Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Opi toistamaan multimediaa, kuten ääntä, videota tai vuorovaikutteista mediaa Acrobatissa.

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

PDF-tiedostojen multimediasisällön toistaminen

Jos haluat toistaa video- tai äänitiedoston, käytä Käsi-työkalua tai Valitse-työkalua. Kun viet hiiren toistoalueen päälle, osoitin muuttuu toistotilakuvakkeeksi 

PDF-tiedostojen multimediasisällön tallentaminen (Windows)

Napsauta PDF-tiedostossa olevaa multimediatiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna ääni nimellä, tai Tallenna video nimellä tiedoston tallentamiseksi.

Tuetut multimediatiedostot

Adobe Acrobatilla tai Acrobat Readerilla tai aiemmilla versioilla luoduissa PDF-tiedostoissa voi toistaa seuraavantyyppisiä multimediatiedostoja:

Video

MP3-, MP4-, MOV-, M4V-, 3GP- ja 3G2-videotiedostot, joissa on käytetty H.264-pakkausta. H.264-pakkausta käyttävien tiedostojen toistaminen edellyttää, että H.264-koodekit on asennettu tietokoneeseen.

Ääni

MP3 ja MP4

Multimediatiedostoja voidaan toistaa sivulla tai aktivoida linkistä, kirjanmerkistä, lomakekentästä tai sivun toiminnosta. Jokaisella tiedostolla on toistoalue, jolla voit aktivoida median. Toistoalue näkyy yleensä PDF-sivulla kuvana tai suorakulmiona, mutta se voi olla myös näkymätön. 

Acrobatilla ja Readerilla voi toistaa vanhoja multimediatiedostoja, kuten QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- ja Windows® Media -tiedostoja, jotka on luotu Acrobatin vanhemmalla versiolla. Et kuitenkaan voi luoda vanhoja multimediatiedostoja Acrobat- ja Reader X -ohjelmilla.

Huomautus:

Tietokoneen suojelemiseksi viruksilta Acrobat kysyy, haluatko toistaa tarkistamattomista lähteistä saadut multimediatiedostot. Voit muuttaa tätä oletustoimintaa valitsemalla Oletusasetukset > Multimedia Trust (vanha) > Salli multimediatoiminnot.

Multimedian oletusarvojen määrittäminen

Sinun on määritettävä multimedian oletusarvot seuraavantyyppisille PDF-tiedostoille:

 • PDF-tiedostot, jotka on luotu Acrobat 8:lla tai aiemmalla versiolla.

 • PDF-tiedostot, joiden multimediasisältöä ei voi toistaa sisäisellä mediasoittimella, vaan siihen tarvitaan laajennus tai ulkoinen soitin.

Näiden tiedostojen toistamista varten pitää määrittää mediasoitin.

Voit tehdä tämän painamalla Ctrl+K (Windows) tai Komento+K (macOS) avataksesi Asetukset. Valitse Multimedia (vanha) > Soittimen asetukset.

Soittimen asetukset

Valitse muoto, jossa haluat toistaa vanhaa mediasisältöä: QuickTime, Windows Media tai Windowsin sisäinen soitin.

Syy

Esteettömyysasetukset

Määritä, näytetäänkö mediasisältöä toistettaessa käytettävissä olevat erikoisominaisuudet, kuten tekstitys ja ääni. Voit myös määrittää medialle haluamasi kielen, jos käytettävissä on useita kieliä.

Ulkoisten soittimien hallinta

Acrobatissa ja Readerissa on sisäinen mediasoitin, jolla voidaan toistaa useimpia multimediatiedostoja, kuten ääntä, videota tai vanhaa multimediasisältöä, joka vaatii ulkoisia resursseja, kuten soittimen tai laajennuksen. 

Voit tarkistaa tuetut multimediatiedostot Adobe Acrobatissa tai Adobe Acrobat Readerissa 

Multimedia Trust (vanha)

Acrobatissa ja Reader 10.1.1:ssä tai aiemmissa versioissa voit halllita Multimedia Trust -asetuksilla, miten PDF-dokumentteihin sisällytetyt multimediatiedostot toistetaan. Jos valitset multimedian toistamisen vain luotetuissa asiakirjoissa, jotka olet hyväksynyt tai joihin luotat, voit vähentää ohjelmien, makrojen tai virusten tietokoneelle aiheuttamien vahinkojen riskiä.

Luotettujen asiakirjojen ja tekijöiden luettelo ei ole näkyvissä, ja se tallennetaan sisäisesti. Jos lisäät sertifioidun asiakirjan luetteloon, sekä asiakirja että tekijän varmenne lisätään luotettujen asiakirjojen luetteloon. Kaikkia tekijän sertifioimia asiakirjoja pidetään luotettavina. Luotettuihin asiakirjoihin kuuluvat myös luotettujen henkilöiden luettelossa mainittujen tekijöiden PDF-tiedostot.

Paina Ctrl+K (Windows) tai Komento+K (macOS) avataksesi Asetukset. Valitse Multimedia Trust (vanha) oikeasta paneelista.

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiempi versio) Näytä oikeudet kohteelle

Valitse määrittääksesi joko luotettujen tai muiden (ei-luotettujen) asiakirjojen oikeudet.

Luotetttavuusasetukset

Salli multimediaoperaatiot

Valitse tämä, jos haluat sallia medialeikkeiden toiston. Kun tämä asetus on valittu, voit muuttaa tietyn soittimen oikeusasetuksia ja ottaa käyttöön asetuksia, jotka määrittävät toistettavan mediasisällön ulkoasun.

Vaihda valitun multimediasoittimen oikeudeksi

Valitse luettelosta soitin ja valitse sitten valikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Aina: Sallii soittimen käytön näyttämättä kehotusta.
 • Ei koskaan: Estää soittimen käyttämisen.
 • Kysymys:Kysyy käyttäjältä, voidaanko soitinta käyttää. Asiakirjasta tulee luotettu, jos valitset tämän asetuksen ja sallit soittimen toistaa asiakirjan mediasisältöä.

Salli esittäminen kelluvassa ikkunassa ilman otsikkorivejä

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit suorittaa videon ikkunassa, jossa ei ole otsikkoriviä. Tällöin otsikko ja sulkemispainikkeet eivät näy.

Anna asiakirjan lisätä otsikkoteksti kelluvaan toistoikkunaan

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit määrittää otsikkorivin näkymään kelluvassa ikkunassa, jossa videota toistetaan.

Salli toistaminen koko näytön kokoisessa ikkunassa

Kun video toistetaan, se toistetaan automaattisesti koko näytön tilassa. Toistaminen koko näytössä voi olla ristiriidassa käyttäjän suojausasetusten kanssa.

(Acrobat ja Reader 10.1.1 tai aiempi versio) Tyhjennä luotettujen asiakirjojen luettelo

Poistaa nykyisen luotettujen asiakirjojen ja tekijöiden luettelon. Valitsemalla tämän asetuksen voit estää mediasisällön toiston asiakirjoissa, jotka ovat aiemmin olleet luotettuja tai jotka luotettu tekijä on luonut. Asetus on valittavissa vain, kun multimediasisältöä sisältävä PDF-tiedosto on avoinna.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?