Photoshop Çalışma Yüzeyleri
Aynı tuval üzerinde farklı aygıtlar için çalışma yüzeyleri

Web veya UX tasarımcısı iseniz git gide daha çok birden fazla aygıt için web sitesi veya uygulama tasarladığınızı fark edeceksiniz. Çalışma yüzeyleri, farklı aygıtlar ve ekranlar için tasarımlarınızı düzenleyebileceğiniz sonsuz bir tuval sunarak tasarım sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Çalışma yüzeyleri oluştururken çok çeşitli hazır ayarlı boyutlardan seçim yapabilir veya özel çalışma yüzeyi boyutunuzu tanımlayabilirsiniz.

Çalışma yüzeyleri, normalde yalnızca bir adet ekran boyutu için tasarım yaparken bile kullanışlıdır. Örneğin, bir web sitesini tasarlarken farklı sayfaların tasarımlarını yan yana ve bağlam içinde görüntülemek için çalışma yüzeylerini kullanabilirsiniz. 

Not:

Çalışma Yüzeyleri RGB renk modu ve gelişmiş GPU çizim modu için en iyi hale getirilmiştir.

Peki, çalışma yüzeyi nedir?

Çalışma yüzeyini özel bir katman grubu türü olarak düşünebilirsiniz. Çalışma yüzeyi, sınırları içinde bulunan tüm öğelerin içeriklerini barındırır. Çalışma yüzeyinde öğelerin hiyerarşisi Katmanlar panelinde katmanlar ve katman gruplarıyla birlikte görüntülenir. Çalışma yüzeyleri katmanları ve katman gruplarını içerebilir ancak diğer çalışma yüzeylerini içeremez.

Görsel olarak çalışma yüzeyleri bir belgede ayrı ayrı tuvaller olarak işlev görür. Çalışma yüzeyinde bulunmayan belgedeki tüm katmanlar Katmanlar panelinin üst tarafında grup halinde bulunur ve çalışma yüzeylerine bağlı olmaz.

Çalışma yüzeyi tercihleri

Çalışma yüzeylerinizin görünümünü özelleştirmek için Tercihler > Arabirim > Görünüm > Çalışma Yüzeyleri seçeneğini belirleyin. Çalışma yüzeyi örtü rengini seçme ve çalışma yüzeyi kenarlıklarını gösterme veya gizleme seçeneğine sahipsiniz. 

Photoshop Çalışma Yüzeyi tercihleri

Çalışma yüzeyi belgesi oluşturma

 1. Photoshop'ta Dosya > Yeni seçeneğini belirleyin.
 2. Yeni iletişim kutusunda belge için bir ad belirleyin. Örneğin, iPhone web sitesi.
 3. Belge Türü açılır menüsünde Çalışma Yüzeyi'ni seçin.
 4. 35'in üzerinde Çalışma Yüzeyi Boyutu hazır ayarlarından birini seçin.
Photoshop çalışma yüzeyi boyutları
Arasından seçim yapabileceğiniz çok sayıda çalışma yüzeyi hazır ayarı

 1. Tasarım öğelerinizi çalışma yüzeyine eklemeye başlayın. Çalışma yüzeyine akıllı nesneler, katmanlar, katman grupları vb. ekleyebilirsiniz.

Mevcut belgeyi çalışma yüzeyi belgesine dönüştürme

Standart bir Photoshop belgeniz varsa, bunu hızlı bir şekilde çalışma yüzeyi belgesine dönüştürebilirsiniz.

 1. Belgede bir veya daha fazla katman grubunu veya katmanı seçin.
 2. Seçimi sağ tıklatın ve ardından Katmanlardan Çalışma Yüzeyi veya Gruptan Çalışma Yüzeyi'ni seçin.

Geçerli belgeye çalışma yüzeyleri ekleme

 1. Araçlar panelinde Çalışma Yüzeyi aracını seçmek için  simgesini tıklatın.
 1. Tuvale çalışma yüzeyi çizin.
 2. Gerekirse çalışma yüzeyini yeniden boyutlandırın. Araç seçenekleri çubuğunda Boyut açılır menüsünden bir hazır ayar boyutu seçin. Alternatif olarak çalışma yüzeyini özel boyutuyla bırakabilirsiniz.
Photoshop Çalışma yüzeyini yeniden boyutlandırma
Çalışma yüzeyini yeniden boyutlandırma

 1. Çalışma yüzeyine istediğiniz adı verin. Aşağıdakileri yapın:
  1. Çalışma yüzeyi seçiliyken Katman > Çalışma yüzeyini yeniden adlandır seçeneğini belirleyin. 
  2. Çalışma yüzeyi için yeni bir ad yazın ve Return (Geri Dön) tuşuna basın.
 2. Tasarım öğelerinizi çalışma yüzeyine eklemeye başlayın. Çalışma yüzeyine akıllı nesneler, katmanlar, katman grupları vb. ekleyebilirsiniz.

Belgeye hızlı şekilde yeni çalışma yüzeyleri ekleme

Şu anda belgedeki çalışma yüzeyleri boyunca görüntülenen + simgelerini tıklatarak belgenize çalışma yüzeyleri ekleyebilirsiniz. Tuvalin ek çalışma yüzeyleri içerebileceği yerlerde bu + simgeleri görüntülenir. Bir çalışma yüzeyini içerikleriyle birlikte çoğaltmak için artı (+) simgesini Option/Alt tuşunu basılı tutarak tıklatın.  

 1. Bir çalışma yüzeyi seçin.
 2. Çalışma yüzeyi boyunca uzanan bir + simgesini tıklatın. Photoshop, belgeye + simgesinin yönünde bir çalışma yüzeyi ekler.
Photoshop Artı simgesini kullanarak çalışma yüzeyleri ekleme
Artı simgeleri ile çalışma yüzeyleri ekleme

Not:

Halihazırda seçilmiş olan çalışma yüzeyini içerikleriyle beraber çoğaltmak için artı (+) simgesini Option/Alt tuşunu basılı tutarak tıklatın. Yeni çalışma yüzeyi, tıklattığınız + simgesi yönünde eklenir.

Çalışma yüzeyleriyle çalışma

Çalışma yüzeyi arka planı ayarlayın

Özellikler panelinde (Pencere > Özellikler), çalışma yüzeyi için Çalışma Yüzeyi Arka Plan Rengi alanına uygun istenen değeri belirleyin. Çalışma yüzeyi arka planını saydam olarak da ayarlayabilirsiniz.

Çalışma yüzeyi arka planı ayarlayın

Öğeleri çalışma yüzeyleri arasında taşıma

Öğeleri tuval üzerindeki bir çalışma yüzeyinden diğerine kolayca sürükleyin. Çalışma yüzeyleri arasında bir öğeyi taşırsanız Photoshop, çalışma yüzeylerinin sol üst köşelerinde bulunan cetvelin başlangıç noktasına göre aynı konuma yerleştirmeyi dener.

Çalışma yüzeyine öğe eklemek/çıkarmak isterseniz yeni öğe, söz konusu çalışma yüzeyinde, Katmanlar panelinin üstüne Z-düzeninde taşınır.

Mevcut çalışma yüzeyleri arasında herhangi bir çalışma yüzeyine dahil edilmeyen katmanları/öğeleri gruplayabilirsiniz. Tuvaldeki öğeyi hedef çalışma yüzeyine kolayca sürükleyin. Alternatif olarak, bu öğeyi Katmanlar panelindeki hedef çalışma yüzeyine taşıyabilirsiniz.

Katman veya katman grubunu çoğaltma

Çalışma yüzeyleri içeren belgedeki bir katmanı veya katman grubunu çoğalttığınızda, kopyalanan katmanı yerleştirmek istediğiniz çalışma yüzeyini seçebilirsiniz.

Katmanı Çoğalt: Kopyalanan katmanı yerleştirmek istediğiniz çalışma yüzeyini seçin

Taşı

Çalışma Yüzeyi veya Taşıma aracı seçiliyken seçmek üzere bir çalışma yüzeyinin etiketini tıklatın. Ardından bunu tuvalde istediğiniz konuma taşıyın.

Yeniden Boyutlandır

Çalışma Yüzeyi veya Taşıma aracı seçiliyken seçmek üzere bir çalışma yüzeyinin etiketini tıklatın. Ardından araç seçenekleri çubuğunda çalışma yüzeyi için yeni bir hazır ayar Boyutu seçin.

Çalışma yüzeyi için özel bir boyut belirlemek isterseniz tutamaçları kullanarak sınırlarını kolayca yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Izgaralar

Bir çalışma yüzeyi seçin ve çalışma yüzeyindeki ızgaraları göstermek için Görünüm > Göster > Izgara seçimini yapın.

Kılavuzlar

Bir çalışma yüzeyi seçiliyken, kılavuzları cetvelden tuvale sürükleyin. Bu kılavuzlar şimdi çalışma yüzeyi ile birlikte hareket eder. Çoğaltılan çalışma yüzeyine aynı kılavuzları atamak için, atanan kılavuzlarla birlikte bir çalışma yüzeyini çoğaltabilirsiniz. Alternatif olarak, istediğiniz çalışma yüzeylerini hedeflemek için Görüntüle > Yeni Kılavuz Mizanpajı seçeneklerini belirleyin. Kılavuz görünürlüğü seçeneklerini ayarlamak için Görünüm > Göster seçimini yapın.

Photoshop Yeni Kılavuz Mizanpajı
(Sol) Yeni Kılavuz Mizanpajı | (Sağ) Kılavuz görünürlüğü seçenekleri

Çalışma yüzeyi özelliklerini denetleme

Çalışma yüzeyi seçin ve temel özelliklerini hızlıca denetlemek için Pencere > Özellikler'i seçin. Ayrıca çalışma yüzeylerini Özellikler panelinden de yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Çalışma yüzeyi seçtiyseniz, çalışma yüzeyi özelliklerini araç seçenekleri çubuğundan görüntüleyebilirsiniz. 

Photoshop Çalışma Yüzeyi Özellikler paneli
Çalışma yüzeyi Özellikler paneli

Çalışma yüzeyi adlarını göster

Çalışma yüzeyi adlarını göstermek/gizlemek için Görünüm > Göster > Çalışma Yüzeyi Adları seçimini yapın. Çalışma yüzeyi adları, çalışma yüzeyi genişliğine göre otomatik olarak kırpılır.

Katmanları çalışma yüzeyine göre filtreleme

Katmanlar panelinde, Ara açılan menüsünden Çalışma Yüzeyi'ni seçin. Çalışma yüzeyi içinde herhangi bir katmanı veya bir çalışma yüzeyini seçin. Katmanlar paneli görünümü şimdi yalnızca seçilen çalışma yüzeyi ile kısıtlanmıştır. Tam Katmanlar paneli görünümüne geri dönmek için tüm katmanların seçimini kaldırın veya çalışma yüzeyi dışından bir öğe seçin.

Çalışma Yüzeylerinin içinde veya dışında otomatik iç içe yerleştirmeyi önleme

Çalışma yüzeyinin içinde ve dışında otomatik iç içe yerleştirmeye izin vermemek için çalışma yüzeyine veya bu belirli katmanların otomatik iç içe yerleştirilmesine izin vermemek için çalışma yüzeyinin içindeki belirli katmanlara resimdeki kilidi atayın. Normal otomatik iç içe yerleştirme davranışına geri dönmek için çalışma yüzeylerinden veya katmanlardan otomatik iç içe yerleştirme kilitlerini kaldırın.

Photoshop Çalışma yüzeylerinin içinde veya dışında otomatik iç içe yerleştirmeyi önleme

Çalışma yüzeyi konumsal kilidi

Bir çalışma yüzeyi seçin ve konumsal kilit atayın. Çalışma yüzeyi şimdi tuvaldeki konumunda sabit kalır, ancak yine de her zamanki gibi öğeler eklenebilir, taşınabilir veya kaldırılabilir.

Photoshop Kilitleme konumu

Yeniden Adlandır

Katmanlar panelinde çalışma yüzeyi adını çift tıklatın ve yeni bir ad girin. Alternatif olarak Katman > Çalışma yüzeyini yeniden adlandır komutunu kullanabilirsiniz.

Çalışma yüzeylerini bileşenlerine ayırma

Çalışma yüzeylerini, ilgili öğelerine hızlıca ayırabilirsiniz. Çalışma öğeleri seçiliyken Katman > Çalışma Yüzeyleri Grubunu Çöz seçeneğini belirleyin. Çalışma yüzeyleri ayrılır ve ilgili öğeleri Katmanlar panelinde bir düzey üste taşınır. Belgede kalan son çalışma yüzeyi bileşenlerine ayrılırsa veya grubu çözülürse belge çalışma yüzeyi belgesi olmaktan çıkar.

Çalışma yüzeylerini dışa aktarma

Çalışma yüzeylerini görüntü varlıkları olarak dışa aktarma

Çalışma yüzeylerini JPEG, GIF, PNG, PNG-8 veya SVG görüntü varlıkları olarak doğrudan Katmanlar panelinden dışa aktarabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Çalışma yüzeylerini ve katmanları dışa aktarma.

Çalışma yüzeylerini PDF olarak dışa aktarma

Çalışma yüzeylerini PDF belgeleri olarak dışa aktarabilirsiniz. Şu adımları uygulayın:

 1. Photoshop'ta Dosya > Dışa Aktar > Çalışma Yüzeylerinden PDF'e seçeneklerini belirleyin.
 2. Çalışma Yüzeylerinden PDF'e iletişim kutusundan şunları yapın:
  • Oluşturulan PDF belgelerini kaydetmek istediğiniz hedefi/konumu seçin.
  • Oluşturulan PDF belgeleri için bir dosya adı ön eki belirtin. Örneğin, Campaign_insurance.
  • Yalnızca çalışma yüzeylerindeki içeriği mi yoksa çalışma yüzeylerinde üst üste binen alanlardaki içeriği de mi dışa aktarmak isteyip istemediğinizi belirtin.
  • Çalışma yüzeylerinin tümünü mü yoksa yalnızca mevcut olarak seçili olanları mı dışa aktarmak istediğinizi belirtin.
  • Dışa aktarılan çalışma yüzeyleriyle birlikte çalışma yüzeyi arka planlarını da dışa aktarmak isteyip istemediğinizi belirtin.
  • Geçerli belgedeki tüm çalışma yüzeyleri için tek bir PDF oluşturmak isteyip istemediğinizi belirtin veya her çalışma yüzeyi için bir PDF belgesi oluşturun. Birden çok PDF belgesi oluşturmayı seçerseniz bu belgelerin tümü daha önceden belirttiğiniz dosya adı ön ekini alır.
  • Dışa aktarılan PDF belgeleri için bir kodlama belirtin: ZIP veya JPEG. JPEG seçtiyseniz Kalite ayarı (0-12) da belirtin.
  • Dışa aktarılan PDF belgelerine Uluslararası Renk Konsorsiyomu (ICC) Profilini dahil etmek isteyip istemediğinizi belirtin. ICC profili, bir renk girişini veya çıktı aygıtını nitelendiren verileri içerir.
  • Dışa aktarılan çalışma yüzeyleriyle birlikte çalışma yüzeyi adlarını da dışa aktarmak isteyip istemediğinizi belirtin. Bu ayarı seçerken özel font, font boyutu, font rengi ve tuval uzantısı rengi belirtebilirsiniz.
 3. Çalıştır seçeneğini tıklatın. Photoshop, PDF belgesi oluşturur.

Çalışma yüzeylerini dosya olarak dışa aktarma

Çalışma yüzeylerini ayrı dosyalar olarak dışa aktarabilirsiniz. Şu adımları uygulayın:

 1. Photoshop'ta Dosya > Dışa Aktar > Çalışma Yüzeylerinden Dosyalara seçeneğini belirleyin.
 2. Çalışma Yüzeylerinden Dosyalara iletişim kutusundan şunları yapın:
  • Oluşturulan dosyaları kaydetmek istediğiniz hedefi seçin.
  • Bir dosya adı ön eki belirtin.
  • Yalnızca çalışma yüzeyi içeriğini dışa aktarmak ya da aynı zamanda üst üste binen alanları da eklemek istediğinize dair seçeneği belirleyin.
  • Çalışma yüzeylerinin tümünü mü yoksa yalnızca mevcut olarak seçili olanları mı dışa aktarmak istediğinizi belirtin.
  • Dışa aktarılan çalışma yüzeyleriyle birlikte çalışma yüzeyi arka planlarını da dışa aktarmak isteyip istemediğinizi belirtin.
  • Dışa aktarmak istediğiniz dosya türünü seçin. BMP, JPEG, PDF, PSD, Targa, TIFF, PNG-8 veya PNG-24 olarak dışa aktarma seçeneklerine sahipsiniz.
  • Seçtiğiniz dosya türü için dışa aktarma seçeneklerini belirtin.
   • Dışa aktarılan çalışma yüzeyleriyle birlikte çalışma yüzeyi adlarını da dışa aktarmak isteyip istemediğinizi belirtin. Bu ayarı seçerken özel font, font boyutu, font rengi ve tuval uzantısı rengi belirtebilirsiniz.
 3. Çalıştır seçeneğini tıklatın. Photoshop, çalışma yüzeylerini seçilen dosya formatında dışa aktarır.

Aygıt Önizleme ve Preview CC yardımcı uygulaması

Photoshop Hedef cihazlarda tasarımları önizleme

Photoshop ve Preview CC'deki yardımcı uygulama olan Aygıt Önizleme özelliğini kullanarak, tasarımları hedef iOS aygıtlarında hızlıca önizleyebilirsiniz. Preview CC, Photoshop'a USB bağlantı noktasıyla ya da Wi-Fi üzerinden bağlanır ve tasarımınızın canlı bir önizlemesini oluşturur. Tasarımınızda yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak aygıta gönderilir, böylece değişikliklerinizi önizleyebilirsiniz.

Çalışma yüzeyleri içeren belgeler için Aygıt Önizleme, çalışma yüzeyinin boyutunu ve konumunu bağlı iOS aygıtının boyutuyla eşleştirerek size doğru çalışma yüzeyini göstermeye çalışır. Ayrıca, aygıtta belirli bir çalışma yüzeyini önizlemek için gezinme çubuğunu kullanabilirsiniz ya da çalışma yüzeyleri arasında Photoshop'taki Katmanlar panelinde listelendiği sırada geçiş yapabilirsiniz.

Aygıt Önizleme ve Preview CC hakkında daha fazla bilgi için bkz.:

SSS

Hayır. Çalışma yüzeyinde yuvalanma şu anda desteklenmemektedir.

Çalışma yüzeylerini özel katman grupları türü olarak düşünebilirsiniz. Çalışma yüzeyleri; katmanlar ve katman grupları gibi Photoshop Katmanlar panelinde listelenir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi