Not:

Photoshop CC'den daha eski olan Photoshop sürümleri için, bu makalede ele alınan işlevlerden bazıları sadece Photoshop Extended'a sahip olmanız durumunda kullanılabilir. Photoshop, ayrı bir Extended teklifi sunmaz. Photoshop Extended'taki tüm özellikler Photoshop'un bir parçasıdır.  

Photoshop'ta video veya animasyon içeriği oluşturduktan sonra bunu kolaylıkla optimize edebilir, görüntü oluşturabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

Video ve animasyon dışa aktarma formatları

Animasyonları web'de görüntülenmesi için GIF dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Videolar ve animasyonlar QuickTime filmleri veya PSD dosyaları olarak kaydedilebilir. Çalışmanızı videoda oluşturmuyorsanız, PSD formatı düzenlemeleri koruyup dosyaları Adobe dijital video uygulamaları ve pek çok film düzenleme uygulamasının desteklediği formatta kaydettiği için dosyayı PSD olarak kaydeder.

Animasyon karelerini en iyileştirme

Animasyonunuzu tamamladıktan sonra web tarayıcısına verimli indirme için bunu en iyileştirmeniz gerekir. Animasyonu iki yoldan en iyileştirirsiniz:

 • Yalnızca kareden kareye değişen alanları kapsaması için kareleri en iyileştirin. Böylece animasyonlu GIF dosyasının boyutu oldukça küçülür.

 • Animasyonunuzu GIF görüntüsü olarak kaydederseniz istediğiniz GIF görüntüsü olarak en iyileştirin. Özel bir renk taklidi tekniği, renk taklidi kalıplarının tüm karelerde tutarlı olmasını sağlamak ve kayıttan oynatma sırasında titremeyi önlemek için animasyonlara uygulanır. Bu ek en iyileştirme işlevlerine bağlı olarak standart GIF'i en iyileştirmeye göre animasyonlu GIF'i en iyileştirmek için daha fazla zaman gerekebilir.

Not:

Animasyonda renkler en iyileştirildiğinde Uyarlanır, Algısal veya Seçici paletini kullanın. Böylece karelerde renklerin tutarlı olması sağlanır.

 1. Zaman Çizelgesi panelinin kare animasyonu modunda olduğundan emin olun.

 2. Panel menüsünden Animasyonu En İyileştir'i seçin.

 3. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  Sınırlayıcı Kutu

  Önceki kareye göre değiştirilen alana her kareyi keser. Bu seçenek kullanılarak oluşturulan animasyon dosyaları daha küçük olsa da seçeneği desteklemeyen GIF düzenleyicilerle uyumsuzdur. (Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir ve önerilir.)

  Gereksiz Piksel Silinmesi

  Önceki kareden değişmeden kalan karede tüm pikselleri saydam hale getirir. Çalışmadan gereksiz piksellerin silinmesi için En İyileştir panelinde Saydamlık seçeneğinin seçili olması gerekir. (Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir ve önerilir.)

  Not:

  Gereksiz Piksel Silinmesi seçeneği kullanıldığında kare çıkarma yöntemini Otomatik olarak ayarlayın. (Bkz. Bir kare atma yöntemi seçme.)

 4. Tamam'ı tıklatın.

Kareleri katmanlara düzleştirme

Kareleri katmanlara düzleştirdiğinizde, video katmanında her kare için tek katman oluşturulur. Örneğin, tek tek video karelerini ayrı görüntü dosyaları olarak dışa aktardığınızda ya da görüntü yığınında statik nesne videosu kullanmayı planlıyorsanız bu yararlı olabilir.

 1. Zaman Çizelgesi veya Katmanlar panelinde video katmanını seçin.

 2. Zaman Çizelgesi panelinde, panel menüsünden Kareleri Katmanlara Düzleştir seçeneğini belirleyin.

Video dosyalarını veya görüntü sıralarını dışa aktarma

 1. Dosya > Dışa Aktar > Video Görüntüsü Oluştur'u seçin.
 2. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda, video veya görüntü sırası için bir ad girin.
 3. Klasör Seç düğmesini tıklattıktan sonra dışa aktarılan dosyaların konumuna gidin.

  Dışa aktarılan dosyalarınızın yer alacağı bir klasör oluşturmak için Yeni Alt Klasör Oluştur seçeneğini belirleyip bu alt klasör için bir ad girin.

 4. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunun Konum bölümünün altındaki menüden Adobe Media Encoder veya Photoshop Görüntü Sırası'nı seçin. Ardından açılır menüden bir dosya formatı seçin. Adobe Media Encoder'ı seçerseniz, CPS, H.264 ve QuickTime formatları seçeneklerine sahip olursunuz.

 5. (İsteğe bağlı) Dosya formatı menüsü altındaki menülerden formata özgü seçenekleri belirleyin.

 6. (İsteğe bağlı) 4.adımda Görüntü Sırası seçerseniz Başlangıç ve Basamak sayılarını belirleyin. (Bu seçenekler dışa aktarılan dosyaların numaralandırma sistemini belirler. Ardından gerekirse aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dışa aktarılan dosyalara yönelik piksel boyutlarını belirtmek için Boyut açılır menüsünden seçim yapın.
  • Ayarlar düğmesini tıklatın ve formata özgü seçenekleri belirtin.
  • Belge Kare Hızı menüsünde bir kare hızı seçin.
 7. Aralık altında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  Tüm Kareler

  Photoshop belgesinde tüm kareleri oluşturur.

  Başlangıç Karesi ve Bitiş Karesi

  Oluşturulacak kare sırasını belirleyin.

  Çalışma Alanı

  Zaman Çizelgesi panelinde çalışma alanı çubuğuyla seçili karelerin görüntüsünü oluşturur.

  Giriş Karesi ve Çıkış Karesi (Photoshop Extended)

  Oluşturulacak kare sırasını belirleyin.

  Seçilmiş Olan Geçerli Kareler (Photoshop Extended)

  Animasyon panelinde çalışma alanı çubuğuyla seçili kareleri oluşturur.

  Not:

  Kullanılabilir Aralık seçenekleri, seçtiğiniz dosya formatına bağlıdır.

 8. (İsteğe bağlı) Görüntü oluşturma seçeneklerini belirleyin:

  Alfa Kanal

  Alfa kanalların nasıl oluşturulacağını belirtir. (Bu seçenek yalnızca PSD veya TIFF gibi alfa kanallarını destekleyen formatlarda kullanılabilir.) Alfa kanalını yoksaymak için Hiçbiri'ni, kanalı dahil etmek için Düz-Örtüsüz'ü, veya örtü rengini renk kanallarıyla karıştırmak için Önceden Çoğaltılmış seçeneklerinden birini belirleyin.

  3B Kalitesi

  Projeniz 3B nesneler içeriyorsa, yüzeylerin görüntüsünün nasıl oluşturulacağını denetler. Etkileşimli seçeneği, video oyunları ve benzeri kullanımlar için uygundur. Işın İzlemeli Taslak düşük kalitelidir, ancak video görüntüsünün hızlı şekilde oluşturulmasına olanak sağlar. Işın İzlemeli Final yüksek kalitelidir, ancak videonun görüntüsünün oluşması uzun sürer.

  Kare Hızı

  Video veya animasyonun her saniyesi için oluşturulacak kare sayısını belirler. Belge Kare Hızı seçeneği Photoshop uygulaması içindeki hızı yansıtır. Farklı bir video standardında dışa aktarma yapıyorsanız, (örneğin NTSC'den PAL'a) açılır menüden uygun hızı seçin.

 9. Görüntüyü Oluştur'u tıklatın.

QuickTime dışa aktarma dosyası formatları (Photoshop Extended)

3G

Üçüncü nesil mobil aygıtlar için geliştirilen dosya formatı.

FLC

Çalışma istasyonları, Windows ve Mac OS işletim sistemlerinde, bilgisayar oluşturmalı animasyonların kayıttan yürütülmesi için animasyon formatı. Bu format FLI olarak da bilinir.

Flash Video (FLV)

Adobe Flash Video, web ve diğer ağlar üzerinden akan ses ve video için Adobe formatıdır. (Bu formatı kullanmak için, ilk olarak bir FLV QuickTime kod çözücü yüklemeniz gerekir).

QuickTime Filmi

Bir dizi codec bileşeninin bulunduğu Apple Computer multimedya mimarisi. (Sesi dışa aktarmak için bu formatı kullanmanız gerekir.)

AVI

Audio Video Interleave (AVI) Windows bilgisayarlarda ses ve video verileri için standart biçimdir.

DV Stream

Videoyu doğrusal olmayan düzenleme sistemlerine aktarmak için FireWire (IEEE 1394) arabirimini kullanan kare içi sıkıştırmalı video formatı.

Görüntü Sırası

Tek klasörde bulunabilen ve aynı sayısal veya alfabetik dosya adı kalıbını (örn. Sıra1, Sıra2, Sıra3 vb.) kullanan hareketsiz görüntüler sırasıdır.

MPEG‑4

Bir dizi bant genişliği üzerinde ses ve video akışlarını dağıtan multimedya standardı.

Not:

Photoshop Avid AVR codec bileşenleri gibi üçüncü taraf formatları desteklese de gerekli QuickTime codec bileşenlerinin yüklü olması gerekir.

QuickTime ana kareleri anlama

QuickTime terminolojisinde ana kareler teriminin anlamı Photoshop'taki animasyon karelerinden farklıdır. QuickTime'da ana kareler filmde belli aralıklarda oluşur ve tam kareler olarak saklanır. Bunları ayıran her ara kare önceki kareyle karşılaştırılır ve yalnızca değişen veri kaydedilir. Anahtar karelerin kullanılması film boyutunu önemli ölçüde azaltır ve bir filmi oluşturmak veya düzenlemek için gereken belleği önemli ölçüde azaltır. Ana kareler arasındaki aralıkların daha kısa olması arama ve geri almayı hızlandırabilir ancak aynı zamanda dosya boyutunu önemli ölçüde arttırabilir.

3G dışa aktarma ayarları (Photoshop Extended)

3G ayarları hakkında daha fazla bilgi için Apple Computer web sitesinde 3G araması yapın.

Dosya Formatı

3GPP ve 3GPP2, üçüncü nesil yüksek hızlı kablosuz ağlar üzerinden multimedya oluşturma, dağıtma ve kayıttan yürütme standartlarıdır. 3GPP GSM ağları, 3GPP2 de CDMA 2000 ağları içindir. 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) ve AMC (EZmovie) özel ağlar içindir. 3GPP (Mobile MP4) NTT DoCoMo’ya ait i‑motion 3G hizmeti içindir. 3GPP2 (EZmovie) KDDI’ye ait 3G ağ hizmeti içindir. AMC (EZmovie) AMC becerili telefonlarla KDDI aboneleri içindir.

Video

Dosya Formatı menüsünün altındaki açılır menüden Video'yu seçip şunları belirtin:

Video Formatı

Videoyu dışa aktarma sırasında kullanılan codec'i seçer. Kaynak filminizde yalnızca bir video izi varsa ve zaten sıkıştırılmışsa Geçilecek Yer'i seçin; böylece video bir kez daha sıkıştırılmaz.

Veri Hızı

Kayıttan yürütme sırasında kilobit/saniye (kbps) hızını belirtir. Yüksek kbps hızı çoğunlukla filmin kayıttan yürütülme kalitesini artırsa da kullanılabilir bant genişliğinden yüksek veri hızını seçmez.

En İyileştirilmiş

Video Formatı menüsünden H.264 seçip, Video Seçenekleri'ni tıklatıp En İyi Kalite'yi seçtiğinizde yayınlama yöntemini belirler. Bu ayar codec'e veri hızının seçtiğiniz veri hızının ne kadar altında veya üstünde değişebileceğini belirtir.

Görüntü Boyutu

Cep telefonuna dosya gönderme standartını belirtir. Geçerli olan kaynak malzeme boyutunu korur; elde edilen dosya cep telefonunda yürütülemeyebilir. Menüde listelenmeyen boyutu belirtmek için Özel'i seçin.

Boyut Oranını Koru

Görüntü boyutunu değiştirirken ve filmin yeni boyutlara ölçeklenmesi gerektiğinde bir seçenek belirtir. Mektup Kutusu, gerektiğinde alt ve üste ya da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser.

Kare Hızı

Kayıttan yürütme sırasında kare/saniye (fps) hızını belirtir. Çoğu durumda, kaynak fps'nin tam olarak bölünebileceği bir sayı seçtiğinizde videonuz daha iyi görünür. Örneğin, kaynağınız 30 fps ile çekilmişse kare hızı olarak 10 ya da 15 seçin. Kaynak malzemenizden daha büyük bir hız seçmeyin.

Ana Kare

Dışa aktarılan videoda ana karelerin ne sıklıkta oluşturulacağını belirtir. Daha yüksek ana kare hızı (düşük sayı) video kalitesini artırsa da dosya boyutunu büyütür.

Video Seçenekleri

3G Advanced Video Ayarları iletişim kutusunu açmak için, varsa Video Seçenekleri düğmesini tıklatın. Videoya bağlı olarak, akış sırasında paket kaybı kurtarmaya yardımcı olmak üzere video karelerinde yeniden senk işaretçilerinin eklenip eklenmeyeceğini belirtebilirsiniz. H.264 videoyla, Hızlı Kodlama'yı (Tek geçişli) seçerek sıkıştırma işlemini de (önizleme amacı gibi) hızlandırabilirsiniz. Varsayılan En İyi kalite (Çok geçişli) seçeneği codec'in en iyi kalitede sıkıştırılması için verilerin kaç kez geçmesi gerektiğini saptamasını sağlar.

Ses

Photoshop Extended dışa aktarılan 3G dosyalarına ses eklemediği için tüm ses seçenekleri devre dışı bırakılır.

Metin

Photoshop Extended dışa aktarılan 3G dosyalarına metin parçaları eklemediği için tüm metin seçenekleri devre dışı bırakılır.

Akış

Dosya Formatı menüsünün altındaki açılır menüden Akış'ı seçip şunları belirtin:

Akışı Etkinleştir

QuickTime Oynatıcıya RTSP akışı için dosya oluşturur. Bu seçenek ipucu izi oluşturur (dosya akışı için gerekli yönergeler).

Sunucu İçin En İyileştir

Sunucunun dosyayı daha hızlı işlemesine yardımcı olur, ancak dosya boyutu büyür.

Gelişmiş

Dosya Formatı menüsünün altındaki açılır menüden Gelişmiş'i seçip şunları belirtin:

Dağıtımı Sınırlandır

İndirildikten sonra dosyanın ahizede kaç kez kayıttan yürütüleceğini belirtir. Dosya geçerlilik sonu seçeneklerini de belirtir: dosyanın geçerlilik gün sayısını ayarlayın veya bir tarih girin. Dosyanız Mobile MP4 veya EZmovie formatındaysa dağıtımını kısıtlayabilirsiniz; böylece dosya ahizede olduktan sonra gönderilemez ve kopyalanamaz.

Parça Film

Dosyanın HTTP aracılığıyla küçük parçalar halinde indirilmesini etkinleştirir; böylece büyük dosyalar ahizede yürütülebilir (her seferinde tüm filmin değil, yalnızca parçanın ahizeye sığması gerekir).

FLC dışa aktarma ayarları (Photoshop Extended)

FLC Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler vardır:

Renk Tablosu

Dışa aktarılan filmde Windows sistem renklerini veya Mac OS sistem renklerini kullanan renk tablosunu belirtir.

Hareket

Kayıttan yürütme kare hızını ayarlar.

AVI dışa aktarma ayarlarını belirtme (Photoshop Extended)

 1. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda QuickTime Dışa Aktarma'yı, ardından da açılan menüden AVI seçeneğini belirleyin.
 2. Ayarlar düğmesini tıklatın.
 3. AVI Ayarları iletişim kutusunda Video'nun seçili olduğundan emin olun.

  Not:

  Photoshop Extended dışa aktarılan AVI dosyalarına ses eklemediği için Ses seçenekleri devre dışı bırakıldı.

 4. Video altında Ayarlar düğmesini tıklatıp şunları ayarlayın:

  Sıkıştırma Türü

  Videonuzu sıkıştırmak için video sıkıştırıcıyı (codec) seçer.

  Kare/Saniye

  Her saniye tek tek kaç görüntünün gösterileceğini belirtir. NTSC genellikle standart video formatıdır ve 29.97 fps hızındadır. PAL Avrupa video formatıdır ve 25 fps hızındadır. Filmler için standart hız 24 fps'dir. QuickTime filmleri bant genişliği ve CPU gereksinimlerini azaltmak için bazen yavaş kare hızıyla oluşturulur.

  Yüksek kare hızına sahip filmler daha iyi görüntülense de dosya boyutları büyüktür. Filmin geçerli kare hızından daha düşük bir kare hızı seçerseniz kareler silinir. Filmin geçerli kare hızından daha yüksek bir kare hızı seçerseniz varolan kareler çoğaltılır (kaliteyi artırmadan dosya boyutunu büyüttüğünden önerilmez). Çoğu durumda, kaynak fps'nin tam olarak bölünebileceği bir sayı seçtiğinizde videonuz daha iyi görünecektir. Örneğin, kaynağınız 30 fps ile çekilmişse kare hızı olarak 10 ya da 15 seçin. Kaynak malzemenizden daha büyük bir hız seçmeyin.

  Ana Kare Sıklığı

  Ana kare sıklığını belirler. Daha yüksek ana kare hızı (düşük sayı) video kalitesini artırsa da dosya boyutunu büyütür. Bazı sıkıştırıcılarla, bir kareden sonrakine çok fazla sayıda görüntü değişmişse otomatik olarak ek ana kare eklenir. Genellikle, her 5 saniyede bir ana kare (kare/saniye 5 ile çarpılır) yeterlidir. RTSP akışı için dosya oluşturuyor ve dağıtım güvenilirliği hakkında endişeleriniz varsa ana kare sıklığını her 1 ya da 2 saniyede bir ana kare olarak yükseltmeniz gerekebilir.

  Veri Hızı Sınırı

  Kayıttan yürütme sırasında kilobit/saniye (kbps) hızını belirtir. Yüksek kbps hızı çoğunlukla filmin kayıttan yürütülme kalitesini artırsa da kullanılabilir bant genişliğinden yüksek veri hızını seçmez.

  Derinlik

  Dışa aktardığınız videoya eklenecek renk sayısını belirtir. Seçili codec yalnızca tek renk derinliğini destekliyorsa bu menü kullanılamaz.

  Kalite

  Dışa aktarılan video resim kalitesini ve buna bağlı olarak dosya boyutunu ayarlamak için varsa kaydırıcıyı sürükleyin veya değeri girin. Çekmek ve dışa aktarmak için aynı codec'i kullanıyorsanız ve bir sıranın önizlemesini oluşturduysanız dışa aktarma kalite ayarlarını orijinal çekim kalite ayarıyla eşleştirerek görüntü oluşturma süresini kaydedebilirsiniz. Kaliteyi orijinal çekim kalitesinin üzerine yükseltmek kaliteyi artırmadığı gibi görüntü oluşturma süresini de artırabilir.

  Tarama Modu

  Dışa aktarılan filmde alanlar olup (Taramalı) olmadığını (İlerleyen) belirtir.

  Boyut Oranı

  Dışa aktarılan film için 4:3 veya 16:9 en boy oranını belirtir.

  Seçenekler

  (Yalnızca Intel Indeo®Video 4.4) Intel Indeo®Video 4.4 codec için sıkıştırma, saydamlık seçenekleri ve erişim ayarlar.

DV Stream dışa aktarma ayarları (Photoshop Extended)

DV Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler vardır:

DV Formatı

Dışa aktarılan videonuz için DV veya DVCPRO formatını belirtir.

Video Formatı

NTSC veya PAL video yayın standardını belirtir.

Tarama Modu

Dışa aktarılan videoda taramalı alanlar olduğunu mu, yoksa hiç alan olmadığını mı (İlerleyen Tarama) belirtir.

Boyut Oranı

4:3 veya 16:9 en boy oranını belirtir.

Boyut Oranını Koru

Film yeni piksel boyutlarına ölçeklendirildiyse seçenek belirtir. Mektup Kutusu, gerektiğinde alt ve üste ya da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser.

Not:

DV Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda Ses Formatı seçenekleri olsa da, Photoshop Extended DV dosyalarındaki sesi dışa aktarmaz.

QuickTime dışa aktarma için görüntü sırası ayarları (Photoshop Extended)

Genelde video dosyalarını dışa aktarmak için QuickTime kullanılır. Ancak, QuickTime Dışa Aktarma açılır menüsünden Görüntü Sırası'nı da seçebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için Ayarlar'ı tıklatın:

Format

Dışa aktarılan görüntüler için dosya formatı seçer.

Kare/Saniye

Görüntü sırası için kare hızını ayarlar.

Sayı Önüne Boşluk Ekle

Görüntü dosya adında oluşturulan numarayla ad arasına boşluk ekler.

Seçenekler

Varsa Seçenekler düğmesini tıklatın ve formata özgü seçenekleri belirleyin.

Belirli dosya formatları ve bunların seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için ayrıca bkz. Görüntüleri kaydetme ve dışa aktarma ve Dosya formatları.

MPEG4 dışa aktarma ayarlarını belirtme (Photoshop Extended)

 1. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda QuickTime Dışa Aktarma'yı, ardından da açılan menüden MPEG-4 seçeneğini belirleyin. Ardından Ayarlar'ı tıklatın.
 2. MPEG‑4 Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda, Dosya Formatı menüsünden MP4 veya MP4 (ISMA) öğesini seçin. MP4 (ISMA) formatı ISMA üyelerince üretilen aygıtlarla çalışılabilmesini sağlar.
 3. Video altında şunları belirtin:

  Video Formatı

  Videonuzu sıkıştırmak için codec seçer. En düşük veri hızında (ya da en küçük dosyada) en yüksek kalite için H.264 önerilir. MPEG‑4 videoyu destekleyen aygıtta dosyayı yürütmeniz gerekiyorsa hedef aygıta bağlı olarak MPEG‑4 Basic veya MPEG‑4 Improved seçin. Kaynak filminize ait video izi zaten sıkıştırılmışsa Geçilecek Yer'i seçin; böylece video bir kez daha sıkıştırılmaz.

  Veri Hızı

  Kayıttan yürütme sırasında kilobit/saniye (kbps) hızını belirtir. Yüksek kbps hızı çoğunlukla filmin kayıttan yürütülme kalitesini artırsa da kullanılabilir bant genişliğinden yüksek veri hızını seçmez.

  En İyileştirilmiş

  Veri hızının, seçtiğiniz veri hızının ne kadar altında veya üstünde değişebileceğini belirtir. Bu seçenek Dosya Formatı menüsünden MP4 seçtiğinizde, Video Formatı menüsünden H.264 seçtiğinizde, Video Seçenekleri'ni tıklatıp En İyi Kalite'yi seçtiğinizde kullanılabilir.

  Görüntü Boyutu

  Dışa aktarılan videonun piksel boyutlarını belirler. Geçerli olan kaynak malzeme boyutunu korur. Görüntü Boyutu menüsünde listelenmeyen boyutu belirtmek için Özel'i seçin.

  Boyut Oranını Koru

  Film yeni piksel boyutlarına ölçeklendirilmesi gerekiyorsa seçenek belirtir. Mektup Kutusu, gerektiğinde alt ve üste ya da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser. Boyuta Sığdır, gerektiğinde ölçeklendirip en uzun kenara sığdırarak hedef boyutunu ayarlar.

  Kare Hızı

  Dışa aktarılan videonuzun kayıttan yürütülmesi için kare hızı belirtir. Çoğunlukla, kaynağınıza ait kare/saniye (fps) sayısını tam olarak bölebilen bir sayı seçerseniz video daha iyi görünür. Örneğin, kaynağınız 30 fps ile çekilmişse kare hızı olarak 10 ya da 15 seçin. Kaynak malzemenizden daha büyük bir hız seçmeyin.

  Ana Kare

  Ana karelerin otomatik olarak oluşturulacağını veya dışa aktarılan videoda ana karelerin ne sıklıkta oluşturulacağını belirtir. Daha yüksek ana kare hızı (düşük sayı) video kalitesini artırsa da dosya boyutunu büyütür.

 4. (Yalnızca MP4 dosya formatı) Video Seçenekleri düğmesini tıklatın ve şunları belirtin:

  İşaretleyicileri yeniden senk

  (Yalnızca MPEG‑4 Basic ve MPEG‑4 Improved) video bit akışında yeniden senkronize eden işaretleyicileri kullanın. Böylece iletim hatalarına bağlı senkronizasyonun yeniden kazanılmasına yardımcı olunur.

  Profilleri Sınırla

  (Yalnızca H.264) Standart profillerin birine veya daha fazlasına uyumlu aygıtta video dosyaları oynatma için profilleri seçer.

  Kodlama Modu

  (Yalnızca H.264) En iyi kaliteyi mi, yoksa hızlı kodlamayı mı istediğinizi belirtir.

QuickTime Filmi ayarlarını belirtme (Photoshop Extended)

 1. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda QuickTime Dışa Aktarma'yı, ardından da açılan menüden QuickTime Filmi seçeneğini belirleyin.
 2. Ayarlar düğmesini tıklatın.
 3. Film Ayarları iletişim kutusunda Video'nun seçili olduğundan emin olun.

  Not:

  Film Ayarları iletişim kutusunda Ses seçenekleri olsa da geçerli ses ayarlarını düzenleyemezsiniz. Dışa aktarılan dosyalara ses eklemek için bkz. Video katmanları için ses önizlemesi yapma.

 4. Aşağıdakileri ayarlamak için Video altında uygun düğmeyi tıklatın:

  Ayarlar

  Standart Video Sıkıştırma Ayarları iletişim kutusunu açar; böylece video sıkıştırmayı ve eşlik eden seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

  Filtrele

  Yerleşik QuickTime video efektlerinin uygulanabildiği Video Filtresi Seç iletişim kutusunu açar.

  Boyut

  Dışa aktarılan videonuzla ilgili piksel boyutlarını belirtmek için Dışa Aktarma Boyutu Ayarları iletişim kutusunu açar.

 5. (İsteğe bağlı) Filminiz Internet üzerinden dağıtılıyorsa Internet Akıyı İçin Hazırla'nın ardından şunlardan seçim yapın:

  Hızlı Başlat

  Filmi, kullanıcının bilgisayarındaki sabit diske tamamen indirilmeden önce web sunucusundan oynatmaya başlamak için ayarlar.

  Hızlı Başlat-Sıkıştırılmış Üstbilgi

  Filmin üstbilgisini kayıpsız sıkıştırır ve filmi, kullanıcının bilgisayarındaki sabit diske tamamen indirilmeden önce web sunucusundan oynatmaya başlamak için ayarlar.

  İpuçlu Akış

  Filmi QuickTime Akış Sunucusu tarafından akıtılacak biçimde ayarlar.

QuickTime standart video sıkıştırma ayarları (Photoshop Extended)

Standart Video Sıkıştırma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler vardır:

Sıkıştırma Türü

Dosya dışa aktarıldığında uygulanacak codec'i seçin.

Hareket

Kare/saniye (fps) seçerek videonuzun kare hızını belirtin. Bazı codec'ler belirli bir kare hızı kümesini destekler. Kare hızının artırılması daha düz bir film oluşturabilir (kaynak kliplerin orijinal kare hızlarına bağlı olarak), ancak daha fazla disk alanı kullanır. Varsa, ana karelerin ne sıklıkta oluşturulacağını belirtir. (Bkz. QuickTime ana kareleri anlama.)

Veri Hızı

Kayıttan yürütülürken dışa aktarılan videonun oluşturduğu video verileri miktarına üst sınır koymak için veri hızını seçin (seçili sıkıştırıcı için varsa) ve yazın.

Sıkıştırıcı

Seçili codec'e özgü sıkıştırıcı seçeneklerini ayarlayın. Daha fazla sıkıştırıcı seçeneği belirtmek için Seçenek düğmesini (varsa) tıklatın. Derinlik menüsü kullanılabilir durumdaysa dışa aktarılacak videoya eklenecek renk sayısını belirleyin. (Seçili codec yalnızca tek renk derinliğini destekliyorsa bu menü kullanılamaz.)

Dışa aktarılan video resim kalitesini ve buna bağlı olarak dosya boyutunu ayarlamak için Sıkıştırıcı altında bulunan Kalite kaydırıcısı varsa kaydırıcıyı sürükleyin veya değeri girin. Çekmek ve dışa aktarmak için aynı codec'i kullanıyorsanız ve bir sıranın önizlemesini oluşturduysanız dışa aktarma kalite ayarlarını orijinal çekim kalite ayarıyla eşleştirerek görüntü oluşturma süresini kaydedebilirsiniz. Kaliteyi orijinal çekim kalitesinin üzerine yükseltmek kaliteyi artırmadığı gibi görüntü oluşturma süresini de artırabilir.

Not:

Bileşen Video codec'i için Sıkıştırıcı seçenekleri yoktur.

QuickTime filmi boyut ayarları (Photoshop Extended)

Dışa Aktarma Boyutu Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki ayarlar vardır:

Boyutlar

Dışa aktarılan filmle ilgili kare boyutunu belirtir. Boyutlar menüsünde bulunmayan kare boyutunu belirtmek isterseniz Özel'i seçip Genişlik ve Yükseklik için değer girin.

Boyut Oranını Koru

Film yeni kare boyutuna ölçeklendirildiyse seçenek belirtir. Mektup Kutusu, gerektiğinde alt ve üste ya da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser. Boyutlara Sığdır, gerektiğinde ölçeklendirip en uzun kenara sığdırarak hedef boyutunu ayarlar.

Kaynak Videoyu Taramasız Hale Getirme

Taramalı her video karesinde iki alanı taramasız hale getirir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi