Tietoja sivuminiatyyreistä

Sivuminiatyyrit ovat dokumentin sivujen pieniä esikatselukuvia. Sivuminiatyyrien avulla voit siirtyä nopeasti valitulle sivulle sekä muuttaa sivunäkymää. Kun siirrät, kopioit tai poistat sivuminiatyyrin, myös sitä vastaava sivu siirtyy, kopioituu tai poistuu.

Huomautus:

Jos et näe sivuminiatyyrejä suunnistusruudussa, avaa suunnistusruutu painamalla F4. Voit vaihtoehtoisesti valita Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sivun miniatyyrit.

Sivuminiatyyrit Acrobatissa

Sivuminiatyyrien luominen

Acrobat ei luo sivuminiatyyrejä automaattisesti, koska ne suurentavat tiedostoa.

Huomautus:

Acrobat ei enää tue sivuminiatyyrien upottamista ja poistamista. Acrobat Distiller® -ohjelmassa sivuminiatyyrejä voidaan sen sijaan sisällyttää vaihtoehtoisella tavalla.

Sivuminiatyyrien luominen

 1. Napsauta vasemmalla olevaa Sivun miniatyyrit -painiketta.

  Sivuminiatyyrit näkyvät dokumenttiruudussa. Tähän prosessiin voi kulua useita sekunteja varsinkin suuria dokumentteja käsiteltäessä. Sivuminiatyyrien piirtäminen voi keskeytyä, jos sovellusta käytetään miniatyyrien piirtämisen aikana.

Sivuminiatyyrien koon muuttaminen

 1. Valitse Sivun miniatyyrit -paneelin asetusvalikosta Pienennä sivuminiatyyrejä tai Suurenna sivuminiatyyrejä . Sivuminiatyyrit palaavat oletuskokoonsa, jos suljet PDF-tiedoston ja avaat sen uudelleen.
  Sivun miniatyyrit -paneelin asetukset Acrobatissa

Sarkainjärjestyksen määrittäminen

Sivun miniatyyrit -paneelissa voit määrittää jokaiselle sivulle järjestyksen, jossa käyttäjä siirtyy lomakekentästä, linkistä ja kommentista toiseen.

 1. Napsauta vasemmalla olevaa Sivun miniatyyrit -painiketta.
 2. Valitse sivuminiatyyri ja valitse asetusvalikosta Sivun ominaisuudet.
 3. Valitse Sivun ominaisuudet -valintaikkunassa Sarkainjärjestys ja määritä sarkainjärjestys:

  Käytä rivijärjestystä

  Sarkain siirtyy riveillä vasemmalta oikealle – tai oikealta vasemmalle, jos kyseessä on oikealta vasemmalle luettava sivu.

  Käytä sarakejärjestystä

  Sarkain siirtyy sarakkeilla vasemmalta oikealle – tai oikealta vasemmalle, jos kyseessä on oikealta vasemmalle luettava sivu – ja ylhäältä alas.

  Käytä dokumentin rakennetta

  Sarkain siirtyy lähdesovelluksessa määritetyssä järjestyksessä.

  Huomautus:

  Rakenteisissa dokumenteissa – PDF-tiedostoissa, jotka on luotu julkaisuohjelmalla tai jotka sisältävät koodimerkintöjä – on parasta käyttää lähdesovelluksen asetuksia vastaavaa Käytä dokumentin rakennetta -vaihtoehtoa.

  Jos dokumentti on luotu Acrobatin vanhemmalla versiolla, sarkainjärjestyksen oletusasetus on Määrittämätön. Kun tämä asetus on valittu, kohdistin käy ensin läpi lomakekentät ja sitten linkit ja kommentit rivijärjestyksessä.

Tietoja kirjanmerkeistä

Kirjanmerkki on suunnistusruudussa ja Kirjanmerkit-välilehdellä näkyvä linkki kyseisestä tekstistä. Kukin kirjanmerkki viittaa dokumentin näkymään tai sivuun. Kirjanmerkit muodostetaan automaattisesti sisällysluetteloteksteistä, jotka on luotu julkaisuohjelmalla. Nämä kirjanmerkit sisältävät usein koodimerkintöjä, ja niitä voidaan käyttää PDF-tiedoston muokkaamiseen.

Aluksi kirjanmerkissä näkyy sivu, joka oli näkyvissä, kun kirjanmerkki luotiin. Tämä on kirjanmerkin kohde. Acrobatissa kirjanmerkkien luonnin yhteydessä voidaan asettaa kirjanmerkin kohteita. Toisinaan on kuitenkin helpompi luoda ensin ryhmä kirjanmerkkejä ja asettaa niiden kohteet myöhemmin.

Acrobat-ohjelmassa kirjanmerkeillä voidaan merkitä PDF-tiedostosta paikkoja, joihin halutaan palata myöhemmin, tai siirtyä haluttuun kohteeseen PDF-tiedostossa, toisessa asiakirjassa tai Web-sivulla. Niillä myös käynnistetään toimintoja, esimerkiksi valikkokomennon suorittaminen tai lomakkeen lähettäminen.

Huomautus:

Acrobatin käyttäjä voi lisätä dokumenttiin kirjanmerkkejä vain, jos suojausasetukset sallivat sen.

Kirjanmerkit-paneelin asetukset Acrobatissa
Joissakin PDF-dokumenteissa kirjanmerkit toimivat sisällysluettelona.

Kirjanmerkin luominen

 1. Avaa Kirjanmerkit-paneeli napsauttamalla Kirjanmerkit-painiketta.
 2. Avaa sivu, jolle haluat kirjanmerkin linkin osoittavan, ja muuta katseluasetuksia.
 3. Valitse valintatyökalulla sivun alue, jota koskevan kirjanmerkin haluat lisätä:
  • Lisää kirjanmerkki yksittäiseen kuvaan napsauttamalla kuvaa tai vetämällä suorakulmio kuvan ympärille.

  • Voit määrittää kirjanmerkin kuvan osaan vetämällä kehyksen haluamasi kohdan ympärille.

  • Lisää kirjanmerkki valittuun tekstiin valitsemalla teksti hiirellä. Valittu teksti toimii uuden kirjanmerkin nimenä. Voit muokata nimeä.

 4. Valitse kirjanmerkki, jonka alapuolelle haluat sijoittaa uuden kirjanmerkin. Jos et valitse kirjanmerkkiä, uusi kirjanmerkki sijoittuu automaattisesti luettelon loppuun.
 5. Valitse Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa > Lisää > Lisää kirjanmerkki.

 6. Kirjoita uuden kirjanmerkin nimi tai muokkaa nimeä Kirjanmerkit-paneelissa.

Kirjanmerkin muokkaaminen

Reader-ohjelmassa voi parantaa kirjanmerkkien luettavuutta muuttamalla niiden tekstin ulkoasua.

Acrobatissa kirjamerkin määritteitä voi muuttaa milloin tahansa.

Kirjanmerkin nimen vaihtaminen

 1. Valitse kirjanmerkki Kirjanmerkit-paneelista ja valitse asetusvalikosta Vaihda kirjanmerkin nimi ja kirjoita kirjanmerkin uusi nimi.

Pitkien kirjanmerkkien tekstin rivittäminen

 1. Napsauta Kirjanmerkit-painiketta ja valitse Rivitä pitkät kirjanmerkit asetusvalikosta .

  Tämän jälkeen pitkien kirjanmerkkien koko teksti näkyy suunnistusruudun leveydestä riippumatta. (Tämä asetus on valittu, kun valintamerkki näkyy, ja valitsematta, kun valintamerkkiä ei näy.)

Kirjanmerkin tekstin ulkoasun muuttaminen

Voit muuttaa kirjanmerkin ulkoasua kiinnittääksesi huomion siihen.

 1. Valitse Kirjanmerkit-välilehdeltä yksi tai useampi kirjanmerkki.
 2. (Vain Acrobat) Voit muuttaa tekstin väriä ja tyyliä valitsemalla Näytä > Näytä/Kätke > Työkalurivin kohteet > Ominaisuudet-rivi.

  Huomautus:

  Kun olet määrittänyt kirjanmerkin ulkoasun, voit käyttää samoja ulkoasuasetuksia uudelleen. Voit käyttää niitä uudelleen valitsemalla kirjanmerkin ja valitsemalla sitten asetusvalikosta Käytä nykyistä ulkoasua uutena oletusulkoasuna.

 3. Voit muuttaa kirjasinkokoa valitsemalla asetusvalikosta Tekstin koko > [koko].

Kirjanmerkin kohteen vaihtaminen

 1. Valitse kirjanmerkki Kirjanmerkit-välilehdeltä.
 2. Siirry suunnistusruudussa paikkaan, jonka haluat määrittää uudeksi kohteeksi.
 3. Muuta näytön suurennussuhdetta tarvittaessa.
 4. Valitse asetusvalikosta Aseta kirjanmerkin kohde.

  Huomautus:

  Aseta kirjanmerkin kohde -vaihtoehto on tilannekohtainen. Se tulee näkyviin vain, jos valitset aiemmin luodun kirjanmerkin.

Toiminnon lisääminen kirjanmerkkiin

 1. Valitse kirjanmerkki Kirjanmerkit-välilehdeltä.
 2. Valitse asetusvalikosta Ominaisuudet.
 3. Valitse Kirjanmerkin ominaisuudet –valintaikkunasta Toiminnot.
 4. Valitse Valitse toiminto –valikosta toiminto ja napsauta Lisää.

Kirjanmerkin poistaminen

 1. Valitse Kirjanmerkit-paneelista kirjanmerkki tai kirjanmerkkialue ja paina sitten Del-näppäintä.

  Huomautus:

  Kirjanmerkin mukana poistetaan kaikki sen alaisuudessa olevat kirjanmerkit. Kirjanmerkin poistaminen ei vaikuta dokumentin tekstiin.

Kirjanmerkkien hierarkian luominen

Voit sisentää kirjanmerkkiluettelon aiheiden välisten suhteiden ilmaisemiseksi. Sisentäminen siirtää kirjanmerkkejä alemmalle tasolle toisiin kirjanmerkkeihin nähden. Voit laajentaa ja supistaa hierarkialuetteloa tarpeen mukaan.

Kirjanmerkin tai kirjanmerkkijoukon sisentäminen

 1. Valitse yksi tai useita kirjanmerkkejä, jotka haluat sijoittaa toisen kirjanmerkin sisään.
 2. Vedä kuvake tai kuvakkeet ylätason kirjanmerkin kuvakkeen alapuolelle. Viivakuvake  näyttää kuvakkeen tai kuvakkeiden sijainnin.

  Kirjanmerkki siirtyy toisen kirjanmerkin sisään, mutta sivun sijainti dokumentissa ei muutu.

  Kirjanmerkin sijoittaminen toisen kirjanmerkin sisään Acrobatissa
  Kirjanmerkin sijoittaminen toisen kirjanmerkin sisään (vasemmalla) ja tulos (oikealla)

Kirjanmerkkien siirtäminen ulos sisennetystä sijainnista

 1. Valitse yksi tai useita kirjanmerkkejä siirrettäväksi.
 2. Siirrä valinta jommallakummalla seuraavista menetelmistä:
  • Vedä kuvaketta tai kuvakkeita, jotta nuoli sijoittuu heti ylätason kirjanmerkin nimen alapuolelle.

  • Valitse asetusvalikosta Leikkaa, valitse ylätason kirjanmerkki ja valitse lopuksi asetusvalikosta Liitä valitun kirjanmerkin alle.

  Sisäkkäisen kirjanmerkin siirtäminen ulos (vasemmalla) ja tulos (oikealla)
  Sisäkkäisen kirjanmerkin siirtäminen ulos (vasemmalla) ja tulos (oikealla)

Kaikkien ylimmän tason kirjanmerkkien laajentaminen tai supistaminen

 1. Valitse asetusvalikosta Laajenna ylimmän tason kirjanmerkit tai Supista ylimmän tason kirjanmerkit.

Koodimerkittyjen kirjanmerkkien lisääminen

Koodimerkityillä kirjanmerkeillä voidaan hallita sivun sisältöä tarkemmin kuin tavallisilla kirjanmerkeillä. Koska koodimerkityt kirjanmerkit käyttävät dokumentin osien rakennetietoja (esimerkiksi otsikkotasoja, kappaleita ja taulukkojen otsikoita), niiden avulla voidaan muokata dokumenttia, esimerkiksi järjestää kirjanmerkkejä vastaavat sivut uuteen järjestykseen PDF-dokumentissa tai poistaa sivuja. Jos siirrät tai poistat ylätason koodimerkityn kirjanmerkin, myös sen alatason koodimerkityt kirjanmerkit siirretään tai poistetaan.

Monet julkaisuohjelmat, esimerkiksi Adobe InDesign® ja Microsoft Word, luovat rakenteisia dokumentteja. Kun nämä dokumentit muunnetaan PDF-muotoon, rakenne muunnetaan koodimerkeiksi, jotka tukevat koodimerkittyjen kirjanmerkkien lisäämistä. Muunnetut Web-sivut sisältävät yleensä koodimerkittyjä kirjanmerkkejä.

Jos dokumentti ei sisällä koodimerkkejä, niitä voi aina lisätä Acrobatissa.

 1. Valitse Kirjanmerkit-paneelin asetusvalikosta Uudet kirjanmerkit rakenteesta. (Jos tämä toiminto ei ole käytettävissä, asiakirja ei ole rakenteinen.)
 2. Valitse rakenteen elementit, jotka haluat määrittää koodimerkityiksi kirjanmerkeiksi. Voit lisätä valintaan Ctrl-napsauttamalla.

  Koodimerkityt kirjanmerkit  sijoittuvat uuden, nimettömän kirjanmerkin sisään.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö