Käyttöopas Peruuta

PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ota selvää, miten voit vaivattomasti tarkastella ja käyttää 3D-malleja Acrobatissa.

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Acrobatilla voit tarkastella ja käsitellä huippuluokan 3D-malleja, jotka on tehty ammattitasoisilla CAD- tai mallinnusohjelmilla ja upotettu PDF-tiedostoihin. Voit esimerkiksi näyttää tai piilottaa kolmiulotteisen mallin osia, poistaa kannen ja katsoa sisään tai käännellä osia aivan kuin pitelisit niitä käsissäsi.

Kolmiulotteisen sisällön toiston käyttöönotto PDF-tiedostoissa

Kun avaat kolmiulotteista sisältöä sisältävän PDF-tiedoston, näet sivun yläosassa keltaisen palkin, jossa lukee Multimedia ja 3D-sisältö on poistettu käytöstä. Ota tämä toiminto käyttöön, jos luotat dokumenttiin.

Voit ottaa dokumentin 3D-sisällön käyttöön ja aloittaa 3D-sisällön toistamisen.

Ota sisältö käyttöön valitsemalla Asetukset oikeasta yläkulmasta. Avattava valikko tulee näkyviin.

Valitse tarpeidesi mukaan Luota tähän tiedostoon vain tämän kerran tai Luota tähän tiedostoon aina.

3D-sisällön ottaminen käyttöön pysyvästi

 1. Paina Ctrl+K (Windows) tai Komento+K (macOS) avataksesi Asetukset.

 2. Valitse Multimedia ja 3DOta multimedian ja 3D-sisällön toisto käyttöön -valintaruutu.

 3. Valitse OK.

3D-sisällön aktivointi PDF-tiedostossa

3D-malli näkyy alkuaan kaksiulotteisena esikatselukuvana.

 1. Avaa 3D-mallin sisältävä PDF-tiedosto.

 2. Valitse 3D-malli Käsi- tai Valitse-työkalulla.

  3D-malli aktivoidaan. Mallin yläpuolelle ilmestyy 3D-työkalurivi.

Nyt voit tehdä toimia 3D-mallillesi tai toistaa siinä animaatioita.

3D-työkalurivin yleiskuvaus

Kun aktivoit 3D-mallin, sen yläpuolella ilmestyy 3D-työkalurivi. Työkalurivin avulla voit zoomata sisään ja ulos sekä kiertää ja liikkua mallissa. 

Voit toistaa 3D-mallilla valitsemalla ja vetämällä eri suunnistustyökaluja. Kun liikut mallissa, kuvittele katsovasi 3D-mallia kameran näkökulmasta.

Voit tarkastella muita työkaluja napsauttamalla 3D-työkalurivin oikealla puolella olevaa avattavaa valikkoa.

3D-suunnistustyökalut

kierrä

Kierrä

Kierää 3D-objekteja suhteessa näyttöön. Voit kiertää objektia myös Käsi- tai Valitse-työkalulla. Varmista, että Kierrä-työkalu on valittuna 3D-työkaluriviltä.

kierrä

Pyöritä

Kääntää 3D-mallia kahden kiinteän akselin (x-akseli ja z-akseli) suuntaan 3D-mallissa.

kierrä

Panoroi

 Siirtää mallia vain vaaka- tai pystysuunnassa. Voit panoroida myös Käsi- tai Valitse -työkalulla. Pidä ctrl-näppäintä pohjassa ja vedä.

kierrä

Zoomaa

Työkalu tuo näytöllä näkyviä objekteja lähemmäksi tai kauemmaksi sinusta, kun vedät hiirellä pystysuunnassa. Voit zoomata myös Käsi- tai Valitse-työkalulla pitämällä vaihtonäppäintä painettuna vetämisen aikana.

kierrä

Kävele

Kääntää piirtoaluetta vaaka- tai pystysuunnassa, kun vedetään sivuttaissuunnassa tai pystysuunnassa niin, että korkeustaso säilyy vakiona riippumatta siitä, miten vedetään. Tämä työkalu on hyödyllinen arkkitehtonisissa 3D-malleissa.

Jos haluat muuttaa kävelynopeutta, muuta näytön oletusyksiköitä kohdassa Asetukset > Mittaus (3D) > Käytä mallin skaalausta ja yksiköitä (jos käytettävissä).

kierrä

Lento

 Siirtää mallin poikki säilyttäen pinnan suunnan. Mallin valitseminen ja osoittimen siirtäminen siirtää mallin lähemmäs sinua. Käännä vetämällä osoitinta oikealle tai vasemmalle.

Kun haluat kääntää kameranäkymää, napsauta hiiren ykköspainiketta 3D-ikkunassa ja vedä hiirtä. Jos haluat palauttaa kameran aloitussuuntaan, siirrä hiiri takaisin ensiksi napsautettuun pisteeseen.

Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin kameranäkymän suunnassa käyttämällä hiiren vierityspainiketta. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos et enää tiedä mallin sijaintia tai jos törmäät pintaan.

kierrä

Kameran ominaisuudet

 Määrittää kameran kulman, kohdistuksen ja muut ominaisuudet, jotka määrittävät linssin, jonka läpi 3D-mallia tarkastellaan. Kameran ominaisuudet ovat näkymän komponentteja, mutta ne määritetään erikseen.

kierrä

3D-mittaustyökalu

Mittaa 3D-mallin osien kokoja ja etäisyyksiä.

3D-työkalurivin näkymäsäätimet

kierrä

Oletusnäkymä

Valitsee 3D-mallin esimääritetyn zoomaus-, panorointi-, kääntö- ja projisointitilan. Voit valita jonkin toisen näkymän oletusnäkymäksi käyttämällä mallipuun Näkymä-ruudun Asetukset-valikkoa. Voit valita jonkin muun näkymän oletusnäkymäksi myös 3D-työkalurivin Näkymät-valikon Näkymien hallinta -komennolla.

Jos objekti katoaa näkyvistä, olet ilmeisesti kääntänyt kameran poispäin objektista. Voit palauttaa objektin näkyviin napsauttamalla 3D-työkalurivin Oletusnäkymä-kuvaketta.

Näkymät-valikko

Valikossa on lueteltu nykyiselle 3D-mallille määritetyt näkymät.

kierrä

Näytä tai piilota Mallipuu

Näyttää ja piilottaa Mallipuun. Mallipuun avulla voidaan piilottaa ja näyttää 3D-mallin osia.

kierrä

Toista/Pysäytä animaatio

 Toistaa tai pysäyttää JavaScript-animaation. Toista/pysäytä animaatio -ponnahdusvalikosta avautuu liukusäädin, jota edestakaisin vetämällä voit siirtyä animaatiosarjan eri kohtiin.

kierrä

Käytä Ortografista projektiota/Perspektiiviprojektiota

 Valitsee vuorotellen kolmiulotteisen objektin perspektiiviprojektion tai ortografisen projektion.

kierrä

Mallin hahmontamistila

Määrittää 3D-muodon ulkoasun. Kuvitetut ohjeet löytyvät kohdasta Esimerkkejä mallinmuodostustiloista.

kierrä

Ota ylimääräinen valaisu käyttöön

 Luettelee valaistustehosteet, jotka ovat käytettävissä 3D-mallin valaistuksen parantelemiseen. Valitse haluamasi visuaaliset tehosteet kokeilemalla.

kierrä

Taustaväri

Avaa värimuokkaimen, josta voit valita värin 3D-objektia ympäröivälle tilalle.

kierrä

Näytä tai piilota läpileikkaus

 Näyttää tai piilottaa objektin läpileikkaukset. Avaa Läpileikkauksen ominaisuudet -valintaikkuna napsauttamalla ponnahdusvalikkoa. Lisätietoja on kohdassa Läpileikkausten luominen.

Lisää Multimedia-/3D-kommentti

 Mahdollistaa tarralapun lisäämisen mihin tahansa 3D-mallin kohtaan. Tarralappu säilyy näkymässä. Lue 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa.

3D-asetukset

Asetukset -valintaikkunan Multimedia ja 3D -paneelissa voit hallita 3D-työkalurivin ja Mallipuun oletustapaista esitystapaa. Voit myös määrittää oletushahmontimen ja valita, sallitaanko animaatiot.

Multimedia- ja 3D-asetukset

Multimedian ja 3D-sisällön toiston ottaminen käyttöön

PDF-tiedostojen 3D-sisältö on oletusarvoisesti poistettu käytöstä mahdollisten tietoturvahaavoittuvuuksien vuoksi. Saat 3D-sisällön toiston käyttöön valitsemalla Multimedia ja 3D -paneelista asetuksen "Ota 3D-sisällön toisto käyttöön".

Hahmontajan asetukset

Ensisijainen muodostusohjelma

Määrittää suorituskykyyn ja laatuun vaikuttavan hahmonninmoduulin Multimedia ja 3D -oletusarvot -asetuksista. Voit valita DirectX® - tai OpenGL-vaihtoehdon nopeampaan hahmonnukseen, joka käyttää näytönohjaimen grafiikkapiiriä. Jos valitset Ohjelmisto-vaihtoehdon, hahmontaminen kestää kauemmin, mutta sen kesto on lähempänä hahmontamisen kestoa alkuperäisessä mallin muodostaneessa sovelluksessa.

Laitteistohahmonnuksen ottaminen käyttöön vanhoilla videokorteilla

Ottaa laitteistokiihdytyksen pakotetusti käyttöön, vaikka näytönohjain ei tukisi pikselivarjostusta.

Ota kaksipuolinen näköistys käyttöön

Valitse tämä asetus, jos haluat hahmontaa mallin molemmat puolet. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, vain käyttäjää päin oleva puoli hahmonnetaan, mikä säästää aikaa ja tilaa.

Ensisijainen 3D-PMI:n hahmonnustila

Määrittää muodostuksen PMI-tilan. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Käytä sisällön asetuksia: PMI:n hahmontamisessa käytetään kunkin PMI:n asetusta, jotta voidaan päättää, käyttääkö se Z-puskuria.
 • Hahmonna 3D-PMI aina mallin eteen: PMI:n hahmontaminen jättää Z-puskurin huomiotta tiedoston asetuksista huolimatta.
 • Hahmonna 3D-PMI aina Z-puskuria käyttäen: PMI:n hahmonnuksessa käytetään aina Z-puskuria tiedoston asetuksista riippumatta.

3D-työkalun asetukset

Avaa mallipuu 3D-aktivoinnissa

Määrittää, näytetäänkö mallipuu, kun 3D-malli aktivoidaan. Jos haluat käyttää asetusta, jonka tekijä määritti lisätessään 3D-mallin PDF-tiedostoon, valitse Käytä huomautuksen asetusta.

Työkalurivin oletustila

Määrittää, näkyykö 3D-työkalurivi, kun 3D-malli aktivoidaan. Jos haluat käyttää asetusta, jonka tekijä määritti lisätessään 3D-mallin PDF-tiedostoon, valitse Käytä huomautuksen asetusta.

Valinnan ottaminen käyttöön Käsi-työkalulla

Sallii käyttäjän valita ja korostaa 3D-mallin osia käsityökalulla. Jos tätä asetusta ei ole valittu, valitse objekti objektitietotyökalulla (Työkalut > Vuorovaikutteiset objektit > Valitse objekti).

Kokoa 3D-työkalurivin työkalut

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, käsittely- ja siirtymistyökalut sijoitetaan kääntötyökalun alle, mikä lyhentää 3D-työkaluriviä.

Käytä näkymänvaihtoja

Joissakin 3D-malleissa on animoituja vaihtoja näkymien välillä. Poista tämän asetuksen valinta, jos et halua nähdä näitä kolmiulotteisia animaatioita.

Näytä 3D-suunnan akseli

Näyttää tai piilottaa näkymään kuuluvan akselin, joka ilmaisee 3D-näkymän nykyisen suunnan.

Automaattisen heikennyksen asetukset

Pienen kuvataajuuden optimointitapa

Määrittää, mitä monimutkaisten mallien animaatioille tapahtuu, kun kuvataajuus pienenee. Ei mitään -asetus säilyttää animaatiot. Kuvataajuus jää pieneksi. Muokkausalue näyttää osien sijasta niitä ympäröivät kolmiulotteiset tasot, jotta kuvataajuus pysyy suurena. Pudota objektit -asetus jättää jotkin mallin osista näyttämättä, jotta kuvataajuus pysyy suurena.

Kuvataajuuden kynnysarvo

Määrittää vähimmäiskuvataajuuden. Vedä liukusäädintä tai kirjoita luku arvoruutuun. Jos kuvataajuus muuttuu määritettyä raja-arvoa pienemmäksi, Pienen kuvataajuuden optimointitapa -asetus otetaan käyttöön.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa