Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen (Acrobat Pro)

Huomautus:

Täydellinen tarkistus -työkalun uudeksi nimeksi on Acrobat DC:ssä (toukokuun 2020 versiossa) annettu Esteettömyyden tarkistus.

Acrobatin työkaluilla on helppo luoda esteettömiä PDF-tiedostoja ja tarkistaa aiemmin luotujen PDF-tiedostojen esteettömyys. Voit luoda PDF-tiedostoja, jotka täyttävät yleiset esteettömyysstandardit, kuten verkkosisällön saavutettavuusohjeet (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) ja PDF/UA-standardin (Universal Access tai ISO 14289). Yksinkertaisen ja opastetun työnkulun avulla voit tehdä seuraavia toimia:

PDF-tiedostojen muuttaminen esteettömiksi: Etukäteen määritetty makro automatisoi monia tehtäviä, tarkistaa esteettömyyden ja opastaa kohteissa, jotka edellyttävät manuaalista korjaamista. Voit etsiä ja korjata ongelmalliset alueet nopeasti.

Esteettömyyden tarkistus: Täydellinen tarkistus / Esteettömyyden tarkistus -työkalu tarkistaa, onko dokumentti esteettömyysstandardien, kuten PDF/UA- ja WCAG 2.0 -standardien mukainen.

Esteettömyystilan raportointi: Esteettömyyden tarkistuksen tulokset näkyvät käytettävyysraportista. Raportissa on linkkejä työkaluihin ja ohjeisiin, joista on apua ongelmien korjaamisessa.

PDF-tiedostojen muuttaminen esteettömiksi (Acrobat Pro)

Tee käytettäväksi -makro opastaa PDF-tiedoston muuttamisessa esteettömäksi. Se ilmoittaa, milloin esteettömyysongelmat, kuten puuttuva dokumentin kuvaus tai nimi, täytyy korjata. Makro etsii yhteiset elementit, jotka edellyttävät käyttäjän toimia, kuten skannatun tekstin, lomakekentät, taulukot ja kuvat. Voit suorittaa makron kaikissa PDF-tiedostoissa lukuun ottamatta dynaamisia lomakkeita (XFA-dokumentteja) tai portfolioita.

 1. Valitse Työkalut > Ohjattu makrotoiminto.

  Ohjattu makrotoiminto -työkalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

  Huomautus:

  Käytettävissä olevien makrojen luettelo näkyy makroluettelossa oikeanpuoleisessa ruudussa.

 2. Valitse makrotoimintoluettelosta Tee käytettäväksi.

  Oikeanpuoleinen ruutu muuttuu ja näyttää kaikki käytettäväksi tekemiseen sisältyvät tehtävät sekä makron suorittamiseen liittyvät ohjeet.

 3. Valitse tiedostot, joissa haluat käyttää Tee käytettäväksi -makroa. Makro suoritetaan oletusarvoisesti dokumentissa, joka on avoinna. Valitse Lisää tiedostot, jos haluat valita lisää tiedostoja tai kansion, jossa makro suoritetaan.

  PDF-tiedostojen käytön sallinta
  Valitse Lisää tiedostot, jos haluat suorittaa raportin muille tiedostoille tai kansioille.

 4. Valitse Käynnistä.

 5. Suorita Tee käytettäväksi -makro loppuun näyttöön tulevien kehotteiden mukaan.

PDF-tiedostojen esteettömyyden tarkistaminen (Acrobat Pro)

Dokumentin esteettömyys kannattaa tarkistaa työkaluilla, joita myös dokumentin lukijat käyttävät. Vaikka varsinaiset työkalut eivät olisikaan käytettävissäsi, Adobe Acrobatissa voit tarkistaa PDF-tiedoston automaattisesti. Acrobatin Täydellinen tarkistus / Esteettömyyden tarkistus -toiminto tarkistaa, onko PDF-tiedostossa tietyt esteettömien PDF-tiedostojen ominaisuudet. Voit valita, millaisia esteettömyysongelmia toiminto etsii ja miten tulokset esitetään.

 1. Valitse Työkalut > Käytettävyys.

  Käytettävyystyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaisella työkalurivillä Täydellinen tarkistus / Esteettömyyden tarkistus.

  Näkyviin tulee käytettävyyden täydellisen tarkistuksen valintaruutu.

 3. Valitse Raportin asetukset -kohdasta asetukset, jotka määrittävät tulosten esittämistavan. Voit tallentaa tulokset järjestelmäsi HTML-tiedostoon tai liittää tulostiedoston dokumenttiin.

 4. Valitse sivuväli, jos haluat tarkistaa dokumentin yksittäisiä sivuja.

  Huomautus:

  Jos dokumentti on suuri, täydellisen tarkistuksen / esteettömyyden tarkistuksen suorittaminen sivu kerrallaan voi olla tehokkaampaa.

 5. Valitse haluamasi Tarkistusasetukset.

 6. Valitse Aloita tarkistus. Tulokset näkyvät vasemmalla Käytettävyyden tarkistin -paneelissa, jossa on myös ongelmien korjaamisessa opastavia linkkejä ja vihjeitä. Jos loit raportin vaiheessa 2, tulokset löytyvät valitusta kansiosta.

  Koska Täydellinen tarkistus / Esteettömyyden tarkistus -toiminto ei pysty erottelemaan oleellista ja epäoleellista sisältöä toisistaan, se voi ilmoittaa ongelmista, jotka eivät vaikuta luettavuuteen. Sinun kannattaa käydä kaikki ongelmat läpi ja tarkistaa, edellyttävätkö ne ratkaisemista.

  Raportissa näkyy jokaista sääntötarkistusta kohti jokin seuraavista tiloista:

  • Hyväksyttiin: Kohde on esteetön.
  • Käyttäjä ohitti: Sääntöä ei tarkistettu, koska sitä ei valittu Käytettävyyden tarkistimen asetukset -valintaikkunasta.
  • Tarkistettava manuaalisesti: Täydellinen tarkistus / Esteettömyyden tarkistus -toiminto ei voinut tarkistaa kohdetta automaattisesti. Tarkista kohde manuaalisesti.
  • Epäonnistui: Kohde ei läpäissyt esteettömyyden tarkistusta.
  Acrobatin Käytettävyyden tarkistin
  Käytettävyyden tarkistimen sääntöjen tilat.

Huomautus:

Täydellinen tarkistus / Esteettömyyden tarkistus -toiminnon lisäksi Acrobatissa PDF-tiedoston esteettömyyden voi tarkistaa myös muilla tavoilla.

 • Tarkista lukemisjärjestys nopeasti uudelleenjuoksutusnäkymässä.
 • Voit tarkistaa, miltä dokumentti kuulostaa muunnettuna ääneen luettavaksi, käyttämällä Lue ääneen -toimintoa.
 • Tallenna tiedosto esteettömänä tekstinä ja lue tallentamasi tekstitiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa. Näin näet, miten pistekirjoitustulostimen käyttäjät asiakirjan lukevat.
 • Voit tarkastella PDF-tiedoston rakennetta, lukemisjärjestystä ja sisältöä Lukemisjärjestys-työkalulla, Järjestys-, Koodit- ja Sisältö-paneeleissa.

Esteettömyysongelmien korjaaminen (Acrobat Pro)

Voit korjata epäonnistuneen tarkistuksen Täydellinen tarkistus / Esteettömyyden tarkistus -toiminnon suorittamisen jälkeen napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittamalla kohdetta (Mac OS) Käytettävyyden tarkistin -paneelissa. Valitse pikavalikosta jokin seuraavista asetuksista:

Korjaa:

Acrobat korjaa kohteen automaattisesti tai avaa valintaikkunan, jossa sinua pyydetään korjaamaan kohde manuaalisesti.

Ohitussääntö:

Poistaa tämän asetuksen valinnan Käytettävyyden tarkistimen asetukset -valintaikkunassa dokumentin myöhempiä tarkistuksia varten ja muuttaa kohteen tilaksi Ohitettu.

Selitä:

Tämä avaa verkossa olevan Ohjeen, jossa on lisätietoja esteettömyysongelmasta.

Tarkista uudelleen:

Suorittaa tarkistuksen uudelleen kaikille kohteille. Valitse tämä asetus, kun olet muokannut yhtä tai useampaa kohdetta.

Näytä raportti:

Näyttää raportin, jossa on linkit epäonnistuneiden tarkistusten korjausvihjeisiin.

Asetukset:

Avaa Käytettävyyden tarkistimen asetukset -valintaikkunan, josta voit valita tehtävät tarkistukset.

Käytettävyysseikat

Dokumentti

Suojausasetusten estäminen häiritsemästä näytönlukuohjelmia

Asiakirjan tekijä voi määrittää, että mitään osaa esteettömästä PDF-tiedostosta ei voi kopioida, tulostaa, kommentoida tai muokata eikä siitä saa poimia tekstiä. Tämä asetus voi häiritä näytönlukuohjelmaa sen lukiessa dokumenttia, sillä ohjelman on kopioitava tai poimittava dokumentin tekstiä muuttaakseen sen puheeksi.

Tämä merkintä ilmoittaa, täytyykö esteettömyyden sallivat suojausasetukset ottaa käyttöön.

Voit korjata säännön automaattisesti valitsemalla Käytettävyyden tarkistus -paneelista Käytettävyysoikeuksien lippu. Valitse sitten Asetukset-valikosta Korjaa.

Voit myös korjata käytettävyysoikeudet manuaalisesti:

 1. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet > Suojaus.

 2. Valitse avattavasta Suojausmenetelmä-luettelosta Ei suojausta.

 3. Valitse OK ja sulje Dokumentin ominaisuudet -valintaikkuna.

Jos avustava laite on rekisteröity Adoben luottamaksi, PDF-tiedostoja voidaan lukea, vaikka ne eivät ehkä ole muiden avustavien laitteiden käytettävissä. Acrobat tunnistaa luotetuiksi rekisteröidyt näytönlukuohjelmat ja muut tuotteet sekä ohittaa suojausasetukset, jotka muutoin rajoittaisivat sisällön käyttöoikeuksia. Muut suojausasetukset ovat kuitenkin voimassa ja estävät tekstin tulostamisen, kopioimisen, kommentoimisen, muokkaamisen ja poimimisen.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto

Ilmoittaa, sisältääkö dokumentti muuta kuin tekstisisältöä, joka ei ole esteetöntä. Jos dokumentti näyttää sisältävän tekstiä, mutta se ei sisällä kirjasimia, se voi olla PDF-tiedosto, joka sisältää vain kuvia.

Voit korjata tämän säännön tarkistuksen automaattisesti valitsemalla Käytettävyyden tarkistin -paneelista Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto ja valitsemalla Asetukset-valikosta Korjaa.

Jos haluat korjata säännön tarkistuksen manuaalisesti, voit tunnistaa skannattujen kuvien tekstin optisen tekstintunnistuksen avulla:

 1. Valitse Työkalut > Skannaa ja suorita optinen tekstintunnistus.

  Skannaustyökalut näkyvät toissijaisella työkalurivillä.

 2. Valitse toissijaiselta työkaluriviltä Tekstintunnistus > Tässä tiedostossa.

 3. Valitse käsiteltävät sivut, dokumentin kieli ja Tekstintunnistus.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A)

Koodattu PDF

Jos tämän säännön tarkistus epäonnistuu, dokumenttia ei koodimerkitä oikean lukemisjärjestyksen määrittämiseksi.

Voit korjata tämän kohteen automaattisesti valitsemalla Käytettävyyden tarkistin -paneelista Koodattu PDF ja valitsemalla Asetukset -valikosta  Korjaa .   Acrobat lisää koodit automaattisesti PDF-tiedostoon.

Jos haluat määrittää koodit manuaalisesti, toimi seuraavasti:

 • Ota koodimerkinnät käyttöön sovelluksessa, jossa PDF on luotu, ja luo PDF uudelleen.
 • Valitse Acrobatissa Työkalut > KäytettävyysLisää dokumenttiin merkinnät automaattisesti. Lisää tunnisteet -raportti tulee näkyviin suunnistusruutuun, jos ongelmia on havaittu. Raportti sisältää mahdollisten ongelmien tiedot sivukohtaisesti, suunnistuslinkin kuhunkin ongelmaan ja ehdotuksia virheiden korjaamiseksi.
 • Valitse Acrobatissa Työkalut > Käytettävyys > Lukemisjärjestys ja luo koodimerkintäpuu. Lisätietoja on Lukemisjärjestys-työkalun esittelyssä.
 • Avaa Koodimerkinnät  -paneeli ja luo koodimerkintäpuu manuaalisesti. Voit avata Koodimerkinnät-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit. Lisätietoja on kohdassa Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Looginen lukemisjärjestys

Tarkista tämän säännön tarkistus manuaalisesti. Varmista, että Koodimerkinnät-paneelissa näkyvä lukemisjärjestys vastaa dokumentin loogista lukemisjärjestystä.

Dokumentin kieli

PDF-tiedoston kielen määrittäminen mahdollistaa oikean kielen ottamisen käyttöön tietyissä näytönlukuohjelmissa. Tämä tarkistus selvittää, onko PDF-tiedoston ensisijainen tekstintunnistuskieli määritetty. Jos tarkistus epäonnistuu, määritä kieli.

Voit määrittää kielen automaattisesti valitsemalla Käytettävyyden tarkistin -välilehdestä Ensisijainen kieli ja valitsemalla Asetukset-valikosta Korjaa. Valitse kieli Aseta lukukieli -valintaikkunasta ja napsauta OK.

Jos haluat määrittää kielen manuaalisesti, toimi seuraavasti:

 • Valitse Tiedosto > Ominaisuudet > Lisäasetukset ja valitse sitten kieli avattavasta luettelosta Lukuasetukset-kohdassa. (Jos kieltä ei näy avattavassa luettelossa, voit kirjoittaa kielen ISO 639 -koodin kieli-kenttään.) Asetus ottaa ensisijaisen kielen käyttöön koko PDF-tiedostossa.
 • Määritä kieli kaikelle koodimerkintäpuun alipuussa olevalle tekstille. Avaa Koodimerkinnät -paneeli. Laajenna Koodimerkinnät-ylätaso ja valitse jokin elementti. Valitse sitten Asetukset -valikosta Ominaisuudet. Valitse avattavasta Kieli-luettelosta haluamasi kieli. (Voit avata Koodimerkinnät-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.)
 • Määritä tekstilohkon kieli valitsemalla teksti- tai säilöelementti Sisältö -paneelista. Napsauta sitten kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäintä painaessasi (Mac OS) tekstiä ja valitse pikavalikosta Ominaisuudet. Valitse sitten kieli avattavasta Kieli-luettelosta. (Voit avata Sisältö-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö.)
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: Sivun kieli (Taso A)

Otsikko

Ilmoittaa, onko Acrobat-sovelluksen otsikkorivillä otsikko.

Voit korjata otsikon automaattisesti valitsemalla Käytettävyyden tarkistin -välilehdestä Otsikko ja valitsemalla Asetukset-valikosta Korjaa. Kirjoita dokumentin otsikko Kuvaus-valintaikkunaan (poista Jätä ennalleen -kohdan valinta tarvittaessa.)

Voit myös korjata otsikon manuaalisesti:

 1. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet > Kuvaus.

 2. Kirjoita otsikko Otsikko-tekstiruutuun.

 3. Valitse Aloitusnäkymä ja valitse sitten avattavasta Näytä-luettelosta Dokumentin otsikko

 4. Sulje Kuvaus-valintaikkuna valitsemalla OK.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 2.4 Sivuotsikot (Taso A)

Kirjanmerkit

Tämä tarkistus epäonnistuu, jos dokumentissa on vähintään 21 sivua, mutta siinä ei ole kirjanmerkkejä, jotka vastaisivat dokumentin rakennetta.

