Käyttöopas Peruuta

Preflight-kirjastot (Acrobat Pro)

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja Preflight-kirjastoista

Preflight-profiilit, -korjaukset ja -tarkistukset on nyt järjestetty kirjastoiksi. Kirjastoista voi olla hyötyä mukautettuja profiileja, tarkistuksia ja korjauksia haettaessa. Niistä voi olla hyötyä seuraavilla tavoilla:

 • Tarvittavia työasemia tai kumppaneita varten voidaan luoda laaja kirjasto.
 • Pienempi sarja toimintoja voidaan koota yhteen kirjastoon tiettyä kohderyhmää varten.
 • Tiettyyn prosessiin liittyvät työnkulut voidaan siirtää yhteen kirjastoon.
  Esimerkiksi digitaaliseen tulostukseen ja julkaisutoimintaan liittyvät toiminnot, kuten offset-painatus, digitaalinen painatus, tulostus ja suurkokotulostus, voidaan ryhmittää yhteen kirjastoon.
Preflight-kirjastot

Hallitse Kirjastot

Voit luoda, muokata, poistaa, tuoda ja viedä Preflight-kirjastoja Hallitse Kirjastot -toiminnolla.

 1. Valitse Työkalut > Painotuotanto ja valitse sitten oikeanpuoleisesta ruudusta Preflight.

 2. Napsauta näytön yläosassa olevaa avattavaa Kirjastot-luetteloa.

 3. Valitse Hallitse Kirjastot. Näyttöön tulee oletuskirjastojen luettelon sisältävä Hallitse Kirjastot -valintaikkuna.

Hallitse Kirjastot -valintaikkuna

A. Uuden kirjaston lisääminen B. Olemassa olevan kirjaston monistaminen C. Valitun kirjaston muokkaaminen D. Valitun kirjaston suojaaminen tai lukitseminen E. Valitun kirjaston suojauksen tai lukituksen poistaminen F. Valitun kirjaston vieminen G. Kirjaston tuominen H. Valitun kirjaston poistaminen 

Uuden kirjaston lisääminen

 1. Valitse Työkalut > Painotuotanto ja valitse sitten oikeanpuoleisesta ruudusta Preflight.

 2. Napsauta näytön yläosassa olevaa avattavaa Kirjastot-luetteloa.

 3. Valitse Hallitse Kirjastot.

 4. Voit lisätä uuden kirjaston napsauttamalla -painiketta.
   Näyttöön tulee Preflight: Uusi Kirjastoon -valintaikkuna.

  Preflight: Uusi Kirjastoon -valintaikkuna

  A. Kirjaston nimi B. Kirjaston kuvaus C. Kirjaston lukitseminen sen suojaamiseksi muutoksilta D. Kirjaston taustan värin muuttaminen E. Alkuperäinen kirjastoprofiili 

 5. Määritä kirjaston nimi kuvaus.

 6. Valitse kirjaston väri ja alkuperäinen profiilijoukko. Kirjasto voidaan tarvittaessa lukita sen suojaamiseksi muutoksilta.

 7. Voit tallentaa uuden kirjaston valitsemalla OK.

Kirjastojen vaihtaminen

 1. Napsauta näytön yläosassa olevaa avattavaa Kirjastot-luetteloa.

  Kirjaston vaihtaminen kirjastojen avattavassa luettelossa

 2. Valitse haluamasi kirjasto.

  Valitse kirjasto

Kirjaston mukauttaminen tai muuttaminen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunassa näytön yläosassa olevaa avattavaa Kirjastot-luetteloa.

 2. Valitse Hallitse Kirjastot.

 3. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Profiilit (merkitty 1).

  Hallitse Kirjastot -valintaikkuna

 4. Valitse kirjasto keskimmäisessä ruudussa olevasta avattavasta luettelosta (merkitty 2 ja 3).

 5. Valitse profiili oikeanpuoleisesta ruudusta ja napsauta sinistä nuolipainiketta (merkitty 4).

 6. Vahvista tekemäsi muutokset valitsemalla Tallenna.

 7. Valitse OK.

  Huomautus:

  Suorita edellä kuvatut toimet myös Tarkistukset- (merkitty 5) ja Korjaukset-toiminnoille (merkitty 6).

Preflight-kirjastojen tuominen ja vieminen

Preflight-kirjastot voidaan jakaa muiden käyttäjien kanssa. Voit vaihtaa kirjaston pakkaamalla sen lukemista ja kirjoittamista varten. Paketti sisältää kaikki valitun kirjaston profiilit, tarkistukset, korjaukset ja ominaisuudet.

Kirjaston vieminen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunassa näytön yläosassa olevaa avattavaa Kirjastot-luetteloa.

 2. Valitse vietävä kirjasto.

 3. Valitse samasta avattavasta Kirjastot-luettelosta Vie kirjasto.

 4. Määritä sen paikan nimi ja sijainti, jonne kirjasto viedään.

 5. Valitse Tallenna.

Kirjaston tuominen

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunassa näytön yläosassa olevaa avattavaa Kirjastot-luetteloa.

 2. Valitse Tuo kirjasto.

 3. Etsi tuotava Preflight-kirjastotiedosto (.kfp-tiedosto).

 4. Valitse Avaa. Tuotu kirjasto näytetään avattavassa Kirjastot-luettelossa.

Hae kaikista kirjastoista

 1. Napsauta Preflight-valintaikkunassa Hae kaikista kirjastoista -painiketta.

  Hae kaikista kirjastoista

 2. Kirjoita hakuehto Etsi-kenttään.
  Preflight hakee kaikista kirjastoista annettua hakuehtoa vastaavia profiileja, valintoja ja korjauksia. Näet kaikki profiilit, jos et käytä mitään hakuehtoja.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi