuksen profiilista, valitse se vasemmasta paneelista ja napsauta oikealle osoittavaa nuolta.

  • Muokkaa tarkistusta kaksoisnapsauttamalla sitä.

Mukautettujen tarkistusten luominen tai muokkaaminen

Vaikka voit muokata kaikkia lukitsemattomia esimääritettyjä tarkistuksia, näiden asetukset on parasta jättää ennalleen. Sen sijaan voit luoda uuden tarkistuksen tai käyttää aiemmin luotua tarkistusta pohjana.

Huomautus:

Lukoilla merkityt profiilit ovat lukittuja profiileja, eikä niitä voi muokata, ennen kuin kaikkien tarkistusta käyttävien profiilien lukitus on avattu.

Mukautetun tarkistuksen luominen profiilille

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse profiilit -painiketta .

 2. Valitse profiili ja napsauta Muokkaa-painiketta profiilin nimen vieressä.

 3. Valitse tarvittaessa Poista lukitus ponnahdusvalikosta.

 4. Valitse valintaikkunan vasemmasta reunasta profiilin alta Mukautettu tarkistus.
 5. Toimi Preflight: Muokkaa profiilia -valintaikkunan Mukautettu tarkistus tässä profiilissa -kohdassa seuraavasti:
  • Napsauta tarkistuslistan Uusi-kuvaketta .

  • Jos haluat perustaa uuden profiilin aiemmin luotuun profiiliin, valitse profiili ja napsauta Monista-kuvaketta .

 6. Tee Uusi/monista tarkistus -valintaikkunan vasemmassa reunassa tarpeen mukaan jokin seuraavista:

  • Kirjoita teksti, jonka haluat Preflight-työkalun näyttävän, kun tarkistuksessa löytyy ristiriita tai kun ristiriitaa ei löydy. Jos esimerkiksi määrität spottivärien käytön estävän tarkistuksen, ristiriidan puuttumisesta ilmoittava teksti voisi olla "Dokumentissa ei ole spottivärejä".

  • Kirjoita tarkistukselle selitys.

  • Valitse kohteet, joita tarkistus koskee.

 7. Valitse valintaikkunan oikealta puolelta ryhmä, valitse ominaisuus ryhmälle ja napsauta sitten Lisää.

Yksittäisen tarkistuksen luominen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse yksittäiset tarkistukset -painiketta .

 2. Valitse Asetukset > Luo tarkistus.

 3. Valitse valintaikkunan oikealta puolelta ryhmä, valitse ominaisuus ryhmälle ja napsauta sitten Lisää.

  Uusi yksittäinen tarkistus näkyy ryhmänsä ja ominaisuutensa mukaisessa ryhmässä.

Yksittäisen tarkistuksen monistaminen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse yksittäiset tarkistukset -painiketta .

 2. Valitse olemassa oleva tarkistus ja sitten Asetukset > Monista valinta.

Määritä yksittäisten tarkistusten suosikit

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse yksittäiset tarkistukset -painiketta .

 2. Laajenna ryhmiä tarvittaessa.
 3. Valitse yksittäinen tarkistus, napsauta nimen vieressä olevaa merkintää tai valitse Suosikki.

Tarkistuksen tai ominaisuuden käyttöpaikkojen näyttäminen

 1. Kaksoisnapsauta tarkistusta Preflight: Muokkaa profiilia -valintaikkunassa ja napsauta sitten Käyttö-kohtaa Muokkaa tarkistusta -valintaikkunassa, jotta näet, mitkä profiilit käyttävät tarkistusta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi