Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla (Acrobat Pro)

Tietoja Preflight-korjauksista

Voit korjata Preflight-työkalulla monia dokumentin virheitä. Korjaamista varten profiiliin lisätään virheiden korjauksia. Korjaus korjaa ongelman automaattisesti, jos se on mahdollista, tai antaa tietoja, jotta voit korjata ongelman lähdetiedostossa. Jos profiiliin liittyy korjaus, sen nimen vieressä on harmaa työkalukuvake. Työkalun ääriviiva tarkoittaa sitä, että profiilin ei liity korjauksia.

Preflight sisältää useita valmiiksi määritettyjä korjauksia, jotka voidaan lisätä profiiliin. Ne korjaavat monenlaisia virheitä, jotka vaikuttavat väriin, kirjasimiin, kuviin, painotyöhön, kansainvälisten standardien (kuten PDF/X ja PDF/A) noudattamiseen ja muihin alueisiin. Preflight sisältää myös työkaluja, joilla luodaan omia yksittäisiä korjauksia.

Huomautus:

Korjaus muuttaa dokumenttia pysyvästi.

Korjaus voi esimerkiksi suorittaa seuraavat toimet virheiden korjaamiseksi:

 • Muuntaa väritiloja samalla tavoin kuin Muunna värit -toiminto.

 • Korjata dokumentteja ja poistaa turhan sisällön tiedoston pienentämiseksi samoin kuin PDF-optimoija.

 • Muuntaa PDF-tiedoston toisen version mukaiseksi.

 • Leventää hiusviivoja.

 • Litistää läpinäkyvyyden.

 • Poistaa rajauksen ja leikkausvaran ulkopuolella olevat objektit.

 • Valmistella PDF-tiedostot PDF/X- PDF/E- tai PDF/A-muunnosta varten.

 • Määrittää dokumentin tiedot.

Korjausten lisääminen profiiliin

Preflight-työkalussa on korjauksia, jotka voidaan lisätä profiiliin. Ne kaikki ovat käytettävissä kunkin profiilin Korjaukset-osassa.

 1. Avaa Preflight-valintaikkuna (Työkalut > Painatus > Preflight), valitse profiili ja napsauta Muokkaa-linkkiä profiilin nimen vieressä.

 2. Laajenna luokka, joka sisältää haluamasi profiilin, ja laajenna sitten profiili.

 3. Vapauta lukitus tarvittaessa, jotta voit muokata profiilia. Valitse Poista lukitus yläosan ponnahdusvalikosta.

 4. Valitse Mukautetut korjaukset profiilin alla olevista vaihtoehdoista.

  Korjaukset ovat käytettävissä kunkin profiilin Korjaukset-osassa..

 5. Valitse oikeasta sarakkeesta korjaus ja siirrä korjaus vasempaan sarakkeeseen napsauttamalla vasemmalle osoittavaa nuolta.

  Voit lisätä niin monta korjausta kuin haluat.

  Huomautus:

  Jos haluat poistaa korjauksen profiilista, valitse korjaus vasemmasta luettelosta ja napsauta oikealle osoittavaa nuolta.

Muokkaa korjausta -valintaikkunan yleiskuvaus

Muokkaa korjausta -valintaikkunassa on luettelo profiiliin lisättävistä valmiiksi määritetyistä korjaustyypeistä sekä korjauksiin liittyvistä arvoista. Muokkaa korjausta -valintaikkunassa voit muuttaa korjaukseen liittyviä arvoja ja luoda mukautetun korjauksen aiemmin luodun korvauksen pohjalta. Korjaukset on jaettu luokkiin samoin kuin tarkistukset.

Muokkaa korjausta -valintaikkuna

A. Korjauksen nimi B. Korjausluokat C. Etsi D. Korjauksen alueet, joita voidaan muokata E. Korjausperusteet F. Painike, jolla esitetään korjausta käyttävät profiilit 

Korjausten luominen tai muokkaaminen

Voit luoda mukautetun korjauksen tiettyjä töitä tai tulostuslaitteita varten. Asetukset määrittävät esimerkiksi käytettävän tulostusperusteen, tehtävät värimuunnokset, kuvien pakkaamisen tai näytteet ja PDF:n tukeman PDF-yhteensopivuustason. Vaikka voitkin muuttaa mitä tahansa valmiiksi määritettyä korjausta, sinun kannattaa monistaa aiemmin määritetty korjaus ja muuttaa sen arvoja, kun korjausten lukitus on avattu. Tästä tekniikasta on hyötyä silloin, kun korjaus kuuluu useisiin lukittuihin profiileihin etkä halua etsiä ja avata kaikkia kyseisiä profiileja. Monistettu korjaus ei ole lukittu, koska se ei vielä kuulu profiiliin. Voit myös luoda yksittäisen korjauksen, joka voidaan tehdä nopeasti ilman profiilia.

Korjauksen luominen profiilille

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse profiilit -painiketta .

 2. Valitse profiili ja napsauta Muokkaa-painiketta profiilin nimen vieressä.

 3. Valitse valintaikkunan vasemmasta reunasta profiilin alta Korjaukset.

 4. Valitse tarvittaessa Poista lukitus ponnahdusvalikosta.

 5. Napsauta Korjaustiedostot tässä profiilissa -kohdassa Uusi-kuvaketta .

 6. Anna korjaukselle nimi ja määritä perusteet.

Korjauksen luominen aiemmin luodun korjauksen pohjalta

 1. Käy läpi vaiheet 1-4 korjauksen luomiseksi profiilille.
 2. Valitse muokattava korjaus Preflight: Muokkaa profiilia -valintaikkunasta ja valitse sitten oikealla oleva Monista-painike .

 3. Muuta tietoja tai luo uusi sarake Kopioi korjaus -valintaikkunassa.
 4. Jos haluat nähdä, mitkä profiilit käyttävät tätä korjausta, napsauta Käyttö. Muiden profiilien lukitus on ehkä avattava, jotta voit muokata korjausta.

 5. Tee jokin seuraavista toimista ja napsauta OK:

  • Jos haluat vaihtaa korjauksen nimen, kirjoita nimi ylhäällä olevaan Nimi-ruutuun.

  • Jos haluat muuttaa virheen käsittelytapaa, määritä asetukset tai kunkin valitun korjausasetuksen arvot.

Yksittäisen korjauksen luominen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse yksittäiset korjaukset -painiketta .

 2. Valitse Asetukset > Luo korjaus.

 3. Anna korjaukselle nimi ja määritä perusteet.

  Uusi korjaus näkyy luokkansa ja tyyppinsä mukaisessa ryhmässä.

Yksittäisen korjauksen monistaminen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse yksittäiset korjaukset -painiketta .

 2. Valitse korjaus ja sitten Asetukset > Monista korjaus.

Yksittäisten korjausten suosikkien määrittäminen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunan Profiilit-paneelissa Valitse yksittäiset korjaukset -painiketta .

 2. Laajenna ryhmiä tarvittaessa.
 3. Valitse yksittäinen korjaus, napsauta nimen vieressä olevaa merkintää tai valitse Suosikki.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi