Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Acrobatissa voidaan katsella ja käsitellä hyvälaatuista kolmiulotteista sisältöä, joka on luotu ammattikäyttöön tarkoitetuilla kolmiulotteisilla CAD- tai mallinnusohjelmilla ja sisällytetty PDF-tiedostoihin. Voit esimerkiksi näyttää tai piilottaa kolmiulotteisen mallin osia, poistaa kannen ja katsoa sisään tai käännellä osia aivan kuin pitelisit niitä käsissäsi.

Kolmiulotteinen sisältö näkyy alkuaan kaksiulotteisena esikatselukuvana. Kun 3D-mallia napsautetaan käsi- tai valintatyökalulla, malli aktivoituu, 3D-työkalurivi tulee näkyviin ja mahdollinen animaatio käynnistyy.

Valittu kolmiulotteinen objekti
Valittu kolmiulotteinen objekti

A. Mallipuu B. 3D-työkalurivi C. Kolmiulotteinen objekti 

Kolmiulotteisen sisällön toiston käyttöönotto PDF-tiedostoissa

Kun avaat kolmiulotteista sisältöä sisältävän PDF-tiedoston, näet sivun yläosassa keltaisen palkin, jossa lukee "3D-sisältö on poistettu käytöstä. Ota tämä toiminto käyttöön, jos luotat dokumenttiin."

Kolmiulotteisen sisällön toisto poistetaan oletusarvoisesti käytöstä
Kolmiulotteisen sisällön toisto poistetaan oletusarvoisesti käytöstä

Voit ottaa nykyisessä dokumentissa olevan kolmiulotteisen sisällön käyttöön seuraavasti:

Napsauta Asetukset-painiketta ja valitse asianmukainen asetus:

 • Luota tähän tiedostoon vain tämän kerran
 • Luota tähän tiedostoon aina

Voit ottaa kolmiulotteisen sisällön käyttöön pysyvästi seuraavasti:

 • Valitse Muokkaa > Oletusarvot > 3D ja multimedia ja valitse sitten Ota kolmiulotteisen sisällön toisto käyttöön -valintaruutu.

3D-työkalurivin yleiskuvaus

3D-työkalurivi tulee näkyviin, kun 3D-mallia napsautetaan käsityökalulla. Tämä toiminto aktivoi 3D-mallin ja näyttää animaatiot, jotka on määritetty esitettäviksi tiedostoa aktivoitaessa. 3D-työkalurivi on aina 3D-mallin vasemman yläkulman yläpuolella. Sitä ei voi siirtää. Kääntötyökalun oikealle puolelle tulee näkyviin pieni nuoli, jota napsauttamalla voit joko piilottaa tai laajentaa työkalurivin.

Voit suurentaa, pienentää, kääntää ja panoroida objektia 3D-työkalurivin avulla. Mallipuuta käyttämällä voit piilottaa tai erottaa osia tai määrittää osia läpinäkyviksi.

3D-mallia käsitellään valitsemalla ja vetämällä erilaisia 3D-suunnistustyökaluja. Kolmiulotteisessa näkymässä liikkuminen helpottuu, jos kuvittelet katselevasi paikallaan pysyvää 3D-mallia kameran näkökulmasta. Voit kääntää, panoroida (liikkua ylös, alas tai sivulta toiselle), suurentaa ja pienentää mallia.

3D-suunnistustyökalut

Käännä 

Kääntää kolmiulotteisia objekteja suhteessa näyttöön. Objektien liike riippuu siitä, mikä on aloitusnäkymä, mistä vetäminen aloitetaan ja mihin suuntaan vedetään.

Huomautus:

Voit kääntää objektia myös käsityökalulla. Varmista, että Ota käyttöön 3D-valinta käsityökalulla -asetus on valittu Oletusarvot-valintaikkunan 3D-paneelista.

Pyöritä 

 Kääntää 3D-mallia kahden kiinteän akselin eli x- ja z-akselin suhteen.

Panoroi 

 Siirtää mallia vain vaaka- tai pystysuunnassa. Voit panoroida myös käsityökalulla: Ctrl-vedä.

Suurennus 

 Työkalu siirtää näkymän objekteja lähemmäksi tai kauemmaksi. Voit zoomata myös käsityökalulla pitämällä vaihtonäppäintä painettuna vetämisen aikana.

Kävele

Kääntää näkymää vaakasuunnassa, kun vedät vaakasuunnassa. Siirtää eteen- tai taaksepäin näkymässä, kun vedät pystysuunnassa; säilyttää korkeustason vakiona riippumatta siitä, kuinka vedät. Kuljetustyökalu on erityisen hyödyllinen kolmiulotteisissa arkkitehtuurimalleissa. Jos haluat säätää kävelynopeutta, muuta oletusnäyttöyksikköä oletusarvoissa (3D).

Huomautus:

Kävelytyökalu on käytettävissä, kun valitset työkalut kokoavan oletusarvon tai kun napsautat hiiren kakkospainikkeella 3D-mallia ja valitset Työkalut > Kävely.

Lento

 Siirtää mallin poikki säilyttäen pinnan suunnan. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja vedä osoitinta 3D-ikkunassa. Lentotyökalu liikkuu sitä hitaammin, mitä lähempänä objektia se on. Käännä vetämällä osoitinta oikealle tai vasemmalle.

Kun haluat kääntää kameranäkymää, napsauta hiiren ykköspainiketta 3D-ikkunassa ja vedä hiirtä. Jos haluat palauttaa kameran aloitussuuntaan, siirrä hiiri takaisin ensiksi napsautettuun pisteeseen.

Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin kameranäkymän suunnassa käyttämällä hiiren vierityspainiketta. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos et enää tiedä mallin sijaintia tai jos törmäät pintaan.

Kameran ominaisuudet

 Määrittää kameran kulman, kohdistuksen ja muut ominaisuudet, jotka määrittävät linssin, jonka läpi 3D-mallia tarkastellaan. Kameran ominaisuudet ovat näkymän komponentteja, mutta ne määritetään erikseen.

3D-mittaustyökalu 

 Mittaa 3D-mallin osien kokoja ja etäisyyksiä.

3D-työkalurivin näkymäsäätimet

Oletusnäkymä 

Valitsee 3D-mallin esimääritetyn zoomaus-, panorointi-, kääntö- ja projisointitilan. Voit valita jonkin toisen näkymän oletusnäkymäksi käyttämällä mallipuun Näkymä-ruudun Asetukset-valikkoa. Voit valita jonkin muun näkymän oletusnäkymäksi myös 3D-työkalurivin Näkymät-valikon Näkymien hallinta -komennolla.

Huomautus:

Jos objekti katoaa näkyvistä, olet ilmeisesti kääntänyt kameran poispäin objektista. Voit palauttaa objektin näkyviin napsauttamalla 3D-työkalurivin Oletusnäkymä-kuvaketta.

Näkymät-valikko

Valikossa on lueteltu nykyiselle 3D-mallille määritetyt näkymät.

Näytä tai piilota mallipuu 

 Näyttää tai piilottaa mallipuun.

Toista/pysäytä animaatio  

 Toistaa tai pysäyttää JavaScript-animaation. Toista/pysäytä animaatio -ponnahdusvalikosta avautuu liukusäädin, jota edestakaisin vetämällä voit siirtyä animaatiosarjan eri kohtiin.

Käytä ortografista/perspektiiviprojektiota 

 Valitsee vuorotellen kolmiulotteisen objektin perspektiiviprojektion tai ortografisen projektion.

Mallin näköistystapa -valikko 

 Valikon avulla määritetään kolmiulotteisen kuvion ulkoasu. Havainnollistetut ohjeet ovat kohdassa Esimerkkejä mallinmuodostustiloista.

Käytä lisävalaistusta -valikko 

 Luettelee valaistustehosteet, jotka ovat käytettävissä 3D-mallin valaistuksen parantelemiseen. Valitse haluamasi visuaaliset tehosteet kokeilemalla.

Taustaväri 

 Avaa värivalitsimen, josta voit valita värin kolmiulotteista objektia ympäröivää tilaa varten.

Näytä tai piilota läpileikkaus 

 Näyttää tai piilottaa objektin läpileikkaukset. Avaa Läpileikkauksen ominaisuudet -valintaikkuna napsauttamalla ponnahdusvalikkoa. Lisätietoja on kohdassa Läpileikkausten luominen.

Lisää multimedia/3D-kommentti

 Mahdollistaa tarralapun lisäämisen mihin tahansa 3D-mallin kohtaan. Tarralappu säilyy näkymässä. Katso kohtaa 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa.

3D-oletusarvot

Oletusarvot-valintaikkunan 3D ja multimedia -välilehdessä voit määrittää, tulevatko 3D-työkalurivi ja mallipuu automaattisesti näkyviin. Lisäksi voit määrittää oletusmuodostusohjelman ja määrittää, sallitaanko animaatiot.

Kolmiulotteisen sisällön toiston ottaminen käyttöön

Kolmiulotteinen sisältö voi joutua dynaamisen luonteensa vuoksi tietoturvahyökkäysten kohteeksi. Siksi PDF-tiedostoissa olevan kolmiulotteisen sisällön automaattinen toisto poistetaan oletusarvoisesti käytöstä. Valitse tämä asetus, jos haluat ottaa kolmiulotteisen sisällön PDF-tiedostoissa käyttöön.

Ensisijainen muodostusohjelma

Tällä asetuksella valittava muodostusohjelma vaikuttaa sekä tulokseen että laatuun, joten valinta pitää tehdä harkiten. Järjestelmän ominaisuudet voivat olla sellaiset, että muodostusohjelman voi vaihtaa. Jos valitset DirectX® - tai OpenGL-vaihtoehdon, kaikki muodostustoiminnot suoritetaan näytönohjaimen grafiikkapiirissä. Jos valitset Ohjelmisto-vaihtoehdon, muodostaminen kestää kauemmin mutta usein saman verran kuin alkuperäisessä, mallin muodostaneessa sovelluksessa.

Käytä laitteistopohjaista kuvan muodostusta vanhojen näyttökorttien kanssa

Ottaa laitteistokiihdytyksen pakotetusti käyttöön, vaikka näytönohjain ei tukisi pikselivarjostusta.

Ota kaksipuolinen näköistys käyttöön

Joissakin mallin osissa on kaksi puolta. Voit säästää aikaa ja tilaa poistamalla tämän asetuksen valinnan, jolloin mallista muodostetaan vain käyttäjän puoleinen osa. Jos käyttäjä katsoo sellaisen osan sisään, joka on muodostettu vain toiselta puolelta, taustapuoli on näkymätön.

Ensisijainen kolmiulotteisen PMI:n muodostustila

Määrittää muodostuksen PMI-tilan. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Käytä sisällön asetuksia – PMI:n muodostus käyttää kunkin PMI:n asetusta ja tarkistaa Z-puskurin käytön.

Muodosta kolmiulotteinen PMI aina mallin eteen – PMI:n muodostus ei ota huomioon Z-puskuria tiedoston asetuksista riippumatta.

Muodosta kolmiulotteinen PMI aina Z-puskurin avulla – PMI:n muodostus käyttää aina Z-puskuria tiedoston asetuksista riippumatta.

Avaa mallipuu 3D-aktivoinnissa

Määrittää, näytetäänkö mallipuu, kun 3D-malli aktivoidaan. Jos haluat käyttää asetusta, jonka tekijä määritti lisätessään 3D-mallin PDF-tiedostoon, valitse Käytä huomautuksen asetusta.

Työkalurivin oletustila

Määrittää, näkyykö 3D-työkalurivi, kun 3D-malli aktivoidaan. Jos haluat käyttää asetusta, jonka tekijä määritti lisätessään 3D-mallin PDF-tiedostoon, valitse Käytä huomautuksen asetusta.

Ota käyttöön valinta käsityökalulla

Sallii käyttäjän valita ja korostaa 3D-mallin osia käsityökalulla. Jos tätä asetusta ei ole valittu, valitse objekti objektitietotyökalulla (Työkalut > Vuorovaikutteiset objektit > Valitse objekti).

Kokoa työkalut 3D-työkalurivillä

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, käsittely- ja siirtymistyökalut sijoitetaan kääntötyökalun alle, mikä lyhentää 3D-työkaluriviä.

Käytä näkymänvaihtoja

Joissakin 3D-malleissa on animoituja vaihtoja näkymien välillä. Poista tämän asetuksen valinta, jos et halua nähdä näitä kolmiulotteisia animaatioita.

Näytä 3D-suunnan akseli

Näyttää tai piilottaa näkymään kuuluvan akselin, joka ilmaisee 3D-näkymän nykyisen suunnan.

Optimointitapa pientä kuvataajuutta varten

Määrittää, mitä monimutkaisten mallien animaatioille tapahtuu, kun kuvataajuus pienenee. Ei mitään -asetus säilyttää animaatiot. Kuvataajuus jää pieneksi. Muokkausalue näyttää osien sijasta niitä ympäröivät kolmiulotteiset tasot, jotta kuvataajuus pysyy suurena. Pudota objektit -asetus jättää jotkin mallin osista näyttämättä, jotta kuvataajuus pysyy suurena.

Kuvataajuuden kynnysarvo

Määrittää vähimmäiskuvataajuuden. Vedä liukusäädintä tai kirjoita luku arvoruutuun. Jos kuvataajuus muuttuu määritettyä raja-arvoa pienemmäksi, Pienen kuvataajuuden optimointitapa -asetus otetaan käyttöön.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi