Käyttöopas Peruuta

Acrobatin uudet ominaisuudet

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta
Acrobat

Verkkopalvelut sisältävä Adobe Acrobat Pro on monipuolinen PDF-ratkaisu, jolla voit käsitellä tärkeimpiä dokumenttejasi tietokoneella, verkossa ja mobiililaitteilla. Päivitä Acrobat-tietokone- ja -mobiilisovelluksesi tai kirjaudu Acrobatin verkkopalveluun, jossa voit kokeilla uusia toimintoja ja parannuksia.

Pyydä sähköinen allekirjoitus tekstin lisäämisen jälkeen

Voit nyt pyytää sähköisiä allekirjoituksia tekstin lisäämisen jälkeen tai millä tahansa Täytä ja allekirjoita -työkalulla. Kun olet valinnut minkä tahansa työkalun Täytä ja allekirjoita -työkaluryhmästä, näet kehotteen Pyydä sähköisiä allekirjoituksia. Pyydä sähköisiä allekirjoituksia -toiminnon valitseminen avaa Pyydä allekirjoituksia -valintaikkunan, jonka avulla voit valmistella asiakirjasi jaettavaksi sähköisiä allekirjoituksia varten.

Aloita Sähköinen allekirjoitus -työnkulku näyttöön tulevalla kehotteella

Pyydä muita allekirjoittamaan pikatyökaluilla

Voit nyt pyytää muita allekirjoittamaan asiakirjasi Acrobatin pikatyökalujen avulla. 

Voit pyytää muita allekirjoittamaan valitsemalla > Pyydä muita allekirjoittamaan.

Pyydä muita allekirjoittamaan pikatyökalujen avulla

Kun valitset Pyydä muita allekirjoittamaan, Pyydä sähköistä allekirjoitusta -valintaikkuna avautuu, ja voit valmistella asiakirjasi jaettavaksi sähköistä allekirjoitusta varten.

Valmistele asiakirjasi sähköisiä allekirjoituksia varten

Parannettu ja intuitiivinen kommenttiruutu 

Tämän julkaisun myötä Acrobat tuo intuitiivisen kuvan oikeanpuoleiseen kommenttiruutuun. Se ohjaa sinut saumattomasti tarkastelutyönkulun läpi. 

Kun käytät henkilökohtaista tiedostoasi, kommenttiruudussa on kuva, joka kehottaa sinua kutsumaan muita yhteistyöhön ja tarkistamaan. Toisaalta kun avaat jaetun tiedoston, jota et omista, kuva kehottaa sinua lisäämään kommentteja, jotka näkyvät kaikille käyttäjille.

Parannettu kommenttiruutu, joka opastaa käyttäjiä tarkastelutyönkulkuun liittyen

Kuvien muokkaaminen nopeasti Acrobatissa

Voit nyt helposti muokata asiakirjassasi olevia kuvia käyttämällä Acrobatin kuvanmuokkausvaihtoehtoja. Tämän julkaisun myötä Acrobat on lisännyt kuvan muokkausvaihtoehtojen määrää:

 1. Paikallaan oleva työkalupaletti – Valitse kuva, jota haluat muokata, niin paikallaan oleva työkalupaletti tulee näkyviin. Valitse Muokkaa kuvaa -vaihtoehto
 2. Muokkaa työkalupalkkia vasemmassa ruudussa – Valitse muokattava kuva ja siirry vasemman ruudun muokkaustyökalupalkkiin. Valitse Muokkaa kuvaa -vaihtoehto. 
 3. Hiiren kakkospainikkeen valikko – Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella avataksesi hiiren kakkospainikkeen valikon. Valitse Muokkaa

Muokkauskuvan tai muokkausvaihtoehdon valitseminen lataa kuvan integroituun Adobe Express -editoriin. Voit muokata kuvaa haluamallasi tavalla. 

 

Muokkaa kuvan kosketuspisteitä Acrobatissa

A. Paikallaan oleva työkalupaletti B. Muokkaa kuvaa -vaihtoehto vasemmalla olevassa muokkaustyökalupalkissa 

Muokkausvaihtoehto hiiren kakkospainikkeen valikossa

A. Muokkausvaihtoehto hiiren kakkospainikkeen valikossa 

Muokkaa kuvaa -vaihtoehdon valitseminen lataa kuvan integroituun Adobe Express -editoriin. Voit muokata kuvaa käyttämällä ominaisuuksia, kuten generatiivista täyttöä, taustan poistamista, tyhjennystä, tehosteita ja säätöjä jne.

Muokkaa kuvaasi integroidulla Adobe Express -editorilla

Täytä ja allekirjoita- ja Pyydä allekirjoitusta -vaihtoehdot kontekstuaalisessa työkalupalkissa

Voit nyt helposti täyttää ja allekirjoittaa asiakirjan ja pyytää allekirjoituksia Acrobatin kontekstuaalisen työkalupalkin avulla. 

Avaa täytettävä asiakirja Acrobatissa. Valitse lomakekenttä, johon haluat lisätä tekstiä. Tämä avaa kontekstityökalupalkin, jossa on vaihtoehtoja tekstin lisäämiseen. Valitse Täytä lomakekentät -vaihtoehto ja valitse sitten Lisää teksti -vaihtoehto. 

Valitse Täytä lomakekentät -vaihtoehto

Valitse Lisää teksti -vaihtoehto

Voit lisätä tarkistusmerkkejä vastaaviin lomakkeen kenttiin. Valitse lomakekenttä, johon haluat lisätä tarkistusmerkin, ja kontekstuaalinen työkalurivi antaa sinulle mahdollisuuden lisätä tarkistusmerkin. 

Lisää tarkistusmerkki kontekstuaalisen työkalupalkin avulla

Voit myös lisätä allekirjoituksia kontekstuaalisen työkalupalkin avulla. Valitse alue, johon haluat lisätä allekirjoituksia, ja kontekstuaalinen työkalupalkki avautuu ja tarjoaa vaihtoehdon allekirjoituksen lisäämiseen. Valitse Lisää allekirjoitus -vaihtoehto lisätäksesi allekirjoituksesi. 

Lisää allekirjoitus kontekstuaalisen työkalupalkin avulla

Vanhentunut Visual C++ runtimes 2013 Acrobat/Readerin asennusohjelmista

Aiemmissa versioissa Acrobat/Reader hyödynsi Visual C++ Runtime 2013:ta. Tämä tarkoitti, että Acrobat- ja Reader-ominaisuuksien sujuvan toiminnan varmistamiseksi koneeseen oli asennettava VC 2013 Runtime. Tämän helpottamiseksi sisällytimme asennuspakettiimme VC 2013 Runtimen.

Microsoft on kuitenkin hiljattain ilmoittanut lopettavansa Visual Studio 2013:n ja kaikki siihen liittyvät tuotteet, mukaan lukien ajoajat. Tämän takia olemme lopettaneet VC 2013 Runtimesin asennuksen asennusohjelmiemme yhteydessä. Lisäksi olemme päivittäneet huolella kaikki muut laajennukset ja komponentit poistaaksemme riippuvuuden VC 2013 Runtimesta. Tämä varmistaa Microsoftin käytöstä poistamista koskevan ilmoituksen noudattamisen ja takaa tuotteidemme toimivuuden jatkuvuuden.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa