Käyttöopas Peruuta

Acrobatin uudet ominaisuudet

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tutustu Acrobatin tietokoneversion kesäkuun 2024 julkaisun uusiin ominaisuuksiin ja parannuksiin.

Acrobat

Verkkopalvelut sisältävä Adobe Acrobat Pro on monipuolinen PDF-ratkaisu, jolla voit käsitellä tärkeimpiä dokumenttejasi tietokoneella, verkossa ja mobiililaitteilla. Päivitä Acrobat-tietokone- ja -mobiilisovelluksesi tai kirjaudu Acrobatin verkkopalveluun, jossa voit kokeilla uusia toimintoja ja parannuksia.

Kommenttiketjun poistamisen työnkulkua on parannettu

Kommentin poistamisen työnkulku Acrobatissa on nyt yhdenmukaisempaa kuin ennen. Voit nyt poistaa vastaukset sekä jaetuista että henkilökohtaisista tiedostoista ja varmistaa, että koko ketju poistetaan. Ennen poistamista sinun on vahvistettava se valintaikkunassa.

Valitse kommenttiketju, jonka haluat poistaa. Valitse ... ja sitten Poista ketju.

Acrobatin kommenttiruutu on auki. Yksi kommenteista on valittuna ja Poista ketju -toiminto on korostettu.

Valitse teksti ja aloita korvaavan tekstin kirjoittaminen

Adobe Acrobatissa voit nyt valita tekstin ja aloittaa kirjoittamisen lisätäksesi korvaavan tekstimerkinnän. Tämä ominaisuus parantaa kattavia tarkistuksia. Jos valitset tekstin ja kirjoitat, Acrobat lisää korvaavan merkinnän, ja jos asetat kursorin dokumentin päälle ja kirjoitat, Acrobat lisää huomautuksen.

Lisää ja korvaa

 1. Valitse teksti valintatyökalulla ja aloita kirjoittaminen.

  Valitse teksti valintatyökalulla ja aloita kirjoittaminen.

 2. Kun kirjoitat, valittu teksti yliviivataan. Samalla näyttöön tulee luonnoksen kuvake, ja kommentti on valittuna.

  Kun kirjoitat, valittu teksti yliviivataan. Samalla näyttöön tulee luonnoksen kuvake, ja kommentti on valittuna.

 3. Kun olet valmis, voit painaa Enter-painiketta lähettääksesi kommentin.

Voit säilyttää tekstin muuttumattomana valitsemalla kommenttiruudusta Peruuta , napauttamalla ruudun ulkopuolella, valitsemalla toisen työkalun tai painamalla Escape-näppäintä.

Poista kommentointityökalun valinta nopeasti

Voit nyt poistaa kommenttityökalun valinnan Acrobatissa ja poistua työnkulusta painamalla näppäimistön Esc-näppäintä.

Parannettu ratkaisukommenttien käyttökokemus

Voit nyt ratkaista dokumentin kommentit seuraavilla tavoilla:

Siirrä kursori kommentin päälle ratkaistaksesi

Jos haluat ratkaista kommentin, siirrä kursori haluamasi kommentin päälle. Tämän jälkeen kommenttiruudun oikeassa yläkulmassa näkyy Ratkaise kommentti (✓). Merkitse ratkaise kommentti -valinta ratkaistuksi valitsemalla se.

Kommenttipaneelissa oleva ratkaise kommentti -valinta on korostettuna

Huomautus:

Kommenttipaneelin oletusnäkymässä näkyvät sekä ratkaistut että ratkaisemattomat kommentit. Käyttäjät voivat halutessaan käyttää suodatinta näyttääkseen tai piilottaakseen ratkaistut ja ratkaisemattomat kommentit. Suodattimet palautuvat oletusasetuksiinsa päivityksen tai istunnon nollaamisen jälkeen.

Ratkaise valittu kommentti

Valitse kommentti, jonka haluat ratkaista. Näet ratkaise kommentti -vaihtoehdon (✓) kommenttiruudun oikeassa yläkulmassa. Valitse (✓) kommentin ratkaisemiseksi.

Ratkaise valitut kommentit -työnkulku tulee näkyviin

Näytä / piilota ratkaistut kommentit

Kun olet ratkaissut kommentin ensimmäisen kerran, voit käyttää suodatin-vaihtoehtoa kommenttiruudussa piilottaaksesi ratkaistut kommentit.

Valitse kommenttiruudun oikeassa yläkulmassa oleva suodatinkuvake. Ota Piilota ratkaistut kommentit -valitsin käyttöön ja valitse Käytä.

Näytä tai piilota valittu kommentti -vaihtoehto näkyy kommenttiruudussa

Kun piilota ratkaistut kommentit on otettu käyttöön, ratkaistu kommentti katoaa automaattisesti.

Huomautus:

Jos käyttäjä ottaa valitsimen käyttöön piilottaakseen ratkaistut kommentit, Acrobat säilyttää tämän asetuksen sekä suodattimen asetuksen sivun päivittämisen ja istunnon muutosten välillä. Kun uusi dokumentti avataan, oletusasetus palautuu ja näyttää sekä ratkaistut että ratkaisemattomat kommentit.

Huomautus:

Kun lisäät suodattimen joko suodatin-vaihtoehdon tai ratkaistu-valitsimen kautta, kommenttilaskuri kommenttiruudun oikeassa yläkulmassa päivittyy osoittamaan suodatettujen kommentien lukumäärän kaikista kommenteista.

Parannettu Acrobatin väriruudun esteettömyys

Parannettu väriruutu uusilla esteettömillä väreillä sekä valkoisille että mustille taustoille.

Useimmat dokumentit näkyvät valkoisella taustalla. Aiemmin vain 5 väriä 18:sta ruudussa riitti täyttämään esteettömyysstandardit valkoisen taustan suhteen. Päivitetty väriruutu sisältää nyt värit, jotka ovat täysin esteettömiä sekä valkoisten että mustien taustojen kanssa, mikä varmistaa paremman näkyvyyden ja luettavuuden.

Parannettu väriruudun esteettömyys

Parannettu väriruudun esteettömyys

Emoticon-tuki Acrobatin tietokonesovelluksessa

Acrobat-tietokonesovelluksen (Mac & Win) emoji-tuen avulla käyttäjät voivat antaa palautetta entistä tehokkaammin ja luovemmin emojeilla ja parantaa työnkulun sisäistä viestintää.

Macin tuki on nyt käytössä (toukokuun Betassa käynnistetty Windowsin tuki on nyt täysin käytössä).  

Avaa mikä tahansa jaettu tiedosto tarkistettavaksi ja päästäksesi kommenttiosioon. Huomaa, että kommenttiruudussa on uusi kuvake, jonka avulla voit lisätä emojeja. Avaa emojin valintaikkuna valitsemalla kuvake. Voit nyt valita haluamasi emojin ja tarkistaa PDF-tiedoston.

Emoticon-ruutu näkyy kommenttipaneelissa.

Lähetä mukautettu viesti asiakirjan uudelleenjakamisesta

Voit nyt lisätä mukautettuja viestejä jakaessasi dokumentin uudelleen uusien vastaanottajien kanssa kutsutyönkulun kautta. Omistaja voi tuottaa tarkistajille lisäkontekstiä. Käyttäjät voivat halutessaan käyttää näitä viestejä sivutason kommentteina. Lisäksi tarkistajat saavat mukautetun viestin kutsusähköpostista, mikä parantaa yleistä uudelleenjakamiskokemusta.

Pysy ajan tasalla kommentin lähes reaaliaikaisten aikaleimojen avulla

Acrobatin kommenttien aikaleimat ovat nyt intuitiivisempia, tukevat lähes reaaliaikaista vuorovaikutusta ja auttavat seuraamaan äskettäisiä toimintoja. Kommentit-osassa näkyy äskeisistä kommenteista kulunut aika, kuten ”juuri nyt”, ”2 minuuttia sitten”, ”1 tunti sitten” ja niin edelleen.

Lisää elävyyttä osoittimen animaation avulla

Kokeile nyt sivutason kommentoinnissa uutta osoitinanimaatiotoimintoa. Animaatio kiinnittää huomion tiedoston olemassa oleviin kommentteihin ja kannustaa sinua lähettämään omia kommenttejasi. Jos kommentteja ei ole, GIF kehottaa sinua lisäämään kommentin.

Tämä ominaisuus tehostaa tiedoston vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Acrobat täyttää automaattisesti @maininta-ehdotuksen kirjautuneille käyttäjille.

Acrobat täyttää nyt kirjautuneille @maininta-ehdotuksia automaattisesti. Tämä ominaisuus varmistaa, että saat reaaliaikaisen ilmoituksen kun kommenttiisi on vastattu, mikä tehostaa yhteistyötä jaetuissa tiedostoissa työskenneltäessä.

Automaattisen maininnan täytön toiminto Acrobatissa

Automaattisen maininnan täytön toiminto Acrobatissa

Jaetun dokumentin omistaja voi nyt poistaa yhteiskäyttäjät

Jaetun dokumentin omistaja voi nyt poistaa valikoidusti kenet tahansa osallistujan suoraan jakosivulta.

Jaetun tiedoston omistaja voi nyt poistaa yhteiskäyttäjät

Avaa uusi ikkuna jokaista dokumenttia varten -asetus

Jokainen uudessa Acrobatissa avattava dokumentti voi nyt avautua uuteen ikkunaan.

Avaa Asetukset Acrobatissa. Valitse Yleiset-kohdasta Luokat ja poista Avaa dokumentit uusina välilehtinä samassa ikkunassa (vaatii uudelleenkäynnistyksen).

Acrobatin tietokonesovelluksen Asetukset-valintaikkuna näkyy

Nyt jokainen avautuva dokumentti avautuu uuteen ikkunaan.

Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan Acrobatissa

Käytä Adobe Express -toimintoja Tyylittele-modaalista

Yksinkertaista muokkausprosessia Adobe Acrobatiin saumattomasti integroiduilla Adobe Express -työkaluilla. Voit nyt käyttää vaivattomasti dokumentin muokkausta varten tarvittavia työkaluja.

Kun valitset Stilisoi tätä PDF-tiedostoa Muokkaa-valikosta yleiseltä valikkoriviltä, päällekkäisbannerissa näkyy välittömästi vaihtoehtoja. Tämä banneri parantaa tuottavuutta vähentämällä aikaa, joka kuluu tiettyjen työkalujen hakemiseen Adobe Expressissä, kuten muotojen ja kuvakkeiden lisääminen, sivun koon muuttaminen, väriteemojen käyttäminen, Stock-kuvien lisääminen, sivun taustojen muuttaminen tai kirjasintyyppien suositukset.

Dokumenttien muokkaaminen käyttämällä Adobe Expressiä Acrobatista:

 1. Valitse Stilisoi tätä PDF-tiedostoa Muokkaa -valikosta yleiseltä valikkoriviltä. Päällekkäisbanneri, jossa on Adobe Expressin muokkausasetuksia, avautuu.

 2. Valitse haluamasi toiminto ja sitten Jatka Adobe Expressissä.

  Adobe Expressin ominaisuuksia näyttävä banneri Acrobatissa.

 3. Jos valitset Hae kirjasinsuositukset, tiedosto avautuu Adobe Expressissä verkkoselaimessa. Dokumentin ensimmäinen tekstiruutu valitaan. Vasemmassa ruudussa avautuu tekstipaneeli, jossa on kirjasinsuosituksia valitulle tekstiruudulle.

  Tekstipaneeli on auki Adobe Expressissä vasemmanpuoleisessa ruudussa kirjasinsuosituksineen.

  Voit nyt muuttaa kirjasimia valitulla alueella tai koko dokumentissa, jolloin prosessi tehostuu.

Vastaavasti:

 • Jos valitset jonkin muun toiminnon, kuten Käytä väriteemaa, väriteeman paneeli käyttää Adobe Express -työkalua verkossa.
 • Jos valitset Sivun koon muuttaminen -vaihtoehdon, koon muuttaminen -paneeli avautuu Adobe Expressissä verkkoselaimessa.
 • Jos valitset Lisää muotoja ja kuvakkeita, tiedosto avautuu Adobe Expressissä verkkoselaimessa.
 • Elementtipaneeli avautuu vasempaan ruutuun, ja Muodot- välilehti on auki.
 • Jos valitset Muuta taustan väriä, tiedosto avautuu Adobe Expressissä ja Taustan väri -paneeli on auki.
 • Jos valitset Lisää Adobe Stock -kuvia, tiedosto avautuu Adobe Expressissä verkkoselaimessa. Media-paneeli avautuu, ja Valokuvat-välilehti on valittuna oletusarvoisesti.

Pitkän asiakirjan tuki muokkauksessa Coloradon avulla

Acrobat tukee nyt uudelleenjuoksutettavaa muokkausta enintään 50 sivun pituisissa dokumenteissa. Julkaisu sisältää kaikki tähän asti tuetut rakenteet, eli kappale, luettelo, kuva, taulukko, sivuhuomautus jne. Kun dokumentti on uudelleenjuoksutustilassa, Säädä asettelua on päällä -kehys näytetään. Toiminto otetaan asteittain käyttöön kesäkuussa.

Automaattisen säätämisen toiminto tukee nyt jopa 50 sivun PDF-tiedostoja
Automaattisen säätämisen toiminto tukee nyt jopa 50 sivun PDF-tiedostoja

Seuraavaksi paras toiminto Acrobatin oikeanpuoleisessa työkaluruudussa

Acrobatin oikeanpuoleisen työkaluruudun uusi seuraavaksi paras toiminto. Seuraavaksi paras toiminto -ruutu suosittelee työkaluja sen jälkeen, kun olet käyttänyt muokkausta tai Täytä ja allekirjoita -toimintoa. 

Seuraavaksi paras toiminto
Seuraavat ehdotetut toimenpiteet

Parannukset esteettömyystoimintoihin

Parannettu luettavuus: Koodi-, Järjestys- ja Sisältö-paneelit tukevat nyt tekstin zoomaustoimintoa, mikä helpottaa sisällön lukemista ja käyttämistä.

Parannettu näppäimistön esteettömyys: Olemme päivittäneet Lomakkeet-sovellusta, mikä mahdollistaa saumattoman lomakkeen luomisen pelkästään näppäimistöä käyttäen.

Parempi visuaalinen käyttökokemus: Uuden käyttöliittymän suurikontrastisuusongelmat on korjattu huolella voidaksemme tuottaa huipputason visuaalisen käyttökokemuksen kaikille käyttäjille.

Korjattu tilan epäjohdonmukaisuudet: Olemme korjanneet tilan epäjohdonmukaisuudet uudessa käyttöliittymässä valintaruutujen, valintapainikkeiden ja tekstiruutujen osalta varmistaen, että ne toimivat oikein.

Käytettävyyden parantaminen: Luetteloiden nimet ilmoitetaan nyt oikein, mikä parantaa yleistä käytettävyyttä. Olemme lisäksi ratkaisseet erilaiset ongelmat, jotka liittyvät virheellisiin tiloihin, tunnuksiin ja kohdistusindikaattoreihin koko sovelluksessa.

Näiden päivitysten tarkoituksena on parantaa esteettömyyttä, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa