Värien päälletulostuksen esikatselu (Acrobat Pro)

Päällepainatuksen esikatselu näyttää näytöllä simulaation, joka on arvio sekoituksesta ja päällepainatuksesta värierotellussa tulosteessa. Päällepainatuksen vaikutusta voi jäljitellä myös käytettäessä yhdistettyjä värejä käyttävää tulostinta. Molemmat tavat soveltuvat värieroteltujen dokumenttien tarkistamiseen.

näytössä oleva kuva (vasemmalla) ja tuloste (oikealla)
Vertaa näytössä olevan kuvan (vasemmalla) ulkoasua tulosteen (oikealla) ulkoasuun.

Värinhallinta (Acrobat Pro)

Kun tulostat värinhallintaa käyttävän RGB- tai CMYK-dokumentin, voit säilyttää tulosteen värien tasalaatuisuuden määrittämällä värinhallinnan lisäasetuksia. Dokumentti voi esimerkiksi sisältää profiilin, joka on mukautettu tulostuspalvelua varten, mutta haluat tarkistaa värit toimistotulostimella. Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Värinhallinta-paneelissa voit muuntaa dokumentin värit tilapäisesti pöytätulostimen väritilaksi, jolloin tulostettaessa käytetään tulostimen profiilia dokumentin profiilin sijasta. Voit lisäksi lähettää väritiedot RGB-arvoina tulostimiin, joissa käytetään erilaisia RGB-profiileja.

Tietoja komposiittitulostuksesta (Acrobat Pro)

Kun tulostat värillisen PDF-tiedoston, kaikki sen värit tulostuvat samalle levylle. Tätä prosessia kutsutaan yhdistetyksi tulostukseksi. Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Tulostus-paneelin käytettävissä olevat asetukset riippuvat valitusta tulostimesta.

Kaupallisesti tuotettava monivärinen kuvamateriaali on painettava erillisille painolevyille; jokaiselle värille omansa. Tätä prosessia kutsutaan värierotteluksi. Jos luot värierotteluja, voit tulostaa värillisen tai harmaasävyisen yhdistetyn vedoksen työsi tarkistamista varten.

Seuraavat asiat on otettava huomioon yhdistetyssä tulostuksessa:

 • Valitut päälletulostusasetukset toimivat oikein tulostimessa, joka tukee päälletulostusta. Koska suurin osa pöytätulostimista ei tue päälletulostusta, voit simuloida päälletulostuksen vaikutusta valitsemalla Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Tulostus-paneelista Simuloi päälletulostus. Huomaa, että Simuloi päälletulostus -asetuksen valitseminen muuntaa spottivärit prosessiväreiksi tulostusta varten. Jos aiot käyttää tiedostoa lopullisena tulosteena, älä valitse tätä asetusta.

 • Kun tulostat mustavalkotulostimella, sivuista tuotetaan harmaasävyinen yhdistetty versio (paitsi jos valitset Tulosta-valintaikkunasta Tulosta värit mustana -asetuksen; tämä asetus tulostaa kaikki muut värit paitsi valkoisen mustana). Jos dokumentissa on väriä, kyseistä väriä simuloimaan valitaan visuaalisesti oikeat harmaat. Esimerkiksi 20 %:n keltaista simuloiva harmaa on vaaleampi kuin 20 %:n musta, sillä keltainen on mustaa vaaleampi väri.

Huomautus:

Muista, että näyttöjen tapaan väritulostimien värintoistolaatu vaihtelee. Siksi lopputulos kannattaa tarkastaa tulostuspalvelun vedoksista.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta, ja valitse tulostin.
 2. Valitse sivunkäsittelyn asetukset.
 3. Tulosta kaikki näkyvä sisältö valitsemalla Kommentit ja lomakkeet -valikosta Dokumentti ja leimat.
 4. Napsauta Lisäasetukset ja valitse valintaikkunan vasemmalta puolelta Tulostus.
 5. Valitse Väri-valikosta yhdistetty tulostus.
 6. Määritä muut väri- ja tulostusasetukset ja napsauta OK.
 7. Jos dokumentti sisältää objekteja, joihin liittyy läpinäkyvyysasetuksia, valitse asetus Läpinäkyvyyden yhdistämisen esimääritykset -valikosta.
 8. (Vain PostScript-tulostus) Määritä asetukset PostScript-asetukset-paneelissa.

Tietoja erotteluista (Acrobat Pro)

Korkealaatuisen erottelun tuottamisessa auttaa painamisen perusteiden, kuten linjatiheyden, resoluution, prosessivärien ja spottivärien ymmärtäminen.

Jos käytät tulostuspalvelua erottelujen tuottamiseen, kannattaa toimia tiiviissä yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa ennen kunkin työn aloittamista ja prosessin aikana.

Värien ja tasasävyisten kuvien tuottamiseksi kuvat erotellaan painotaloissa yleensä neljälle laatalle: yksi syaanille (C), yksi keltaiselle (Y), yksi magentalle (M) ja yksi mustalle (K) kuvan osalle. Oikeanvärisen musteen kanssa ja toisiinsa kohdistettuna nämä värit tuottavat yhdessä alkuperäisen kuvan. Kuvan jakamista kahteen tai useampaan väriin kutsutaan värien erotteluksi ja filmejä, joista laatat luodaan, kutsutaan erotteluiksi.

Yhdistelmä (vasemmalla) ja erottelut (oikealla)
Yhdistelmä (vasemmalla) ja erottelut (oikealla)

Acrobat tukee tietokoneperustaisia erotteluja ja in-RIP-erotteluja. Näiden tärkein ero on erottelujen luontipaikka: tietokone (Acrobatia käyttävä järjestelmä ja tulostinohjain) tai tulostuslaitteen rasterointiprosessori.

Tietokoneperustaisessa erottelussa Acrobat luo PostScript-tiedot kullekin dokumentin edellyttämälle erottelulle ja lähettää sen tulostuslaitteeseen. In-RIP-erottelussa tiedoston erottelutyön suorittaa rasterointiprosessori. Tämä on usein nopeampaa kuin tietokoneperustaisten erottelujen luominen, mutta vaatii PostScript 3 -tulostuslaitteen, jossa on in-RIP-erottelumahdollisuus. In-RIP-erottelujen tuottamiseksi tarvitset PPD-tiedoston, joka tukee in-RIP-erotteluja sekä minkä tahansa PostScript 3 -tulostuslaitteen tai PostScript Level 2 -laitteen, jonka rasterointiprosessori tukee in-RIP-erotteluja.

Erottelujen tulostuksen valmisteleminen

Tee seuraavat toimet ennen erottelujen tulostamista:

Huomautus:

Jos käytät tulostuspalvelua erottelujen tuottamiseen, sinun kannattaa toimia tiiviissä yhteistyössä palveluntarjoajan ammattilaisten kanssa ennen kunkin työn aloittamista ja prosessin aikana.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta, ja valitse tulostin.
 2. Valitse vaihtoehto Kommentit ja lomakkeet -valikosta.
 3. Valitse sivualue ja sivunkäsittelyn asetukset.
 4. Napsauta Lisäasetukset.
 5. Jos olet luonut haluamasi asetukset sisältävän mukautetun tulostinasetustiedoston, valitse se Asetukset-valikosta, joka on Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan yläosassa.
 6. Valitse vasemmalta Tulostus ja valitse vaihtoehto Väri-valikosta:
  • Valitse Erottelut, jos PPD-tiedosto ei tue in-RIP-erotteluja.

  • Valitse In-RIP-erottelut, jos PPD-tiedosto tukee in-RIP-erotteluja. Lihotusasetukset tulevat näkyviin. Valitse Lihotus-valikosta Adobe In-RIP tai Ei käytössä. Jos valitset Adobe In-RIP, napsauta Lihotuksen esimääritykset ja valitse esimääritys. Valitse OK.

 7. Määritä rasterin tiheys ja kulma, jossa rasteria käytetään.
 8. Jos dokumentti sisältää objekteja, joihin liittyy läpinäkyvyysasetuksia, valitse asetus Läpinäkyvyyden yhdistämisen esimääritykset -valikosta.
 9. Poista Painovärien hallinnassa niiden värien valinta, joita et tahdo erotella.

  Neljä prosessiväriä (syaani, magenta, keltainen ja musta) näkyvät aina ylhäällä värilevyluettelossa ja spottivärit ovat niiden jälkeen aakkosjärjestyksessä.

 10. Voit muuttaa värierottelujen painoväriasetuksia napsauttamalla Painovärien hallinta -painiketta.
 11. Valitse vasemmalta Merkit ja leikkausvarat ja valitse Kaikki merkit.
 12. Valitse vasemmalta PostScript-asetukset ja määritä tarvittavat asetukset. Sulje Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla OK ja tulosta sitten erottelut napsauttamalla uudelleen OK.

Lisäresurssit

Lisätietoja korkeatasoisesta PDF-tulostuksesta on seuraavissa resursseissa:

 

Lihotustiedoista ilmoittaminen (Acrobat Pro)

Jos lähetät PDF-tiedostoja tulostuspalveluun, voit määrittää Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunassa, onko PDF-tiedostossa lihotustietoja. Tämä asetus estää tulostuspalvelua lisäämästä tiedostoon mahdollisesti ristiriitaisia lihotuskomentoja. Lihotustiedot voidaan tuoda muiden PostScript-tietojen kanssa työn luoneesta sovelluksesta, tai ne voidaan luoda Acrobatissa käyttämällä Adobe In-RIP -lihotuksen tukemia lihotuksen esimäärityksiä.

 1. Avaa PDF-tiedosto ja valitse Tiedosto > Ominaisuudet.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 3. Valitse vaihtoehto Lihotus-valikosta ja napsauta OK.

  Kyllä

  Tiedosto sisältää lihotustietoja.

  Ei

  Tiedosto ei sisällä lihotustietoja.

  Tuntematon

  Et tiedä, sisältääkö tiedosto lihotustietoja.

Erottelujen tallentaminen PostScript-muodossa (Acrobat Pro)

Jos tulostuspalvelulla on sopiva ohjelmisto, palveluntarjoaja voi tehdä lihotuksen, taiton, erottelut ja OPI-kuvien korvaamisen tulostuslaitteen rasterointiprosessorilla. Tulostuspalvelu saattaa tämän vuoksi tarvita esierotellun PostScript-tiedoston sijasta yhdistetyn PostScript-tiedoston, joka on optimoitu in-RIP-erotteluja varten.

PostScript-muodossa tallentaminen säilyttää erotteluasetukset, PPD-tiedot ja Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunassa mahdollisesti määritetyt värimuunnokset.

Kun luot PostScript-tiedoston käytettäväksi uudelleen tulostustuotannon työnkulussa, saat parhaat tulokset käyttämällä Tallenna nimellä -komentoa Tulosta-valintaikkunassa olevan Tulosta tiedostoon -asetuksen sijasta.