Käyttöopas Peruuta

SharePoint-tiedostojen käyttäminen Acrobatissa ja Acrobat Readerissa

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Voit tallentaa ja käyttää SharePoint-tiedostoja, kun käytät Acrobatia tai Acrobat Readeria tietokoneella.

Huomautus:

SharePoint-järjestelmänvalvojan täytyy määrittää SharePoint-palvelin PDF-dokumenttien muokkaamisen mahdollistamiseksi. Lisätietoja on tässä teknisessä huomautuksessa.

Voit käyttää SharePoint-resursseja tai tallentaa ne seuraavasti:

 • Lisää SharePoint-tili ja käytä tiedostoja tilin avulla (liittimet) Aloitus > <SharePoint-tilin_nimi> -näkymässä.
 • Käytä tiedostojen avaus- ja sulkemisvalintaikkunoissa dokumenttikirjaston URL-osoitetta, esimerkiksi http://mysharepointserver/mysite/mydoclibor.
 • (Windows) Yhdistetyt verkkoasemat

SharePoint-tilin lisääminen

 1. Valitse Aloitus > Lisää tili ja napsauta Microsoft SharePointin Lisää-painiketta.

  Näyttöön avautuu Lisää Microsoft SharePoint -tili -valintaikkuna.

  SharePoint-tilin lisääminen Acrobatiin tai Readeriin

 2. Kirjoita tilin nimi Syötä tilin nimi -ruutuun.

  Kirjoita SharePoint-palvelimen URL-osoite Kirjoita URL -ruutuun. Tämä on yleensä URL-osoite, jonka näet selaimen osoiterivillä, kun olet kirjautunut sisään ja SharePoint-sivuston etusivu on auki selaimessa.

 3. Valitse Jatka. Tili lisätään vasemmassa ruudussa olevaan Tallennus-osaan.

Tiedoston kirjaaminen ulos SharePointista

Turvallisin tapa käsitellä SharePoint-palvelimella olevaa PDF-tiedostoa on kuitata tiedosto ulos. Muut käyttäjät eivät voi muokata tiedostoa sinun käsitellessäsi sitä.

 1. Jos haluat kirjata PDF-tiedoston ulos, tee jokin seuraavista:

  • (Windows) Siirry Internet Explorerilla SharePoint-portaalissa olevan PDF-tiedoston kohdalle. Napsauta dokumenttia tai valitse tiedoston ponnahdusvalikosta Muokkaa dokumenttia.

   • Acrobatissa tai Acrobat Readerissa:

    - Valitse tiedosto kohdassa Aloitus > [Yhdistäjä / Tilin nimi].

    - Voit antaa dokumenttikirjaston URL-osoitteen tai Avaa- ja Tallenna-valintaikkunoissa olevan tiedoston koko polun, jos seuraavat asetukset on poistettu käytöstä:

    Muokkaa > Oletusarvot > Yleiset > Näytä online-tallennustila avattaessa tiedostoja: oletusarvoisesti poistettu käytöstä.

    Muokkaa > Oletusarvot > Yleiset > Näytä online-tallennustila tallennettaessa tiedostoja: oletusarvoisesti käytössä.

    - Yhdistimien käyttäminen: Jos edelliset asetukset ovat käytössä, voit käyttää tiedostosijainteja käyttämällä vasemmassa ruudussa olevaa [Yhdistimen nimi] -asetusta.

 2. Valintaikkunassa näkyy tiedoston nimi ja sijainti. Napsauta jotain seuraavista:

  • Kirjaa ulos ja Avaa

  • Avaa, jos haluat avata tiedoston kirjaamatta sitä ulos

Huomautus:

Jos sinun täytyy kirjautua sisään SharePoint-palvelimeen, anna käyttäjätunnus ja salasana pyydettäessä.

Uloskirjauksen kumoaminen

Voit kumota uloskirjatun version PDF-tiedostosta, jos et halua tallentaa muutoksiasi.

 1. Valitse Tiedosto > SharePoint-palvelin > Kumoa uloskirjaaminen.

 2. Näyttöön tulee vahvistusviesti. Valitse OK.

Huomautus:

Dokumenttia ei voi muokata offline-tilassa.

Dokumentin ominaisuuksien valmisteleminen

Voit määrittää dokumentin SharePoint-ominaisuudet Acrobatista tai Acrobat Readerista käsin.

 1. Valitse Tiedosto > SharePoint-palvelin > Valmistele dokumentin ominaisuudet.

 2. Kaksoisnapsauta muokattavaa ominaisuutta. Muokkaa-valintaikkuna tulee näkyviin. Anna arvo ja napsauta OK.

Sisään kirjaaminen

Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, voit kuitata tiedoston sisään SharePoint-palvelimeen. Muut käyttäjät voivat nähdä muutokset. Jos versiotiedot ovat käytössä, SharePoint hallitsee myös tiedoston versiohistoriaa.

 1. Valitse Tiedosto > SharePoint-palvelin > Kirjaa sisään. Kirjaa sisään -valintaikkuna tulee näkyviin.

 2. Jos versionumerointi on käytössä, version tiedot tulevat näkyviin. Valitse pääversio, aliversio tai korvaa nykyinen versio.

 3. Näppäile version kommentit.

 4. Voit myös käyttää valintaa Pidä dokumentti uloskirjattuna tämän version sisään kirjaamisen jälkeen ja napsauttaa OK.

SharePoint-tilin poistaminen

 1. Napsauta aloitusnäkymän Tallennussijainti-kohdan vieressä olevaa Muokkaa/Kynä-kuvaketta.

  Online-tilien Muokkaa-painike

 2. Napsauta poistettavan tilin vieressä olevaa ristikuvaketta ja sitten Tallennussijainti-kohdassa Valmis.

  Risti- ja Valmis-asetukset tilin poistamiseksi

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi