Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

PDF-tiedostojen multimediasisällön toistaminen

Napsauta video- tai äänitiedoston toistoaluetta käsi- tai valintatyökalulla. Kun osoitin on toistoalueen päällä, se muuttuu toistotilakuvakkeeksi .

PDF-tiedostojen multimediasisällön tallentaminen (Windows)

Voit napsauttaa PDF-tiedostossa olevaa multimediatiedostoa hiiren kakkospainikkeella (Windows-käyttöjärjestelmässä) ja valita Tallenna ääni nimellä tai Tallenna video nimellä lisätyn multimediasisällön tyypin mukaan.

Tuetut video- ja äänimuodot sekä vuorovaikutteiset multimediamuodot

Adobe Acrobatilla tai Acrobat Readerilla tai aiemmilla versioilla luoduissa PDF-tiedostoissa voi toistaa seuraavan tyyppisiä multimediatiedostoja:

Video

Sisältää MOV-, M4V-, 3GP- ja 3G2-videotiedostot, joissa on käytetty H.264-pakkausta. Sisältää myös MP3- ja MP4-tiedostot. H.264-pakkausta käyttävien tiedostojen toistaminen edellyttää, että H.264-koodekit on asennettu tietokoneeseen.

Ääni

Sisältää äänitiedostot, kuten MP3- ja MP4-tiedostot

Näitä tiedostoja voidaan toistaa sivulla tai aktivoida linkistä, kirjanmerkistä, lomakekentästä tai sivun toiminnosta. Kussakin multimediatiedostossa on toistoalue, jolta sisällön toistaminen voidaan käynnistää. Toistoalue näkyy PDF-tiedoston sivulla yleensä kuvana tai suorakulmiona, mutta se voi olla myös näkymätön.

Acrobat- ja Reader-ohjelmilla voi myös toistaa aiemmilla Acrobat-versioilla luotoja vanhoja multimediatiedostoja. Näitä ovat QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- ja Windows® Media -tiedostot. Acrobat- ja Reader X -ohjelmilla ei voi kuitenkaan luoda vanhemman tyyppisiä multimediatiedostoja.

Huomautus:

Tietokoneen suojelemiseksi viruksilta Acrobat kysyy, haluatko toistaa tarkistamattomista lähteistä saadut multimediatiedostot. Voit muuttaa tätä oletustoimintoa multimedian luottoasetuksilla.

 1. Napsauta video- tai äänitiedoston toistoaluetta käsi- tai valintatyökalulla. Kun osoitin on toistoalueen päällä, se muuttuu toistotilakuvakkeeksi .

Multimedian oletusarvot (vanha)

Kahdentyyppiset PDF-tiedostot edellyttävät multimedian oletusarvojen määrittämistä:

 • PDF-tiedostot, jotka on luotu Acrobat 8:lla tai aiemmalla versiolla.

 • PDF-tiedostot, joiden multimediasisältöä ei voi toistaa sisäisellä mediasoittimella, vaan siihen tarvitaan laajennus tai ulkoinen soitin.

Nämä tiedostot vaativat, että multimediasisällön toistamista varten määritetään toinen mediasoitin.

Avaa Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse valintaikkunan vasemmanpuoleisesta osasta Multimedia (vanha).

Soittimen asetukset

Valitse muoto, jossa haluat toistaa aiemmin luotua mediasisältöä: QuickTime, Windows Media tai Windowsin sisäinen soitin.

Esteettömyysasetukset

Valitse, haluatko käyttää mediasisällön toistamisen aikana mahdollisia erikoistoimintoja, esimerkiksi tekstitystä ja ääntä. Määritä mediasisällön ensisijainen kieli, jos useita kieliä on valittavissa.

Multimedian luottoasetukset (vanha)

Acrobat ja Reader pystyvät toistamaan useimpia multimediatiedostoja, esim. ääni- ja videosisältöä, sisäisellä mediasoittimella. (Tietoja tuetuista tiedostotyypeistä on kohdassa Multimedian toistaminen.) Multimediasisältö, jonka toistaminen edellyttää lisäresursseja (kuten ulkoista soitinta tai laajennusta), katsotaan ”vanhaksi” eli aiemmin luoduksi sisällöksi. Voit ohjata ulkoisten soittimien tai laajennusten käyttöä Multimedian luotettavuus (vanha) -asetuksissa.

Multimedian luotettavuus (vanha)

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiemmat versiot) Multimedian luotettavuus -asetuksissa voit määrittää, toistetaanko luotettuihin tai ei-luotettuihin PDF-tiedostoihin sisällytetyt multimediatiedostot. Luotettu tarkoittaa dokumenttia, jonka olet itse tai luotettavaksi katsomasi tekijä on hyväksynyt. Voit estää ohjelmia, makroja ja viruksia vahingoittamasta tietokonettasi asettamalla oikeudet niin, että vain luotettujen dokumenttien multimediasisältöä saa toistaa.

Luotettujen dokumenttien ja tekijöiden luettelo tallennetaan sisäisesti, eikä sitä voi tarkastella. Jos lisäät sertifioidun dokumentin luetteloon, sekä dokumentti että tekijän varmenne lisätään luotettujen dokumenttien luetteloon. Kaikki tämän tekijän sertifioimat dokumentit ovat luotettuja. (Luotettuihin dokumentteihin kuuluvat myös luotettujen henkilöiden luettelossa mainittujen tekijöiden PDF-tiedostot.)

Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-luettelosta Multimedian luotettavuus (vanha).

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiempi versio) Näytä oikeudet kohteelle

Määritä joko luotettujen tai muiden (ei-luotettujen) dokumenttien oikeudet.

Salli multimediatoiminnot

Valitse tämä, jos haluat sallia medialeikkeiden toiston. Kun tämä asetus on valittu, voit muuttaa tietyn soittimen oikeusasetuksia ja ottaa käyttöön asetuksia, jotka määrittävät toistettavan mediasisällön ulkoasun.

Vaihda valitun multimediasoittimen oikeudeksi

Valitse luettelosta soitin ja valitse sitten valikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Aina

Sallii soittimen käytön aina näyttämättä kehotusta.

Ei koskaan

Estää soittimen käyttämisen.

Kysy

Kysyy, voidaanko soitinta käyttää. Dokumentista tulee luotettu, jos valitset tämän asetuksen ja sallit soittimen toistaa dokumentin mediasisältöä.

Toiston sallimisasetukset

Kolmella toistoasetuksella voidaan säätää videon näyttämistä.

Salli esittäminen kelluvassa ikkunassa ilman otsikkorivejä

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit suorittaa videon ikkunassa, jossa ei ole otsikkoriviä. Tällöin otsikko ja sulkemispainikkeet eivät näy.

Anna dokumentin lisätä otsikkoteksti kelluvaan multimediaikkunaan

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit määrittää otsikkorivin näkymään kelluvassa ikkunassa, jossa videota toistetaan. Voit muokata otsikkorivin tekstiä kaksoisnapsauttamalla videota objektinvalintatyökalulla (Työkalut > Vuorovaikutteiset objektit > Valitse objekti). Valitse Muokkaa esitystä ja valitse sitten Toistoikkunan sijainti-välilehdestä Näytä otsikkorivi. Lisää otsikkorivin teksti Otsikko-tekstikenttään.

Salli esittäminen koko näytön kokoisessa ikkunassa

Kun tämä asetus on valittuna, video toistetaan automaattisesti koko näytön tilassa. Toistaminen koko näytössä voi olla ristiriidassa käyttäjän suojausasetusten kanssa.

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiempi versio) Tyhjennä luotettujen dokumenttien luettelo

Poistaa nykyisen luotettujen dokumenttien ja tekijöiden luettelon. Valitsemalla tämän asetuksen voit estää mediasisällön toiston dokumenteissa, jotka ovat aiemmin olleet luotettuja tai jotka luotettu tekijä on luonut. Asetus on valittavissa vain, kun multimediasisältöä sisältävä PDF-tiedosto on avoinna.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi