Käyttöopas Peruuta

Vuorovaikutteisten PDF-verkkolomakkeiden julkaiseminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Tuomme käyttöön uuden entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje

Tietoja verkkolomakkeista

PDF-lomakkeet ovat kätevä tapa kerätä ja lähettää tietoja verkossa. Ne toimivat painiketoiminnoilla, jotka suorittavat HTML-komentosarjojen kaltaisia toimintoja. Tietojen keräämiseksi ja lähettämiseksi tietokantaan tarvitaan Common Gateway Interface (CGI) -sovellus verkkopalvelimeen. Tähän voidaan käyttää mitä tahansa CGI-sovellusta, joka kerää tietoja (HTML-, FDF- tai XML-muotoisista) lomakkeista.

Ennen kuin valmistelet lomakkeet verkkojulkaisua varten, varmista, että lomakekenttien nimet vastaavat CGI-sovelluksessa määritettyjä nimiä.

Huomautus:

Adobe Acrobat ei kata CGI-komentosarjojen luomista, ja ne on luotava erikseen Acrobat-ohjelmiston ulkopuolella.

Verkkolomakkeiden lähettäminen

Jos haluat lähettää lomaketietoja, kuten skannattuja kuvia tai tiedostoja, sähköpostitse tai verkkopalvelimeen, käytä Lähetä lomake -toimintoa antamalla URL-osoite. Lähetyspainikkeen avulla voit lähettää kaikki lomaketiedot ja niihin liitetyt tiedostot helposti palvelimeen tai tietokantaan. 

Jos PDF-lomakkeessa on sähköpostipohjainen lähetyspainike, voit helpottaa lomakkeen jakelua muille jakelun työnkulun avulla.

Ota Lähetä lomake -painike käyttöön seuraavasti:

 1. Avaa PDF-dokumentti ja valitse sitten Valmistele lomake Kaikki työkalut -valikosta.

 2. Valitse avautuvalta sivulta Luo lomake

 3. Valitse vasemmasta paneelista Painike ja sijoita sitten painikkeiden koordinaatit paikkaan, johon haluat sijoittaa painikkeen.

 4. Kaksoisnapsauta painiketta ja määritä sitten painikkeen ominaisuudet seuraavasti:

  1. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten avautuvasta Valitse käynnistin -valikosta Hiiri ylös.
  2. Valitse avautuvasta Valitse toiminto -valikosta Lähetä lomake.
  3. Valitse Lisää.
 5. Kirjoita osoite Lähetä lomakkeen valinnat -valintaikkunan Kirjoita URL-osoite tätä linkkiä varten -kohtaan. 

  • Jos haluat lähettää tiedot verkkopalvelimeen, kirjoita kohteen URL-osoite.

  • Jos haluat lähettää lomakkeen tiedot sähköpostiosoitteeseen, kirjoita mailto: ja sähköpostiosoite. Esimerkki: mailto:nobody@adobe.com.

 6. Valitse haluamasi seuraavista tuontivaihtoehdoista:

  • FDF: Voit valita yhden tai useamman käytettävissä olevan vaihtoehdon: käyttäjän antama tieto, kommentit ja vaiheittaiset muutokset PDF-tiedostoon. Vaiheittaiset muutokset PDF-tiedostoon -asetus on hyödyllinen, kun viedään digitaalinen allekirjoitus niin, että palvelin pystyy helposti lukemaan ja luomaan sen uudelleen.
   Jos palvelin palauttaa tiedot käyttäjälle FDF- tai XFDF-muodossa, palvelimen URL-osoitteen lopussa on oltava #FDF-liite – esimerkiksi http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.
  • HTML: Tallentaa tiedot HTML-tiedostoon.
  • XFDF: Tallentaa tiedot XML-tiedostoon. Voit valita tallennettaviksi lomakekenttien tiedot, huomautukset tai molemmat.
  • PDF: Koko dokumenttiVie koko PDF-tiedoston eli lomakkeesi. Vaikka tämä asetus tuottaa suuremman tiedoston kuin FDF-asetus, sen avulla voidaan säilyttää digitaaliset allekirjoitukset.
  Huomautus:

   Jos PDF-lomakkeen täyttävillä käyttäjillä on käytössään Adobe Reader, tallennusmuodoksi on valittava joko FDF tai XFDF.

 7. Määritä Kentän valinta ja päiväyksen muoto tarpeen mukaan. Kun olet tyytyväinen tulokseen, valitse Ok.

  • Kaikki kentät: Vie kaikki lomakkeen kentät, vaikka ne eivät sisältäisi arvoja.
  • Vain nämä: Vie vain määritetyt lomakekentät. Napsauta Valitse kentät ja ilmoita, mitkä lomakkeen kentät otetaan mukaan ja sisällytetäänkö tyhjät kentät.
  • Muuta päivämäärät standardimuotoon: Vie kaikki lomakkeen päivämäärät samassa muodossa huolimatta siitä, kuinka ne on kirjoitettu lomakkeeseen.
 8. Voit muuttaa asetuksia Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan muissa välilehdissä ja napsauttaa sitten Sulje.

Nollaa verkkolomakkeet

Nollaa lomake -painike poistaa kaikki lomakkeeseen syötetyt tiedot samalla tavalla kuin Acrobat-lomakkeita luotaessa ja muokattaessa käytettävä toiminto Kaikki työkalut > Valmistele lomake > Lisää > Tyhjennä lomake. Nollaa-painikkeella voit kuitenkin tarvittaessa poistaa tietyt kentät.

Ota Nollaa lomake -painike käyttöön seuraavasti:

 1. Avaa PDF-dokumentti ja valitse sitten Kaikki työkalut -valikosta Valmistele lomake

 2. Valitse avautuvalta sivulta Luo lomake

 3. Valitse vasemmasta paneelista Painike ja sijoita sitten painikkeiden koordinaatit paikkaan, johon haluat sijoittaa painikkeen.

 4. Kaksoisnapsauta painiketta ja määritä sitten painikkeen ominaisuudet seuraavasti:

  1. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten avattavasta Valitse käynnistin -valikosta Hiiri ylös.
  2. Valitse avattavasta Valitse toiminto -valikosta Nollaa lomake.
  3. ValitseLisää
 5. Nollaa lomake valintaikkuna-osiossa:

  1. Valitse tiettyjen kenttien valintaruudut tai valitse Valitse kaikki
  2. Valitse OK.

  Toiminnot-välilehden luettelossa näkyy nyt Hiiri ylös -toiminnossa Nollaa lomake.

 6. Muuta tarvittaessa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan muita asetuksia ja valitse sitten Sulje.

Tuo verkkolomakkeiden tiedot

Tuo lomakkeen tiedot -toiminnon avulla käyttäjät voivat täyttää tavanomaiset kentät, kuten nimi- ja sähköpostiosoitekentät, toisesta lomakkeesta tuoduilla tiedoilla. Voit myös käyttää Tuo lomakkeen tiedot -toimintoa, kun täytät kyseiset kentät automaattisesti henkilökohtaisilla profiilitiedoillasi. Vain toisiaan vastaavat lomakekentät päivitetään, kun taas toisiaan vastaamattomat kentät ohitetaan. Ennen kuin määrität Tuo lomakkeen tiedot -toiminnon, varmista, että sinulla on lomake, jossa on yleiset tietokentät tietojen viemistä varten.

Ota Tuo lomakkeen tiedot -painike käyttöön seuraavasti:

 1. Valitse Kaikki työkalut -valikosta Valmistele lomake ja valitse sitten avautuvalta sivulta Luo lomake.

 2. Valitse vasemmasta paneelista Painike ja sijoita sitten painikkeiden koordinaatit paikkaan, johon haluat sijoittaa painikkeen.

 3. Kaksoisnapsauta painiketta ja määritä sitten painikkeen ominaisuudet seuraavasti:

  1. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten avautuvasta Valitse käynnistin -valikosta Hiiri ylös.
  2. Valitse avautuvasta Valitse toiminto -valikosta Tuo lomakkeen tiedot.
  3. Valitse Lisää.
 4. Etsi ja valitse FDF-tiedosto ja napsauta Avaa.

 5. Muuta tarvittaessa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan muita asetuksia ja valitse sitten Sulje.

  Huomautus:

  Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsii tuotavat tiedot sisältävää tiedostoa eri kansioista sen mukaan, onko käytössä Windows vai Mac OS. Windowsissa Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsii tiedostoa Acrobat- tai Acrobat Reader -kansiosta, nykyisestä kansiosta, Järjestelmä-kansiosta, Windows-kansiosta, Omat asiakirjat\Adobe\Acrobat-kansiosta sekä PATH-lauseella määritetyistä kansioista. macOS:ssä Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsi tiedostoa Acrobat- tai Acrobat Reader -kansiosta ja System Preferences -kansiosta.

CGI-vientiarvot

Vientiarvo on tieto, jonka perusteella CGI-sovellus tunnistaa käyttäjän valitseman lomakekentän. Vientiarvo tarvitsee määrittää vain silloin, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tiedot kerätään tietokantaan yrityksen intranetin tai Webin kautta.

 • Tiedot poikkeavat lomakekentän määrittämästä kohteesta, tai lomakekenttä on valintanappi.

Noudata seuraavia ohjeita, kun määrität vientiarvoja:

 • Käytä valintaruutujen tai valintapainikkeiden tapauksessa oletusvientiarvoa (Kyllä) ilmaisemaan valintaa.

 • Määritä avattaville luetteloille vientiarvo vain, jos sen on erottava luettelossa olevasta kohteesta ja esimerkiksi vastattava tietokannan kentän nimeä. Jos nimenomaista vientiarvoa ei anneta, valittu kohde toimii vientiarvona.

 • Saman ryhmän valintapainikkeilla on oltava sama lomakekentän nimi mutta erilainen vientiarvo. Tämän ansiosta vaihtaminen sujuu oikein ja tietojen kerääminen tietokantaan täsmällisesti.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?