Voit lisätä dokumenttiin kirjanmerkkejä valitsemalla Käytettävyyden tarkistin -paneelista Kirjanmerkit ja valitsemalla Asetukset -valikosta Korjaa. Valitse Rakenteen elementit -valintaikkunasta elementit, joita haluat käyttää kirjanmerkkeinä, ja valitse OK. (Pääset Rakenne-elementit-valintaikkunaan napsauttamalla Asetukset-valikkoa Kirjanmerkit-välilehdellä ja valitsemalla Uudet kirjanmerkit rakenteesta -komennon.)

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 2.4.1 Ohita lohkot (Taso A), 2.4.5 Useita tapoja (Taso AA)

Värikontrasti

Jos tämä tarkistus epäonnistuu, dokumentissa saattaa olla sisältöä, jota värisokeat henkilöt eivät näe.

Voit korjata ongelman varmistamalla, että dokumentin sisältö on WCAG-kohdan 1.4.3 mukainen. Voit myös lisätä mukaan suosituksen siitä, että PDF-tiedoston katselusovellus käyttäisi suurikontrastisia värejä:

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Acrobat > Oletusarvot (Mac OS).

 2. Valitse Käytettävyys

 3. Valitse Korvaa dokumentin värit ja valitse sitten Käytä suurikontrastisia värejä. Valitse avattavasta luettelosta haluamasi väriyhdistelmä ja valitse sitten OK.

Sivun sisältö

Koodimerkitty sisältö

Tämä tarkistus ilmoittaa, onko dokumentin koko sisältö koodimerkitty. Varmista, että dokumentin koko sisältö on joko sisällytetty koodimerkintäpuuhun tai merkitty artefaktiksi.

Korjaa säännön tarkistus jollakin seuraavista tavoista:

 • Avaa Sisältö -paneeli ja napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) sisältöä, jonka haluat merkitä artefaktiksi. Valitse sitten pikavalikosta Luo artefakti. (Voit piilottaa Sisältö-välilehden valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö.)
 • Koodimerkitse sisältö valitsemalla Työkalut > Käytettävyys > Lukemisjärjestys. Valitse sisältö ja ota koodimerkinnät käyttöön tarpeen mukaan.
 • Määritä koodimerkinnät Koodimerkinnät -paneelissa. Napsauta elementtiä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita elementtiä (Mac OS) Koodimerkinnät-puussa ja valitse Luo koodi valinnasta. Esimerkiksi kommentit, linkit ja huomautukset eivät aina näy Koodimerkinnät-puussa. Voit etsiä nämä kohteet valitsemalla Asetukset-valikosta Etsi. (Voit avata Koodimerkinnät-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.)
Huomautus:

Katso asiaan liittyviä WCAG-kohtia: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A), 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A), 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (Taso A), 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A), 3.1.2 Osien kieli (Taso AA), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Koodimerkityt huomautukset

Tämä sääntö tarkistaa, onko kaikki huomautukset koodimerkitty. Varmista, että huomautukset, kuten kommentit ja toimitusmerkinnät (esim. lisäykset ja korostukset) on joko sisällytetty Koodimerkinnät-puuhun tai merkitty artefakteiksi.

 • Avaa Sisältö -paneeli ja napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) sisältöä, jonka haluat merkitä artefaktiksi. Valitse sitten pikavalikosta Luo artefakti. (Voit avata Sisältö-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö.)
 • Koodimerkitse sisältö valitsemalla Työkalut > Käytettävyys > Lukemisjärjestys. Valitse sisältö ja ota koodimerkinnät käyttöön tarpeen mukaan.
 • Määritä koodimerkinnät Koodimerkinnät -paneelissa . (Voit avata Koodimerkinnät-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.)

Jos haluat, että Acrobat määrittää koodimerkinnät automaattisesti huomautuksiin samalla, kun ne luodaan, valitse Koodimerkinnät-paneelissa Asetukset-valikosta Koodin huomautukset.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Sarkainjärjestys

PDF-tiedostossa suunnistetaan usein sarkaimien avulla, joten on tärkeää, että sarkainjärjestys vastaa dokumentin rakennetta.

Voit korjata sarkainjärjestyksen automaattisesti valitsemalla Käytettävyyden tarkistin -paneelista Sarkainjärjestys ja valitsemalla Asetukset -valikosta Korjaa.

Voit korjata linkkien, lomakekenttien, kommenttien ja muiden huomautusten sarkainjärjestyksen manuaalisesti:

 1. Napsauta suunnistusruudussa Sivun pikkukuvat -paneelia.

 2. Luo sivun miniatyyri ja valitse sitten Asetukset -valikosta Sivun ominaisuudet.

 3. Valitse Sivun ominaisuudet -valintaikkunasta Sarkainjärjestys. Valitse sitten Käytä dokumentin rakennetta ja napsauta OK.

 4. Toista nämä vaiheet kaikille dokumentin miniatyyreille.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 2.4.3 Fokusjärjestys (Taso A)

Merkkikoodaus

Koodauksen määrittäminen auttaa PDF-katseluohjelmia näyttämään käyttäjille luettavan tekstin. Kaikkia merkkikoodausongelmia ei voi kuitenkaan korjata Acrobatissa.

Voit varmistaa oikean koodauksen seuraavasti:

 • Tarkista, että järjestelmään on asennettu tarvittavat kirjasimet.
 • Käytä alkuperäisessä dokumentissa jotakin toista kirjasinta (mieluimmin OpenTypeä) ja luo sitten PDF uudelleen.
 • Luo PDF-tiedosto uudelleen uudemmalla Acrobat Distiller -versiolla.
 • Luo PostScript-tiedosto uusimmalla Adobe Postscript -ohjaimella ja luo sitten PDF uudelleen.
Huomautus:

WCAG-ohjeissa ei käsitellä Unicode-merkkien yhdistämistä.

Koodimerkitty multimedia

Tämä sääntö tarkistaa, onko kaikki multimediaobjektit koodimerkitty. Varmista, että sisältö on joko sisällytetty koodimerkintäpuuhun tai merkitty artefaktiksi.

Avaa Sisältö -paneeli ja napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) sisältöä, jonka haluat merkitä artefaktiksi. Valitse sitten pikavalikosta Luo artefakti (Voit avata Sisältö-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö.)

Koodimerkitse sisältö valitsemalla Työkalut > Käytettävyys > Lukemisjärjestys. Valitse sisältö ja ota koodimerkinnät käyttöön tarpeen mukaan.

Määritä koodimerkinnät Koodimerkinnät -paneelissa. Napsauta elementtiä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita elementtiä (Mac OS) Koodimerkinnät-puussa ja valitse Luo koodi valinnasta. (Voit avata Koodimerkinnät-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.)

Huomautus:

Katso asiaan liittyviä WCAG-kohtia: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A), 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu). (A), 1.2.2 Tekstitys (tallennettu). (A), 1.2.3 Ääniselite tai mediavastine (tallennettu). (A), 1.2.5 Ääniselite (tallennettu). (AA)

Näytön välkyntä

Näytön välkyntää aiheuttavat elementit, kuten animaatiot ja komentosarjat, voivat laukaista kohtauksen henkilöillä, joilla on valoherkkyysepilepsia. Näitä elementtejä voi myös olla vaikea nähdä, jos näyttö suurennetaan.

Jos Näytön välkyntä -sääntö epäonnistuu, poista näytön välkkymistä aiheuttava komentosarja tai sisältö tai muokkaa sitä manuaalisesti.

Huomautus:

Katso asiaan liittyviä WCAG-kohtia: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A), 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu). (A), 1.2.2 Tekstitys (tallennettu). (A), 1.2.3 Ääniselite tai mediavastine (tallennettu). (A), 2.3.1 Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo. (Taso A)

Komentosarjat

Sisältö ei voi olla komentosarjoista riippuvaista, ellei sekä sisältö että toiminnot ole avustavien tekniikoiden käytettävissä. Varmista, että komentosarjat eivät haittaa näppäimistöllä siirtymistä tai estä syöttölaitteiden käyttöä.

Tarkista komentosarjat manuaalisesti. Poista komentosarjat tai sisältö, joka haittaa esteettömyyttä, tai muokkaa niitä.

Huomautus:

Katso asiaan liittyviä WCAG-kohtia: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A), 2.2.2 Keskeytä, pysäytä, piilota. (Taso A), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Ajoitetut vastaukset

Tämä säännön tarkistus koskee dokumentteja, joissa on JavaScriptiä sisältäviä lomakkeita. Jos säännön tarkistus epäonnistuu, varmista, että sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia. Muokkaa komentosarjoja, jotka edellyttävät ajoitettua käyttäjän palautetta, tai poista ne, jotta käyttäjillä on riittävästi aikaa lukea ja käsitellä sisältöä.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 2.2.1 Säädettävä ajoitus. (Taso A)

Jotta URL-osoitteet olisivat näytönlukuohjelman käytettävissä, niiden on oltava aktiivisia linkkejä, jotka on koodimerkitty oikein PDF-tiedostossa. (Paras tapa luoda käyttökelpoisia linkkejä on käyttää Luo linkki -komentoa, joka lisää kaikki kolme koodimerkintää, joita näytönlukuohjelmat tarvitsevat linkin tunnistamiseen.) Varmista, että suunnistuslinkit eivät ole toistuvia ja että käyttäjät voivat ohittaa toistuvat linkit.

Jos tämä säännön tarkistus epäonnistuu, tarkista suunnistuslinkit manuaalisesti ja varmista, että sisällössä ei ole liikaa samanlaisia linkkejä. Lisää myös jokin tapa, jolla käyttäjät voivat ohittaa useita kertoja esiintyvät kohteet. Jos esimerkiksi sama linkki toistuu dokumentin jokaisella sivulla, lisää ohituslinkki.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 2.4.1 Ohita lohkot. (Taso A)

Lomakkeet

Koodimerkityt lomakekentät

Esteettömässä PDF-tiedostossa kaikki lomakekentät ovat koodimerkittyjä ja osa dokumentin rakennetta. Voit myös käyttää lomakekentän työkaluvihjeominaisuutta, jos haluat antaa käyttäjälle ohjeita tai tietoja.

Voit koodimerkitä lomakekentät valitsemalla Työkalut > Käytettävyys > Lisää lomakekenttiin merkinnät automaattisesti.

Huomautus:

Katso asiaan liittyviä WCAG-kohtia: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Kenttäkuvaukset

Esteettömissä dokumenteissa kaikilla lomakekentillä on oltava tekstimuotoinen kuvaus (työkaluvihje).

Lisää tekstikuvaus lomakekenttään seuraavasti:

 1. Valitse jokin lomaketyökalu ja napsauta kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) lomakekenttää.
 2. Valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
 3. Napsauta Yleiset ominaisuudet -välilehteä.
 4. Kirjoita lomakekentän kuvaus Työkaluvihje-tekstiruutuun.
Huomautus:

Katso asiaan liittyviä WCAG-kohtia: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A), 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (Taso A), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Vaihtoehtoinen teksti

Kuvien vaihtoehtoinen teksti

Varmista, että dokumentin kuvilla on vaihtoehtoinen teksti tai että ne on merkitty artefakteiksi.

Jos tämä säännön tarkistus epäonnistuu, toimi seuraavasti:

 • Valitse Käytettävyyden tarkistin -paneelista Kuvien vaihtoehtoinen teksti ja valitse sitten Asetukset -valikosta Korjaa. Lisää vaihtoehtoinen teksti Aseta vaihtoehtoinen teksti -valintaikkunan ohjeiden mukaan.
 • Koodimerkinnät-paneelissa voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin PDF-tiedostossa oleville kuville.
 • Avaa Sisältö -paneeli ja napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) sisältöä, jonka haluat merkitä artefaktiksi. Valitse sitten pikavalikosta Luo artefakti. (Voit avata Sisältö-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö.)
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A)

Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti

Näytönlukuohjelmat eivät lue sisäkkäisten elementtien vaihtoehtoista tekstiä. Älä siis käytä vaihtoehtoista tekstiä sisäkkäisissä elementeissä.

Voit poistaa vaihtoehtoisen tekstin sisäkkäisistä elementeistä seuraavasti:

 1. Valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.
 2. Napsauta sitten sisäkkäistä elementtiä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita tekstiä (Mac OS) Koodimerkinnät-paneelissa ja valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
 3. Poista sekä vaihtoehtoinen teksti että teksti, johon sitä käytetään, Objektin ominaisuudet -valintaikkunasta ja valitse Sulje.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: #1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A)

Liitetty sisältöön

Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on aina sivun sisällön vaihtoehtoinen kuvaus. Jos elementillä on vaihtoehtoista tekstiä, mutta siinä ei ole sivun sisältöä, ei ole mitään tapaa määrittää, mille sivulle elementti kuuluu. Jos Lukemisen oletusarvot -kohdassa näytönlukuohjelman asetusta ei ole määritetty lukemaan koko dokumenttia, näytönlukuohjelmat eivät lue vaihtoehtoista tekstiä.

 1. Tarkista asia napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittamalla kohdetta (Mac OS)
 2. Avaa kohde Koodimerkinnät -paneelissa. (Voit avata Koodimerkinnät-paneelin valitsemalla Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.)
 3. Poista Koodimerkinnät-paneelissa vaihtoehtoinen teksti sisäkkäisiltä kohteilta, joissa ei ole sivun sisältöä.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A)

Piilottaa huomautuksen

Vaihtoehtoinen teksti ei voi piilottaa huomautusta. Jos huomautus on sisällytetty vaihtoehtoista tekstiä sisältävän pääelementin alle, näytönlukuohjelmat eivät näe sitä.

Voit poistaa vaihtoehtoisen tekstin sisäkkäisistä elementeistä seuraavasti:

 1. Valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.
 2. Napsauta sitten sisäkkäistä elementtiä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita tekstiä (Mac OS) Koodimerkinnät-paneelissa ja valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
 3. Poista vaihtoehtoinen teksti Objektin ominaisuudet -valintaikkunasta ja valitse OK.
Huomautus:

Katso asiaan liittyviä WCAG-kohtia: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A), 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti

Tämä raportti etsii muuta kuin numeromuotoista sisältöä, joka edellyttää vaihtoehtoista tekstiä (esimerkiksi multimediaa, huomautuksia tai 3D-malleja). Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on aina sivun sisällön vaihtoehtoinen kuvaus. Jos elementillä on vaihtoehtoista tekstiä, mutta siinä ei ole sivun sisältöä, ei ole mitään tapaa määrittää, mille sivulle elementti kuuluu. Jos Lukemisen oletusarvot -kohdassa näytönlukuohjelman asetuksia ei ole määritetty lukemaan koko dokumenttia, näytönlukuohjelmat eivät lue vaihtoehtoista tekstiä.

 1. Valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Koodit.
 2. Napsauta sitten sisäkkäistä elementtiä hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita tekstiä (Mac OS) Koodimerkinnät -paneelissa ja valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
 3. Poista vaihtoehtoinen teksti Objektin ominaisuudet -valintaikkunasta ja valitse OK.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A)

Taulukot

Taulukon rakenne voi olla monitasoinen, joten sen esteettömyys kannattaa tarkistaa manuaalisesti.

Rivit

Tämä sääntö tarkistaa, onko taulukon jokainen TR-elementti Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti.

Katso Taulukon koodimerkintöjen korjaaminen Koodit-paneelissa.

Huomautus:

Asiaan liittyvä WCAG-kohta: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)

TH ja TD

Oikeassa taulukkorakenteessa TH ja TD ovat TR-alielementtejä.

Katso Taulukon koodimerkintöjen korjaaminen Koodit-paneelissa.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: #1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)

Otsikot

PDF-tiedoston esteettömyys edellyttää, että tiedoston kaikilla taulukoilla on otsikko.

Katso Taulukon koodimerkintöjen korjaaminen Koodit-paneelissa.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)

Säännöllisyys

Esteettömän taulukon jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä.

Katso Taulukon koodimerkintöjen korjaaminen Koodit-paneelissa.

Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)

Yhteenveto

Taulukoiden yhteenvedot ovat valinnaisia, mutta ne voivat parantaa esteettömyyttä.

 1. Valitse Työkalut > Käytettävyys > Lukemisjärjestys.
 2. Valitse taulukko piirtämällä sen ympärille suorakulmio. 
 3. Valitse Lukemisjärjestys-valintaikkunasta Taulukko.
 4. Napsauta taulukkoa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS).
 5. Napsauta Muokkaa taulukon yhteenvetoa.
 6. Kirjoita yhteenveto ja valitse OK.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)

Luettelot

Luettelon kohteet

Tarkistus ilmoittaa, onko jokainen luettelon kohdan LI-elementti luettelon L-alielementti. Jos tämä säännön tarkistus epäonnistuu, luettelon rakenne on virheellinen. Luettelon rakenteen on oltava seuraavanlainen: Luetteloelementin täytyy sisältää luettelokohta-elementtejä. Luettelon kohde -elementit voivat puolestaan sisältää vain selite - ja luettelon kohteen leipäteksti -elementtejä.

Luettelon rakenteen korjaaminen:

 1. Etsi luettelo Käytettävyyden tarkistin -paneelista napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittamalla (Mac OS) epäonnistunutta elementtiä ja valitsemalla Koodimerkinnät-paneelista Näytä.
 2. Luo elementtejä, muuta elementtien tyyppiä tai järjestä elementit uudelleen vetämällä niitä.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)

Lbl ja LBody

Luettelolla on oltava seuraavanlainen rakenne: luetteloelementin on sisällettävä luettelon kohde -elementtejä. Luettelon kohde -elementit voivat puolestaan sisältää vain selite - ja luettelon kohteen leipäteksti -elementtejä. Jos tämä säännön tarkistus epäonnistuu, luettelon rakenne on virheellinen.

Luettelon rakenteen korjaaminen:

 1. Etsi luettelo Käytettävyyden tarkistin -paneelista napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittamalla (Mac OS) epäonnistunutta elementtiä ja valitsemalla Koodimerkinnät-paneelista Näytä.
 2. Luo elementtejä, muuta elementtien tyyppiä tai järjestä elementit uudelleen vetämällä niitä.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)

Otsikot

Oikea sisäkkäisyys

Tämä sääntö tarkistaa sisäkkäiset otsikot. Jos tarkistus epäonnistuu, otsikoita ei ole asetettu sisäkkäin oikein.

Luettelon rakenteen korjaaminen:

 1. Etsi luettelo Käytettävyyden tarkistin -paneelista napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittamalla (Mac OS) epäonnistunutta elementtiä ja valitsemalla Koodimerkinnät-paneelista Näytä.
 2. Luo elementtejä, muuta elementtien tyyppiä tai järjestä elementit uudelleen vetämällä niitä.
Huomautus:

Katso asiaan liittyvää WCAG-kohtaa: 2.4.6 Otsikot ja nimilaput. (Taso AA) Otsikoiden järjestys ei ole Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden mukaan pakollinen, ja se on pelkästään neuvoa-antava tekniikka.

WCAG-ohjeiden ja PDF/UA-standardin yhtäläisyydet

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (Tiedosto) Tekniikat
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. (A)
 • Kohta 7.3 käsittelee sisältöä, joka edellyttää tekstin muuttamista.
 • Kohdan 7.18.1 neljäs kappale käsittelee ohjausobjektin kuvauksia.
 • Kohta 7.18.6.2 käsittelee aikasidonnaista mediaa koskevia vaihtoehtoja. Testi-, aistinvaraisuus- ja CAPTCHA-käyttötapauksia käsitellään käytettyjen teknisten välineiden kautta.
 • Kohdan 7.1 kappaleen 1 virkkeessä 2 käsitellään ulkoasua.
1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu). (A)
 • Kohta 7.18.6.2 käsittelee aikasidonnaista mediaa koskevia vaihtoehtoja. Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
1.2.2 Tekstitys (tallennettu). (A)
 • Kohta 7.18.6.2 käsittelee aikasidonnaista mediaa koskevia vaihtoehtoja. Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
1.2.3 Ääniselite tai mediavastine (tallennettu). (A)
 • Kohta 7.18.6.2 käsittelee aikasidonnaista mediaa koskevia vaihtoehtoja. Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä). (AA)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
1.2.5 Ääniselite (tallennettu). (AA)
 • Kohta 7.18.6.2 käsittelee aikasidonnaista mediaa koskevia vaihtoehtoja. Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
1.2.6 Viittomakieli (tallennettu). (AAA)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
 
1.2.7 Laajennettu ääniselite (tallennettu). (AAA)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
 
1.2.8 Mediavastine (tallennettu). (AAA)
 • Kohta 7.18.6.2 käsittelee aikasidonnaista mediaa koskevia vaihtoehtoja. Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
 
1.2.9 Pelkkä audio (suorissa lähetyksissä). (AAA)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
 
1.3.1 Informaatio ja suhteet. (Taso A)
 • Kohdissa 7.1 - 7.10 ja 7.20 käsitellään sisällön rakennetta ja suhteita.
 • Kohdissa 7.17 ja 7.18 ja käsitellään huomautusten rakennetta ja suhteita.
1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys. (Taso A)
 • Kohdan 7.2 kappaleessa 2 käsitellään sisällön merkitykseen vaikuttavaa järjestystä.
 • Kohdassa 7.17 käsitellään suunnistusominaisuuksia.
 • Kohdassa 7.18.3 käsitellään huomautusten sarkainjärjestystä.
1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet. (Taso A)
 • Kohta 7.1, kappaleet 6 ja 7
1.4.1 Värien käyttö. (Taso A)
 • Kohta 7.1, kappale 6
1.4.2 Audion kontrollointi. (Taso A)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
1.4.3 Kontrasti (minimi). (Taso AA)
 • Kohta 7.1, kappale 6 ja huomautus 4
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (Taso AA)
 • Ei käytettävissä
1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat. (Taso AA)
 • Kohta 7.3, kappale 6
1.4.6 Kontrasti (lisätty). (Taso AAA)
 • Kohta 7.1, kappale 6
 
1.4.7 Hiljainen taustaääni tai ei taustaääntä. (Taso AAA)
 • Vaikka ISO 14289 -standardissa ei käsitellä tätä onnistumiskriteeriä, PDF-tiedostojen ohjeidenmukaisuus edellyttää ISO 14289:n mukaisia tiedostoja ja lukuohjelmia. Tapaa, jolla kehittäjien tulee tukea tätä onnistumiskriteeriä PDF-tiedostoissa, ei ole määritetty ISO 14289- tai ISO 32000 -standardissa.
 
1.4.8 Visuaalinen esitystapa. (Taso AAA)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
 
1.4.9 Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta). (Taso AAA)
 • Kohta 7.3, kappale 1
 
2.1.1 Näppäimistö. (Taso A)
 • Ei käytettävissä
2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa. (Taso A)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
2.1.3 Näppäimistö (ei poikkeuksia). (Taso AAA)
 • Kohta 7.19, kappale 3
 
2.2.1 Säädettävä ajoitus. (Taso A)
 • Kohdan 7.19 kappale 3 koskee tätä kohtaa, mutta yleisesti ottaen tämä sääntö on suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
2.2.2 Keskeytä, pysäytä, piilota. (Taso A)
 • 7.19
2.2.3 Ei ajoitusta. (Taso AAA)
 • 7.19
 
2.2.4 Keskeytykset. (Taso AAA)
 • 7.19
 
2.2.5 Uudelleentunnistautuminen. (Taso AAA)
 • Ei käytettävissä
 
2.3.1 Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo. (Taso A)
 • Kohta 7.1, kappale 5
2.3.2 Kolme välähdystä.(Taso AAA)
 • Kohta 7.1, kappale 5
 
2.4.1 Ohita lohkot. (Taso A)
 • Ei käytettävissä, ellei PDF sisällä usein toistuvaa sisältöä. Sivun sisällön, kuten juoksevien ylä- ja alatunnisteiden, on oltava kohdan 7.8 mukaisia.
2.4.2 Sivuotsikot. (Taso A)
 • Kohta 7.1, kappaleet 8 ja 9
2.4.3 Fokusjärjestys. (Taso A)
 • Kohta 7.1, kappale 2, kohta 7.18.1; kappale 2, kohta 7.18.3
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa). (Taso A)
 • 7.18.5
2.4.5 Useita tapoja. (Taso AA)
 • PDF-tiedostot voivat olla tämän säännön mukaisia monella tavalla, mukaan lukien ääriviivat (7.17), linkit (7.18.5) ja sivuotsikot.
2.4.6 Otsikot ja nimilaput. (Taso AA)
 • 7.4
2.4.7 Näkyvä fokus. (Taso AA)
 • Ei käytettävissä
2.4.8 Sijainti. (Taso AAA)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkeille). (Taso AAA)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Osioiden otsikot. (Taso AAA)
 • 7.4
 
3.1.1 Sivun kieli. (Taso A)
 • Kohta 7.2, kappale 3.
3.1.2 Osien kieli. (Taso AA)
 • Kohta 7.2, kappale 3.
3.1.3 Epätavalliset sanat. (Taso AAA)
 • Ei käsitelty ISO 14289 -standardissa. Katso ISO 32000-1, osa 14.9.5.
 
3.1.4 Lyhenteet. (Taso AAA)
 • Ei käsitelty ISO 14289 -standardissa. Katso ISO 32000-1, osa 14.9.5.
 
3.1.5 Lukemisen taso. (Taso AAA)
 • Ei vaikutusta käytettävyyden tukeen. Tämä sääntö on suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että sovelluksen tai dokumentin tekijät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
 
3.1.6 Ääntäminen. (Taso AAA)
 • PDF-tiedostossa on useita mekanismeja, joilla sanojen ääntämisavulle voidaan ottaa käyttöön media- ja muita asetuksia. Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
 
3.2.1 Fokusointi. (Taso A)
 • Kohta 7.18, kappale 2.
3.2.2 Syöte. (Taso A)
 • Kohta 7.18, kappale 2.
3.2.3 Johdonmukainen navigointi. (Taso AA)
 • Kohta 7.1, kappale 1, kohta 7.17
3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen. (Taso AA)
 • Kohta 7.1, kappale 1
3.2.5 Muutos pyydettäessä. (Taso AAA)
 • Kohta 7.19, kappale 2.
 
3.3.1 Virheen tunnistaminen. (Taso A)
 • Suunnittelukohtainen. On välttämätöntä, että tekijät ja kehittäjät ottavat huomioon tämän määräyksen ja varmistavat sen noudattamisen.
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (Taso A)  
4.1.2 Nimi, rooli, arvo  
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi