Käyttöopas Peruuta

Vuorovaikutteisten PDF-verkkolomakkeiden julkaiseminen

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Opi julkaisemaan vuorovaikutteisia PDF-verkkolomakkeita Acrobatilla.

Tietoja verkkolomakkeista

PDF-lomakkeiden avulla voidaan lähettää ja kerätä tietoja Webin kautta. Tähän tehtävään käytetään painiketoimintoja, jotka suorittavat HTML-komentosarjoja vastaavia toimintoja. Web-palvelimessa on oltava Common Gateway Interface (CGI) -sovellus tietojen keräämistä ja tietokantaan reitittämistä varten. Tähän voidaan käyttää mitä tahansa CGI-sovellusta, joka kerää tietoja (HTML-, FDF- tai XML-muotoisista) lomakkeista.

Ennen kuin valmistelet lomakkeet Webissä käytettäviksi, varmista, että lomakekenttien nimet vastaavat CGI-sovelluksessa määritettyjä nimiä.

Huomautus:

CGI-komentosarjat on kirjoitettava Acrobatin ulkopuolella, sillä Adobe Acrobat ei tue niiden luomista.

Lähetystoiminnon lisääminen

Lähetä lomake -toimintoa käyttäen voit lähettää lomaketiedot sähköpostiosoitteeseen tai Web-palvelimeen määrittämällä URL-osoitteen. Lähetyspainikkeen avulla voit lähettää myös muita tiedostoja palvelimeen tai tietokantaan. Voit esimerkiksi liittää lomakkeeseen skannattuja kuvia tai tiedostoja. Tiedostot lähetetään muiden lomaketietojen yhteydessä, kun Lähetä-painiketta napsautetaan.

Huomautus:

Jos PDF-lomakkeessa on sähköpostipohjainen lähetyspainike, voit helpottaa lomakkeen jakelua muille jakelun työnkulun avulla.

 1. Valitse Työkalut > Valmistele lomake, valitse sitten Painike työkaluriviltä ja luo painike.

 2. Avaa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla painiketta.
 3. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten Valitse laukaisin -valikosta Hiiri ylös.

 4. Valitse Valitse toiminto -valikosta Lähetä lomake ja napsauta sitten Lisää.

 5. Kirjoita osoite Lähetä lomakkeen valinnat -valintaikkunan kohtaan Kirjoita URL-osoite tätä linkkiä varten:

  • Jos haluat lähettää tiedot Web-palvelimeen, kirjoita kohteen URL-osoite.

  • Jos haluat lähettää lomakkeen tiedot sähköpostiosoitteeseen, kirjoita mailto: ja sähköpostiosoite. Esimerkki: mailto:eikukaan@adobe.com.

 6. Voit tehdä lisää muutoksia käytettävissä oleviin asetuksiin ja sulkea valintaikkunan napsauttamalla OK.

  Lisätietoja valinnoista saat seuraavasta osiosta.

 7. Voit muuttaa asetuksia Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunan muissa välilehdissä ja napsauttaa sitten Sulje.

Lähetä lomakkeen valinnat -asetukset

FDF

Tallentaa tiedot FDF-tiedostoon. Voit valita yhden tai useamman käytettävissä olevan vaihtoehdon: käyttäjän antama tieto, kommentit ja vaiheittaiset muutokset PDF-tiedostoon. Vaiheittaiset muutokset PDF-tiedostoon -asetus on hyödyllinen, kun viedään digitaalinen allekirjoitus niin, että palvelin pystyy helposti lukemaan ja luomaan sen uudelleen.

Huomautus:

 Jos palvelin palauttaa tiedot käyttäjälle FDF- tai XFDF-muodossa, palvelimen URL-osoitteen lopussa on oltava #FDF-liite – esimerkiksi http://omapalvelin/cgi-bin/omakomentosarja#FDF.

HTML

Tallentaa tiedot HTML-tiedostoon.

XFDF

Tallentaa tiedot XML-tiedostoon. Voit valita tallennettaviksi lomakekenttien tiedot, huomautukset tai molemmat.

PDF Koko dokumentti

Tallentaa koko lomakkeena toimivan PDF-tiedoston. Vaikka tämä asetus tuottaa suuremman tiedoston kuin FDF-asetus, sen avulla voidaan säilyttää digitaaliset allekirjoitukset.

Huomautus:

 Jos PDF-lomakkeen täyttävillä käyttäjillä on käytössään Adobe Reader, tallennusmuodoksi on valittava joko FDF tai XFDF.

Kaikki kentät

Tallentaa kaikki lomakkeen kentät, vaikka ne eivät sisällä arvoja.

Vain nämä

Tallentaa vain määritetyt lomakekentät. Napsauta Valitse kentät ja ilmoita, mitkä lomakkeen kentät otetaan mukaan ja sisällytetäänkö tyhjät kentät.

Muunna päivämäärät vakiomuotoon

Tallentaa kaikki lomakkeen päivämäärät samassa muodossa huolimatta siitä, kuinka ne on kirjoitettu lomakkeeseen.

Tyhjennä lomake -painikkeen lisääminen

Tyhjennä lomake -painike poistaa kaikki tiedot, jotka käyttäjä on jo kirjoittanut lomakkeeseen. Se on samankaltainen kuin komento Työkalut > Valmistele lomake > Lisää > Tyhjennä lomake, jota voidaan käyttää Acrobat -lomakkeita luotaessa ja muokattaessa. Voit kuitenkin määrittää tyhjennyspainikkeen niin, että se tyhjentää vain tietyt kentät.

 1. Valitse Työkalut > Valmistele lomake, valitse sitten Painike työkaluriviltä ja luo painike.

 2. Avaa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla painiketta.
 3. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten Valitse laukaisin -valikosta Hiiri ylös.

 4. Valitse Valitse toiminto -valikosta Tyhjennä lomake ja napsauta sitten Lisää.

 5. Tee Tyhjennä lomake -valintaikkunassa yksi seuraavista toimista ja napsauta sitten OK:

  • Valitse valintaruutuja napsauttamalla, mitkä kentät painikkeen pitää tyhjentää.

  • Valitse kaikki.

  Toiminnot-välilehden luettelossa on nyt Tyhjennä lomake -toiminto Hiiri ylös -toiminnon sisällä.

 6. Jatka painikkeen ominaisuuksien määrittämistä valitsemalla toinen välilehti Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunasta tai napsauta Sulje.

Tuo tiedot -painikkeen lisääminen

Tuo lomakkeen tiedot -toiminnolla voit antaa käyttäjille mahdollisuuden täyttää tavanomaiset kentät, kuten nimi- ja sähköpostiosoitekentät, toisesta lomakkeesta tuoduilla tiedoilla. Tuo tiedot -painikkeella käyttäjät voivat myös täyttää lomakkeen tavallisia kenttiä henkilökohtaisen profiilinsa tiedoilla. Ainoastaan ne lomakekentät, joiden nimi on sama, täytetään automaattisesti. Muut kentät ohitetaan. Ennen kuin luot Tuo lomakkeen tiedot -toiminnon, määritä tavanomaisia lomakekenttiä sisältävä lomake, josta tiedot viedään.

Huomautus:

Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsii tuotavat tiedot sisältävää tiedostoa eri kansioista sen mukaan, onko käytössä Windows vai Mac OS. Windowsissa Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsii tiedostoa Acrobat- tai Acrobat Reader -kansiosta, nykyisestä kansiosta, Järjestelmä-kansiosta, Windows-kansiosta, Omat asiakirjat\Adobe\Acrobat-kansiosta sekä PATH-lauseella määritetyistä kansioista. macOS:ssä Tuo lomakkeen tiedot -toiminto etsi tiedostoa Acrobat- tai Acrobat Reader -kansiosta ja System Preferences -kansiosta.

 1. Valitse Työkalut > Valmistele lomake, valitse sitten Painike työkaluriviltä ja luo painike.

 2. Avaa Painikkeen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla painiketta.
 3. Valitse Toiminnot-välilehti ja valitse sitten Valitse laukaisin -valikosta Hiiri ylös.

 4. Valitse Valitse toiminto -valikosta Tuo lomakkeen tiedot ja napsauta sitten Lisää.

 5. Etsi ja valitse FDF-tiedosto ja napsauta Avaa.

 6. Jatka painikkeen ominaisuuksien määrittämistä valitsemalla toinen välilehti Painikkeen ominaisuudet -valintaikkunasta tai napsauta Sulje.

CGI-vientiarvot

Vientiarvo on tieto, jonka perusteella CGI-sovellus tunnistaa käyttäjän valitseman lomakekentän. Vientiarvo tarvitsee määrittää vain silloin, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

 • Tiedot kerätään tietokantaan yrityksen intranetin tai Webin kautta.

 • Tiedot poikkeavat lomakekentän määrittämästä kohteesta, tai lomakekenttä on valintanappi.

  Pidä seuraavat asiat mielessä, kun määrität vientiarvoja:

 • Käytä oletusvientiarvoa (Kyllä) ilmaisemaan, että valintaruutu tai valintanappi on valittu.

 • Määritä avattavilla luetteloille vientiarvo vain silloin, kun haluat arvon poikkeavan luettelossa mainitusta vaihtoehdosta – esimerkiksi vastaamaan lomakekentän nimeä tietokannassa. Avattavasta luettelosta valittua vaihtoehtoa käytetään vientiarvona, ellei Ominaisuudet-valintaikkunassa ole erikseen määritetty muuta vientiarvoa.

 • Saman ryhmän valintanapeilla on oltava täsmälleen sama lomakekentän nimi, mutta erilainen vientiarvo. Tämä varmistaa, että valintanapit toimivat ja että oikeat tiedot kerätään tietokantaan.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi